Hàm Roundup Trong Excel Là Gì / TOP #10 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 11/2021 # Top View

— Bài mới hơn —
Hàm LOOKUP

Dùng để dò tìm một giá trị từ một dòng hoặc một cột trong một dãy ô hoặc một mảng giá trị.

Advertisement

Hàm LOOKUP ( ) có hai dạng : Vec-tơ ( vector form ) và Mảng ( array form )– Dạng Vec-tơ : LOOKUP ( ) tìm kiếm trên một dòng hoặc một cột, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng ( hoặc cột ) được chỉ định .– Dạng Mảng : LOOKUP ( ) tìm kiếm trên dòng ( hoặc cột ) tiên phong của một mảng giá trị, nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị của ô cùng vị trí trên dòng ( hoặc cột ) ở đầu cuối trong mảng đó .Vector form ( dạng vec-tơ )– Cú pháp : LOOKUP ( lookup_value, lookup_vector, result_vector )lookup_value : Là giá trị LOOKUP ( ) sẽ tìm kiếm trong lookup_vector. Nó hoàn toàn có thể là 1 số ít, một ký tự, một giá trị logic, một tên đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị .lookup_vector : Là một vùng mà chỉ gồm một dòng ( hoặc một cột ) có chứa lookup_value. Những giá trị chứa trong vùng này hoàn toàn có thể là 1 số ít, một ký tự hoặc một giá trị logic. – lookup_vector phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP ( ) hoàn toàn có thể cho tác dụng không đúng mực .

– Nếu không tìm thấy lookup_value trong lookup_vector thì LOOKUP() sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value.

– Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector thì LOOKUP ( ) sẽ báo lỗi # NA ! result_vector : Là một vùng mà chỉ gồm một dòng ( hoặc một cột ) chứa giá trị trả về. Kích thước của result_vector bắt buộc phải bằng size của lookup_vector. Array form ( dạng mảng ) Cú pháp : LOOKUP ( lookup_value, array )lookup_value : Là giá trị LOOKUP ( ) sẽ tìm kiếm trong array. Nó hoàn toàn có thể là 1 số ít, một ký tự, một giá trị logic, một tên đã được định nghĩa của một vùng ô hoặc một tham chiếu đến một giá trị. – Nếu không tìm thấy lookup_value trong array thì LOOKUP ( ) sẽ lấy giá trị lớn nhất mà nhỏ hơn hoặc bằng lookup_value .– Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột hoặc hàng tiên phong trong array thì LOOKUP ( ) sẽ báo lỗi # NA ! array : Là một vùng chứa lookup_value, có thế là số, ký tự, hoặc giá trị logic. Dạng mảng của LOOKUP ( ) gần tương tự như hàm VLOOKUP ( ) hoặc HLOOKUP ( ) .Khác biệt ở chỗ VLOOKUP ( ) và HLOOKUP ( ) tìm kiếm trên cột ( hoặc dòng ) tiên phong, còn LOOKUP ( ) tìm kiếm trên cột hoặc trên dòng tùy thuộc vào dạng mảng được khai báo :– Nếu array là mảng có số cột nhiều hơn số dòng thì LOOKUP ( ) sẽ tìm trên dòng tiên phong .– Nếu array là mảng có số dòng nhiều hơn số cột thì LOOKUP ( ) sẽ tìm trên cột tiên phong .

Advertisement

– Trường hợp array là mảng có số dòng bằng số cột thì LOOKUP() sẽ tìm trên cột đầu tiên.

– VLOOKUP ( ) và HLOOKUP ( ) lấy tác dụng trên cột ( hoặc ) dòng được chỉ định, còn LOOKUP ( ) luôn luôn lấy hiệu quả trên dòng ( hoặc cột ) sau cuối .– Các giá trị trên dòng ( hoặc cột ) tiên phong của array phải được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nếu không, LOOKUP ( ) hoàn toàn có thể cho tác dụng không đúng chuẩn .
— Bài cũ hơn —

Source: https://mindovermetal.org
Category: Wiki là gì

Advertisement
5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments