CẤP ỦY HIỆN TẠI LÀ GÌ

Cấp ủy đảng cơ sở do đại hội Đảng ở cơ sở bầu ra là cơ quan lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng giữa hai kỳ đại hội. Cấp ủy đảng cơ sở có vai trò quan trọng đối với toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Hoạt động của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện ở hai nội dung cơ bản:

– Nơi tiếnhành những hoạt động giải trí thiết kế xây dựng nội bộ Đảng ( nơi thực thi những nội dung công tácđảng viên, công tác làm việc cán bộ, thực thi những nguyên tắc tổ chức triển khai, sinh hoạtĐảng .. v.v.. )*– Lãnh đạocác tổ chức triển khai trong mạng lưới hệ thống chính trị ở cơ sở, chỉ huy những mặt đời sống xãhội …

Sau đại hộihết nhiệm kỳ của các tổ chức đảng, nhiệm vụ của cấp ủy là kịp thời triển khaitổ chức thực hiện nghị quyết mà các tổ chức đảng đã đề ra. Để giúp cấp ủy thựchiện tốt các nhiệm vụ đó có nhiều ban ngành, trong đó văn phòng cấp ủy là ngườiđầu tiên chịu trách nhiệm giúp cấp ủy triển khai việc cụ thể hóa, tổ chức thựchiện Nghị quyết mà đại hội đảng bộ hết nhiệm kỳ đã thông qua.

Tuy nhiênthực tế lúc bấy giờ nhiều cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, công dụng, trách nhiệm của văn phòng cấp ủy từ đó sắp xếp cán bộ làm công tác làm việc văn phòng cấp ủychưa có đủ năng lượng, trình độ để hoàn toàn có thể đảm đương và triển khai tốt trách nhiệm củacán bộ làm công tác làm việc văn phòng cấp ủy ; so với những chi bộ cơ sở thường trực ( khốicác cơ quan hành chính, sự nghiệp … ) theo quy định thao tác thì có phân công chiủy viên hoặc đảng viên đảm nhiệm công tác làm việc văn phòng, nhưng hầu hết là kiêmnhiệm hầu hết thực thi trách nhiệm trình độ được giao nên chất lượng tham mưuvề nghành kiến thiết xây dựng Đảng còn nhiều hạn chế. Đồng thời chính sách chủ trương đãingộ so với cán bộ văn phòng cấp ủy lại rất thấp thế cho nên lúc bấy giờ một số ít cấp ủyđảng còn có ý niệm cán bộ làm công tác làm việc văn phòng thường chỉ để lo công táchậu cần, “ sai vặt ” hoặc chỉ để đón rước khách trong những cuộc họp, hội nghị, làmviệc .Vậy văn phòngcấp ủy là gì ? Vị trí, vai trò, công dụng, trách nhiệm của văn phòng cấp ủy ra làm sao ? Cũng cần được làm rõ để cấp ủy những cấp chăm sóc sử dụng cơ quan tham mưu giúpviệc quan trọng này để giúp cấp ủy đảng tiến hành kịp thời và thực thi cóhiệu quả những nội dung mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra. Hiểu theo nghĩathông thường thì văn phòng là bộ phận đảm nhiệm việc làm sách vở, hành chínhcủa một cơ quan đơn vị chức năng. Theo pháp luật của Điều lệ Đảng :1 – Cấp ủy mỗi cấp lập những cơ quan tham mưu, giúp việc theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương .Bạn đang xem : Cấp ủy hiện tại là gì2 – Khi cần, cấp ủy lập tiểu ban, hội đồng, tổcông tác và giải thể khi triển khai xong trách nhiệm. ”Trong thựctế, tổ chức triển khai cỗ máy và công dụng, trách nhiệm của văn phòng có rất nhiều quy mô. Có những văn phòng là những cơ quan có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai ngặt nghèo và được giaonhững chức trách quan trọng. Nhưng cũng có những văn phòng được tổ chức triển khai linhhoạt, gọn nhẹ, chỉ làm việc làm hành chính đơn thuần, thậm chí còn không hìnhthành tổ chức triển khai độc lập. Mặc dù văn phòng cấp ủy của những tổ chức triển khai đảng được tổchức theo hình thức khác nhau, nhưng văn phòng là một bộ phận không hề thiếu, gắn liền với quy trình sống sót và hoạt động giải trí, tăng trưởng của cơ quan, đơn vị chức năng .Văn phòngcủa cấp ủy cơ sở trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức triển khai, quản lý việc làm lãnhđạo hàng ngày. Đó là một hoạt động giải trí không hề thiếu bảo vệ cho cấp ủy cơ sởthực hiện tốt công dụng trách nhiệm của mình. Nhưng thực tiễn 1 số ít cấp ủy đảng còncoi nhẹ văn phòng cấp ủy hoặc do chưa hiểu rõ công dụng, trách nhiệm của văn phòngcấp ủy, dẫn đến lựa chọn sắp xếp cán bộ không tương ứng với việc làm giao chohọ. Nên lúc bấy giờ một số ít nơi cán bộ làm công tác làm việc văn phòng cấp ủy thường lànhững cán bộ còn rất trẻ, không hiểu gì về công tác làm việc đảng vẫn được sắp xếp làmcông tác văn phòng, và sau một thời hạn làm công tác làm việc văn phòng, cấp ủy sẽ chocán bộ đó đi học, để hoàn toàn có thể đảm đương những công tác làm việc khác cao hơn. Hoặc cấp ủy cửcán bộ đang đảm nhiệm một việc làm không thay đổi, có chức vụ rõ ràng giao cho kiêmnhiệm thêm công tác làm việc văn phòng. Vì vậy sau đại hội của những tổ chức triển khai đảng, cấp ủykhó triển khai tốt được công dụng, trách nhiệm, thậm chí còn dẫn đến lối thao tác tùytiện, không có kế hoạch, trên bảo gì thì dưới làm nấy .Xem thêm : 10 Mẫu Bài Thu Hoạch Nghị Quyết 10 11 12 Trung Ương 5 Khóa 12 Của Đảng ViênDo vậy cầnnhận thức đúng công dụng trách nhiệm của văn phòng cấp ủy, để lựa chọn cán bộ đúngtầm và cần yêu cầu với cơ quan cấp trên có chính sách, chủ trương hài hòa và hợp lý với côngviệc được giao cho họ. Văn phòng cấp ủy cơ sở có công dụng tham mưu và phục vụtrực tiếp cho hoạt động giải trí của cấp ủy cơ sở ( tham mưu về tổ chức triển khai sự hoạt động giải trí củacấp ủy cơ sở ). Cụ thể văn phòng cấp ủy cơ sở giúp cấp ủy kiến thiết xây dựng và tổ chứclàm việc theo chương trình công tác làm việc như kiến thiết xây dựng chương trình công tác làm việc toànkhóa ; chương trình công tác làm việc hàng năm, hàng quý, tháng. Xây dựng hoặc bổ sungquy chế hoạt động giải trí của cấp ủy ; tham mưu cho cấp ủy giao trách nhiệm cho Ủy ban kiểmtra ( UBKT ) kiến thiết xây dựng chương trình công tác làm việc toàn khóa, hàng năm, quý, tháng củaĐảng ủy, UBKT đảng ủy ; thiết kế xây dựng quy định hoạt động giải trí của UBKT đảng ủy ; giúp cấp ủyxây dựng những văn bản ; thông tin tổng hợp Giao hàng chỉ huy, đề xuất kiến nghị giải quyết và xử lý cácvấn đề thuộc tính năng chỉ huy của cấp ủy cơ sở v.v …Để đảmđương được trách nhiệm này yên cầu văn phòng cấp ủy phải có kỹ năng và kiến thức cả về lýluận và thực tiễn công tác làm việc kiến thiết xây dựng Đảng. Trong thực tiễn lúc bấy giờ nhiều chi, đảng bộ cơ sở văn phòng cấp ủy chưa đảm đương được mặt công tác làm việc này. Nên khiđược cấp ủy giao cho việc tham mưu thiết kế xây dựng những loại văn bản văn phòng thườngchủ yếu chỉ sao chép lại những loại văn bản của những kỳ đại hội đã qua, khi làmcông việc này chỉ để đối phó với sự kiểm tra của cấp ủy cấp mình hoặc của cấpủy cấp trên, dẫn đến chất lượng một số ít văn bản rất thấp .

Văn phòngcấp ủy còn có tính năng Giao hàng ( còn gọi là giúp việc điều hành quản lý ) Giao hàng cáchội nghị, những cuộc trao đổi thao tác của cấp ủy với tập thể hoặc cá thể, giúpcấp ủy sẵn sàng chuẩn bị tài liệu, phương tiện đi lại bảo vệ cho cấp ủy thực thi tốt côngviệc của mình. v.v. .Văn phòngcấp ủy có tính năng tham mưu và Giao hàng, hai nội dung này xen kẽ với nhau, quan hệ mật thiết với nhau, trong đó để làm tốt được công tác làm việc tham mưu, đòi hỏiphải có hiểu biết, đặc biệt quan trọng phải “ thạo việc ”. Tuy nhiên, trong thực tiễn chưa cótrường lớp nào giảng dạy một cách chuyên nghiệp và bài bản cho cán bộ làm công tác làm việc văn phòng, màthường chỉ được tập huấn ít ngày, nhưng nội dung tập huấn còn chung chung vàhầu hết cán bộ làm công tác làm việc văn phòng thường chọn người nhiệt tình, có khả nănggiao tiếp, đón khách, hòa nhã, cởi mở là chính. Vì vậy những cấp ủy đảng cần hiểuđầy đủ trách nhiệm của văn phòng cấp ủy .Xem thêm : Văn Nghị Luận Nói Không Với Các Tệ Nạn Xã Hội Hay Nhất, Hãy Nói “ Không ” Với Các Tệ Nạn Xã HộiVăn phòng cấp ủy cơ sở nhìn chung thường cócác trách nhiệm đa phần :1 – Thườngtrực giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác làm việc, xử lý những nhu yếu tương quan đến cấp ủy .2 – Giúp cấpủy lập và triển khai chương trình công tác làm việc tuần, tháng, quý, năm, toàn khóa .3 – Giúp cấpủy nắm tình hình và sẵn sàng chuẩn bị những báo cáo giải trình định kỳ, đột xuất .4 – Giúpthường trực cấp ủy tổ chức triển khai những hội nghị cấp ủy, những cuộc thao tác ; làm thư kýghi biên bản những hội nghị cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy .5 – Làm côngtác văn thư, tàng trữ ….

6 – Giúp cấpủy thu, nộp đảng phí theo pháp luật, làm thủ quỹ của cấp ủy, quản lý tài sản củacấp ủy. v.v …Văn phòngcấp ủy có vị trí, vai trò công dụng, trách nhiệm rất quan trọng. Vì vậy những cấp ủyđảng cần lựa chọn sắp xếp đúng cán bộ có đủ phẩm chất, năng lượng làm công tác làm việc vănphòng cấp ủy để giúp cấp ủy tiến hành triển khai tốt trách nhiệm mà đại hội đã đềra. Đặc biệt lúc bấy giờ một số ít tổ chức triển khai đảng cơ cấu tổ chức người đứng đầu ( hoặc cấp phó ) cơ quan trình độ trực tiếp làm bí thư cấp ủy, dẫn đến sau đại hội những cơ quanchỉ tập trung chuyên sâu làm công tác làm việc trình độ mà ít chăm sóc tiến hành thực thi nghịquyết của tổ chức triển khai đảng, mà thường đụng đâu đánh đấy dẫn đến chất lượng công tácđảng rất thấp .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments