chương trình học trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Chương Trình Học Sách Bí Quyết Giúp Gia Đình Hạnh Phúc.

Schedule for congregation studies in the book The Secret of Family Happiness.

Advertisement

jw2019

Chương trình học sách cho năm 2000

Study Schedule for 2000

jw2019

Advertisement

Số này của tờ Thánh Chức Nước Trời có đăng đầy đủ chương trình học sách.

This issue of Our Kingdom Ministry contains the complete study schedule.

jw2019

Chương Trình Học Sách Bí Quyết Giúp Gia Đình Hạnh Phúc.

Advertisement

Schedule For Congregation Studies In The Book The Secret Of Family Happiness.

jw2019

Chương trình học sách mỏng Thượng Đế có thật sự quan tâm đến chúng ta không?

Schedule for congregation studies in the brochure Does God Really Care About Us?

jw2019

Chương trình học sách bắt đầu từ tuần lễ ngày 27 tháng 6 năm 2005 đến tuần lễ ngày 10 tháng 4 năm 2006.

Advertisement

Study schedule for the weeks of June 27, 2005, through April 10, 2006.

jw2019

Hãy giải thích chương trình học hỏi Kinh-thánh.

Explain our Bible study program.

jw2019

Chương trình học sách Người vĩ đại nhất đã từng sống

Advertisement

Schedule for congregation studies in the book The Greatest Man Who Ever Lived.

jw2019

Tại Đức, giáo dục giới tính đã là một phần của chương trình học từ năm 1970.

In Germany, sex education has been part of school curricula since 1970.

WikiMatrix

Chương trình học sách cho năm 2004

Advertisement

Study Schedule for 2004

jw2019

Chương trình học sách cho năm 2003

Study Schedule for 2003

jw2019

Chương trình học sách Hợp nhất trong sự Thờ phượng Đức Chúa Trời có Một và Thật.

Schedule for congregation studies in the book Revelation —Its Grand Climax At Hand!

Advertisement

jw2019

Chương trình học dồn nén kiểu này không tốt cho tất cả mọi đứa trẻ hiếu động.

This compressed curriculum is bad for all active kids.

QED

Chương trình học sách Sự hiểu biết dẫn đến sự sống đời đời.

Schedule for congregation studies in the book Knowledge That Leads to Everlasting Life.

jw2019

Chương trình học được in ở trang bìa.

The schedule for considering these study articles is printed on the cover of the magazine.

jw2019

Chương trình học sách mỏng Bạn có nên tin thuyết Chúa Ba Ngôi không?

Schedule for congregation studies in the book Revelation —Its Grand Climax At Hand!

jw2019

Ngay bây giờ đây, giáo viên cần có thông tin thực về chương trình học của bọn trẻ.

Teachers need real information right now about what’s happening to their kids.

ted2019

Chương trình học Sách kể chuyện Kinh-thánh:

Schedule for congregation studies in the book The Greatest Man Who Ever Lived.

jw2019

Chương trình học sách Người vĩ đại nhất đã từng sống.

Schedule for congregation studies in the book The Greatest Man Who Ever Lived.

jw2019

Chương Trình Học Sách Mỏng Đức Chúa Trời Đòi Hỏi Gì Nơi Chúng Ta?

Schedule for congregation studies in the brochure What Does God Require of Us?

jw2019

Một thứ khác nó cho phép chúng ta là thay đổi trật tự của chương trình học.

Another thing it allows us to do is reorder the curriculum.

QED

Chương trình học Sách kể chuyện Kinh-thánh:

Schedule for congregation studies in the book Revelation —Its Grand Climax At Hand!

jw2019

Chương trình học sách mỏng Mục đích đời sống là gì?

Schedule for congregation studies in the book Revelation —Its Grand Climax At Hand!

jw2019

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments