Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Khi những doanh nghiệp sắp trả cổ tức hay họp cổ đông, nhà đầu từ thường thấy khái niệm ” Ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền ” hoặc ” Ngày đăng ký cuối cùng ” .
Hai khái niệm này dùng để xác lập nhà đầu tư có được hưởng những quyền tương quan so với CP hay không .” Ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền ” là ngày thanh toán giao dịch mà người mua khi xác lập chiếm hữu CP sẽ không được hưởng những quyền có tương quan ( quyền nhận cổ tức, quyền mua CP phát hành thêm, quyền tham gia đại hội cổ đông … )

“Ngày đăng ký cuối cùng” là ngày Trung tâm lưu ký chốt danh sách khách hàng sở hữu chứng khoán để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu có tên trong danh sách, người sở hữu chứng khoán sẽ có quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Bạn đang đọc: Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Advertisement

Theo pháp luật chu kỳ luân hồi giao dịch thanh toán T + 2 hiện tại, nhà đầu tư phải hai ngày sau mới thực sự chiếm hữu CP. Do đó ngày thanh toán giao dịch trước ngày đăng ký cuối cùng sẽ là ngày thanh toán giao dịch mà nhà đầu tư khi mua CP sẽ không được hưởng những quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông .Lưu ý, ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền là ngày thao tác liền trước ngày đăng ký cuối cùng. Do vậy, nếu ngày đăng ký cuối cùng rơi vào thứ hai thì ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền sẽ là ngày thứ sáu của tuần liền trước. Hay nếu ngày Lễ, Tết rơi vào trước ngày đăng ký cuối cùng thì nhà đầu tư cũng cần loại ra để xác lập đúng ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền .

Ví dụ:

Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?Trong trường hợp này, nếu ngày 8/11 là ngày đăng ký cuối cùng thì ngày 7/11 là ngày thanh toán giao dịch không hưởng quyền, bởi :

– Bạn mua chứng khoán ngày 6/11, thì ngày chứng khoán về là ngày 8/11. Tức là khi chốt quyền, bạn sẽ có tên trong danh sách cổ đông.

Advertisement

– Nếu bạn mua sàn chứng khoán ngày 7/11 thì sàn chứng khoán về thông tin tài khoản ngày 9/11, sau ngày đăng ký cuối cùng và không được hưởng quyền .Việc xác lập hai trường hợp này là điều quan trọng bởi tương quan đến kế hoạch thanh toán giao dịch .Ví dụ so với những hoạt động giải trí trả cổ tức bằng CP, thị giá CP sẽ được kiểm soát và điều chỉnh sau khi chốt quyền, giảm tương ứng với tỷ suất chia. Việc chiếm hữu CP trước hay sau ngày chốt quyền về thực chất là không đổi bởi thị giá kiểm soát và điều chỉnh, nhưng nhiều nhà đầu tư sẽ chọn việc mua CP sau chốt quyền để tránh việc phải chờ cổ tức về thông tin tài khoản.

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments