AUN-QA là gì ?

AUN-QA là gì ?

AUN-QA là gì?

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11/1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA, với các thành viên ban đầu do Bộ trưởng Giáo dục các nước đề cử.

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá những điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo của toàn bộ chương trình đào tạo.

Kể từ khi thành lập, AUN đã xem chất lượng đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự phát triển của giáo dục đại học ĐNA, tạo ra sự liên thông và công nhận chất lượng đào tạo lẫn nhau giữa các trường Đại học trong và ngoài mạng lưới AUN. Để thực hiện mục tiêu này, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học của các trường trong khu vực ĐNA theo bộ tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung AUN-QA được ban hành vào năm 2004 (AUN-QA là viết tắt của ASEAN University Network – Quality Assurance).

Bạn đang đọc: AUN-QA là gì ?

AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với những quy tắc chất lượng khắc nghiệt, có tiêu chuẩn đơn cử, rõ ràng, tập trung chuyên sâu nhìn nhận những điều kiện kèm theo để bảo vệ chất lượng huấn luyện và đào tạo của hàng loạt chương trình đào tạo và giảng dạy chứ không chỉ dựa trên những đặc trưng riêng của từng chuyên ngành .
Bộ tiêu chuẩn AUN nhìn nhận tổng lực chương trình giảng dạy từ nhiều góc nhìn như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác làm việc bảo vệ chất lượng, liên kết giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp v.v …

Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA có 18 tiêu chuẩn với 74 tiêu chí.

Tiêu chuẩn 1 – Mục đích và mục tiêu; Chuẩn đầu ra: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 2 – Nội dung chương trình đào tạo: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 3 – Bản đặc tả chương trình: 3 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 4 – Tổ chức thực hiện CT đào tạo: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 5 – Quan điểm sư phạm/chiến lược dạy/học: 5 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 6 – Kiểm tra đánh giá sinh viên: 8 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 7 – Chất lượng giảng viên, cán bộ quản lý: 10 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 8 – Chất lượng của nhân viên hỗ trợ: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 9 – Chất lượng sinh viên: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 10 – Tư vấn/hỗ trợ sinh viên: 5 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 11 – Cơ sở vật chất và trang thiết bị: 5 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 12 – Đảm bảo chất lượng: 4 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 13 – Sinh viên đánh giá: 2 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 14 – Thiết kế khung chương trình: 3 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 15 – Các hoạt động phát triển nhân lực: 2 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 16 – Phản hồi của những người có liên quan: 2 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 17 – Kết quả đầu ra: 2 tiêu chí.
Tiêu chuẩn 18 – Sự hài lòng của các bên liên quan: 3 tiêu chí.

Mỗi tiêu chí được đánh giá theo 7 mức:

Mức 1: Không có gì (không có tài liệu, kế hoạch, hồ sơ minh chứng )
Mức 2: Mới xây dựng kế hoạch
Mức 3: Có tài liệu, nhưng không có hồ minh chứng hoặc có nhưng không rõ ràng
Mức 4: Có tài liệu và hồ sơ minh chứng rõ ràng
Mức 5: Có hồ sơ minh chứng rõ ràng về hiệu quả trong lĩnh vực xem xét
Mức 6: Chất lượng tốt
Mức 7: Xuất sắc.

Mỗi tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn đều có trọng số như nhau, điểm đánh giá của toàn bộ chương trình là điểm trung bình cộng của cả 74 tiêu chí. 4.0 là ngưỡng điểm đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của AUN
Việc lựa chọn kiểm định theo chuẩn AUN-QA nhằm giúp các trường biết chương trình đào tạo đã đạt đến cấp độ nào trên thang đánh giá của khu vực. Tiếp nữa, để phát hiện chương trình còn tồn tại, những gì cần khắc phục nhằm đảm bảo chương trình đạt chất lượng ngang tầm các chương trình cùng lĩnh vực trong khu vực ASEAN.

Tại sao lại là AUN-QA?

Theo PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu Trưởng trường Đại Học Quốc Tế (ĐHQT): “Chất lượng đào tạo là một khái niệm đa chiều theo quan điểm của rất nhiều đối tượng có liên quan. AUN coi trọng tầm quan trọng của chất lượng giáo dục đại học, cùng với nhu cầu phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng với mục đích tăng cường các chuẩn mực học thuật và mở rộng giáo dục, nghiên cứu, các dịch vụ trong các trường đại học thành viên AUN cũng như các trường bên ngoài. Từ đó, bộ chuẩn AUN đã từng bước điều chỉnh hệ thống đảm bảo chất lượng AUN-QA nhằm hỗ trợ, mở rộng và duy trì mức độ đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, việc kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN còn tạo tiền đề thúc đẩy quá trình trao đổi sinh viên (student mobility) và công nhận tín chỉ giữa các trường ĐH trong và ngoài khu vực ĐNA”.

Trường ĐHQT nhận giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn AUN-QA

Với những đặc thù tiêu biểu vượt trội trên, chuẩn AUN đã được công nhận và trở thành sự lựa chọn số 1 bởi những trường ĐH trong khu vực ĐNA. Không nằm ngoài khuynh hướng đó, phần đông những trường ĐH, CĐ Nước Ta lúc bấy giờ cũng lấy chuẩn AUN là cơ sở để chứng minh và khẳng định chất lượng của mình .
Tại Đại học Quốc gia Tp. HCM, đến tháng 6/2016, đã có tổng số 23 chương trình bậc ĐH của những trường thành viên đạt kiểm định AUN. Nổi bật trong số đó là trường Đại học Quốc tế, với 6/14 chương trình bậc ĐH đã triển khai kiểm định theo bộ chuẩn này, là trường ĐH có tỉ lệ chương trình đạt kiểm định AUN cao nhất nước lúc bấy giờ .
Đặc biệt hơn thế nữa, chương trình ” Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp ” và chương trình “ Kỹ thuật Y Sinh ” của trường ĐHQT là hai chương trình đạt điểm nhìn nhận AUN cao nhất Nước Ta và đứng trong top đầu của khu vực khu vực đông nam á .

Chia sẻ về quá trình kiểm định AUN của trường ĐHQT, PGS.TS Hồ Thanh Phong, Hiệu Trưởng nhà trường, cho biết: “Bắt đầu từ lần kiểm định đầu tiên mà trường tham gia, tôi nhớ là năm 2009, khi đó AUN vẫn còn mới đối với các trường, và ngay khi được ĐHQG đề nghị trường tham gia đánh giá AUN, tôi đã mạnh dạn quyết định ngay là chúng tôi sẽ tham gia. Chương trình tham gia đánh giá đầu tiên là chương trình “Khoa học Máy tính” của Khoa Công nghê Thông tin. Khi tham gia đánh giá AUN, tôi đã động viên các anh em trong khoa cố gắng thực hiện không chỉ để khẳng định vai trò và chất lượng của mình đối với xã hội, mà còn là cơ sở để nhìn lại mình để cải tiến ngày một tốt hơn, đúng với mục tiêu chất lượng mà nhà trường đưa ra. Và cũng không ngoài những gì chúng tôi mong đợi, chương trình Khoa học Máy tính đã được kết quả đánh giá 4.6 trên tổng thang điểm là 7, điểm này được gọi là cao trong đợt đánh giá năm đó. Tiếp sau đó, tôi đã đề nghị các khoa và bộ môn của trường khi có đủ 03 khóa sinh viên tốt nghiệp đều phải tham gia kiểm định AUN. Kết quả là, đến cuối năm 2015, trường ĐHQT đã thêm 5 chương trình nữa đạt kiểm định AUN với kết quả đánh giá ngày càng cao, bao gồm: chương trình “Công nghệ Sinh học”,“Quản trị Kinh doanh”, “Điện tử Viễn thông”,”Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp”; và “Kỹ thuật Y Sinh”.

Những giờ học mang tính ứng dụng cao của những chương trình đạt kết quả kiểm định AUN-QA

Với tiến trình kiểm định ngặt nghèo, minh bạch ; bộ tiêu chuẩn nhìn nhận tổng lực chất lượng huấn luyện và đào tạo và được công nhận bởi mạng lưới hệ thống giáo dục của những vương quốc trong và ngoài trong khu vực khu vực đông nam á, kiểm định AUN giúp những trường ĐH, CĐ Nước Ta từng bước xác lập vị thế của mình trên trường quốc tế. Việc tham gia kiểm định AUN chứng minh và khẳng định sự cam kết của những trường ĐH, CĐ so với xã hội, với nhà tuyển dụng về chất lượng mẫu sản phẩm đầu ra của chương trình huấn luyện và đào tạo : nguồn nhân lực được đào tạo và giảng dạy theo chuẩn chất lượng được trấn áp khắt khe .
Nguồn : Tuổi Trẻ – trực tuyến

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments