Cách làm tròn số trên máy tính casio fx 580VN plus

Chào bạn đọc., mình xin chia sẽ về các chủ đề ít người biết xung quanh bóng đá với bài viết Cách Tính Sin Cos Tan Bằng Máy Tính Cầm Tay để Tính Tỉ Số Lượng Giác. Mindovermetal sẽ chỉ cho bạn Cách làm tròn số trên máy tính casio fx 580VN plus

Cách sử dụng bảng

Khi tìm tỉ số lượng giác của một góc hình nón bằng bảng VIII và IX, ta thực thi các bước sau :

Bước 1 : Tra số độ ở cột 1 cho sin và tiếp tuyến ( cột 13 cho coossin và cotang )

Bước 2 : Tra số phút ở hàng 1 cho sin và tiếp tuyến ( hàng ở đầu cuối cho cosin và cotang )

cach-lam-tron-so-tren-may-tinh-casio-fx-580vn-plus-mindovermetal

Bước 3. Lấy giá trị tại giao điểm của hàng độ và cột phút .Trường hợp số phút không phải là bội số của 6 thì lấy cột phút gần nhất với số phút đang xét, số phút chênh lệch còn lại xem hiệu chỉnh .

Cách sử dụng máy tính bỏ túi

Đối với máy tính Casio fx-570ES PLUS :Khi sử dụng ta quay lại chính sách tính góc với đơn vị chức năng ( độ phút giây ) bằng cách nhấn phím shift + mode + 3. Khi đó trên màn hình hiển thị Open chữ D .Khi thống kê giám sát ta thường lấy hiệu quả là 4 chữ số thập phân nên ta bấm liên tục ba phím shift + mode + 6, sau đó bấm phím 4 thì hiện ra chữ FIX .Để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước ta dùng các phím sin, cos, tan .Để tìm số đo của một góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc đó, ta nhân các phím liên tục :SHIFT tội lỗi để tìm αα khi nào bạn biết sinαsinα .SHIFT cos để tìm αα khi nào bạn biết cosαcosα .SHIFT tan để tìm αα khi nào bạn biết NSNSαtgα .Nếu phải tìm góc x khi biết cotg x, ta hoàn toàn có thể chuyển nó thành bài toán tìm góc nhọn x khi biết NSNSNStgx. Vì NSNSNS = 1 / cotgx .Sau khi tìm được một tỉ số lượng giác hoặc một góc, ta nhấn phím AC để chuyển sang phép tính khác .Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các máy tính khác có cùng tính năng với máy tính CASIO fx-570ES PLUS .

Hoạt động kích hoạt AB và hình thành kiến ​​thức

1. Thực hiện hoạt động giải trí sauĐể tính sin25o, An làm theo các bước sau:

Bước 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A có góc B bằng 25 °

Bước 2. Dùng thước để đo độ dài các đoạn thẳng AC, BC ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) ;AC =. ; BC =

Bước 3. Thay các số đo vào công thức sin B để tính 25 ° sin (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Thực hiện các bước tựa như như An để tính các tỉ số lượng giác của góc 50 ° và điền hiệu quả vào dòng thứ hai của bảng 1 ( trang 72 ) .So sánh hiệu quả thống kê giám sát của bạn với các bạn trong lớp .

2. Đọc kỹ phần sau

1. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn với số đo αo bằng máy tính cầm tay CASIO fx 570 VN PLUS .Để tính gần đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn, ta sử dụng các phím : SIN ; COS ; TÂN

Ví dụ 1. Tìm sin của 25 o .Nhấn lần lượt các phím SIN 25 =Khi số hiện ra trên màn hình hiển thị, làm tròn số đến bốn chữ số thập phân sau dấu phẩy, ta được : sin 25 o = 0,42262. Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính CASIO fx 570 VN PLUS .Nhấn liên tục các phím SHIFT SIN-1 để tìm α khi biết sinα ;Nhấn liên tục các phím SHIFT COS-1 để tìm α khi biết cosα ;Nhấn liên tục các phím SHIFT TAN-1 để tìm α khi biết tanα ;Ví dụ 2. Tìm góc nhọn x, biết sin x = 0,2836Nhấn các phím SHIFT SIN-1 liên tục 0,2836 =Khi số hiện ra trên màn hình hiển thị, làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư, ta được 16,4751. Nhấn phím 0 nếu bạn muốn đổi khác hiệu quả thành độ, phút, giây, ta được 16 o2830, 66 .Lưu ý : Học sinh hoàn toàn có thể sử dụng các loại que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn .3. Tôi làm bài tập sauBài tập 1. Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác của góc 500 ( làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ) điền vào bảng sau và so sánh với hiệu quả đã tính trước đó .

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o
Tính toán bằng cách đo lường
Sử dụng máy tính cầm tay
Đáp lại:

sin 50o cos 50o tan 50o cot 50o
Tính theo phép đo 0,77 0,64 1,19 0,84
Sử dụng máy tính cầm tay 0,77 0,64 1,19 0,84

Hoạt động luyện tập

1. Dùng máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau ( làm tròn đến số thập phân thứ tư ) :a ) sin40o12 b ) cos52o54c ) tan63o36 d ) cot25o18Câu vấn đáp :a ) sin40o12 = 0,6455b ) cos52o54 = 0,6032c ) tan63o36 = 2,0145d ) cot25o18 = 2.1155 .2. Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x, biết rằng :a ) sin x = 0,2368 b ) cos x = 0,6224c ) tan x = 2,154 d ) cot x = 3,251Phân công :a ) sinx = 0,2368 x = 13,70 o ;b ) cosx = 0,6224 x = 51,51 o ;c ) tanx = 2,154 x = 65,10 o ;d ) cotx = 3,251 x = 17,10 o .3. Vẽ các góc nhọn α ; β ; tôi biết :

Giải Toán 9 VNEN Bài 4: Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất
Sử dụng thước đo góc để đo các góc bạn vừa tạo và xác minh bằng máy tính.

α β
Sử dụng phép đo
Sử dụng máy tính cầm tay

cach-lam-tron-so-tren-may-tinh-casio-fx-580vn-plus-1-mindovermetal

Câu trả lời:

Giải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtGiải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhấtGiải Toán 9 VNEN Bài 4 : Dùng que tính để tính các tỉ số lượng giác | Giải bài tập Toán 9 VNEN hay nhất* Ta có bảng sau :

α β
Sử dụng phép đo 19,47o 41,41o 75,52o
Sử dụng máy tính cầm tay 19,47o 41,41o 75,52o

DE Hoạt động ứng dụng và khám phá, mở rộng

Lịch sử tăng trưởng máy tính cầm tayMáy tính cầm tay ( máy tính bỏ túi ) là một thiết bị đo lường và thống kê điện tử nhỏ gọn được sử dụng để đo lường và thống kê từ các phép tính cơ bản đến các nội dung toán học phức tạp ( ví dụ như giải phương trình, thống kê giám sát trận pháp )

Máy tính điện tử tiên phong được tạo ra vào những năm 1960, dựa trên công dụng của bàn tính ( được tăng trưởng vào khoảng chừng năm 2000 trước Công nguyên ) và máy tính cơ học ( được tăng trưởng vào thế kỷ thứ mười bảy trước Công nguyên ) .Mãi đến những năm 1970, máy tính điện tử mới được biến hóa kích cỡ để hoàn toàn có thể bỏ túi và được sử dụng ngày càng thông dụng .

TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ VÀ tỉ lệ ANGLE bằng máy tính bỏ túi (CASINO FX-500, FX-570, FX-220)

2) Kiểm tra bài cũ:= β.Nêu mối quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của α và β.

3 ) Bài giảng mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HSTrình bày cách đặt chính sách tính tỉ số lượng giác

Sử dụng máy tính để tính:
a) sin 37 ° 53 b) cos 81 ° 30 c) tg 43 ° 21 d) cotg 56 ° 44 HD2:

Hướng dẫn cách vận hành máy 1 HS lên bảng trả lời câu hỏi Cả lớp theo dõi và nhận xét HS lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của GV Cả lớp cùng làm
2 HS đứng tại chỗ trình bày cách bấm phím và nêu kết quả Cả lớp nhận xét a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước: * CASIO fx-500MS: VD: a) Tính sin 37 ° 53 Bấm : 3 7 5 3 = Sin kết quả 0,614055638
Vậy sin 37 ° 53 0,6141b) Tính cos 81 ° 30 Bấm: 8 1 3 0 = cos kết quả 0,147809411 Vì vậy cos 81 ° 30 0,1438c) tg 43 ° 21
Nhấn: 4 3 2 1 = tg kết quả 0.9440013 Do đó tg 43 ° 21 0.9440d) cotg 56 ° 44 cotg 56 ° 44 = tg43016Nhấn:
4 3 1 6 = tg kết quả 0,94124552 Vậy cotg 56 ° 44 0,9412IV) Tìm số đo của góc nhọn khi biết tỉ số lượng giác của góc: tìm số đo của góc nhọn khi biết trong trước tỉ số lượng giác GV nêu ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn HS bấm phím
Chú ý: Phím SHIFT kết hợp với các phím 1 1 1sin, cos, tan để tìm số đo của góc α khi biết sin α, cos α, tg α để tìm số đo của góc khi biết côsin thực và tiếp tuyến. hiển thị tương tự

như ví dụ trên GV nêu ví dụ 4 b, c để HS làm Trường hợp để tìm số đo của góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta phải chuyển sang bài toán: tìm góc nhọn x khi tg x biết tg x tính là: tg x = GV nêu ví dụ 5: (treo bảng) hướng dẫn HS bấm phím để tìm

Lưu ý: các phím 1SHIFT / x hoặc 1x có nghĩa là nghịch đảo của số được nhập trước đó, vì vậy từ giá trị của cotang x đã được chuyển thành giá trị của tiếp tuyến x và từ đó chúng ta tìm ra số đo góc cùng kết quả cả lớp nhận xét kết quả x 34 ° 19- HS cả lớp cùng làm lần lượt từng HS nêu kết quả cả lớp nhận xét HS thảo luận theo nhóm 8 người đại diện mỗi nhóm trình bày một câu. cả lớp nhận xét * CASIO fx-500MS:

cach-lam-tron-so-tren-may-tinh-casio-fx-580vn-plus-2-mindovermetal

x 63 ° 3654c) tg x = 1,1111 x 48 ° 0452) Ví dụ 5: Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: cotg x = 2,322Trong: 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT tan SHIFT

Màn hình: 20 ° 2950.43 Vòng đến phút: x 20 ° 30 * CASIO fx-500MS: Bấm: 1 12 3 3 2SHIFT tan. x SHIFT =
° Hiển thị: 20 ° 2950.43 Làm tròn đến phút: x 20 ° 20 ° 30 CASINO FX -2201) Ví dụ 4: Tìm góc nhọn x biết: a) sin x = 0.2836 Bấm: 10 2 8 3 6. SHIFT sin SHIFT

Hiển thị: 16 ° 2830,66 Làm tròn đến phút: x 16 ° 29- Làm tròn đến độ: x 16 ° VI) Áp dụng: 1) Tìm góc nhọn x (làm tròn đến phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2,843 Bài giải: a) x 47 ° 14 b) x 49 ° 49 Làm bài tập 2

Làm bài tập 3 GV yêu cầu HS nêu cách nhập khóa và kết quả c) x 77 ° 56 d) x 19 ° 23 2) Có góc x nào đó: a) sin x = 1,0100 b ) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Bài giải: a) Không (vì sin x 1) b) Không (vì cos x 1) c) x 45 ° 176
3) Dùng que tính: A = A = 1,8914 4) Củng cố: Làm bài 18 trang 83, 84. 5) Hướng dẫn học ở nhà: Bài tập 20 trang 84.IV /

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments