recite tiếng Bồ Đào Nha là gì?

Thông tin thuật ngữ recite tiếng Bồ Đào Nha

Từ điển Bồ Đào Nha Việt

phát âm recite tiếng Bồ Đào Nha
recite
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Advertisement

Hình ảnh cho thuật ngữ recite

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

recite tiếng Bồ Đào Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ recite trong tiếng Bồ Đào Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ recite tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì.

Advertisement
  • {declaim} bình, ngâm (thơ…), nói hùng hồn; diễn thuyết hùng hồn, (+ against) thoá mạ, lớn tiếng chửi bới
  • {recite} kể lại, thuật lại, kể lể, (pháp lý) kể lại (sự việc) trong một văn kiện, đọc thuộc lòng (bài học), ngâm thơ; kể chuyện (thuộc lòng, trước thính giả), đọc thuộc lòng

Thuật ngữ liên quan tới recite

Tóm lại nội dung ý nghĩa của recite trong tiếng Bồ Đào Nha

recite có nghĩa là: {declaim} bình, ngâm (thơ…), nói hùng hồn; diễn thuyết hùng hồn, (+ against) thoá mạ, lớn tiếng chửi bới {recite} kể lại, thuật lại, kể lể, (pháp lý) kể lại (sự việc) trong một văn kiện, đọc thuộc lòng (bài học), ngâm thơ; kể chuyện (thuộc lòng, trước thính giả), đọc thuộc lòng

Đây là cách dùng recite tiếng Bồ Đào Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Bồ Đào Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Bồ Đào Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ recite tiếng Bồ Đào Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Advertisement

Từ điển Việt Nam Bồ Đào Nha

{declaim} bình tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ngâm (thơ…) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
nói hùng hồn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
diễn thuyết hùng hồn tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(+ against) thoá mạ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
lớn tiếng chửi bới {recite} kể lại tiếng Bồ Đào Nha là gì?
thuật lại tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kể lể tiếng Bồ Đào Nha là gì?
(pháp lý) kể lại (sự việc) trong một văn kiện tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đọc thuộc lòng (bài học) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
ngâm thơ tiếng Bồ Đào Nha là gì?
kể chuyện (thuộc lòng tiếng Bồ Đào Nha là gì?
trước thính giả) tiếng Bồ Đào Nha là gì?
đọc thuộc lòng

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments