Bảo lãnh bảo hành là gì

Quy định bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng mới nhất

Quy định bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng kiến thiết xây dựng mới nhất năm 2021. Quy đình về việc bảo vệ thực thi bảo hành khu công trình kiến thiết xây dựng theo hình thức bảo lãnh bảo hành mới nhất .Nội dung chính

  • 1. Khái niệm bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng
  • 2. Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng
  • 3. Tư vấn về thời gian bảo hành trong hợp đồng xây dựng

Sau quy trình đấu thầu, nhà thầu sau khi trúng thầu sẽ tiến đến quy trình thương thảo, ký kết hợp đồng. Cùng với việc ký kết hợp đồng, thì việc những bên trong quy trình ký kết hợp đồng hoàn toàn có thể thương lượng về những giải pháp bảo vệ hợp đồng. Trong đó, so với hợp đồng thiết kế xây dựng, hợp đồng xây lắp, việc thực thi việc làm xây lắp, kiến thiết xây dựng thường thì khá phức tạp, cũng thường rủi ro đáng tiếc bởi gắn với nội dung chất lượng khu công trình, do vậy, những bên khi ký kết hợp đồng thường sẽ thỏa thuận hợp tác về những giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng, đơn cử như việc pháp luật về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng kiến thiết xây dựng. Nội dung này cũng là một yếu tố mà những bên trong quan hệ hợp đồng thường chăm sóc. Về yếu tố này, đội ngũ luật sư và nhân viên Luật Dương gia sẽ đề cập đến pháp luật về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng kiến thiết xây dựng .

Quy định về việc bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng, hiện nay được quy định trong Luật đấu thầu năm 2013, Nghị định 37/2015/NĐ-CP, Thông tư 09/2016/TT-BXD. Cụ thể như sau:

1. Khái niệm bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng

Về khái niệm bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng thiết kế xây dựng, thì lúc bấy giờ, trong pháp luật của Luật đấu thầu năm 2013 và những văn bản hướng dẫn có tương quan không có lao lý đơn cử về khái niệm này. Tuy nhiên, địa thế căn cứ vào khái niệm chung về bảo lãnh, bảo hành trong Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, hoàn toàn có thể hiểu :Bảo lãnh theo pháp luật tại Điều 335 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, được hiểu là việc một bên thứ ba ( thường gọi là bên bảo lãnh ) đứng ra cam kết về việc sẽ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm cho một bên ở đây gọi là bên được bảo lãnh khi bên được bảo lãnh này không thực thi được hoặc thực thi không đúng những nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực thi cho bên nhận bảo lãnh khi đến hạn .Còn bảo hành, hiểu theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm năm ngoái, và định nghĩa trong từ điển Tiếng Việt, hoàn toàn có thể hiểu là việc bên sản xuất / hoặc bên người bán loại sản phẩm cam kết sẽ thay thế sửa chữa không lấy phí / hoặc sửa chữa thay thế không lấy phí linh phụ kiện / phần khu công trình loại sản phẩm nếu có những hỏng hóc, những phần lỗi trong mẫu sản phẩm ( nếu có ) trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, gọi là thời hạn bảo hành .Hợp đồng thiết kế xây dựng, theo lao lý tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP, được hiểu là văn bản thỏa thuận hợp tác được ghi nhận như một hợp đồng dân sự, trong đó bộc lộ nội dung thỏa thuận hợp tác giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để nhằm mục đích mục tiêu triển khai một phần hoặc hàng loạt việc làm trong hoạt động giải trí góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu công trình .Trong đó, bên giao thầu được xác lập là chủ góp vốn đầu tư / đại diện thay mặt của góp vốn đầu tư hoặc tổng thầu hoặc là nhà thầu chính. Còn bên nhận thầu được xác lập như sau :Nếu bên giao thầu là chủ góp vốn đầu tư thì bên nhận thầu thường được xác lập là tổng thầu hoặc nhà thầu chính .Nếu bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính thì bên nhận thầu sẽ được xác lập là nhà thầu phụ .Trong trường hợp có quan hệ liên danh thì bên nhận thầu hoàn toàn có thể được xác lập là liên danh những nhà thầu .

Xem thêm: Thỏa thuận về an toàn lao động trong hợp đồng xây dựng

Hợp đồng thiết kế xây dựng thường biểu lộ dưới những dạng sau : Hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt, hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, hợp đồng theo thời hạn, hợp đồng theo giá tích hợp giá. Hợp đồng kiến thiết xây dựng, nếu địa thế căn cứ vào nội dung phần việc làm triển khai thì cũng hoàn toàn có thể được bộc lộ dưới những hình thức như : Hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng, Hợp đồng thiết kế thiết kế xây dựng khu công trình, Hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến, Hợp đồng phong cách thiết kế và kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình, Hợp đồng phong cách thiết kế và phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến, Hợp đồng phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và kiến thiết thiết kế xây dựng khu công trình, Hợp đồng phong cách thiết kế phân phối thiết bị công nghệ tiên tiến và kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình, Hợp đồng chìa khóa trao tay, Hợp đồng cung ứng nhân lực và những loại hợp đồng thiết kế xây dựng khác .Trên cơ sở những khái niệm chung nêu trên tích hợp với lao lý tại Điều 16 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP, hoàn toàn có thể hiểu bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng kiến thiết xây dựng là nội dung thỏa thuận hợp tác về giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về nội dung về việc vận dụng bảo vệ thực thi hợp đồng dưới hình thức bảo lãnh so với việc bảo hành khu công trình kiến thiết xây dựng. Có thể thấy, bảo lãnh bảo hành là một trong những giải pháp bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành của bên nhận thầu theo hợp đồng thiết kế xây dựng trong thời hạn thực thi hợp đồng .Trong đó, về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành, trong lao lý tại khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP và nội dung pháp luật tại Điều 8 Thông tư 09/2016 / TT-BXD, việc bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng được lao lý đơn cử như sau :Bên nhận thầu sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành khu công trình, bảo hành thiết bị theo đúng nội dung mà những bên đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng kiến thiết xây dựng đã giao kết .Thời gian bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng so với những khuôn khổ, khu công trình thiết kế xây dựng cấp đặc biệt quan trọng và cấp I được xác lập tối thiểu là 24 tháng, còn so với những khuôn khổ khu công trình cấp còn lại thì thời hạn bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng tối thiểu 12 tháng. Đối với khu công trình kiến thiết xây dựng là nhà tại, thì thời hạn bảo hành không được ít hơn 05 năm .Trong thời hạn bảo hành, khi nhận được thông tin của bên giao thầu về việc cần phải sửa chữa thay thế phần khu công trình thiết kế xây dựng, thì trong thời hạn 21 ngày, kể từ ngày thông tin, bên nhận thầu phải thực thi thay thế sửa chữa, và nếu không sửa chữa thay thế thì phải thuê bên thứ ba thay thế sửa chữa .Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết của khu công trình thiết kế xây dựng phát sinh không do lỗi của bên nhận thầu gây ra, hoặc do nguyên do bất khả kháng thì bên nhận thầu sẽ có quyền phủ nhận bảo hành .Bên nhận thầu sau khi triển khai xong việc bảo hành, kết thúc thời hạn bảo hành, thì bên nhận thầu cần phải triển khai việc báo cáo giải trình việc hoàn thành xong công tác làm việc bảo hành bằng văn bản gửi cho bên giao thầu, và bên giao thầu cần phải xác nhận lại việc này bằng văn bản cho bên nhận thầu .

Xem thêm: Điều khoản nghĩa vụ bảo hành trong hợp đồng mua bán tài sản

Trên đây là khái niệm chung về bảo hành và bảo lãnh bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng, là địa thế căn cứ xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành cũng như xác lập giải pháp bảo vệ khi triển khai việc làm bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng .

2. Quy định về bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng

Như đã nghiên cứu và phân tích bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng thiết kế xây dựng được xác lập là một trong những giải pháp bảo vệ việc thực thi hợp đồng kiến thiết xây dựng, nên về mặt nguyên tắc, việc thực thi bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng thiết kế xây dựng sẽ phải tương thích với pháp luật chung về nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ được lao lý tại Điều 16, khoản 2 Điều 46 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP và Điều 8 Thông tư 09/2016 / TT-BXD. Cụ thể :Căn cứ theo lao lý tại Điều 16 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP, việc bảo lãnh bảo hành trong quy trình thực thi hợp đồng kiến thiết xây dựng được xác lập như giải pháp bảo vệ triển khai hợp đồng thiết kế xây dựng, đơn cử như sau :Bảo lãnh bảo hành theo hợp đồng kiến thiết xây dựng là giải pháp bảo vệ được ưu tiên vận dụng trong quy trình vận dụng hợp đồng thiết kế xây dựng .Việc bảo vệ triển khai hợp đồng, mà đơn cử ở đây là nội dung về bảo lãnh bảo hành phải được bên nhận thầu nộp cho bên giao thầu trước thời gian hợp đồng kiến thiết xây dựng có hiệu lực hiện hành theo đúng nội dung đã thỏa thuận hợp tác của những bên .Việc bảo lãnh bảo hành phải được triển khai theo mẫu được bên giao thầu chấp thuận đồng ý, đồng thời có hiệu lực hiện hành đến thời gian bên nhận thầu triển khai rất đầy đủ những nghĩa vụ và trách nhiệm theo hợp đồng .Mức bảo vệ thực thi hợp đồng, mà đơn cử ở đây là mức bảo lãnh bảo hành triển khai hợp đồng thường được xác lập trong khoảng chừng từ 2 % đến 10 % giá trị của hợp đồng thiết kế xây dựng. Giá trị bảo lãnh bảo hành hợp đồng thiết kế xây dựng, trong trường hợp thiết yếu để giảm thiểu rủi ro đáng tiếc, hoàn toàn có thể được tăng lên nhưng không quá 30 % giá của hợp đồng thiết kế xây dựng nhưng phải có sự chấp thuận đồng ý của người có thẩm quyền quyết định hành động góp vốn đầu tư .Trong đó, đơn cử mức bảo lãnh bảo hành hợp đồng kiến thiết xây dựng được lao lý : so với những khu công trình thiết kế xây dựng được xếp loại cấp I, cấp đặc biệt quan trọng thì mức bảo lãnh bảo hành tối thiểu được xác lập khoảng chừng 3 % giá trị hợp đồng ; còn so với những khu công trình cấp còn lại thì mức bảo lãnh bảo hành có giá trị tối thiểu không quá 5 % giá trị hợp đồng .

Xem thêm: Thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng

Khi hợp đồng kiến thiết xây dựng đã có hiệu lực hiện hành mà bên nhận thầu không thực thi hợp đồng hoặc có hành vi vi phạm nội dung của hợp đồng thì bên nhận thầu sẽ không được nhận lại số tiền đã bảo vệ thực thi hợp đồng, mà ở đây là nhận lại tiền bảo lãnh, bảo hành .Trường hợp bên nhận thầu đã hoàn tất những nghĩa vụ và trách nhiệm trong hợp đồng, thực thi xong hợp đồng, hoặc thực thi hết nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành trong thời hạn bảo hành thì bên giao thầu phải trả lại khoản tiền bảo vệ thực thi hợp đồng cho bên nhận thầu .

Như vậy, bảo lãnh bảo hành trong hợp đồng xây dựng là một trong những biện pháp vừa mang những đặc điểm chung của một biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, vừa mang những đặc điểm riêng phù hợp với bản chất của công việc bảo hành trong hợp đồng xây dựng, là cơ sở để các bên giảm thiểu được rủi ro trong các vấn đề về xây dựng sau khi đấu thầu.

TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

3. Tư vấn về thời gian bảo hành trong hợp đồng xây dựng

Tóm tắt câu hỏi:

Bên tôi có ký hợp đồng với bên B, lúc bấy giờ hợp đồng đã hoàn thành xong và kết thúc thời hạn bảo hành. Tuy nhiên do sơ suất, bên B đã không làm bảo lãnh bảo hành trong thời hạn bảo hành. Với trường hợp này, xin quan điểm tư vấn của luật sư nên giải quyết và xử lý như thế nào ? Xin cảm ơn .

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng, bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng như sau:

Xem thêm: Quy định về bảo lãnh bảo hành theo Luật đấu thầu mới nhất

1. Bảo đảm thực thi hợp đồng kiến thiết xây dựng là việc bên nhận thầu thực thi một trong những giải pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong thời hạn triển khai hợp đồng ; khuyến khích vận dụng hình thức bảo lãnh .Tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng thiết kế xây dựng lao lý :2. Bảo hànha ) Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành khu công trình, bảo hành thiết bị theo đúng những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Các thỏa thuận hợp tác của những bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải tương thích với pháp luật của pháp lý về thiết kế xây dựng .b ) Bảo đảm bảo hành hoàn toàn có thể thực thi bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do những bên thỏa thuận hợp tác, nhưng phải ưu tiên vận dụng hình thức bảo lãnh ;c ) Bên nhận thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành khu công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ góp vốn đầu tư xác nhận đã triển khai xong việc làm bảo hành .d ) Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải triển khai việc bảo hành trong vòng hai mươi mốt ( 21 ) ngày kể từ ngày nhận được thông tin thay thế sửa chữa của bên giao thầu ; trong khoảng chừng thời hạn này, nếu bên nhận thầu không triển khai bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức triển khai, cá thể khác sửa chữa thay thế .Bảo hành theo hợp đồng thiết kế được hướng dẫn bởi Khoản 2 Điều 8 Thông tư 09/2016 / TT-BXD hướng dẫn hợp đồng xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành như sau :

Xem thêm: Thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng trong hợp đồng xây dựng

2. Bảo hànha ) Bên nhận thầu có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hành khu công trình, bảo hành thiết bị theo đúng những thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. Các thỏa thuận hợp tác của những bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải tương thích với lao lý của pháp lý về kiến thiết xây dựng ;b ) Bảo đảm bảo hành hoàn toàn có thể triển khai bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do những bên thỏa thuận hợp tác, nhưng phải ưu tiên vận dụng hình thức bảo lãnh ;..Theo pháp luật tại Điều 18 Nghị định 37/2015 / NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng kiến thiết xây dựng :

Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng

4. Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng:

a ) Đối với hợp đồng kiến thiết xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu triển khai việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương tự khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng so với những hợp đồng thiết kế xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và những hợp đồng thiết kế xây dựng theo hình thức tự triển khai gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư thực thi theo những chương trình tiềm năng .b ) Trường hợp bên nhận thầu là liên danh những nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương tự khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp những thành viên trong liên danh thỏa thuận hợp tác để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu .c ) Thời gian có hiệu lực hiện hành của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được lê dài cho đến khi bên giao thầu đã tịch thu hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã tịch thu qua mỗi lần thanh toán giao dịch giữa những bên .bao-lanh-bao-hanh-trong-hop-dong-xay-dungbao-lanh-bao-hanh-trong-hop-dong-xay-dung

Luật sư tư vấn pháp luật đấu thầu trực tuyến qua tổng đài:1900.6568

Quy định này được hướng dẫn bởi Điểm 4 Khoản 2 Công văn 10254 / BTC-ĐT năm năm ngoái hướng dẫn mức tạm ứng so với việc làm của dự án Bất Động Sản được thực thi theo hợp đồng do Bộ Tài chính phát hành như sau 🙁 4 ). Bảo lãnh tạm ứng vốn .a. Đối với hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 1 tỷ đồng :Trước khi Kho bạc nhà nước triển khai việc tạm ứng hợp đồng cho chủ góp vốn đầu tư để tạm ứng vốn cho nhà thầu hoặc nhà sản xuất, chủ góp vốn đầu tư gửi đến Kho bạc nhà nước bảo lãnh tạm ứng hợp đồng của nhà thầu hoặc nhà phân phối với giá trị tương tự khoản tiền tạm ứng .Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã tịch thu qua mỗi lần thanh toán giao dịch giữa bên giao thầu và bên nhận thầu. Chủ góp vốn đầu tư bảo vệ và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giá trị của bảo lãnh tạm ứng tương ứng với số dư tiền tạm ứng còn lại .Thời gian có hiệu lực thực thi hiện hành của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được lê dài cho đến khi chủ góp vốn đầu tư đã tịch thu hết số tiền tạm ứng .b. Đối với những trường hợp sau đây không nhu yếu bảo lãnh tạm ứng :Các hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng. Trường hợp này, để bảo vệ sử dụng vốn tạm ứng bảo đảm an toàn và có hiệu suất cao, chủ góp vốn đầu tư tùy theo điều kiện kèm theo đơn cử được quyền nhu yếu nhà thầu bảo lãnh tạm ứng vốn theo nội dung nêu tại điểm a mục này và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về nhu yếu bảo lãnh tạm ứng của mình .Các hợp đồng kiến thiết xây dựng theo hình thức tự thực thi gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư triển khai theo những chương trình tiềm năng ;

Các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng và công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình).

Căn cứ theo những pháp luật của pháp lý vì trường hợp bạn nêu ra chưa rất đầy đủ thông tin bạn mới phân phối thông tin Bên bạn có ký hợp đồng với bên B, lúc bấy giờ hợp đồng đã hoàn thành xong và kết thúc thời hạn bảo hành. Tuy nhiên do sơ suất, bên B đã không làm bảo lãnh bảo hành trong thời hạn bảo hành. Vì bạn chưa nêu ra hợp đồng bên bạn có giá trị tạm ứng hợp đồng là bao nhiêu nên công ty không hề chứng minh và khẳng định được là bên B đúng hay sai .Đối với hợp đồng kiến thiết xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực thi việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương tự khoản tiền tạm ứng hợp đồng. Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng so với những hợp đồng thiết kế xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và những hợp đồng kiến thiết xây dựng theo hình thức tự triển khai gồm có cả hình thức do hội đồng dân cư thực thi theo những chương trình tiềm năng. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể dựa vào những địa thế căn cứ trên để xem xét so sánh vào trường hợp ký kết thực thi hợp đồng của bên B đã triển khai đúng chưa .

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác có liên quan của Luật Dương Gia:

  • Quy định về bảo lãnh bảo hành theo Luật đấu thầu mới nhất
  • Thay đổi tiến độ thực hiện hợp đồng trong hợp đồng xây dựng
  • Trách nhiệm của nhà thầu đối với công trình sau thời gian bảo hành
  • Mua hàng hóa bị hư hỏng trong thời gian bảo hành phải làm thế nào?
  • Vi phạm trong hợp đồng xây dựng nhà ở riêng lẻ
Rate this post

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments