ngẫu hứng in English – Vietnamese-English Dictionary

Không phải Môi-se do ngẫu hứng mà đổi tên cho Giô-suê.

Joshua’s name change could not have been done casually.

Bạn đang đọc: ngẫu hứng in English – Vietnamese-English Dictionary

Advertisement

jw2019

Những bản nhạc ngẫu hứng thường ca tụng những biến cố hoặc nhân vật anh hùng.

Often rhapsodies extolled heroic events or characters.

jw2019

Nó mang tính ngẫu hứng của nhạc Jazz.

Advertisement

There’s the improvisational side of jazz.

ted2019

Bạn thích làm theo ngẫu hứng thay vì bị trói buộc bởi những kế hoạch.

Advertisement

You like to be spontaneous, not tied to a plan.

jw2019

Bạn có thể tìm thấy lớp học nhạc ngẫu hứng mới nhất.

You can find out about the latest impromptu music session.

ted2019

Họ có thể ngẫu hứng rất nhanh, nếu được bên kia chấp thuận và có cơ hội.

Advertisement

I know we could proudly hold our own with others if given the chance .

WikiMatrix

“Tình dục ngẫu hứng” là sai?

What About Casual Sex?

jw2019

Hai nhạc sĩ đương đại sử dụng ngẫu hứng tự do là Anthony Braxton và Cecil Taylor.

Advertisement

Two contemporary musicians that use free improvisation are Anthony Braxton and Cecil Taylor.

WikiMatrix

Tajfel chỉ ngẫu hứng chia họ ra như vậy.

He just arbitrarily divided them up.

ted2019

Con sẽ ngẫu hứng với nó, thầy Adam à.

Advertisement

I got to improvise with it, Adam.

QED

Biết tại sao “tình dục ngẫu hứng” là sai trái

Know Why Casual Sex Is Wrong

jw2019

Em không thể sống ngẫu hứng như anh, Adam.

I can’t live moment to moment like you, Adam.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

2. Kẻ cắp nghiệp dư hoặc ngẫu hứng .

2. Amateur or casual shoplifters .

EVBNews

Lúc đó anh làm ngẫu hứng đấy.

I was improvising.

OpenSubtitles2018. v3

Vụ giết người này là ngẫu hứng dựng lên thành bộ phim Natural Born Killers.

The video was inspired by the film Natural Born Killers.

WikiMatrix

Bach là một nhà ngẫu hứng tuyệt vời với một tâm hồn của bậc thầy chơi cờ.

Bach was like a great improviser with a mind of a chess master.

QED

Tình dục ngẫu hứng và đồi bại được phô bày như hứng thú và đáng chuộng.

Casual and perverted sex are portrayed as exciting and desirable.

jw2019

Mỗi lần khi tôi tung hứng Tôi sử dụng sự ngẫu hứng.

Each time I street juggle I use improvisation.

ted2019

Nó hủy bỏ việc kiểm tra ngẫu hứng và làm phiền cấp dưới của bạn giữa quá trình.

It eliminates random checking and disturbing your people in the process.

Literature

Chào mừng tới phòng trưng bày ngẫu hứng của chị.

Welcome to your pop-up gallery.

OpenSubtitles2018. v3

Như một màn múa ngẫu hứng hấp dẫn nhỉ.

It’s like an awesome flash mob. – ♪ … when you can’t be strong ♪

QED

Ngẫu hứng ” Đôi đũa ” )

” Chopsticks ” improvisation )

QED

Họ tới những quán cà phê, nơi họ kể chuyện trước đám đông, thường là ngẫu hứng.

They would go to coffee houses, where they would tell a story in front of an audience, often improvising.

QED

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments