phó chủ tịch trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Phó chủ tịch phụ trách hoạt động của chúng ta.

Ryan Parker, our vice president in charge of operations.

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Việc này đã khiến Natalie Carlson được đề bạt vào vị trí phó chủ tịch bán hàng.

This led to Natalie Carlson’s promotion to vice president of merchandising .

Literature

Advertisement

Hashimoto là Phó Chủ tịch điều hành của IHI Corporation từ tháng 4 năm 2010.

Hashimoto served as an Executive Vice President of IHI Corporation since April 2010.

WikiMatrix

Từ năm 2010 đến 2012, ông là Phó Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga.

Advertisement

From 2010 until 2012 he was Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation.

WikiMatrix

Tôi là phó chủ tịch cấp cao trong lĩnh vực công nghệ.

I’m Senior Vice President, Technology.

OpenSubtitles2018. v3

Phó chủ tịch phụ trách Quản lý sản phẩm

Advertisement

Vice President, Product Management

support.google

Vào tháng 12 năm 2015, cô được bầu làm phó chủ tịch của UDM.

In December 2015 she was elected deputy president of the UDM.

WikiMatrix

Ông là phó chủ tịch của một trong những ủy ban từ thiện của Hoàng hậu Alexandra.

Advertisement

He was a deputy chairman of one of Empress Alexandra’s charity commissions.

WikiMatrix

Hóa ra người phi công đó là phi công của phó chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng.

And it turned out that the pilot, he was the pilot for the deputy chairman of the Joint Chiefs of Staff.

OpenSubtitles2018. v3

Ryan Parker, Phó chủ tịch phụ trách hoạt động của chúng ta

Advertisement

Ryan Parker, our vice president in charge of operations

opensubtitles2

Kosygin đã từ chức vào năm 1980, kế nhiệm bởi Phó chủ tịch thứ nhất Nikolai Tikhonov.

Kosygin resigned during 1980, to be succeeded by his First Deputy Chairman Nikolai Tikhonov.

WikiMatrix

Ông là người đồng sáng lập và phó chủ tịch thâm niên của công ty Franklin Quest.

He was the cofounder and senior vice president of Franklin Quest.

Advertisement

LDS

Tôi là phó chủ tịch của Candent Precision Metrics.

I’m the Senior Vice-President for Candent Precision Metrics.

OpenSubtitles2018. v3

Louis Gerlinger, Sr. là chủ tịch của công ty mới và H.L. Pittock là phó chủ tịch.

Louis Gerlinger, Sr. was president of the new company and H.L. Pittock, vice president.

WikiMatrix

Sau đó, ông giữ chức phó chủ tịch của bộ phận Hệ thống chiến đấu Boeing.

He later served as vice president of the Boeing Combat Systems division.

WikiMatrix

Bà cũng là người đầu tiên trong 5 phó chủ tịch của Uỷ ban Barroso với 27 thành viên.

He was also one of five vice-presidents of the 27-member Barroso Commission.

WikiMatrix

Chastanet là phó chủ tịch tiếp thị và bán hàng cho Air Jamaica.

Chastanet worked as vice president of marketing and sales for Air Jamaica.

WikiMatrix

Năm 2013 ông còn giữ chức Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước Cuba.

In 2013 he additionally became First Vice President of Cuba.

WikiMatrix

Phó chủ tịch của tòa án Liên bang Tối cao trong nhiệm kỳ này là Luiz Fux.

The court’s vice president in this term is Luiz Fux.

WikiMatrix

Đây là phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của chúng tôi.

This is our VP of Engineering .

QED

Từ năm 1998 đến năm 2000, bà là Phó Chủ tịch Hội đồng Quận Tororo.

From 1998 until 2000, she served as the Deputy Speaker of Tororo District Council.

WikiMatrix

Tháng 8 năm 2002 Hogg được bầu làm Phó Chủ tịch và Chủ tịch Ủy ban.

In August 2002 Hogg was elected Deputy President and Chairman of Committees.

WikiMatrix

Nếu hai người được bầu cùng một lúc, người thứ nhất là phó chủ tịch Hạ viện.

If two were elected simultaneously, the oldest deputy serves as president of Chamber of Deputies.

WikiMatrix

Cho đến tháng 10 năm 2010, ông lại một lần nữa là Phó Chủ tịch của Duma.

Until October 2010, he was once more Deputy of the Chairman of the Duma.

WikiMatrix

Bà từng là Bộ trưởng Nội vụ và từng là một Phó Chủ tịch Quốc hội.

She served as Minister of the Interior and was a vice-speaker of the Parliament.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments