Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng Anh là gì?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng Anh là báo cáo tài chính vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp. Các mức quy định trong báo cáo phải cung cấp độ chính xác tuyệt đối. Bài viết này của mindovermetal sẽ gửi đến các bạn phân tích về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh chuẩn xác nhất.

Định nghĩa

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh được gọi là PROFIT AND LOSS STATEMENT, viết tắt là P&L. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh còn được biết đến với tên gọi khác là Income Statement.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được biết đến như một báo cáo tài chính. Nhằm tổng hợp đánh giá một cách khái quát tình hình và hiệu quả kinh doanh trong một kỳ được kế toán thực hiện.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tieng-anh-la-gi-9

Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh được định nghĩa quen thuộc là Profit and Loss Statement, viết tắt : P&L. Có thể được coi như một quy trình tái hiện lại bằng cách tổng hợp kết quả hoạt động giải trí của một doanh nghiệp trong một khoảng chừng thời hạn

Thuật ngữ liên quan

Ảnh minh họa về một báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh .Sau khi tìm hiểu và khám phá được định nghĩa, tất cả chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá thuật ngữ tương quan đến báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh .Báo cáo kinh tế tài chính nhìn nhận tổng hợp những số lượng kinh tế tài chính quan trọng của doanh nghiệp trong một quá trình nhất định .Theo chính sách kinh tế tài chính hầu hết, những báo cáo kinh tế tài chính của doanh nghiệp gồm có :

– Bảng cân đối kế toán

– Báo cáo về kết quả hoạt động giải trí kinh doanh của doanh nghiệp

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

– Bản thuyết minh về báo cáo kinh tế tài chính

Đặc trưng

Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh có đặc trưng gì ?Các số lượng trong báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh trình diễn những thông tin tổng hợp nhất về hiệu suất cao hoạt động giải trí của doanh nghiệp trong kỳ.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tieng-anh-la-gi-1

Điều đó chỉ ra rằng, những nỗ lực đó mang lại doanh thu hay thua lỗ .Đồng thời, nó còn chúng tỏ tình hình sử dụng những thời cơ. Có thể gồm có vốn, chất lượng lao động, kỹ thuật và kinh nghiệm tay nghề quản trị, kinh doanh của doanh nghiệp

Ý nghĩa

Ảnh minh họa báo cáo kết quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh .Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tiếng anh có ý nghĩa gì ?Đây là loại báo cáo kinh tế tài chính được những bộ phận tương quan đến doanh nghiệp rất chú ý quan tâm, vì nó trình diễn những số liệu về kết quả hoạt động giải trí kinh doanh mà doanh nghiệp đã thực thi trong một kỳ .

Đối với nhà quản trị tài chính, nó còn được coi là phương tiện như bản hướng dẫn để tính toán xem doanh nghiệp sẽ hoạt động thế nào trong tương lai.

Kết cấu

– Báo cáo kết quả hoạt động giải trí kinh doanh tổng hợp thực trạng lãi, lỗ trong những kì. Các mức lao lý trên báo cáo được sắp xếp để biểu lộ phương trình :

Doanh thu – Chi phí = Lợi nhuận

– Theo chế độ kế toán hiện hành, hoạt động của một doanh nghiệp được chia thành công việc kinh doanh và công việc khác. Trong đó, quá trình kinh doanh bao gồm hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động tài chính.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tieng-anh-la-gi-9

– Nguyên tắc để lập báo cáo kết quả kinh doanh là phải nhìn nhận được từng loại lệch giá ( lệch giá hoạt động giải trí kinh doanh và phân phối dịch vụ, lệch giá hoạt động giải trí kinh tế tài chính, thu nhập khác ) và những ngân sách đã bỏ ra để đạt được lệch giá đó. Các khoảng cách giữa lệch giá và ngân sách bỏ ra là doanh thu .

Nội dung

Ảnh minh họa tình hình kinh tế tài chính một doanh nghiệp .

Doanh thu tsau khấu trừ từ bán hàng = Doanh thu bán hàng – Các khoản giảm trừ doanh thu.

Trong đó :Các khoản hạ thấp lệch giá gồm có : Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, giá trị hàng bán bị hoàn trả và những khoản thuế gián thu được tính trong giá cả .Giá vốn hàng bán là tổng những chi phí sản xuất của số loại sản phẩm sản phẩm & hàng hóa được tiêu thụ trong kỳ. Giá vốn hàng bán được kế toán xác lập theo một trong những chiêu thức : nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước, bình quân gia quyền .Đối với doanh thu, sẽ do mỗi doanh nghiệp tự pháp luật. Có thể có một cơ cấu tổ chức nguồn vốn khác nhau, thuế suất hoàn toàn có thể riêng không liên quan gì đến nhau, lượng gia tài sử dụng cho hoạt động giải trí kinh doanh không giống nhau .Vì vậy, để bảo vệ việc so sánh và nhìn nhận tình hình kinh tế tài chính, nhà quản trị kinh tế tài chính hoàn toàn có thể xác lập chỉ tiêu doanh thu như sau :

Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) = Doanh thu thuần bán hàng trừ giá vốn bán hàng trừ chi phí bán hàng trừ chi phí quản lý doanh nghiệp.

Hoặc doanh thu trước lãi vay thuế = Doanh thu thuần – Tổng chi phí hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh = EBIT – Lãi vay vốn phải trả trong kỳ .

Lợi nhuận sau thuế = Lợi nhuận trước thuế x (1 – thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp).

Hạn chế của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Lợi nhuận là một bản ghi chép và chịu ảnh hưởng lớn của quyết định lựa chọn chính sách kế toán của doanh nghiệp. Các nhà quản lý thường xen vào có mục đích vào việc xác định lợi nhuận, một số trường hợp có thể làm con số không đúng thực tế này. Hoạt động này được mô tả là quản trị lợi nhuận.

bao-cao-ket-qua-hoat-dong-kinh-doanh-tieng-anh-la-gi-3

Tuy nhiên, quản trị lợi nhuận không tạo ra thêm giá trị của dòng tiền. Do đó, nhà phân tích cần bổ sung với tổng hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đánh giá chất lượng của lợi nhuận.

Trên đây, bài viết báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tiếng anh (P&L) là gì đã hoàn thiện kiến thức cho bạn. Hy vọng, bạn có thể áp dụng cho doanh nghiệp mình một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Theo dõi mindovermetal để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé!

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments