Ứng dụng của hàm trả về giá trị số trong Excel

Hàm trả về giá trị số trong Excel là một hàm dùng để biến những giá trị bất kì thành dạng số. Việc này sẽ thuận tiện cho một số trường hợp về xử lý dữ liệu. Vậy hàm trả về giá trị số trong Excel có cú pháp thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Mindovermetal nhé.

Cú pháp của hàm trả về giá trị số trong Excel

Hàm trả về giá trị số có cấu trúc rất đơn giản: =N(Value)

Trong đó:

  • Value: Là giá trị muốn chuyển đổi thành số, có thể là chữ, kí tự đặc biệt hoặc là tham chiếu ô.

ung-dung-cua-ham-tra-ve-gia-tri-so-trong-excel-7

Lưu ý:

  • Value là một số hàm sẽ trả về chính số đó.
  • Value là giá trị ngày tháng năm, hàm sẽ trả về số seri của ngày tháng năm đó.
  • Nếu value là FALSE hàm trả về số 0, còn value là TRUE hàm trả về số 1,
  • Value là giá trị lỗi như #DIV/0, #VALUE!,… hàm trả về giá trị lỗi.
  • Value nằm ngoài các giá trị trên bao gồm cả text hàm trả về số 0.

Ứng dụng của hàm trả về giá trị số trong Excel.

Đây là hàm có khá nhiều ứng dụng trong công việc. Ứng dụng thực tế nhất mà bạn có thể thấy đó là tìm ra những định dạng thời gian bị lỗi hoặc bị sai.

Ví dụ 1

Bạn có một chuỗi những mốc thời gian trong bảng dữ liệu, trong đó có những dữ liệu sai về định dạng và bạn muốn tìm ra những dữ liệu sai đó.

Advertisement

Lúc này bạn chỉ cần dùng hàm N để xác định. Nếu dữ liệu đúng định dạng Date, hàm sẽ trả về một số seri. Nếu dữ liệu đó bị sai hoặc định dạng khác, hàm sẽ trả về 0.

ung-dung-cua-ham-tra-ve-gia-tri-so-trong-excel-8

Tương tự, một ứng dụng của hàm này cũng khá phổ biến đó là tìm ra đâu là dữ liệu dạng number và đâu là dữ liệu dạng text. Sự nhầm lẫn giữa 2 dạng dữ liệu này cũng là một trong những nguyên nhân khiến công thức hay hàm bạn sử dụng trả về giá trị lỗi.

Ví dụ 2

Khi sử dụng hàm VLOOKUP/HLOOKUP, công thức đúng nhưng kết quả trả về lại lỗi giá trị. Nguyên nhân là do dữ liệu của bạn đang ở dạng Text và cần tìm ra những dữ liệu này để đưa về dạng Number.

Advertisement

Trên đây là cú pháp và ứng dụng của hàm N – hàm trả về giá trị số trong Excel. Hàm này thường được ứng dụng để tìm lỗi sai về định dạng trong Excel. Ngoài ra, còn có ứng dụng khác như dùng làm chú thích trong VBA. Nếu bạn quan tâm đến những kiến thức liên quan đến Excel. Hãy theo dõi những bài viết khác tại Mindovermetal

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments