Là sinh viên cần làm gì để nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hiện nay

Là sinh viên cần làm gì để nâng cao tiềm lực chính trị, tinh thần của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân hiện nay? Cùng mindovermetal tìm hiểu nhé!

Là một công dân Viêt Nam tôi hiểu rằng bản thân mình cần phải nỗ lực học tập và rèn luyện tốt để góp sức sức lực lao động và tri thức cho quốc gia

Nêu cao tinh thần cẩn trọng với những thế lực thù địch, không để những cám dỗ về vật chất tác động ảnh hưởng đến bản thân, làm suy giảm lòng tin vào Đảng, Nhà nước .

la-sinh-vien-can-lam-gi-de-nang-cao-tiem-luc-chinh-tri-tinh-than-cua-nen-quoc-phong-toan-dan-va-an-ninh-nhan-dan-hien-nay-4

Giữ vững ổn định về tư tưởng chính trị, không để các thế lực thù địch có cơ hội dụ dỗ, lôi kéo. Đấu tranh phòng ngừa, phát hiện những âm mưu, thủ đoạn của cá thế lực chống phá.

Thường xuyên nâng cao trình độ trình độ và bản lĩnh chính trị, kiên trì với đường lối xã hội chủ nghĩa, với lý tưởng của Đảng, với niềm tin của nhân dân. Thường xuyên nâng cao hiểu biết, nhận thức về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

Đóng góp hết năng lực của mình vào công cuộc tăng trưởng kinh tế tài chính, kiến thiết xây dựng quốc gia trong thời đại mới, triển khai xong tốt trách nhiệm của một công dân, chấp hành nghiêm chỉnh lao lý pháp lý của Đảng, Nhà nước .

la-sinh-vien-can-lam-gi-de-nang-cao-tiem-luc-chinh-tri-tinh-than-cua-nen-quoc-phong-toan-dan-va-an-ninh-nhan-dan-hien-nay-8

Vận động nhân dân và người thân chấp hành các quy định của pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, làm suy thoái tư tưởng chính trị. Phát hiện, tố cáo các hiện tượng tiêu cực, vi phạm pháp luật, làm nguy hại đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đoàn kết trong nhân dân, truyên truyền, làm thâm thúy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa những dân tộc bản địa, tôn giáo, thiết kế xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh và thế trận bảo mật an ninh nhan dân vững chãi .

Cảnh giác với thủ đoạn, thủ đoạn diễn biến tự do của những thế lực thù địch, kiên cường về tư tưởng, lập trường, ngăn ngừa quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tư tưởng, lối sống .

Xây dựng ý chí tự lực, tự cường và lòng tự hào dân tộc, phát triển kinh tế địa phương đi đối với giữ gìn văn hóa dân tộc và các giá trị truyền thống tốt đẹp.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments