hoa súng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Ngay bây giờ, chứng ngôn của các em cũng đang tăng trưởng, giống như thân của hoa súng.

Right now, your testimony is growing, like the stalk of the water lily.

Advertisement

LDS

Tớ không thể cứ ở đây làm bác sĩ Hoa Súng cho cậu được.

I can’t be over here Dr. Philing your ass.

OpenSubtitles2018. v3

Advertisement

Nếu đúng JeffChang mơ ước được làm Hoa Súng cả đời này.

Jeff Chang has wanted to be a doctor his whole life.

OpenSubtitles2018. v3

Nó làm tôi nhớ lại cây hoa súng của Monet.

Advertisement

Reminds me of Monet’s water lilies.

OpenSubtitles2018. v3

Khi sống ở Châu Á, tôi đã nhìn thấy nhiều cái ao mọc đầy hoa súng trổ bông xinh đẹp.

When I lived in Asia, I saw many ponds covered with beautiful flowering water lilies.

LDS

Sau khi phẫu thuật, ông thậm chí còn sơn lại một số bức tranh, với bông hoa súng “xanh” hơn trước.

Advertisement

After his operations he even repainted some of these paintings, with bluer water lilies than before.

WikiMatrix

Nhưng giả sử bạn có một lá hoa súng và nó phân chia từng ngày – hai, bốn, tám, 16 – trong 15 ngày bạn có 32.000.

But if you think about it, if you have a lily pad and it just divided every single day — two, four, eight, sixteen — in 15 days, you’d have 32,000.

ted2019

Những chiếc lá của hoa súng nổi trên mặt nước và một thân cây dài, vững chắc giữ chặt lấy vị trí của nó trong ao.

Advertisement

The leaves of the water lily floated on the water’s surface, and a long, firm stalk anchored its position in the pond.

LDS

Những bộ trang khác bao gồm Cây dương “Poplars”, Buổi sáng trên sông Seine “Mornings on the Seine”, và Hoa súng nước “Water Lilies” được vẽ tại nhà của ông ở Giverny.

Other series include Poplars, Mornings on the Seine, and the Water Lilies that were painted on his property at Giverny .

WikiMatrix

Nhà của ông, khu vườn và hồ hoa súng, đã được truyền qua con trai Michel, người thừa kế duy nhất của ông, đến Học viện Mỹ thuật Pháp (một phần của Institut de France) vào năm 1966.

Advertisement

His home, garden, and waterlily pond were bequeathed by his son Michel, his only heir, to the French Academy of Fine Arts (part of the Institut de France) in 1966.

WikiMatrix

Ví dụ: Súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn hoa cải, súng săn, súng cổ, súng hơi nhẹ, súng sơn, súng đạn bi, súng in 3D

Examples : Handguns, rifles, shotguns, hunting guns, functioning antique guns, airsoft guns, paintball guns, bb guns, 3D – printed guns

support.google

Các hoa súng trắng của Pháp được trồng cùng với các giống nhập từ Nam Mỹ và Ai Cập, tạo ra một dải màu sắc bao gồm vàng, xanh dương và màu hồng của bông súng trắng già.

White water lilies local to France were planted along with imported cultivars from South America and Egypt, resulting in a range of colours including yellow, blue and white lilies that turned pink with age.

Advertisement

WikiMatrix

Ví dụ: Súng ngắn, súng trường, súng bắn đạn hoa cải, súng săn, súng cổ còn hoạt động, súng hơi, súng bắn sơn, súng đạn bi, súng in 3D

Examples : Handguns, rifles, shotguns, hunting guns, functioning antique guns, airsoft guns, paintball guns, BB guns, 3D – printed guns

support.google

Vào năm 1899, ông bắt đầu vẽ những cây hoa súng nước, đầu tiên là nhìn trực diện với một cây cầu Nhật Bản như là một điểm chính trung tâm, và sau đó là hàng loạt các bức tranh quy mô lớn ròng rã, liên tục trong 20 năm tiếp theo.

In 1899, he began painting the water lilies, first in vertical views with a Japanese bridge as a central feature and later in the series of large-scale paintings that was to occupy him continuously for the next 20 years of his life.

WikiMatrix

Trong khi Sisley tuyệt đối tuân thủ các quy luật của trường phái Trừu tượng trong tranh phong cảnh, Monet lại thách thức với sự gia tăng các màu sắc và điều kiện biến động, mà đỉnh cao là loạt tác phẩm các công trình hoành tráng của Hoa súng nước ở Giverny.

While Sisley most closely adhered to the original principals of the Impressionist perception of the landscape, Monet sought challenges in increasingly chromatic and changeable conditions, culminating in his series of monumental works of Water Lilies painted in Giverny.

WikiMatrix

Ông có bắn súng hoa cải không?

Fired a shotgun recently?

OpenSubtitles2018. v3

Anh ấy đang đe dọa mẹ bằng khẩu súng hoa cải của nhà cháu.

He was threatening her with our shotgun.

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ vài tuần sau đó, Le bassin aux nymphéas (từ bộ tranh Hoa súng nước) được bán tại cuộc đấu giá Christie vào ngày 24 tháng 6 năm 2008 tại London, lô 19, với giá 36.500.000 bảng ($ 71.892.376,34) (giá chốt hạ) hoặc £ 40,921,250 ($ 80,451,178) với các phí phụ, nâng gấp đôi giá kỷ lục của họa sĩ và ghi tên vào một trong 20 cái giá cao nhất được trả cho một bức tranh ở thời điểm đó.

Just a few weeks later, Le bassin aux nymphéas (from the water lilies series) sold at Christie’s 24 June 2008 auction in London, lot 19, for £36,500,000 ($71,892,376.34) (hammer price) or £40,921,250 ($80,451,178) with fees, nearly doubling the record for the artist and representing one of the top 20 highest prices paid for a painting at the time.

WikiMatrix

52% các vụ tự sát ở Hoa Kỳ là dùng súng.

In the United States, about 60 percent of suicides are carried out with a gun.

WikiMatrix

Đây là ví dụ về dự án mà họ đã làm, súng bắn hoa giấy kích hoạt bằng cử động.

Here’s an example of a project they made, a motion – activated confetti canon ball .

QED

11: Franklin D. Roosevelt ra lệnh cho Hải quân Hoa Kỳ nổ súng tùy ý nếu có bất cứ tàu buôn hay hộ tống nào bị đe dọa.

11: Franklin D. Roosevelt orders the United States Navy to shoot on sight if any ship or convoy is threatened.

WikiMatrix

Không đời nào Bill Masters tài hoa chịu thừa nhận là súng của mình không có đạn.

There is no way the great Bill Masters is going to admit he’s shooting blanks.

OpenSubtitles2018. v3

Các sử gia cho rằng cuộc xâm lược của Mông Cổ đã mang các vũ khí thuốc súng Trung Hoa tới Trung Á.

Historians have suggested that the Mongol invasion had brought Chinese gunpowder weapons to Central Asia.

WikiMatrix

Ngoài ra, hỏa lực súng trường và súng máy từ phía đông con lạch đã giết chết nhiều xạ thủ súng máy Hoa Kỳ.

Also, Japanese machine gun and rifle fire from the east side of the creek killed several of the Marine machine-gunners.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments