Phân biệt ‘i.e.’ và ‘e.g.’

Cùng là ký tự viết tắt của từ Latin, ” i. e. ” được dùng để lý giải rõ hơn, diễn đạt lại điều trước đó còn ” e. g. ” lại liệt kê ra những ví dụ minh họa .
phan-biet-ie-va-eg
Ảnh : Wikihow .
I.e. / ˌaɪˈiː /, viết tắt cho cụm ” id est ”

“I.e.”được từ điển Cambridge định nghĩa là “used ​especially in writing before a ​piece of ​information that makes the ​meaning of something ​clearer or ​shows ​its ​true ​meaning”, dùng nhiều trong văn viết, được đặt trước một thông tin nhằm giải thích thêm, làm rõ hơn cho điều được nhắc đến trước đó.

Advertisement

” I.e. ” bằng với cụm ” that is ” và được tạm dịch ” tức là, nghĩa là, nói cách khác “. Ví dụ :
– The khách sạn is closed during low season, i. e. from October to March. ( Khách sạn đó đóng cửa vào mùa thấp điểm, tức là tháng 10 đến tháng 3 – ” i. e. ” lý giải thêm cho cụm ” low season ” )
– The ​ price must be more ​ realistic, i. e. ​ lower. ( Giá cả phải trong thực tiễn hơn – ” i. e. ” diễn đạt lại từ ” realistic ” )
” E.g. ” / iːˈdʒiː / hoặc / fɚ / / ɪɡˈzæm. pəl /, viết tắt của cụm ” exempli gratia ” .
” E.g. ” được định nghĩa ” for example ” – ví dụ như. Sau ” e. g. ” bạn đưa ra một hoặc nhiều những ví dụ minh hoạ cho điều nói trước đó, không nhất thiết liệt kê hết những năng lực của vấn đề. Ví dụ :
– You should ​ eat more ​ food that ​ contains a lot of ​ fibre, e. g. ​ fruit, ​ vegetables, and ​ bread. ( Cậu nên ăn thêm thực phẩm nhiều chất xơ như hoa quả, bánh mì )
– You often write a ​ slash between ​ alternatives, e. g. ” and / or “. ( Em thường viết thêm một dấu gạch chéo giữa hai từ sửa chữa thay thế nhau, ví dụ điển hình như ” and / or ” )
Lưu ý cách viết : Hai từ trên được viết thường, có dấu chấm cuối mỗi vần âm và không chứa dấu cách, đơn cử : ” i. e. ” và ” e. g. ”
Xem thêm video của Oxford Dictionary chỉ rõ sự khác nhau và hướng dẫn cách viết đúng hai từ này :
Phân biệt "i.e." và "e.g."

Phân biệt ” i. e. ” và ” e. g. ”
Bài tập : Chọn ” i. e. ” hoặc ” e. g. ” điền vào chỗ trống
1. The ​ names of ​ political ​ parties are always ​ capitalized, ____ the ​ Green Party .
2. A walking boot which is synthetic, _____ not leather .
3. For all ​ churches ​ decorous ​ dress is ​ required, ____ no ​ shorts, ​ bare ​ shoulders, etc .
4. Many ​ people ​ chose ​ works by ​ Impressionist ​ painters, ____ Monet or Renoir .
5. I’ll listen to anything ; ____, I like any kind of music .
6. For ​ girls, you might ​ buy some ​ jewellery, ____ a ​ pair of ​ clip-on ​ earrings, a ​ bracelet, or ​ hair ​ accessories .

7. I like root vegetables; _____, the ones that grow underground.

Advertisement

Y Vân

Trung tâm Anh ngữ AMA phân phối những khóa học tiếng Anh cho trẻ nhỏ, người đi làm, ôn thi TOEFL, TOEIC, IELTS cam kết đầu ra với phương pháp Học dữ thế chủ động ( Active Learning ) một kèm một với giáo viên bản ngữ. Xem thêmtại đây.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments