reside tiếng Anh là gì?

reside tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng reside trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ reside tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm reside tiếng Anh
reside
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ reside

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: reside tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

reside tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ reside trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ reside tiếng Anh nghĩa là gì.

reside /ri’zaid/

* nội động từ
– ở tại, trú ngụ, cư trú
=to reside in HangBong street+ ở tại phố Hàng Bông
=to reside abroad+ trú ngụ tại nước ngoài
=the difficulty resides in this…+ (nghĩa bóng) khó khăn là ở chỗ…
– (+ in) thuộc về (thẩm quyền, quyền hạn…)
=the right to decide the matter resides in the Supreme Court+ quyền quyết định vấn đề thuộc về toà án tối cao

Thuật ngữ liên quan tới reside

Tóm lại nội dung ý nghĩa của reside trong tiếng Anh

reside có nghĩa là: reside /ri’zaid/* nội động từ- ở tại, trú ngụ, cư trú=to reside in HangBong street+ ở tại phố Hàng Bông=to reside abroad+ trú ngụ tại nước ngoài=the difficulty resides in this…+ (nghĩa bóng) khó khăn là ở chỗ…- (+ in) thuộc về (thẩm quyền, quyền hạn…)=the right to decide the matter resides in the Supreme Court+ quyền quyết định vấn đề thuộc về toà án tối cao

Đây là cách dùng reside tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ reside tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

reside /ri’zaid/* nội động từ- ở tại tiếng Anh là gì?
trú ngụ tiếng Anh là gì?
cư trú=to reside in HangBong street+ ở tại phố Hàng Bông=to reside abroad+ trú ngụ tại nước ngoài=the difficulty resides in this…+ (nghĩa bóng) khó khăn là ở chỗ…- (+ in) thuộc về (thẩm quyền tiếng Anh là gì?
quyền hạn…)=the right to decide the matter resides in the Supreme Court+ quyền quyết định vấn đề thuộc về toà án tối cao

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments