Superseded Là Gì ? Nghĩa Của Từ Supersede

superseded by acceptance of the heliocentric Model of the Solar System, the Tetrabiblos remains an important theoretical work for astrology.But whilst the Almagest as an astronomical authority wasby acceptance of the heliocentric Model of the Solar System, the Tetrabiblos remains an important theoretical work for astrology .

Bạn đang xem: Superseded là gì

Advertisement

Nhưng trong những lúc Almagestlà một trong tác phẩm thiên văn học đã trở nên thế thế vì chưng sự đồng ý tngày tiết nhật trung khu cho hệ Mặt Ttránh, Tetrabiblos vẫn gia hạn nhỏng một tác phđộ ẩm lý thuyết quan trọng đặc biệt mang lại chiêm tinh học.
Woollen cloth, mordanted with alum, was dyed yellow with dyer”s greenweed, then dipped into a vat of blue dye (woad or, later, indigo) to lớn produce the once-famous “Kendal Green” (largely superseded by the brighter “Saxon Green” in the 1770s).
Vải len, mordant ed với alum, được nhuộm màu đá quý bởi tảo xanh của bạn nhuộm, tiếp nối nhúng vào thùng dung dịch nhuộm màu xanh da trời (woad hoặc, sau đó, indigo) để phân phối “Kendal Green” khét tiếng một thời (phần nhiều được cầm cố thế vì “Saxon Green” sáng sủa rộng vào trong năm 1770).
The Europeans and the Gr& National Assembly of Turkey signed & ratified the new Treaty of Lausanne in 1923, superseding the Treaty of Sèvres & solidifying most of the territorial issues.
Châu Âu cùng Đại hội Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nối đã ký kết kết và phê chuẩn Hiệp ước Lausanne bắt đầu năm 1923, nắm thế Hiệp ước Sèvres cùng củng ráng đa số các vấn đề phạm kinhdoanhspa.vn hoạt động.
As a result of the ongoing transition from traditional 2D to 3D computer animation, the animator”s traditional task of redrawing & repainting the same character 24 times a second (for each second of finished animation) has now been superseded by the modern task of developing dozens (or hundreds) of movements of different parts of a character in a kinhdoanhspa.vnrtual scene.
Từ công dụng của công kinhdoanhspa.vnệc chuyển giao từ hoạt hình truyền thống lâu đời 2 chiều cho tới hoạt hình laptop 3 chiều, những công kinhdoanhspa.vnệc tục tĩu của animator như vẽ lại, cùng tái tô màu cùng một nhân thiết bị 24 lần của mỗi giây (một giây cơ bạn dạng của 1 tập phim phim hoạt hình hoàn chỉnh) đã được cố kỉnh thế bởi cơ chế tân tiến vào vấn đề tạo thành hàng chục (hoặc mặt hàng trăm) chuyển động thân những phần khác nhau của nhân trang bị trong một phân chình ảnh thiết yếu.
During the heyday of the browser wars, Internet Explorer superseded Netscape only when it caught up technologically lớn support the progressive features of the time.
Vào thời hoàng kyên ổn của trận chiến trình duyệt y ngày trước, Internet Explorer sẽ thắng lợi Netscape chỉ Lúc nó đuổi theo kịp với technology để hỗ trợ gần như tuấn kiệt tiên tiến và phát triển hiện nay.
However, the decline of Norse speech in Orkney probably began in 1379 when the earldom passed into the hands of the Sinclairs, and Scots had superseded Norse as the language of prestige on the island by the early 15th century.
Tuy nhưng, sự suy sụp của tiếng Norn sinh sống Orkney có thể sẽ bước đầu từ thời điểm năm 1379 Khi quyền cai trị chuyển giao về tộc Sinclair, với tiếng Scots vượt qua đổi thay ngôn ngữ uy tín vào cố kỉnh kỷ XV.
Similarly, the F2H-2P.. was superseded by the F9F-8Phường. (later RF-9J) variant of the F9F Cougar và the F8U-1P (later RF-8A) variant of the F8U Crusader as these faster aircraft became available.
Tương từ, mẫu F2H-2P được cố kỉnh thế bằng phiên bản F9F-8Phường (về sau là RF-9J) của cái F9F Cougar với phiên bản F8U-1Phường (sau đây là RF-8A) của loại F8U Crusader lúc các thứ cất cánh nkhô giòn hơn này trsống phải sẵn sàng chuẩn bị.
Now without priesthood, sacrifices, và temple, Pharisaical Judaism could invent substitutes for all of these, allowing tradition & interpretation khổng lồ supersede written Law.
Bấy giờ đồng hồ không có chức tế lễ, của-lễ với đền thờ, giáo phái Pha-ri-đắm đuối của Do Thái giáo hiện có thể đặt ra hầu hết điều mới rứa mang đến toàn bộ hầu như điều ấy, bọn họ để mặc truyền thống lâu đời và bí quyết lý giải vắt thế Luật pháp thành văn uống.
The process, however, is now obsolete and is superseded by the extremely profitable & convenient Solvay mượn process.
Tuy nhiên, quy trình này đang lỗi thời với bị cụ thế bởi các bước Solvay cực kì sinc lợi với tiện lợi.
Since 2008, the government of Kosovo has issued its own passports, superseding the UNMIK travel document.
The story says that it superseded an earlier construction at Lodhruva, with which Jaisal was dissatisfied.
Câu cthị xã nói rằng nó đang cầm cố thế cho một dự án công trình trước kia ngơi nghỉ Lodhruva, mà lại Jaisal ko ưa chuộng.

Nhưng trong những lúc Almagestlà một trong tác phẩm thiên văn học đã trở nênvì chưng sự đồng ý tngày tiết nhật trung khu cho hệ Mặt Ttránh, Tetrabiblos vẫn gia hạn nhỏng một tác phđộ ẩm lý thuyết quan trọng đặc biệt mang lại chiêm tinh học.Woollen cloth, mordanted with alum, was dyed yellow with dyer”s greenweed, then dipped into a vat of blue dye (woad or, later, indigo) to lớn produce the once-famous “Kendal Green” (largelyby the brighter “Saxon Green” in the 1770s).Vải len, mordant ed với alum, được nhuộm màu đá quý bởi tảo xanh của bạn nhuộm, tiếp nối nhúng vào thùng dung dịch nhuộm màu xanh da trời (woad hoặc, sau đó, indigo) để phân phối “Kendal Green” khét tiếng một thời (phần nhiều đượcvì “Saxon Green” sáng sủa rộng vào trong năm 1770).The Europeans and the Gr& National Assembly of Turkey signed & ratified the new Treaty of Lausanne in 1923,the Treaty of Sèvres & solidifying most of the territorial issues.Châu Âu cùng Đại hội Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nối đã ký kết kết và phê chuẩn Hiệp ước Lausanne bắt đầu năm 1923,Hiệp ước Sèvres cùng củng ráng đa số các vấn đề phạm kinhdoanhspa.vn hoạt động.As a result of the ongoing transition from traditional 2D to 3D computer animation, the animator”s traditional task of redrawing & repainting the same character 24 times a second (for each second of finished animation) has now beenby the modern task of developing dozens (or hundreds) of movements of different parts of a character in a kinhdoanhspa.vnrtual scene.Từ công dụng của công kinhdoanhspa.vnệc chuyển giao từ hoạt hình truyền thống lâu đời 2 chiều cho tới hoạt hình laptop 3 chiều, những công kinhdoanhspa.vnệc tục tĩu của animator như vẽ lại, cùng tái tô màu cùng một nhân thiết bị 24 lần của mỗi giây (một giây cơ bạn dạng của 1 tập phim phim hoạt hình hoàn chỉnh) đã đượcbởi cơ chế tân tiến vào vấn đề tạo thành hàng chục (hoặc mặt hàng trăm) chuyển động thân những phần khác nhau của nhân trang bị trong một phân chình ảnh thiết yếu.During the heyday of the browser wars, Internet ExplorerNetscape only when it caught up technologically lớn support the progressive features of the time.Vào thời hoàng kyên ổn của trận chiến trình duyệt y ngày trước, Internet Explorer sẽ thắng lợi Netscape chỉ Lúc nó đuổi theo kịp với technology để hỗ trợ gần như tuấn kiệt tiên tiến và phát triển hiện nay.However, the decline of Norse speech in Orkney probably began in 1379 when the earldom passed into the hands of the Sinclairs, and Scots hadNorse as the language of prestige on the island by the early 15th century.Tuy nhưng, sự suy sụp của tiếng Norn sinh sống Orkney có thể sẽ bước đầu từ thời điểm năm 1379 Khi quyền cai trị chuyển giao về tộc Sinclair, với tiếng Scots vượt qua đổi thay ngôn ngữ uy tín vào cố kỉnh kỷ XV.Similarly, the F2H-2P.. wasby the F9F-8Phường. (later RF-9J) variant of the F9F Cougar và the F8U-1P (later RF-8A) variant of the F8U Crusader as these faster aircraft became available.Tương từ, mẫu F2H-2P đượcbằng phiên bản F9F-8Phường (về sau là RF-9J) của cái F9F Cougar với phiên bản F8U-1Phường (sau đây là RF-8A) của loại F8U Crusader lúc các thứ cất cánh nkhô giòn hơn này trsống phải sẵn sàng chuẩn bị.Now without priesthood, sacrifices, và temple, Pharisaical Judaism could invent substitutes for all of these, allowing tradition & interpretation khổng lồwritten Law.Bấy giờ đồng hồ không có chức tế lễ, của-lễ với đền thờ, giáo phái Pha-ri-đắm đuối của Do Thái giáo hiện có thể đặt ra hầu hết điều mới rứa mang đến toàn bộ hầu như điều ấy, bọn họ để mặc truyền thống lâu đời và bí quyết lý giảiLuật pháp thành văn uống.The process, however, is now obsolete and isby the extremely profitable & convenient Solvay mượn process.Tuy nhiên, quy trình này đang lỗi thời với bịbởi các bước Solvay cực kì sinc lợi với tiện lợi.Since 2008, the government of Kosovo has issued its own passports,the UNMIK travel document.The story says that itan earlier construction at Lodhruva, with which Jaisal was dissatisfied.Câu cthị xã nói rằng nó đangcho một dự án công trình trước kia ngơi nghỉ Lodhruva, mà lại Jaisal ko ưa chuộng.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Lục Địa Là Gì – Phạm Vi Và Chế Độ Pháp Lý

Advertisement

Potassium bromide & sodium bromide were used as anticonvulsants và sedatives in the late 19th & early 20th centuries, but were gradually superseded by chloral hydrate và then by the barbiturates.
Brosở hữu kali và brocài đặt natri từng được áp dụng như thể dung dịch chống co đơ với bớt đau vào thời điểm cuối thế kỷ XIX cùng đầu thế kỷ XX, cho tới khi chúng từ từ bị cụ thế bởi vì chloral hydrat và kế tiếp là bằng những barbiturat.
Bilateral trade increased by 52% between 1989, when the U.S.–Canada Free Trade Agreement (FTA) went into lớn effect, & 1994, when the North American Free Trade Agreement (NAFTA) superseded it.
Thương mại tuy vậy pmùi hương tăng 52% vào thời kỳ từ thời điểm năm 1989 Lúc Hiệp định thương thơm mại thoải mái Hoa Kỳ-Canada (FTA) tất cả hiệu lực thực thi hiện hành cho năm 1994 lúc Hiệp định tmùi hương mại tự do thoải mái Bắc Mỹ (NAFTA) chũm thế FTA trên.
The mã sản phẩm was developed independently by Robert Solow và Trevor Swan in 1956, và superseded the Keynesian Harrod–Domar Mã Sản Phẩm.
Mô hình đã được phát triển tự do vị Robert Solow cùng Trevor Swan năm 1956, với đang nỗ lực thế quy mô hậu Keynesian Harrod-Domar.
The agreement was witnessed by President Bill Clinton on behalf of the United States & by Russia, Egypt, Norway & the European Union, and incorporates and supersedes the prekinhdoanhspa.vnous agreements, marking the conclusion of the first stage of negotiations between Israel và the PLO.
Thoả thuận này, với kinhdoanhspa.vnệc ghi nhận của Tổng thống Bill Clinton thay mặt mang đến Hoa Kỳ cùng Nga, Ai Cập, Na Uy, thuộc Liên minch châu Âu, kết hợp và núm thế mang đến đầy đủ thỏa thuận hợp tác trước đó cùng đánh dấu sự xong tiến trình hiệp thương thứ nhất giữa Israel với PLO.
The club”s original nickname was the Citizens, although this was superseded by 1907 by the more familiar Canaries after the club”s chairman (who was a keen breeder of canaries) dubbed his boys “The Canaries” và changing their strip to lớn yellow và green.
Biệt danh ban đầu của câu lạc bộ là Citizens, sau mang lại năm 1907 thì được đổi biệt danh thành Canaries vì quản trị của câu lạc cỗ (vốn là một tình nhân ưng ý chyên hoàng yến) gọi đàn ông của chính bản thân mình là “The Canaries” với chuyển đổi áo đấu của đội nhẵn quý phái color tiến thưởng với màu xanh da trời lá cây.
This new district superseded the old plan which was initiated back in 1994 & began construction in 1997.
The Treaty of Darin remained in effect until superseded by the Jeddah conference of 1927 & the Dammam conference of 1952, during both of which Ibn Saud extended his boundaries past the Anglo-Ottoman Blue Line.
Hiệp định Darin bảo trì hiệu lực thực thi cho đến lúc bị đình chỉ bằng Hội nghị Jeddah vào thời điểm năm 1927 cùng Hội nghị Dammam vào khoảng thời gian 1952, theo đó Ibn Saud không ngừng mở rộng biên cương của ông quá vượt giới tuyến đường xanh Anh-Ottoman.
During the Third Exorcists insurrection story arc, Nea”s consciousness begins superseding Allen”s body toàn thân.
Trong story arc nói đến cuộc nổi loàn thiết bị tía của các Exorcist, nhân biện pháp Nea ban đầu chiếm đem cơ thể Allen.
This instrumental kinhdoanhspa.vnew of human behakinhdoanhspa.vnor by Taylor prepared the path for human relations to supersede scientific management in terms of literary success & managerial application.
Quan điểm cách thức này về hành kinhdoanhspa.vn của bé fan bởi vì Taylor đang chuẩn bị con đường mang lại mối quan hệ của con người để nỗ lực thế thống trị kỹ thuật về phương diện thành công xuất sắc văn uống học tập và vận dụng làm chủ.
Vì ngành y học thời nay đang chế tác được nhiều hiện đại đáng kể, hợp lý hầu như lời khuyên ổn dạy của Kinh-thánh ni là lỗi thời?
The proclamation was superseded in 2008 when the Representative sầu List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was established. ^ C. The 90 elements that were prekinhdoanhspa.vnously proclaimed as Masterpieces have sầu been inscribed onto lớn the Representative sầu List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity as per the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. ^ D. Grouping of member states by region is based on the official List as published.
Năm 2008, những siêu phẩm này được chuyển vào Danh sách di tích văn hóa truyền thống phi đồ vật thể đại diện thay mặt của nhân loại. ^ C. 90 di tích trước đây được UNESCO ra mắt là kiệt tác ni được gửi vào Danh sách di tích văn hóa phi vật dụng thể thay mặt đại diện của trái đất, theo nguyên tắc của Công ước Công ước về Bảo vệ di tích văn hóa truyền thống phi đồ dùng thể. ^ D. kinhdoanhspa.vnệc đội các nước nhà và vùng khu vực dựa trên list ưng thuận của UNESCO.
Vậy thì cần coi trọng các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va rộng cả những phong tục cùng cách nhìn địa phương.
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Potassium bromide và sodium bromide were used as anticonvulsants và sedatives in the late 19 th và early 20 th centuries, but were graduallyby chloral hydrate và then by the barbiturates. Brosở hữu kali và brocài đặt natri từng được vận dụng như thể dung dịch chống co đơ với bớt đau vào thời gian cuối thế kỷ XIX cùng đầu thế kỷ XX, cho tới khi chúng từ từ bịbởi vì chloral hydrat và sau đó là bằng những barbiturat. Bilateral trade increased by 52 % between 1989, when the U.S. – Canada Free Trade Agreement ( FTA ) went into lớn effect, và 1994, when the North American Free Trade Agreement ( NAFTA ) it. Thương mại tuy nhiên pmùi hương tăng 52 % vào thời kỳ từ thời gian năm 1989 Lúc Hiệp định thương thơm mại tự do Hoa Kỳ-Canada ( FTA ) tổng thể hiệu lực thực thi hiện hành thực thi hiện hành cho năm 1994 lúc Hiệp định tmùi hương mại tự do tự do Bắc Mỹ ( NAFTA ) FTA trên. The mã loại sản phẩm was developed independently by Robert Solow và Trevor Swan in 1956, vàthe Keynesian Harrod – Domar Mã Sản Phẩm. Mô hình đã được tăng trưởng tự do vị Robert Solow cùng Trevor Swan năm 1956, với đangquy mô hậu Keynesian Harrod-Domar. The agreement was witnessed by President Bill Clinton on behalf of the United States và by Russia, Egypt, Norway và the European Union, and incorporates andthe prekinhdoanhspa.vnous agreements, marking the conclusion of the first stage of negotiations between Israel và the PLO.Thoả thuận này, với kinhdoanhspa. vnệc ghi nhận của Tổng thống Bill Clinton thay mặt đại diện mang đến Hoa Kỳ cùng Nga, Ai Cập, Na Uy, thuộc Liên minch châu Âu, phối hợp vàmang đến không thiếu thỏa thuận hợp tác hợp tác trước đó cùng ghi lại sự xong tiến trình hiệp thương thứ nhất giữa Israel với PLO.The club ” s original nickname was the Citizens, although this wasby 1907 by the more familiar Canaries after the club ” s chairman ( who was a keen breeder of canaries ) dubbed his boys ” The Canaries ” và changing their strip to lớn yellow và green. Biệt danh bắt đầu của câu lạc bộ là Citizens, sau mang lại năm 1907 thì được đổi biệt danh thành Canaries vì quản trị của câu lạc cỗ ( vốn là một tình nhân vừa lòng chyên hoàng yến ) gọi đàn ông của chính bản thân mình là ” The Canaries ” với quy đổi áo đấu của đội nhẵn sang chảnh color tiến thưởng với màu xanh da trời lá cây. This new districtthe old plan which was initiated back in 1994 và began construction in 1997. The Treaty of Darin remained in effect untilby the Jeddah conference of 1927 và the Dammam conference of 1952, during both of which Ibn Saud extended his boundaries past the Anglo-Ottoman Blue Line. Hiệp định Darin bảo dưỡng hiệu lực thực thi hiện hành thực thiđến lúc bị đình chỉ bằng Hội nghị Jeddah vào thời gian năm 1927 cùng Hội nghị Dammam vào khoảng chừng thời hạn 1952, theo đó Ibn Saud không ngừng lan rộng ra biên cương của ông quá vượt giới tuyến đường xanh Anh-Ottoman. During the Third Exorcists insurrection story arc, Nea ” s consciousness beginsAllen ” s body toàn thân body toàn thân. Trong story arc nói đến cuộc nổi loàn thiết bị tía của những Exorcist, nhân giải pháp Nea khởi đầu chiếm đem khung hình Allen. This instrumental kinhdoanhspa.vnew of human behakinhdoanhspa.vnor by Taylor prepared the path for human relations toscientific management in terms of literary success và managerial application. Quan điểm phương pháp này về hành kinhdoanhspa.vn của bé fan chính do Taylor đang chuẩn bị sẵn sàng con đường mang lại mối quan hệ của con người đểthống trị kỹ thuật về phương diện thành công xuất sắc xuất sắc văn uống học tập và vận dụng làm chủ. Vì ngành y học thời nay đang chế tác được nhiều văn minh đáng kể, hài hòa và hợp lý phần nhiều lời khuyên ổn dạy của Kinh-thánh ni là lỗi thời ? The proclamation wasin 2008 when the Representative sầu List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity was established. ^ C. The 90 elements that were prekinhdoanhspa.vnously proclaimed as Masterpieces have sầu been inscribed onto lớn the Representative sầu List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity as per the Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage. ^ D. Grouping of thành viên states by region is based on the official List as published. Năm 2008, những siêu phẩm này được chuyển vào Danh sách di tích lịch sử văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn phi đồ vật thể đại diện thay mặt đại diện thay mặt của quả đât. ^ C. 90 di tích lịch sử trước đây được UNESCO ra đời là siêu phẩm ni được gửi vào Danh sách di tích lịch sử văn hóa truyền thống phi đồ vật thể thay mặt đại diện đại diện thay mặt của toàn cầu, theo nguyên tắc của Công ước Công ước về Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn phi vật dụng thể. ^ D. kinhdoanhspa. vnệc đội những nước nhà và vùng khu vực dựa trên list ưng thuận của UNESCO.Vậy thì cần coi trọng những tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va rộng cả những phong tục cùng cách nhìn địa phương. Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments