Tổng hợp các bài tập Excel cơ bản mới nhất

Trong Excel, để hiểu và nắm bắt được các công thức bắt buộc bạn phải thực hành thường xuyên. Thế nhưng, không phải lúc nào bạn cũng tìm được các bài tập Excel cơ bản để thực hành. Vì thế bài viết này Mindovermetal sẽ tổng hợp các bài tập Excel cơ bản để bạn có thể làm và củng cố những kiến thức về Excel đã học trước đây.

Bài tập Excel cơ bản số 1: Tính toán kết quả tuyển sinh

Từ bảng dữ liệu đã cho ở trên. Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

tong-hop-cac-bai-tap-excel-co-ban-moi-nhat-8

1. Điền dữ liệu cho cột điểm khuyến khích biết rằng:

  • Nếu nghề phổ thông xếp loại “Giỏi” thì điểm khuyến khích là 2.
  • Nếu nghề phổ thông xếp loại “Khá” thì điểm khuyến khích là 1,5.
  • Và nếu nghề phổ thông xếp loại “Trung bình” thì điểm khuyến khích là 1.

2. Các trường hợp còn lại điểm khuyến khích là 0.

3. Điền dữ liệu cho cột điểm ưu tiên dựa vào 02 ký tự đầu của số báo danh và bảng tra đối tượng ưu tiên.

4. Tính cột điểm tổng cộng biết rằng: Điểm tổng cộng = (điểm toán+điểm văn)*2 + điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên + điểm khuyến khích.

5. Điền dữ liệu cột kết quả biết rằng: Nếu điểm tổng cộng >= 25 thì ghi là “Đỗ”, ngược lại ghi “Hỏng”

Bài tập Excel cơ bản số 2: Tính toán học phí

Yêu cầu: Từ bảng dữ liệu đã cho hãy điền dữ liệu vào các ô trống, biết rằng:

tong-hop-cac-bai-tap-excel-co-ban-moi-nhat-9

1. Đối tượng: dựa vào 2 ký tự đầu: 01: Hộ nghèo, 02: Chính sách, còn lại rỗng

2. Tính cột Lớp = 2019 – (năm sinh + 5).

3. Học phí tra tại “Bảng thu học phí”

4. Các khoản thu đầu năm: Nếu lớp 1,2: 300.000, lớp 3 thu 350.000, lớp 4, 5 thu 500.000

  • Thành tiền: Nếu là hộ nghèo và diện chính sách thì:
  • Thành tiền = 50%*học phí * 9 + Các khoản thu.

5. Còn lại Thành tiền = học phí *9 + cac khoản thu.

6. Hoàn thành bảng thống kê.

Bài tập Excel cơ bản số 3: Tính toán doanh thu bán hàng

Yêu cầu: Từ bảng dữ liệu đã cho ở trên, hãy thực hiện các yêu cầu dưới đây:

tong-hop-cac-bai-tap-excel-co-ban-moi-nhat-6

1. Điền dữ liệu cho cột tên hàng dựa vào 2 ký tự đầu của mã hàng tra trong bảng tra 1.

2. Điền dữ liệu cho cột đơn giá dựa vào tên hàng tra trong bảng tra 1. Nếu ký tự sau cùng của mã hàng là 1 thì đơn giá loại 1, còn lại là đơn giá loại 2.

3. Tính cột giảm giá = thành tiền * 10%. Trong đó: thành tiền =số lượng * đơn giá.

4. Tính cột Doanh thu = thành tiền – giảm giá.

5. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo cột ngày bán.

Bài tập Excel cơ bản số 4: Tính toán bảng lương nhân viên

Yêu cầu: Từ bảng dữ liệu trên, hãy thực hiện các yêu cầu sau:

tong-hop-cac-bai-tap-excel-co-ban-moi-nhat-3

1. Hãy điền dữ liệu cho cột tên phòng tra vào bảng tra phòng ban.

2. Tính lương = HSL (hệ số lương) * Lương CB.

3. Điền dữ liệu cho cột tiền thưởng tra vào bảng tra tiền thưởng.

4. Tính cột tạm ứng = 2/3*lương.

5. Tính cột thực nhận = Lương + Tiền thưởng – Tạm ứng.

Mục tiêu của các bài tập Excel cơ bản trên đây chỉ là giúp các bạn nắm rõ được các công thức từ đó ứng dụng vào trong thực tế. Nếu bạn quan tâm và muốn viết thêm các kiến thức về Excel. Hãy theo dõi và đọc những bài viết khác tại Mindovermetal.

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments