Mô hình kinh tế – Wikipedia tiếng Việt

Trong kinh tế học, mô hình là một cấu trúc lý thuyết đại diện cho các quá trình kinh tế bằng một tập hợp các biến và một tập hợp các mối quan hệ logic và/hoặc định lượng giữa chúng. Mô hình kinh tế là một khung đơn giản, thường là toán học, được thiết kế để minh họa các quy trình phức tạp. Thường xuyên, các mô hình kinh tế đặt ra các tham số cấu trúc.[1] Một mô hình có thể có các biến ngoại sinh khác nhau và các biến đó có thể thay đổi để tạo ra các phản ứng khác nhau theo các biến kinh tế. Phương pháp sử dụng các mô hình bao gồm: điều tra, lý thuyết hóa và lý thuyết phù hợp với thế giới.[2]

Nói chung, những mô hình kinh tế có hai tính năng : thứ nhất là đơn giản hóa và trừu tượng hóa từ tài liệu quan sát và thứ hai là phương tiện đi lại lựa chọn tài liệu dựa trên mô hình nghiên cứu và điều tra kinh tế lượng .

Advertisement

Đơn giản hóa là đặc biệt quan trọng đối với kinh tế do sự phức tạp khổng lồ của các quá trình kinh tế.[3] Sự phức tạp này có thể được quy cho sự đa dạng của các yếu tố quyết định hoạt động kinh tế; những yếu tố này bao gồm: quá trình quyết định cá nhân và hợp tác, hạn chế tài nguyên, hạn chế về môi trường và địa lý, yêu cầu về thể chế và pháp lý và biến động hoàn toàn ngẫu nhiên. Do đó, các nhà kinh tế phải đưa ra lựa chọn hợp lý về biến nào và mối quan hệ nào giữa các biến này là có liên quan và cách phân tích và trình bày thông tin này sao cho có ích.

Lựa chọn rất quan trọng vì bản chất của một mô hình kinh tế thường sẽ xác định những sự thật nào sẽ được xem xét và cách chúng sẽ được biên soạn. Ví dụ, lạm phát là một khái niệm kinh tế chung, nhưng để đo lường lạm phát đòi hỏi phải có mô hình hành vi, để một nhà kinh tế có thể phân biệt giữa thay đổi giá tương đối và thay đổi giá được quy cho lạm phát.

Ngoài mục đích học tập chuyên nghiệp, việc sử dụng các mô hình bao gồm:

Xem thêm: Công ty trách nhiệm hữu hạn tiếng anh là gì?

Advertisement

Một mô hình thiết lập một khung lập luận để áp dụng logic và toán học có thể được thảo luận và kiểm tra độc lập và có thể được áp dụng trong các trường hợp khác nhau. Các chính sách và lập luận dựa trên các mô hình kinh tế có cơ sở rõ ràng cho sự đúng đắn, cụ thể là tính hợp lệ của mô hình hỗ trợ.

Các mô hình kinh tế trong sử dụng hiện tại không giả vờ là lý thuyết của mọi thứ kinh tế; bất kỳ giả vờ nào như vậy sẽ ngay lập tức bị cản trở bởi tính không khả thi tính toán và tính không hoàn chỉnh hoặc thiếu lý thuyết cho các loại hành vi kinh tế khác nhau. Do đó, kết luận rút ra từ các mô hình sẽ là đại diện gần đúng của các sự kiện kinh tế. Tuy nhiên, các mô hình được xây dựng đúng có thể loại bỏ thông tin bên ngoài và cô lập các xấp xỉ hữu ích của các mối quan hệ chính. Theo cách này có thể hiểu nhiều hơn về các mối quan hệ trong câu hỏi hơn là cố gắng hiểu toàn bộ quá trình kinh tế.

Các cụ thể thiết kế xây dựng mô hình biến hóa theo loại mô hình và ứng dụng của nó, nhưng một quy trình tiến độ chung hoàn toàn có thể được xác lập. Nói chung, bất kể quá trình mô hình hóa nào cũng có hai bước : tạo mô hình, sau đó kiểm tra độ đúng chuẩn của mô hình ( nhiều lúc được gọi là chẩn đoán ). Bước chẩn đoán rất quan trọng vì một mô hình chỉ có ích ở mức độ nó phản ánh đúng mực những mối quan hệ mà nó có dự tính miêu tả. Tạo và chẩn đoán một mô hình thường là một quy trình lặp đi lặp lại trong đó mô hình được sửa đổi ( và kỳ vọng được cải tổ ) với mỗi lần lặp lại chẩn đoán và thay số. Khi một mô hình thỏa đáng được tìm thấy, nó cần được kiểm tra lại bằng cách vận dụng nó cho một tập tài liệu khác .

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments