Nghĩa Của Từ Womb Là Gì ? (Từ Điển Anh Womb Trong Tiếng Tiếng Việt

“For can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb?
“Vì người đàn bà há dễ quên được đứa con còn bú của mình, để đến nỗi không thương hại đến đứa con trai ruột thịt của mình hay sao?
Nicotine, carbon monoxide, and other dangerous chemicals contained in cigarette smoke enter the mother’s bloodstream and pass directly to the child in the womb.đàn bà · lòng · nữ · ruột · bọc · gái · giới đàn bà · kẻ nhu nhược · phái đẹp · dịu dàng êm ả · phụ nữ · TT · tình cảm đàn bà · đặc thù đàn bà · töû cung, daï con “ For can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her “ Vì người đàn bà há dễ quên được đứa con còn bú của mình, để đến nỗi không thương hại đến đứa con traithịt của mình hay sao ? Nicotine, carbon monoxide, and other dangerous chemicals contained in cigarette smoke enter the mother’s bloodstream and pass directly to the child in the

Bạn đang xem: Womb là gì

Chất nicotin, cacbon monoxit và các chất hóa học nguy hiểm khác trong khói thuốc lá xâm nhập vào máu và truyền thẳng vào đứa trẻ trong bụng mẹ.
Each one of us developed physically within our mother’s womb while relying for many months on her body to sustain ours.
Mỗi người chúng ta đã phát triển về thể chất ở trong bụng mẹ trong khi dựa vào cơ thể của mẹ để nuôi sống trong nhiều tháng.
When rat pups were born, the researchers counted the number of males and females in each litter to determine the sex ratio in the womb .
Khi lứa chuột con được sinh ra, các nhà nghiên cứu đếm số chuột đực và cái trong mỗi lứa để xác định tỉ lệ giới tính trong dạ con .
For thousands of years, reasoning people have credited the formation of a child inside its mother’s womb to the Grand Creator.
Green has since starred in numerous independent films, including Cracks (2009), Womb (2010), and Perfect Sense (2011).
Từ năm 2006, Green đã đóng vai chính trong các phim độc lập như Cracks (2009), Womb (2010) và Perfect Sense (2011).
Chlamydial infection of the cerman-city.netx (neck of the womb) is a sexually transmitted infection which has no symptoms for 50–70% of women infected.
Nhiễm Chlamydia ở cổ tử cung (cổ tử cung) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục nhưng không có triệu chứng ở 50-70% phụ nữ bị nhiễm bệnh.
12 Consider the support that the man-city.netrgin Jewess Mary received when hearing the news: “You will conceive in your womb and give birth to a son, and you are to call his name Jesus.”
12 Hãy suy nghĩ về sự hỗ trợ mà trinh nữ Do Thái tên Ma-ri đã nhận được khi nghe tin: “Ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus”.
(Galatians 3:13, 16) Jesus was without sin, being miraculously conceived in the womb of a man-city.netrgin by the power of holy spirit.

Chất nicotin, cacbon monoxit và các chất hóa học nguy hiểm khác trong khói thuốc lá xâm nhập vào máu và truyền thẳng vào đứa trẻ trongmẹ.Each one of us developed physically within our mother’swhile relying for many months on her body to sustain ours.Mỗi người chúng ta đã phát triển về thể chất ở trongmẹ trong khi dựa vào cơ thể của mẹ để nuôi sống trong nhiều tháng.When rat pups were born, the researchers counted the number of males and females in each litter to determine the sex ratio in theKhi lứa chuột con được sinh ra, các nhà nghiên cứu đếm số chuột đực và cái trong mỗi lứa để xác định tỉ lệ giới tính trongcon .For thousands of years, reasoning people have credited the formation of a child inside its mother’sto the Grand Creator.Green has since starred in numerous independent films, including Cracks (2009),(2010), and Perfect Sense (2011).Từ năm 2006, Green đã đóng vai chính trong các phim độc lập như Cracks (2009), Womb (2010) và Perfect Sense (2011).Chlamydial infection of the cerman-city.netx (neck of the) is a sexually transmitted infection which has no symptoms for 50–70% of women infected.Nhiễm Chlamydia ở cổ tử cung (cổ tử) là một bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục nhưng không có triệu chứng ở 50-70% phụ nữ bị nhiễm bệnh.12 Consider the support that the man-city.netrgin Jewess Mary received when hearing the news: “You will conceive in yourand give birth to a son, and you are to call his name Jesus.”12 Hãy suy nghĩ về sự hỗ trợ mà trinh nữ Do Thái tên Ma-ri đã nhận được khi nghe tin: “Ngươi sẽvà sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus”.(Galatians 3:13, 16) Jesus was without sin, being miraculously conceived in theof a man-city.netrgin by the power of holy spirit.

Xem thêm: “Hồ Sơ Tình Ái” Hoàng Thùy Linh Sinh Năm Bây Giờ Ra Sao? Hoàng Thùy Linh

(Ga-la-ti 3:13, 16) Chúa Giê-su không bị nhiễm tội lỗi, vì qua phép lạ ngài được thụ thai bởi thánh linh trong lòng một người nữ đồng trinh.
2 The compassion that a mother feels for the child of her womb is among the most tender feelings known to humans.
2 Lòng trắc ẩn của người mẹ đối với con ruột mình là một trong những tình cảm tha thiết nhất của con người.
Thus, as one of the sons of God making up the “Jerusalem above,” Jesus had his life transferred from heaven to the womb of the man-city.netrgin Mary and was born a perfect human baby.
14 Do đó sự sống của Chúa Giê-su, một trong những con của Đức Chúa Trời hợp thành “Giê-ru-sa-lem ở trên cao”, đã được chuyển từ trời xuống vào lòng trinh nữ Ma-ri. Chúa Giê-su được sanh ra là một con trẻ hoàn toàn.
At your next prenatal appointment, your health care proman-city.netder may tell you whether your baby is headfirst or bottom-first in the womb .
Vào lần khám thai tới, bác sĩ có thể cho bạn biết là bé đang có ngôi đầu hay ngôi mông trong tử cung .
Entering the temple, Peter and John encountered a man “lame from his mother’s womb” who asked them for alms (see Acts 3:1–3).
Khi bước vào đền thờ, Phi E Rơ và Giăng gặp một người “què từ lúc sanh ra”, người này xin họ bố thí (xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1–3).
He had knowledge of a mother’s tender compassion for the child of her womb, and he used that knowledge to settle this dispute.
Ông có sự hiểu biết về lòng yêu thương trắc ẩn của một người mẹ đối với đứa con mang nặng đẻ đau, nên ông dùng sự hiểu biết ấy để giải quyết cuộc tranh chấp.
Cái đó là do cái móc sắt họ đã dùng để kéo tôi ra khỏi tử cung của người mẹ tội nghiệp đã quá cố của tôi.
( Ga-la-ti 3 : 13, 16 ) Chúa Giê-su không bị nhiễm tội lỗi, vì qua phép lạđược thụ thai bởi thánh linh trong lòng một người nữ đồng trinh. 2 The compassion that a mother feels for the child of heris among the most tender feelings known to humans. 2 Lòng trắc ẩn của người mẹ so với conmình là một trong những tình cảm tha thiết nhất của con người. Thus, as one of the sons of God making up the “ Jerusalem above, ” Jesus had his life transferred from heaven to theof the man-city.netrgin Mary and was born a perfect human baby. 14 Do đó sự sống của Chúa Giê-su, một trong những con của Đức Chúa Trời hợp thành “ Giê-ru-sa-lem ở trên cao ”, đã được chuyển từ trời xuốngtrinh nữ Ma-ri. Chúa Giê-su được sanh ra là một con trẻ trọn vẹn. At your next prenatal appointment, your health care proman-city.netder may tell you whether your baby is headfirst or bottom-first in theVào lần khám thai tới, bác sĩ hoàn toàn có thể cho bạn biết là bé đang có ngôi đầu hay ngôi mông trongEntering the temple, Peter and John encountered a man “ lame from his mother’s ” who asked them for alms ( see Acts 3 : 1 – 3 ). Khi bước vào đền thờ, Phi E Rơ và Giăng gặp một người “ què từ lúcra ”, người này xin họ bố thí ( xin xem Công Vụ Các Sứ Đồ 3 : 1 – 3 ). He had knowledge of a mother’s tender compassion for the child of her, and he used that knowledge to settle this dispute. Ông có sự hiểu biết về lòng yêu thương trắc ẩn của một người mẹ so với đứa con mang nặngđau, nên ông dùng sự hiểu biết ấy để xử lý cuộc tranh chấp. Cái đó là do cái móc sắt họ đã dùng để kéo tôi ra khỏicủa người mẹ tội nghiệp đã quá cố của tôi .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments