Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script
▷ Toàn bộ playlist:

▷ File đi kèm video:

01 Khai báo biến, làm quen với debugger, Logger trong Google Apps Script

02 Ghi dữ liệu vào ô hoặc vùng trên Google Sheets bằng code

03 Đọc dữ liệu từ ô hoặc vùng trong Google Sheets bằng code

04 Đọc và ghi dữ liệu từ vùng gồm nhiều ô với Google Apps Script

05 Cách copy và di chuyển vùng dữ liệu với Google Apps Script

06 Cách copy dữ liệu từ sheet này qua sheet khác Google Apps Script

07 Cách tham chiếu tới sheet sử dụng vị trí và những lưu ý

08 Cách xoá hàng hoặc cột trong Google Apps Script

09 Cách thêm hoặc xoá Sheet với Google Apps Script

10 Cách lấy ra chỉ số dòng và cột của 1 vùng trong Google Apps Script

11 Cách tìm dòng cuối hoặc cột cuối có chứa dữ liệu

12 Cách sử dụng vòng lặp FOR cơ bản

13 Cách sử dụng vòng FOR lồng nhau nâng cao

14 Cách copy dữ liệu từ 1 sheet qua nhiều sheets bằng vòng lặp

15 Cách sử dụng cấu trúc điều kiện IF trong Google Apps Script

16 Cách sử dụng alert trong Google Apps Script

17 Cách sử dụng prompt để hỏi dữ liệu từ người dùng

18 Cách sử dụng getValues và setValues và mảng dữ liệu trong Google Apps Script

19 Cách tạo menu trên thanh công cụ của Google Sheet

▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ nghiệp vụ và kỹ năng hành chính nhân sự”:
▷ Xem thêm “Kế toán tổng hợp từ A-Z”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel”:
▷ Xem thêm “Trọn bộ kỹ năng Word, Excel, Powerpoint”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Theo dõi Facebook cá nhân:
▷ Blog cá nhân:
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

5/5 - (5 votes)
Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

em chào anh. em muốn viết 1 đoạn script để tụ động gửi email chứa các thông tin. Nhưng e bị vướng chỗ là mail nó gửi bị dupicate. Vậy em muốn giải quyết vấn đề này thì có cách nào không ạ. Em có tham khảo trên internet nhưng ko được. Đoan code của em đây ạ:
// This constant is written in column C for rows for which an email

// has been sent successfully.

var EMAIL_SENT = 'EMAIL_SENT';

/**

* Sends non-duplicate emails with data from the current spreadsheet.

*/

function sendEmails2() {

var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

var startRow = 2; // First row of data to process

var numRows = 5; // Number of rows to process

//var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet();

//var lastrow = sheet.getLastRow();

//Logger.log(lastrow);

// Fetch the range of cells A2:B3

var dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, numRows, 5);// hang dau tien,cot dau tien,so luong hang,so luong cot

//var lastRow = lastrow -1;

//var dataRange = sheet.getRange(startRow, 1, lastRow, 3);// hang dau tien,cot dau tien,so luong hang,so luong cot

// Fetch values for each row in the Range.

var data = dataRange.getValues();

for (var i = 0; i < data.length; ++i) {

var row = data[i];

var emailAddress = '****@gmail.com'; // First column

var message = row[1]; // Second column

var emailSent = row[5]; // Third column

if (emailSent != EMAIL_SENT) { // Prevents sending duplicates

var subject = 'Sending emails from a Spreadsheet';

MailApp.sendEmail(emailAddress, subject, message);

sheet.getRange(startRow + i, 5).setValue(EMAIL_SENT); // cot ghi email da gui

// Make sure the cell is updated right away in case the script is interrupted

SpreadsheetApp.flush();

}

}

}