Tốt (cờ vua) – Wikipedia tiếng Việt

Quân tốt trong bộ cờ Staunton

Tốt hay chốt (♙♟) là quân cờ thấp nhất và (trong hầu hết trường hợp) là quân cờ yếu nhất trên bàn cờ vua. Trong lịch sử nó đại diện cho bộ binh, hoặc cụ thể hơn là tá điền hoặc mâu.[1] Mỗi đấu thủ bắt đầu ván cờ với tám tốt, mỗi tốt đứng trong một ô vuông ở hàng thứ hai, theo hướng nhìn của đấu thủ. Trong cách ghi cờ vua, các tốt trắng ban đầu có vị trí a2, b2, c2, d2, e2, f2, g2, h2, các tốt đen có vị trí a7, b7, c7, d7, e7, f7, g7, h7.

Advertisement

Vì các tốt có khác biệt nhiều so với các quân cờ khác, danh từ quân trong cờ vua không bao gồm các tốt, mặc dù sự phân biệt giữa các “quân” và “tốt” không được đề cập trong luật chính thức.

abcdefgh8Chessboard480.svga7 black pawnb7 black pawnc7 black pawnd7 black pawne7 black pawnf7 black pawng7 black pawnh7 black pawna2 white pawnb2 white pawnc2 white pawnd2 white pawne2 white pawnf2 white pawng2 white pawnh2 white pawn877665544332211abcdefghVị trí bắt đầu của những tốt .abcdefgh8Chessboard480.svgg7 black pawna6 black pawng6 black circlea5 black circlec5 white circleg5 black circlec4 white pawne4 white circlee3 white circlee2 white pawn877665544332211abcdefghCách vận động và di chuyển của tốt. Tốt có vận động và di chuyển về phía trước một ô vuông. Tốt đứng ở vị trí khởi đầu hoàn toàn có thể chuyển dời hai ô nếu đấu thủ muốn .

Tốt không có quyền đi ngược, khác với các quân khác. Bình thường, các tốt chỉ di chuyển một ô vuông về phía trước, nhưng tốt đứng ở vị trí ban đầu (chưa di chuyển trước đó) có thể di chuyển hai ô về phía trước. Tốt không thể sử dụng nước đi “hai ô” này để bắt quân hoặc nhảy qua một quân hay tốt khác chặn đường nó. Các tốt không thể di chuyển khi ở ô ngay phía trước nó có bất kỳ một quân hay tốt nào khác, chặn đường. Theo lược đồ bên phải, tốt ô c4 có thể di chuyển đến c5, còn tốt e2 có thể di chuyển đến e3 hay e4.

Xem thêm: Thuốc Berberin: Những điều cần biết

Advertisement

abcdefgh8Chessboard480.svgc6 black rookd6 black bishope6 black knightd5 white pawn877665544332211abcdefghTốt trắng ở ô d5 hoàn toàn có thể bắt Xe đen ở c6 hoặc Mã đen ở e6 nhưng không bắt được Tượng đen d6, và quân Tượng này cũng đang cản đường tốt trắng .Không giống những quân khác, tốt không bắt quân ( ăn quân ) theo cách nó chuyển dời. Tốt bắt quân bằng cách nhảy chéo, một ô về phía trước theo bên trái hoặc bên phải. Theo lược đồ bên trái, tốt trắng hoàn toàn có thể bắt Mã đen hoặc Xe đen .
abcdefgh8Chessboard480.svgc7 black crossc6 white circlec5 black pawnd5 white pawn877665544332211abcdefgh

Bắt tốt qua đường (En passant). Tốt đen vừa di chuyển từ c7 đến c5. Tốt trắng di chuyển đến c6 và ăn tốt đen.

Một nước đi đặc biệt khác của các tốt là nước bắt tốt qua đường còn gọi là ăn qua đường (en passant).
Nước đi này xảy ra khi tốt (gọi là tốt a) di chuyển hai ô về phía trước ở nước đi đầu của nó, và đi qua ô vuông đang bị một tốt đối phương (gọi là tốt b) kiểm soát.
Tốt b khi đó, vốn có quyền bắt tốt a nếu nó chỉ đi một ô, cũng có quyền bắt nó khi nó di chuyển hai ô như là nó chỉ di chuyển một ô. Tốt b bắt tốt a và tiến vào ô mà tốt a vừa bước qua, và tốt a được lấy ra khỏi bàn cờ.
Trên lược đồ bên phải, tốt đen vừa di chuyển từ c7 đến c5, do đó tốt trắng có quyền bắt tốt đen bằng cách di chuyển từ d5 đến c6. Nước đi bắt qua đường phải được thực hiện ngay trong nước đi hai ô mà đối phương vừa thực hiện, nếu không thì sau đó đấu thủ không có quyền sử dụng nước đi này nữa.

Advertisement

Một tốt được phong cấp khi nó đã đi đến hàng ở đầu cuối của bàn cờ đối lập với nó. Khi đó, nó sẽ trở thành một trong những quân hậu, tượng, mã hoặc xe cùng màu theo ý muốn của đấu thủ. Tốt được phong cấp sẽ biến thành quân cờ mới ngay trước nước đi tiếp theo của đối phương .Phong cấp thường được gọi là ” queening ” ( tạm dịch : ” phong hậu ” ), vì quân cờ thường được lựa chọn nhất là quân hậu. Nếu không phải là quân hậu, quân thường được chọn là quân mã, để tạo ra thế chiếu hết hoặc thế chiếu bắt quân. Phong cấp khác hậu cũng được dùng trong trường hợp nếu phong hậu sẽ dẫn đến thế hết nước đi ngay sau đó, và việc phong cấp không hề hoãn lại cho đến khi trường hợp này được xử lý .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments