Bao thanh toán là gì? Lợi ích & các quy định về bao thanh toán

Bao thanh toán là một trong những nghiệp vụ tài chính, theo đó các doanh nghiệp tiến hành bán các khoản phải thu cho một bên thứ ba (được gọi là bên bao thanh toán) với chiết khấu cụ thể được quy định trong hợp đồng. Và để biết rõ hơn bao thanh toán là gì, các loại hình bao thanh toán; lợi ích và những quy định về nghiệp vụ tài chính này. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bao thanh toán là gì?

Bao thanh toán là một trong những hình thức cấp tín dụng thanh toán do những ngân hàng nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cấp cho doanh nghiệp trải qua việc mua lại những khoản phải thu phát sinh từ hoạt động giải trí mua, bán sản phẩm & hàng hóa. Tất cả những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên mua và bên bán được thỏa thuận hợp tác đơn cử trong hợp đồng. Lúc này, những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sẽ đóng vai trò là bên bao thanh toán, cung ứng nguồn vốn cho những doanh nghiệp hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và thương mại .

bao thanh toan la gi

Ví dụ: Công ty A ký một hợp đồng bao thanh toán với Ngân hàng Vietcombank tức là công ty A đã bán các khoản nợ bán hàng của mình cho Ngân hàng. 

Như vậy, Ngân hàng VCB đã mua lại khoản nợ của Công ty A với mức giá thấp hơn giá trị thực tiễn của khoản nợ đó hoặc với mức lãi suất vay và ngân sách nhất định đã được thỏa thuận hợp tác. Ngược lại, công A cũng có quyền ứng trước của đơn vị chức năng bao thanh toán một khoản tiền mặc dầu bên mua chưa thanh toán để sử dụng cho những hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của công ty .

>> Xem thêm: Cổ phiếu penny là gì?

Các loại hình bao thanh toán

Theo lao lý tại thông tư số 02/2017 / TT-NHNN, bao thanh toán có những mô hình sau :

 • Bao thanh toán bên bán hàng

Bao thanh toán bên bán hàng là việc bên bao thanh toán ( ở đây là những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán ) có quyền truy đòi những khoản phải thu của bên bán hàng trải qua việc cho bên bán hàng ứng trước một khoản tiền đã được thỏa thuận hợp tác đơn cử trong hợp đồng .

 • Bao thanh toán bên mua hàng

Bao thanh toán bên mua hàng là hình thức mà bên bao thanh toán mua hàng có quyền bảo lưu những khoản phải trả của bên mua hàng trải qua việc ứng trước tiền thanh toán trả cho bên bán hàng đồng thời thu lại tiền phí và lãi theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng .

 • Bao thanh toán trong nước

Bao thanh toán trong nước là hình thức bao thanh toán trải qua hợp đồng mua, bán sản phẩm & hàng hóa trong đó cả bên mua hàng và bên bán hàng đều là người cư trú trong nước .

 • Bao thanh toán quốc tế

Tương tự như bao thanh toán trong nước thì bao thanh toán quốc tế cũng là hình thức bao thanh toán trải qua hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa hoặc giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu. Tuy nhiên, điểm độc lạ ở đây là 2 chủ thể trong hợp đồng một bên là người cư trú, một bên là người quốc tế .

Các hình thức bao thanh toán

Hiện nay, bao thanh toán đang có 3 hình thức chính đó là : bao thanh toán theo món, bao thanh toán hạn mức và đồng bao thanh toán. Mỗi hình thức này sẽ được định nghĩa đơn cử như sau :

 • Bao thanh toán theo món

Bao thanh toán theo món là việc những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán chia khoản phải thu thành từng hạng mục đơn cử. Với từng khoản đó sẽ cần một hợp đồng tín dụng thanh toán riêng .

 • Bao thanh toán hạn mức

Bao thanh toán hạn mức là việc những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phân phối cho bên bán hàng 1 số ít dư bao thanh toán nhất định trong khoản thời hạn đơn cử. Theo đó, tổng số dư bao thanh toán với bên bán hàng sẽ không được vượt quá hạn mức pháp luật này .
Lúc này, sau mỗi lần ứng trước, đơn vị chức năng bán hàng sẽ phải ký một giấy nhận nợ với tổ chức triển khai tín dụng thanh toán .

 • Đồng bao thanh toán

Đồng bao thanh toán là hình thức những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán cùng đứng ra bao thanh toán cho một hợp đồng đơn cử. Trong đó một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán sẽ là trung gian thực thi việc tổ chức triển khai bao thanh toán .

Lợi ích của bao thanh toán

Sử dụng bao thanh toán hoàn toàn có thể mang đến cho cả người mua và người bán những quyền lợi. Đó là những quyền lợi gì thì chúng tôi sẽ giúp bạn chỉ ra ngay sau đây :

Đối với bên bán:

 • Thanh toán linh động nên hoàn toàn có thể tăng năng lực cạnh tranh đối đầu .
 • Bao thanh toán hạn chế được những rủi ro đáng tiếc tín dụng thanh toán
 • Thông qua bao thanh toán, doanh nghiệp hoàn toàn có thể biết được một cách đúng mực về năng lực tín dụng thanh toán và kinh tế tài chính thực tiễn của từng người mua
 • Nhờ có bao thanh toán và những doanh nghiệp hoàn toàn có thể tiết kiệm chi phí được nhiều thời hạn và ngân sách quản trị, tịch thu nợ .

loi ich cua bao thanh toan

Đối với người mua:

 • Không mất bất kể một ngân sách nào về bao thanh toán
 • Người mua hoàn toàn có thể không cần phải trả tiền sản phẩm & hàng hóa ngay mà vẫn được mua hàng và sử dụng trước. Người mua chỉ phải trả tiền khi mà sản phẩm & hàng hóa cung ứng đủ những nhu yếu đã đặt ra trong hợp đồng .
 • Thanh toán linh động bằng nội, ngoại tệ

Quy định về bao thanh toán

Quy định về bao thanh toán nên rõ ở Thông tư 02/2017 / TT-NHNN. Trong đó nêu rõ điều kiện kèm theo bao thanh toán và những trường hợp không được bao thanh toán .

Điều kiện bao thanh toán

Thông tư nêu rõ, người mua cần phải cung ứng được những điều kiện kèm theo đơn cử thì mới hoàn toàn có thể được xem xét, quyết định hành động bao thanh toán. Các điều kiện kèm theo đó gồm có :

– Đối với khách hàng là người cư trú:

 • Khánh hàng phải là pháp nhân, có không thiếu năng lượng hành vi dân sự theo đúng pháp luật của pháp lý
 • Khách hàng là cá thể đã đủ 18 tuổi trở lên, có năng lượng hành vi dân sự theo pháp luật của pháp lý. Trong trường hợp, người mua từ đủ 15 đến 18 tuổi thì phải không bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự theo lao lý .
 • Khách hàng sử dụng bao thanh toán để ứng tiền phải nhằm mục đích mục tiêu hợp pháp đồng thời Giao hàng cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại chính đáng .
 • Khách hàng phải chứng tỏ được năng lực kinh tế tài chính để trả nợ .
 • Khách hàng cần đưa ra được giải pháp sử dụng nguồn vốn khả thi .

– Đối với khách hàng là người nước ngoài:

 • Khách hàng phải là tổ chức triển khai, công ty .
 • Khách hàng sử dụng bao thanh toán để ứng tiền phải nhằm mục đích mục tiêu hợp pháp đồng thời ship hàng cho hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại chính đáng của công ty .
 • Tổ chức sử dụng bao kinh tế tài chính phải chứng tỏ được năng lực kinh tế tài chính đủ để trả nợ .
 • Đồng thời cần đưa ra được giải pháp sử dụng vốn hài hòa và hợp lý .
 • Trong trường hợp người mua là bên nhập khẩu thì cần phải phân phối được một trong những điều kiện kèm theo sau :
 • Khách hàng phải là doanh nghiệp được xây dựng và hoạt động giải trí tại quốc tế nhưng có vốn góp của doanh nghiệp Nước Ta dưới dạng góp vốn đầu tư trực tiếp ra quốc tế
 • 100 % giá trị của khoản phải trả đều được bảo lãnh thanh toán, bảo hiểm bởi một bên thứ ba, đã được người mua ký quỹ và được bảo vệ bằng tiền gửi của người mua tại đơn vị chức năng bao thanh toán .

– Những trường hợp không được bao thanh toán

Trong một số ít trường hợp, những đơn vị chức năng bao thanh toán sẽ không được bao thanh toán so với những khoản phải trả, khoản phải thu thuộc hạng mục sau đây :

 • Các mẫu sản phẩm, dịch vụ bị pháp lý cấm
 • Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa có thời hạn thanh toán còn lại dài hơn 180 ngày kể từ ngày được đề xuất bao thanh toán .
 • Hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm .
 • Hợp đồng đáp ứng dịch vụ trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước và bảo hiểm theo lao lý của Thủ tướng nhà nước về Hệ thống ngành kinh tế tài chính của Nước Ta .
 • Các khoản phải thu, phải trả đã được bao thanh toán hoặc sử dụng cho những nghĩa vụ và trách nhiệm nợ khác .
 • Các khoản phải thu, phải trả đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa .
 • Các khoản thanh toán đang xảy ra tranh chấp .

Thời hạn bao thanh toán

Thời hạn bao thanh toán được lao lý tại Khoản 14 Điều 3 TT 02/2017 / TT-NHNN. Theo đó, thời hạn bao thanh toán chính là khoảng chừng thời hạn được tính từ ngày tiếp theo của ngày đơn vị chức năng bao thanh toán thực thi ứng trước số tiền tiên phong cho đến khi nợ và lãi bao thanh toán được trả hết theo pháp luật trong hợp đồng .
Trong trường hợp, ngày ở đầu cuối trong thời hạn bao thanh toán trùng với ngày nghỉ cuối tuần hoặc lễ, tết thì sẽ được chuyển sang ngày thao tác tiếp theo sau ngày nghỉ. Đặc biệt, nếu trường hợp bao thanh toán không đủ 1 ngày thì sẽ được xác lập theo pháp luật của Luật dân sự về thời gian mở màn thời hạn .

Chi phí bao thanh toán

Chi tiêu bao thanh toán là khoản tiền mà đơn vị chức năng bao thanh toán nhận được trải qua việc tiếp đón bao thanh toán và được pháp luật đơn cử tại Điều 9 TT 02/2017 / tt-NHNN. Theo đó, lãi suất vay và ngân sách bao thanh toán do đơn vị chức năng bao thanh toán và người mua tuân theo thỏa thuận hợp tác trước tại hợp đồng, tương thích với lao lý của pháp lý .
Trong trường hợp đã đến thời hạn trả nợ, lãi bao thanh toán mà đơn vị chức năng bao thanh toán vẫn không được thanh toán vừa đủ thì phía người mua phải trả lãi như sau :

 • Lãi trên khoản nợ bao thanh toán phải theo lãi suất vay bao thanh toán đã được thỏa thuận hợp tác trước đó tương ứng với thời hạn bao thanh toán đến hạn chưa trả .
 • Trong trường hợp người mua vẫn không thanh toán đúng hạn như lao lý trên thì phía người mua phải trả lãi chậm theo mức lãi suất vay đã được thỏa thuận hợp tác trước đó nhưng không được vượt quá 10 % / năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả .
 • Trường hợp nợ bao thanh toán bị chuyển nợ quá hạn, người mua phải triển khai trả lãi dựa trên khoản nợ bao thanh toán quá hạn tương ứng với thời hạn chậm trả với mức lãi suất vay không được vượt quá 150 % lãi suất vay bao thanh toán trong hạn tại thời gian chuyển nợ quá hạn .

Bên cạnh đó, nếu như trong trường hợp vận dụng mức lãi suất vay bao thanh toán kiểm soát và điều chỉnh thì đơn vị chức năng bao thanh toán và người mua phải có thỏa thuận hợp tác đơn cử với nguyên tắc và những yếu tố để xác lập lãi suất vay kiểm soát và điều chỉnh, thời gian kiểm soát và điều chỉnh lãi suất vay bao thanh toán. Trường hợp bao thanh toán địa thế căn cứ vào những yếu tố để xác lập lãi suất vay kiểm soát và điều chỉnh dẫn đến có nhiều mức lãi suất vay khác nhau, thì đơn vị chức năng bao thanh toán sẽ sử dụng mức lãi suất vay bao thanh toán thấp nhất .

Quy trình bao thanh toán

Để việc triển khai bao thanh toán nhanh gọn thì mọi người hoàn toàn có thể thực thi theo 3 bước cơ bản như sau :

Bước 1: Thẩm định hồ sơ, ký hợp đồng bao thanh toán

Bước tiên phong cũng là tiền đề cho quy trình bao thanh toán sau này đó chính là thẩm định và đánh giá hồ sơ và ký hợp đồng bao thanh toán .

 • Ở bước này, tiên phong người bán cần phải chuẩn bị sẵn sàng và ký được hợp đồng thương mại với người mua đồng thời thực thi làm những thủ tục để hoàn toàn có thể xin hỗ trợ vốn bao thanh toán .
 • Đơn hỗ trợ vốn bao thanh toán, người bán hoàn toàn có thể làm theo mẫu và gửi cho ngân hàng nhà nước hoặc tổ chức triển khai kinh tế tài chính mà mình mong ước .
 • Kèm theo đơn hỗ trợ vốn kinh tế tài chính là những tài liệu tương quan như : hợp đồng thương mại, tên, địa chỉ của những bên tương quan trong hợp đồng … .
 • Sau khi nhận được hồ sơ xin bao thanh toán từ phía người mua, ngân hàng nhà nước hoặc những tổ chức triển khai kinh tế tài chính sẽ thực thi thẩm định và đánh giá những nội dung sau : báo cáo giải trình tác dụng sản xuất kinh doanh thương mại, báo cáo giải trình kinh tế tài chính, điểm tín dụng thanh toán của người mua ; đồng thời đánh giá và thẩm định tình hình của người bán trải qua nhìn nhận tính khả thi, tính không thay đổi …
 • Khi mà tổng thể những yếu tố tương quan đến bao thanh toán đã được bảo vệ thì hợp đồng bao thanh toán sẽ được ký kết .

quy trinh bao thanh toan

Bước 2: Người bán thực hiện hợp đồng thương mại

Sau khi hợp đồng bao thanh toán đã được ký kết, người bán thực thi gửi hàng cho người mua theo đúng nhu yếu đã được thỏa thuận hợp tác trước đó .

Bước 3: Người bán nộp chứng từ xin tài trợ bao thanh toán

Cuối cùng, người bán thực thi gửi những chứng từ, hóa đơn bán hàng cùng với văn bản chuyển nhượng ủy quyền nợ cho bên bao thanh toán .

Bước 4: Đơn vị bao thanh toán thẩm định và thực hiện tài trợ

Sau khi nhận được các chứng từ của người bán bên bao thanh toán sẽ thẩm định lại các giấy tờ. Sau khi đã xác minh tính hợp pháp, thì đơn vị sẽ thanh toán ngay cho người bán và gửi toàn bộ chứng từ cho bên mua.

Bước 5: Hoàn tất quy trình bao thanh toán

Đến kỳ thanh toán thì bên bao thanh toán sẽ gửi nhu yếu cho bên mua. Khi này bên mua sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm thanh toán hàng loạt số tiền trong chứng từ cho bên bao thanh toán. Sau cùng đơn vị chức năng bao thanh toán sẽ xác nhận số tiền và hoàn tất những thủ tục .

Kết luận

Như vậy là trên đây, soriaforcongress.com đã giúp bạn hiểu rõ hơn về bao thanh toán là gì, các hình thức bao thanh toán, lợi ích cũng như quy trình và các quy định trong bao thanh toán rồi. Hiểu rõ được những kiến thức về nghiệp vụ tài chính này sẽ là nền tảng giúp bạn vận hành cũng như quản lý công việc kinh doanh của mình được tốt hơn. Chúc bạn thành công. 

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments