Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì ? Có vai trò và nghĩa vụ và trách nhiệm ra sao so với doanh nghiệp ? Mời bạn cùng tìm hiểu và khám phá qua bài viết sau đây của Luật NTV .

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? Và những điều cần biết

a) Công ty nào thì có chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị?

Chỉ có mô hình Công ty CP là có chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện thay mặt cho cơ quan cao nhất của công ty, còn so với Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn và Công ty hợp danh thì người đại diện thay mặt cho cơ quan cao nhất của công ty là chủ tịch hội đồng thành viên .
Theo pháp luật tại Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2020 thì chủ tịch hội đồng quản trị là :

– Là thành viên hội đồng quản trị;

– Là người đứng đầu, đại diện thay mặt cho Hội đồng quản trị / Đại hội đồng cổ đông – những cơ quan cao nhất trong công ty ;
– Được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị trong cuộc họp tiên phong của nhiệm kì Hội đồng quản trị ;
– Có thể kiêm nhiệm chức vị giám đốc hoặc tổng giám đốc trừ trường hợp lao lý tại Khoản 2, Điều 156 Luật doanh nghiệp 2020 .
Xem thêm : Cơ cấu tổ chức triển khai của doanh nghiệp là gì ?

b) Tại sao phải có chủ tịch Hội đồng quản trị

Để vấn đáp câu hỏi này thì tất cả chúng ta phải tìm hiểu và khám phá tại sao lại có Hội đồng quản trị ?
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định hành động, thực thi quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty, trừ những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Như vậy, về thực chất, Hội đồng quản trị là cơ quan cao nhất trong mỗi Công ty và bắt buộc phải xây dựng trong mỗi Công ty .
Cơ quan này là tập hợp những thành viên cổ đông của công ty, vì thế, để hoàn toàn có thể điều hành quản lý được hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị và đại diện thay mặt cho Hội đồng quản trị công bố những Nghị quyết, quản trị Công ty họ bầu ra chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị .
Vậy chủ tịch Hội đồng quản trị là người nắm giữ quyền hành cao nhất trong hội đồng quản trị, người điều hành quản lý hoạt động giải trí của hội đồng cổ đông, cùng với những thành viên trong hội đồng kịp thời ra những quyết định hành động thuộc thẩm quyền để quản lý và vận hành công ty, xử lý những yếu tố .

Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp mới – trọn gói

c) Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị là gì?

Theo quy định Khoản 3, Điều 156, Luật doanh nghiệp 2020 thì :
– Lập chương trình, kế hoạch hoạt động giải trí của Hội đồng quản trị ;
– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu ship hàng cuộc họp ; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị ;
– Tổ chức việc trải qua nghị quyết của Hội đồng quản trị ;
– Giám sát quy trình tổ chức triển khai thực thi những nghị quyết của Hội đồng quản trị ;
– Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị ;
– Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của Luật này và Điều lệ công ty .

Dịch vụ Luật NTV:

Khi bạn liên hệ với chúng tôi và gửi những thắc mắc của bạn thì công ty chúng tôi sẽ:

– Tư vấn những thông tin pháp lý quan trọng về vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị ;
– Cung cấp cho bạn biết khoanh vùng phạm vi quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị ;
– Giúp bạn tháo gỡ những rắc rối gặp phải ; Giải quyết yếu tố về chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị nhanh gọn .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments