ngầu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Được rồi, thế tôi chỉ muốn dành một hoặc hai câu trình bày một chút về bộ phận mã hóa và hoạt động của nó, bởi vì nó thật sự là phần chủ chốt và nó khá là thú vị và “ngầu.”

Okay, so I just want to take a sentence or two to say something about the encoder and what it’s doing, because it’s really the key part and it’s sort of interesting and kind of cool.

ted2019

Màu sơn ngầu đó.

Cool color.

OpenSubtitles2018. v3

Bạn trai dì ngầu quá.

Your boyfriend’s a badass.

OpenSubtitles2018. v3

Ngầu quá, John

This is really cool, John.

OpenSubtitles2018. v3

Wow, trông ” ngầu ” phết.

Wow, these rock.

OpenSubtitles2018. v3

Ngầu đúng không.

It’s pretty cool.

OpenSubtitles2018. v3

Họ… họ thật là ngầu và nổi tiếng..

Th-They’re so cool and popular.

OpenSubtitles2018. v3

Khá là ngầu.

It’s pretty cool .

QED

Có chim bồ câu nhìn nó mới ngầu.

‘Cause doves make you look like a badass, that’s why.

OpenSubtitles2018. v3

Khi dổ xí ngầu trong quán rượu.

Behind the saloon rolling dice.

OpenSubtitles2018. v3

Chắc chắn tất cả bọn họ có thể tưởng tượng ra những thứ rất ngầu sẽ có mặt ở đó.

Certainly, all of us can imagine these cool new things that are going to be there.

ted2019

Chú ngựa đấy quả là một anh hùng ngầu bá cháy luôn!

That horse is a damn hero.

OpenSubtitles2018. v3

Mắt cậu đỏ ngầu rồi.

You got a lot of bloodshot around the eye!

OpenSubtitles2018. v3

Khá là ngầu, đúng không?

Pretty cool, right?

OpenSubtitles2018. v3

“Cả chữ “”ngầu“” tôi cũng chưa hề công khai dùng lại suốt từ hồi ở trường tiểu học đến nay.”

I hadn’t used the word neato in public since elementary school .

Literature

Bỏ xí ngầu vào miệng.

Put the dice in your mouth.

OpenSubtitles2018. v3

ngầu ghê vậy đó.

Peter, that was very cool.

OpenSubtitles2018. v3

Kể từ lúc nào mà cô ngầu vậy?

Since when are you such a bad ass?

OpenSubtitles2018. v3

Khi nãy mẹ thật là ngầu!

You were so awesome down there!

OpenSubtitles2018. v3

Hệ thống xí ngầu của ARAM đồng bộ với chế độ chơi này.

The Yan family practiced this style.

WikiMatrix

Thôi đi, người ngầu là Nam Jin.

Get out, the really cool one is Nam Jin.

OpenSubtitles2018. v3

Ngoại là người mặc áo choàng ngầu nhất, ngoại Drac.

You’re the coolest guy who wears a cape, Papa Drac.

OpenSubtitles2018. v3

Sau khi kết hôn, cặp đôi quyết định dùng “Rapace” làm họ vì nó có nghĩa là “chim săn mồi” trong tiếng Pháp, vì nó “nghe có vẻ ngầu“.

Upon marrying, the couple decided to use the surname Rapace, meaning “bird of prey” both in French and Italian, because it sounded “cool.”

WikiMatrix

Hết sức tự nhiên, gần đây một suy nghĩ siêu ngầu và tao nhã đã đến với tôi.

Physically, a really cool, elegant thinking coming along lately .

QED

Tớ chỉ nghĩ là cậu ngầu hơn kiểu… một Sheri.

I just thought you were cooler than… a Sheri.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments