hướng dẫn sử dụng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Một nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm hiểu về AdSense là Hướng dẫn sử dụng AdSense.

A great place to start learning about AdSense is Your guide to AdSense .

support.google

Hướng dẫn sử dụng Google Ads

Your guide to Google Ads

support.google

Họ dường như chỉ ra trong hướng dẫn sử dụng của Thám tử Young.

They seemed indicated in the Young Detective’s Manual .

QED

Nếu đó là sự cố với ô tô, hãy xem hướng dẫn sử dụng ô tô.

If the problem is with a car, check the car’s manual .

support.google

Thêm vào đó, tôi đang xem hướng dẫn sử dụng.

Plus, I’ve been looking at the instruction manual in my downtime, so…

OpenSubtitles2018. v3

Như định nghĩa hướng dẫn sử dụng thống kê chuẩn kinh điển ấy?

Like classic DSM definition?

OpenSubtitles2018. v3

Một vài thí dụ ứng dụng được cung cấp để hướng dẫn sử dụng nền này.

A few example applications are provided to show how to use the framework.

WikiMatrix

Có lẽ anh nên đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Perhaps you should read the instructions first?

OpenSubtitles2018. v3

Điều này mang lại cho lập trình đơn ” Thăm dò ” trong chế độ hướng dẫn sử dụng

This brings up the ” Probe ” menu in manual mode

QED

Hướng dẫn sử dụng chế độ được sử dụng cho các thiết lập ban đầu công cụ offsets

Manual mode is used for initial setup of tool offsets

QED

Ngoài ra họ in hướng dẫn sử dụng UNIX/Linux và cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật.

Also, they printed UNIX/Linux manuals and they offered technical assistance.

WikiMatrix

hướng dẫn sử dụng hả?

There’s a manual?

OpenSubtitles2018. v3

Bạn mở blog lên, đọc thấy hướng dẫn sử dụng

You had blogs pop up, and some manuals were written .

QED

Hãy viết số IMEI vào trong Sách hướng dẫn sử dụng nhanh hoặc chụp ảnh số IMEI.

Write the IMEI number down in your Quick Start Guide or take a photo of the number .

support.google

Kèm theo nó là bàn phím mỏng và sách hướng dẫn sử dụng ZX81.

It came with a thin keyboard overlay and a ZX81 manual.

WikiMatrix

* Những hướng dẫn sử dụng cụ thể làm giảm và hoặc chữa dứt bệnh mất ngủ .

* Specific instructions for decreasing and_or terminating use .

EVBNews

Hướng dẫn sử dụng các loài thực vật có hoa của Hawaii.

Manual of the flowering plants of Hawaii.

WikiMatrix

Cách dùng hoàn toàn dễ hiểu, không cần hướng dẫn sử dụng.

It’s completely intuitive; there’s no instruction manual.

ted2019

Mỗi người trưởng thành được tặng một máy đếm bước và hướng dẫn sử dụng .

Each adult was given a pedometer and shown how to use it .

EVBNews

Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết thêm thông tin.

Check your device’s user manual for more info .

support.google

Hướng dẫn sử dụng trang dữ liệu của Ngân hàng Thế giới

How-to guide to the Bank’s data site

worldbank.org

Suýt nữa quên hướng dẫn sử dụng.

Almost forgot the manual.

OpenSubtitles2018. v3

Trong hướng dẫn sử dụng từ “takeoff”, nhưng không nói rõ ràng rằng họ được phép cất cánh.

The instructions used the word “takeoff,” but did not include an explicit statement that they were cleared for takeoff.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments