“On Weekday Là Gì ? Nghĩa Của Từ Weekdays Trong Tiếng Việt Câu Ví Dụ,Định Nghĩa Và Cách Sử Dụng Củaweekday

Excel mang đến rainmaker.com.vn 365E xcel mang lại rainmaker.com.vn 365 dành riêng cho vật phẩm MacExcel cho webExcel 2019E xcel 2016E xcel 2019 for MacExcel 2013E xcel 2010E xcel 2007E xcel năm nhâm thìn for MacExcel for Mac 2011E xcel Starter 2010T hêm … Ít hơn

Bài viết này diễn tả cú pháp phương pháp với bí quyết dùng hàm WEEKDAY trong rainmaker.com.vn Excel.

Advertisement

Bạn đang xem : Weekday là gì

Mô tả

Trả về thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên ổn, từ 1 (chủ nhật) đến 7 (thứ bảy).

Cú pháp

WEEKDAY ( serial_number, ) Cú pháp của hàm WEEKDAY gồm đối số sau đây :

Advertisement

Serial_number Bắt buộc. Là một số tuần tự thể hiện ngày tháng của ngày quý khách vẫn tìm kiếm. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như thể kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) mang đến ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản.

Return_type Tùy chọn. Là một số xác định kiểu giá trị trả về.

Return_type

Số được trả về

Advertisement

1 hoặc bỏ lỡ Là những số từ 1 ( chủ nhật ) đến 7 ( thứ bảy ). Hoạt động giống như với những phiên bản rainmaker.com.vn Excel trcầu phía trên. 2 Là những số từ 1 ( thứ hai ) đến 7 ( chủ nhật ). 3 Là những số từ 0 ( thứ hai ) đến 6 ( chủ nhật ). 11

Là các số từ 1 (thứ hai) đến 7 (chủ nhật).

12 Là những số từ 1 ( thứ ba ) đến 7 ( thứ hai ). 13 Là những số từ 1 ( thứ tư ) đến 7 ( thứ ba ) .Xem thêm : ” Cynicism Là Gì – Cynicism Là Gì, Nghĩa Của Từ Cynicism 14 Là những số từ 1 ( thứ năm ) đến 7 ( thứ tư ). 15 Là những số từ 1 ( thứ sáu ) đến 7 ( thứ năm ). 16 Là những số từ 1 ( thứ bảy ) đến 7 ( thứ sáu ). 17 Là những số từ 1 ( chủ nhật ) đến 7 ( thứ bảy ).

Crúc thích

Excel giữ trữ ngày tháng ở dạng số sê-ri liên tiếp để sử dụng trong tính toán. Theo mặc định, ngày 1 tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 1 tháng một năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.448 ngày sau ngày 1 tháng một năm 1900.

Xem thêm: Liability: Nợ Phải Trả Tiếng Anh Là Gì, Các Khái Niệm Liên Quan Tới Công Nợ

Advertisement

Nếu serial_number nằm ngoài khoanh vùng phạm vi cực hiếm cơ bản của ngày hiện tại, hàm sẽ trả về quý và hiếm lỗi # NUM !. Nếu return_type nằm ngoài khoanh vùng phạm vi đã xác lập trong bảng trên trên đây, hàm sẽ trả về quý giá lỗi # NUM !.

Ví dụ

Sao chnghiền tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây với dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để cách làm hiển thị tính năng, hãy chọn chúng, dìm F2 và sau đó thừa nhận Enter. Nếu yêu cầu, bạn cũng hoàn toàn có thể trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để xem hàng loạt tài liệu.

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments