Hướng dẫn sử dụng hàm Importrange trong googlesheetHướng dẫn sử dụng hàm Importrange trong googlesheet, một trong những hàm quan trọng nhất trong Googlesheet, dùng để lấy dữ liệu từ 1 file khác về 1 file nhất định.

Xem thêm video Thủ thuật Word văn phòng cho người mới hay: https://mindovermetal.org/thu-thuat-word-van-phong/

2 Comement tại “Hướng dẫn sử dụng hàm Importrange trong googlesheet”

  1. Trương Ngọc Đỉnh November 16, 2020 at 7:28 am

    khi em sử dụng hàm importrange để nối các file với nhau đều bị báo lỗi "Lỗi

    Trong ARRAY_LITERAL, một Chuỗi ký tự mảng thiếu giá trị cho một hoặc nhiều hàng." thì khắc phục như thế nào ạ

  2. Hàm sumif kết hợp import thi dung ntn ạ?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *