06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheets khác, video nói về cách tham chiếu tới các sheets khác nhau bằng tên sheets hoặc bằng vị trí của sheet trên giao diện Google Sheets

▷ Toàn bộ playlist:

▷ File đi kèm video:

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”:
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

5/5 - (5 votes)
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Bui

E mới tìm hiểu về gg script. Mn cho em hỏi là muốn đưa dữ liệu từ file gg sheet qua file gg sheet khác nhưng có điều kiện. ví dụ cột khu vực, nếu là Hà Nội thì đưa giá trị của cột B,C,D sang. Mn giúp em với em cảm ơn ạ

Việt Nguyễn

Em muốn tìm cách coppy từ sheet này qua sheet khác với điều kiện là chỉ coppy tới hàng cuối cùng có chứa dữ liệu như là query thì có được k ạ

Thế Huy Phạm

Cho mình hỏi cách cách copy từ 1 bảng tính này sang 1 bảng tính khác với. Code này chỉ áp dụng cho cùng bảng tính

Cám ơn bạn đã hướng dẫn. Hiện nay, mình đang tìm cách copy nhiều Range từ nhiều sheets trong nhiều spreadsheet vào 1 sheet (mà loại bỏ được cách dữ liệu row blank). Bạn vui lòng hướng dẫn mình nhé. Xin cám ơn bạn.

Thanh Phong

Sao mình dùng code này để gọi lệnh in trong 1 sheet, là sheet data mà khi chạy code thì in luôn tất cả các sheet.
function exportAsPDF() {

var spreadsheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet()

var sheet = spreadsheet.getSheetByName('DATA);

var blob = spreadsheet.getAs('application/pdf').setName(spreadsheet.getName())

var pdfFile = DriveApp.createFile(blob)

// Display a modal dialog box with custom HtmlService content.

const htmlOutput = HtmlService

.createHtmlOutput('<p>Click to open <a href="' + pdfFile.getUrl() + '" target="_blank">' + mysheet.getName() + '</a></p>')

.setWidth(300)

.setHeight(80)

SpreadsheetApp.getUi().showModalDialog(htmlOutput, 'Export Successful')

}

Anh cho em hỏi. Có cách nào copy từ sheet liên kết với GG form vào một sheet thường không ạ.Vì em làm cách bình thường trong exel là ='sheet1'!B2 thì khi có dữ liệu bên gg form đẩy vào thì nó không sang được sheet bên cạnh.Do GG form chèn dòng làm lệch.Ví dụ khi chèn mới gg form vj trí đúng là B2 nhưng sang công thức bên sheet 2 thì cột tương ứng lai thành B3. Anh có cách nào lấy được dữ liệu từ sheet gg form a chỉ giúp e với ạ.Em cảm ơn

Đức Anh

Clear() là xóa hết còn clearformat().clearcontent() vẫn còn note, datavalidations,… đúng không bác Đức? Trong dấu "…" còn gì không nhỉ?