liên hệ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Bạn nên liên hệ với nhà mạng di động của mình để nắm được thông tin.

We recommend checking with your phone’s mobile operator .

Advertisement

support.google

Hay chúng liên hệ đối ngược với nhau?

Or are they negatively correlated?

ted2019

Advertisement

Điều này có liên hệ gì đến việc khắc phục ước muốn được ngủ?

What does this have to do with overcoming the desire for sleep?

LDS

Vì vậy, ý thức liên lạc của con người liên hệ mật thiết với hai bàn tay.

Advertisement

In reference to the harmony of communication represented by two humans ‘ right hands .

WikiMatrix

Liên hệ với dịch vụ của Google hoặc người bán nếu bạn muốn:

Contact the Google service or seller if you want to:

support.google

Khi liên hệ ta để sắp xếp cuộc gặp, hắn yêu cầu cô ấy phải đi một mình.

Advertisement

When he contacted us to set the meet, he said she has to go alone.

OpenSubtitles2018. v3

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn.

For more help, contact your administrator.

support.google

Để chỉ định thông tin liên hệ cá nhân của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

Advertisement

To specify your personal contact information, follow these steps:

support.google

Ừ và mối liên hệ giữa anh ta và Billy là gì?

Yeah, and what’s his connection to Billy?

OpenSubtitles2018. v3

Sự tỉnh táo thiêng liêng này có liên hệ đến sự thờ phượng của chúng ta.

Advertisement

This spiritual sobriety is connected with our worship.

jw2019

Sự tiếp sức của họ liên hệ trực tiếp đến mục tiêu đó.

The strengthening effect related directly to that.

jw2019

Điều này liên hệ gì tới cặp vợ chồng trẻ kia?

How does this relate to the young couple?

Advertisement

jw2019

Giữa sự yêu thương và lòng kính sợ đối với Đức Chúa Trời có mối liên hệ nào?

What is the connection between love of God and fear of God?

jw2019

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cách liên hệ với người đăng ký.

For more information, please see How to contact a registrant.

support.google

Sự tò mò, với tôi là mối liên hệ giữa chúng ta với thế giới và vũ trụ.

Curiosity, to me, is about our connection with the world, with the universe.

ted2019

Phần lớn công việc của tôi liên hệ đến các vấn đề thông tin.

A major part of my work involved matters in connection with news service.

jw2019

Các vinh quang này liên hệ đến sự bất diệt của linh hồn con người.

They relate to the immortality of the human soul.

LDS

Hãy liên hệ với quản trị viên miền của bạn để tìm hiểu.

Check with your domain administrator to find out .

support.google

Hai điều này thật ra liên hệ mật thiết với nhau.

The two are actually linked.

jw2019

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Google Domains.

If you continue to have problems, contact Google Domains Support.

support.google

Thông tin chi tiết về người thụ hưởng thứ hai/người liên hệ (tùy chọn)

For further credit details ( optional )

support.google

NSA sẽ liên hệ với cô ngay khi biết.

Okay, Donahue, the NSA contact you were just talking with.

OpenSubtitles2018. v3

Để biết chi tiết về thiết bị, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị.

For your phone’s details, contact your device manufacturer.

support.google

Sự ích kỷ và bất vị kỷ liên hệ thế nào đến vấn đề hoàn vũ?

How is our being selfish or unselfish connected with the universal issue?

jw2019

Các Câu Thánh Thư Liên Hệ: Joseph Smith—Lịch sử 1:1–75

Related Scriptures: Joseph Smith—History 1:1–75

LDS

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments