Cài đặt hàm đọc số ra chữ vào ExcelToàn bộ phần code của hàm đọc số ra chữ:
Link tải:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “Cài đặt hàm đọc số ra chữ vào Excel”

  1. Mình đã đổi được nhưng không cho vào trong dấu ( … ) và lưu được bạn ạ

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *