quế trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm gián đoạn việc sản xuất quế Thanh, nhưng kể từ đầu thế kỷ 21 thì Việt Nam đã phục hồi xuất khẩu loại gia vị này tới cả Hoa Kỳ, là nơi mà nó đã không có mặt trong khoảng 20 năm gần đây.

The Vietnam War disrupted production, but since the beginning of the early 21 st century, Vietnam has resumed export of the spice, including to the United States, where it was unavailable for nearly 20 years .

WikiMatrix

Ở một số nơi họ còn đề xuất cả đồ ăn, như phần thêm mới gần đây là “Bánh quế Mochi” (Mochi Waffles).

In some locations they also offer food, a new recent addition being “Mochi Waffles“.

WikiMatrix

Bạch cũng bảo trợ việc ấn bản Yuehua Hồi giáo ở Quế Lâm, in những câu từ trong kinh Quran và Hadith giải thích vai trò lãnh tụ Trung Hoa của Tưởng Giới Thạch.

Bai also sheltered the Muslim Yuehua publication in Guilin, which printed quotes from the Quran and Hadith justifying the need for Chiang Kai-shek as leader of China.

WikiMatrix

Từ năm 2011 đến năm 2015, một sự thay đổi lớn đã được tiến hành, sau quyết định của Zeman thay thế khối phố của mình ở trong Lan Quế Phường, khiến một khu vực lớn của Lan Quế Phường trở thành công trường xây dựng.

Between 2011 and năm ngoái, a massive change was underway, following Zeman’s decision to replace his block in Lan Kwai Fong .

WikiMatrix

Mẹ con đang làm bánh quế.

Your mother’s making waffles.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy vậy, cuối cùng thì Tiberius cũng đã nhượng bộ và chấp nhận lời đề nghị của họ, mặc dù theo Tacitus và Suetonius ông đã từ chối mang danh hiệu Pater Patriae, Imperator, và Augustus, và từ chối đội Corona civica và vòng nguyệt quế, những gì mang tính biểu tượng nhất của một vị Nguyên thủ.

Tiberius finally relented and accepted the powers voted to him, though according to Tacitus and Suetonius he refused to bear the titles Pater Patriae, Imperator, and Augustus, and declined the most solid emblem of the Princeps, the Civic Crown and laurels.

WikiMatrix

Tôi không ghét anh và tôi thích ăn bánh quế.

I don’t hate you and I care about waffles.

OpenSubtitles2018. v3

Gabrielle ngồi vào lòng mẹ như thể hai mẹ con cùng nghiên cứu vậy – mẹ đọc tên nước cam ép, sữa, và bánh quế còn Gabrielle thì chỉ vào những bức hình đó .

Gabrielle sits in her mom ‘s lap as the two of them examine the page — her mom names the orange juice, milk, and waffles and Gabrielle points to the pictures .

EVBNews

Mẹ sắp làm bánh quế.

I’m making waffles.

OpenSubtitles2018. v3

Phân loài sói xám này lần đầu tiên được phân loại là một phân loài riêng biệt vào năm 1941 bởi Edward Goldman, người đã mô tả mẫu vật của mình là lớn với một hộp sọ gần giống với C. l. pambasileus, và lông thường có màu quế.

The wolf was first classed as a distinct subspecies in 1941 by Edward Goldman, who described his specimen as being large with a skull closely resembling that of C. l. pambasileus, and whose fur is generally of a cinnamon-buff colour.

WikiMatrix

Món đặc biệt của hôm nay là bánh quế ạ.

Special today is blueberry waffles.

OpenSubtitles2018. v3

Lá cờ đã bị xóa đi với một vương miện nguyệt quế hình bầu dục ở trung tâm, bao quanh một mặt trời mọc phía sau núi bởi biển.

The flag was defaced with an oval-shaped laurel crown in the center, surrounding a sun rising behind mountains by the sea.

WikiMatrix

Hãy dùng bình xịt tạo mùi thơm cho xe hơi có mùi bạc hà hay quế .

Buy peppermint or cinnamon aromatherapy diffusers for the car .

EVBNews

Cô dẫn anh ta vòng quanh con đường nguyệt quế và đi bộ ivy lớn như vậy dày đặc.

She led him round the laurel path and to the walk where the ivy grew so thickly .

QED

Đề cập sớm nhất về domino là từ nhà Tống bên Trung Quốc được tìm thấy trong văn bản Cựu sự Quế Lâm của Zhou Mi (1232-1298).

The earliest mention of dominoes is from Song dynasty Trung Quốc found in the text Former Events in Wulin by Zhou Mi ( 1232 – 1298 ) .

WikiMatrix

Virginia cũng bổ nhiệm một ‘quế quan thi nhân’ (Poet Laureate) cấp bang.

Virginia also names a state Poet Laureate .

WikiMatrix

Chúng thuộc nhóm cá quế có tới 11 loại khác nhau.

Corallivorous fish come from 11 different families .

WikiMatrix

Một nhánh nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng của Cộng hòa Pháp.

All in all, it was a victory for the French Republic.

WikiMatrix

Bảo vệ rừng nguyệt quế và cấm săn bắn đã cho phép các con số tăng lên, do đó loài không còn nguy cơ tuyệt chủng.

Protection of the laurel forests and a ban on hunting have enabled numbers to increase, so that the species is no longer endangered.

WikiMatrix

Cưng này, con muốn ăn thêm bánh quế không?

Hey, honey, you, uh- – you want another waffle?

OpenSubtitles2018. v3

Trong hàng trăm năm, những người đi biển ở Ả Rập và Ấn Độ đã biết lợi dụng những luồng gió này để đi lại giữa Ấn Độ và Biển Đỏ, vận chuyển các loại quế, cam tùng và tiêu.

Arab and Indian seamen had been exploiting knowledge of these winds for hundreds of years, traveling back and forth between India and the Red Sea with cargoes of cassia, cinnamon, nard, and pepper.

jw2019

Vòng lá Olympic làm bằng lá ôliu dại—vòng Isthmian bằng thông, vòng Pythian bằng nguyệt quế, vòng Nemean bằng cần dại.

Olympic crowns were made of wild olive leaves —Isthmian of pine, Pythian of laurel, Nemean of wild celery.

jw2019

Mặt sau ghi con số “10” và ngày phát hành bằng kanji với xung quanh là lá nguyệt quế.

The reverse shows the numerals “10” and the date of issue in kanji surrounded by bay laurel leaves.

WikiMatrix

Bánh mì quế nướng.

Cinnamon Toast crunch.

OpenSubtitles2018. v3

Sử gia Hy Lạp là Herodotus, sống vào thế kỷ thứ năm TCN, cho biết câu chuyện về những con chim đáng sợ xây tổ bằng vỏ quế trên các vách đá mà không ai đến được.

Herodotus, a Greek historian of the fifth century B.C.E., described tales of fearsome birds building nests of cinnamon bark on inaccessible cliffs.

jw2019

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments