Cách Làm Project Tiếng Anh & Kỹ Năng Qua Dự Án

Soạn giải SGK tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do mindovermetal sưu tầm và đăng tải. Soạn tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world Project bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh trang 57 SGK tiếng Anh 6 mới Unit 11 Our greener world.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– review some vocabulary and grammar they’ve learn in unit 11.

cach-lam-project-tieng-anh-ky-nang-qua-du-an-1

2. Objectives:

– Vocabulary : the lexical items related to the topic “ Our greener world ”. – Structures : Conditional sentences – type 1

II. Soạn giải Project tiếng Anh Unit 11 lớp 6 Our greener world

Look at the pictures. What can you see in each picture? What did people use to make the things in the pictures? Nhìn vào những bức tranh. Em có thể thấy gì trong mỗi bức tranh? Người ta sử dụng cái gì để làm những thứ có trong bức tranh?

Hướng dẫn dịch

Bây giờ thao tác theo nhóm hay theo cặp để triển khai xong dự án Bất Động Sản. – Chọn cái gì đó đã được sử dụng ( một cái chai, lon, tờ giấy. .. ) – Làm cái gi đó mới từ nó và trang trí nó. – Mang mẫu sản phẩm của em đến lớp. – ” Chỉ rõ và nói ” với bạn học về cái mà em đã làm.

cach-lam-project-tieng-anh-ky-nang-qua-du-an-5

1. Picture 1 : They use used bottles to make pencil box 2. Picture 2 : They make the light bulbs from old bottles 3. Picture 3 : They use an used glass bottle to make a flower vase

Hướng dẫn cách làm

How to make a flowr vase from an used glass bottle.

1. Soak bottles/jars in warm soapy water to remove labels. …

2. Rinse jars and let dry.

3. Apply tape around the bottles, leaving some of the glass exposed.

4. Stuff paper towels in to the opening of each jar to prevent paint getting inside.

5. Paint bottles in assorted colors.

cach-lam-project-tieng-anh-ky-nang-qua-du-an-7

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world Project. Mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như : Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6, …. được update liên tục

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments