spike tiếng Anh là gì?

spike tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng spike trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ spike tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm spike tiếng Anh
spike
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ spike

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: spike tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

spike tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ spike trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ spike tiếng Anh nghĩa là gì.

Advertisement

spike /spaik/

* danh từ
– (thực vật học) bông (kiểu cụm hoa)
– cây oải hương ((cũng) spike lavender)
– cá thu con (dài chưa quá 6 nisơ)
– đầu nhọn; gai (ở dây thép gai)
– que nhọn, chấn song sắt nhọn đầu
– đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)
– đinh đóng đường ray

* ngoại động từ
– đóng bằng đinh
– cắm que nhọn; lắp chấn song nhọn đầu
– đâm bằng que sắt nhọn
– (thể dục,thể thao) nện đinh giày làm bị thương (đối phương)
– bịt miệng (nòng súng)
– làm trở nên vô ích, làm mất tác dụng; làm hỏng, ngăn chặn (một âm mưu)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến…)
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) pha rượu mạnh vào (đồ uống)

Thuật ngữ liên quan tới spike

Tóm lại nội dung ý nghĩa của spike trong tiếng Anh

spike có nghĩa là: spike /spaik/* danh từ- (thực vật học) bông (kiểu cụm hoa)- cây oải hương ((cũng) spike lavender)- cá thu con (dài chưa quá 6 nisơ)- đầu nhọn; gai (ở dây thép gai)- que nhọn, chấn song sắt nhọn đầu- đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)- đinh đóng đường ray* ngoại động từ- đóng bằng đinh- cắm que nhọn; lắp chấn song nhọn đầu- đâm bằng que sắt nhọn- (thể dục,thể thao) nện đinh giày làm bị thương (đối phương)- bịt miệng (nòng súng)- làm trở nên vô ích, làm mất tác dụng; làm hỏng, ngăn chặn (một âm mưu)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến…)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) pha rượu mạnh vào (đồ uống)

Đây là cách dùng spike tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Advertisement

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ spike tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

spike /spaik/* danh từ- (thực vật học) bông (kiểu cụm hoa)- cây oải hương ((cũng) spike lavender)- cá thu con (dài chưa quá 6 nisơ)- đầu nhọn tiếng Anh là gì?
gai (ở dây thép gai)- que nhọn tiếng Anh là gì?
chấn song sắt nhọn đầu- đinh đế giày (đinh nhọn đóng vào đế giày để cho khỏi trượt)- đinh đóng đường ray* ngoại động từ- đóng bằng đinh- cắm que nhọn tiếng Anh là gì?
lắp chấn song nhọn đầu- đâm bằng que sắt nhọn- (thể dục tiếng Anh là gì?
thể thao) nện đinh giày làm bị thương (đối phương)- bịt miệng (nòng súng)- làm trở nên vô ích tiếng Anh là gì?
làm mất tác dụng tiếng Anh là gì?
làm hỏng tiếng Anh là gì?
ngăn chặn (một âm mưu)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) chấm dứt (một ý kiến…)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?
(từ lóng) pha rượu mạnh vào (đồ uống)

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments