rút gọn trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

26 Thật ra, Kinh-thánh là một phép lạ về sự rút gọn.

26 Actually, the Bible is a miracle of condensation.

Advertisement

jw2019

Thử tính nhẩm xem, xem có rút gọn được hok nhá

Let’s see if we can simplify that at all.

QED

Advertisement

Nên hãy rút gọn lại.

So let’s cut to the chase.

ted2019

Họ đã rút gọn chúng xuống chỉ còn có bốn phút rõ ràng.”

Advertisement

They have boiled it down to four minutes flat.”

WikiMatrix

Đừng rút gọn nó đến từ ngữ “ích kỷ”, thưa bạn.

“Don’t reduce it to the word “”selfishness””, Sir.”

Literature

Rút gọn Dữ liệu à?

Advertisement

Data Reduction?

OpenSubtitles2018. v3

Tên gọi Seafire có được là do rút gọn lại từ ghép Sea Spitfire.

The name Seafire had been derived from the abbreviation of the longer name Sea Spitfire.

WikiMatrix

Ngoài thị trường châu Á, phiên bản rút gọn dài 148 phút được công chiếu vào năm 2009.

Advertisement

Outside Asia, a cutdown single 148 minute version was released in 2009.

WikiMatrix

Ít nhất cũng phải có danh sách rút gọn chứ.

Well, there must be a shortlist.

OpenSubtitles2018. v3

Danh sách rút gọn gồm sáu tựa sách được công bố ngày 9 tháng 9 năm 2014.

Advertisement

The shortlist of six novels was announced on 9 September 2014.

WikiMatrix

Kế hoạch kinh doanh sau đó được rút gọn lại vào tháng 9 và được cấp lại vào 8/10/1982.

The business plan was again refined in September and reissued on October 8, 1982 .

WikiMatrix

Tới Giáng sinh, họ phác thảo danh sách ca khúc rút gọn xuống còn 14 bài.

By Christmas, they had narrowed the track listing to 14 songs.

Advertisement

WikiMatrix

Những điều trên lấy từ sách cầu nguyện của Do Thái giáo đã được rút gọn lại.

The above text is condensed from how they appear in the Jewish prayer book .

jw2019

Tôi vẫn ở trong danh sách rút gọn chứ?

Am I still on the short list?

OpenSubtitles2018. v3

Trước khi xuất bản, tác phẩm đã được đưa vào danh sách rút gọn năm 2013 bởi Kwani?

Prior to publication the work had been shortlisted in 2013 by the Kwani?

WikiMatrix

Và giờ em phải rút gọn xuống 6 món.

I have to narrow it to 6.

OpenSubtitles2018. v3

Windows 95, 98 và ME Sử dụng một phiên bản rút gọn của MS-DOS.

Windows 95, 98 and ME use a stripped down version of MS-DOS.

WikiMatrix

Vậy hãy rút gọn việc này đi, được chứ?

So let’s get down to brass tacks, shall we?

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng trong bối cảnh này, tôi chỉ đọc phiên bản rút gọn của những văn bản đó.

But in this context I’m just going to read an abridged version of those texts .

QED

Phát phương tiện Một video podcast (đôi lúc rút gọn thành “vodcast”) bao gồm các video clip.

Play media A video podcast (sometimes shortened to “vodcast”) includes video clips.

WikiMatrix

Tại sao mọi thứ cô nói đều đc rút gọn lại?

Why everything a goddamn acronym with you?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã có danh sách rút gọn rồi đây.

I already have a short list of top contenders.

OpenSubtitles2018. v3

rút gọn hay gì?

Is it short for something?

OpenSubtitles2018. v3

Bên Rút gọn Dữ liệu là được rồi. Ừ.

Thank you, Data Reduction’s just fine.

OpenSubtitles2018. v3

Để thực hiện những chiến dịch đánh nhanh rút gọn, đường biển là đại lộ thích hợp nhất.

For the hit-and-run robber the sea was the best avenue.

Literature

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments