Chuyên viên tiếng Anh là gì? Những thuật ngữ liên quan

Trong mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước Nước Ta, những chức vụ như cán bộ, công chức, viên chức đều được phân loại thành những ngạch, trong đó chuyên viên sẽ được chia làm 3 ngạch chính. Khi thực hiện các thủ tục hành chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực doanh nghiệp, đất đai,….chúng ta đã quá quen thuộc với cụm từ chuyên viên. Tuy nhiên, hẳn không nhiều người biết đến chuyên viên tiếng Anh là gì? Vì vậy, mindovermetal xin giải đáp thắc mắc của bạn về nội dung trên qua bài viết dưới đây.

Khái niệm chuyên viên là gì?

Khoản 1 Điều 7 Thông tư 11/2014 / TT-BNV lao lý chuyên viên là công chức hành chính có nhu yếu trình độ nhiệm vụ cơ bản về một hoặc 1 số ít nghành trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành chính từ cấp huyện trở lên, có nghĩa vụ và trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và tiến hành thực thi chính sách, chủ trương theo ngành, nghành nghề dịch vụ hoặc địa phương .

chuyen-vien-tieng-anh-la-gi-nhung-thuat-ngu-lien-quan-mindovermetal

Do đó, trên thực tế, khi thực hiện các thủ tục hành chính, cá nhân, tổ chức phải thường xuyên liên lạc với chuyên viên để nắm bắt được quá trình xử lý hồ sơ đồng thời được hướng dẫn về trình tự, thủ tục, sửa đổi, bổ sung hồ sơ,…Tùy thuộc vào từng lĩnh vực được làm thủ tục hành chính, Quý vị sẽ phải liên hệ với từng chuyên viên trong lĩnh vực đó

Ví dụ : Khi làm thủ tục ĐK xây dựng doanh nghiệp, Quý vị phải liên lạc với chuyên viên giải quyết và xử lý hồ sơ xây dựng doanh nghiệp thuộc Phòng ĐK kinh doanh thương mại của những tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở .

Chuyên viên tiếng Anh là gì?

Chuyên viên tiếng Anh là training specialist và được định nghĩa như sau : Specialist is an administrative civil servant with basic professional expertise requirements in one or several fields in agencies, administrative organizations from district level or higher. Specialist is responsible for advising, synthesizing and implementing the institution, policy following industries, fields or localities .

chuyen-vien-tieng-anh-la-gi-nhung-thuat-ngu-lien-quan-1-mindovermetal

Một số thuật ngữ khác liên quan đến chuyên viên bằng tiếng Anh

– Chuyên viên hạng sang tiếng anh là senior – specialist .

– Chuyên viên chính tiếng anh là principal – specialist .

Chuyên viên tư vấn tiếng Anh là consultant specialist

Chuyên viên kinh doanh tiếng anh là Business specialist

Chuyên viên quan hệ khách hàng tiếng anh là Customer relationship specialist

– Sự hiểu biết, tinh thông tiếng Anh là Expertise

Có kiến thức tiếng Anh là Knowledgeable

– Tiêu chuẩn năng lượng trình độ, nhiệm vụ tiếng Anh là Standard for professional competence and proficiency .

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh là training and retraining qualifications.

Ngoài ra, chúng tôi còn phân phối cho Quý vị một số ít mẫu câu gặp so với cụm từ chuyên viên bằng tiếng anh như sau :

What standards does a specialist need meet? (Một chuyên viên cần những tiêu chuẩn nào ?)

– This is a perennial specialist who has a lot of experiences ( Đây là một chuyên viên lâu năm nên có rất nhiều kinh nghiệm tay nghề ) .

chuyen-vien-tieng-anh-la-gi-nhung-thuat-ngu-lien-quan-2-mindovermetal

– You will receive instructions from this specialist ( Bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn từ chuyên viên này ) .

– If you want to become a specialist, you have to meet not only standards for professional competence and proficiency but also training and retraining qualifications. ( Nếu bạn muốn trở thành chuyên viên, bạn phải cung ứng những tiêu chuẩn về năng lượng trình độ, nhiệm vụ và những tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, tu dưỡng ) .

Nhiệm vụ của chuyên viên

Chuyên viên có trách nhiệm sau :

– Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, những lao lý đơn cử để tiến hành trách nhiệm quản trị nhà nước thuộc ngành, nghành nghề dịch vụ ; tham gia thiết kế xây dựng chính sách, những quyết định hành động đơn cử của từng nội dung quản trị theo pháp luật của pháp lý, tương thích với tình hình thực tiễn ;

– Nghiên cứu xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động giải quyết và xử lý những yếu tố đơn cử ; phối hợp với những đồng nghiệp triển khai những việc làm có tương quan ;

– Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất kiến nghị những giải pháp để thực thi những pháp luật hoặc quyết định hành động quản trị đạt tác dụng ;

– Tham gia kiểm tra, thu thập thông tin, thống kê, quản lý hồ sơ, lưu trữ tư liệu, số liệu nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước được chặt chẽ, chính xác, đúng nguyên tắc;

chuyen-vien-tieng-anh-la-gi-nhung-thuat-ngu-lien-quan-4-mindovermetal

– Chủ động phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan và phối hợp với những công chức khác tiến hành việc làm, làm đúng thẩm quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được giao ;

– Tổng hợp tình hình, thực thi nghiên cứu và phân tích tổng kết, nhìn nhận hiệu suất cao việc làm và báo cáo giải trình cấp trên ;

– Tập hợp quan điểm phản ánh của nhân dân về những yếu tố tương quan đến nghành được giao theo dõi để nghiên cứu và điều tra đề xuất kiến nghị cấp trên. Trực tiếp thực thi thừa hành công vụ, trách nhiệm và triển khai những trách nhiệm khác khi được cấp trên giao .

Tiêu chuẩn của chuyên viên

Để trở thành chuyên viên, cá thể phải phân phối những tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo sau :

– Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Nắm vững những pháp luật của pháp lý, chính sách chủ trương của ngành, nghành nghề dịch vụ và những kỹ năng và kiến thức cơ bản về nghành nghề dịch vụ trình độ nhiệm vụ được giao ;

+ Hiểu rõ những tiềm năng và đối tượng người tiêu dùng quản trị, mạng lưới hệ thống những nguyên tắc và chính sách quản trị của nhiệm vụ thuộc khoanh vùng phạm vi được giao ; hiểu được những yếu tố cơ bản về khoa học tâm ý, khoa học quản trị ; tổ chức triển khai khoa học quản trị ;

+ Nắm rõ quá trình thiết kế xây dựng những giải pháp, kế hoạch, những quyết định hành động đơn cử và có kiến thức và kỹ năng am hiểu về ngành, nghành nghề dịch vụ được giao ; có kỹ năng và kiến thức soạn thảo văn bản và thuyết trình những yếu tố được giao nghiên cứu và điều tra, tham mưu ;

+ Có chiêu thức nghiên cứu và điều tra, tổng kết và yêu cầu, nâng cấp cải tiến nhiệm vụ quản trị ; có năng lượng thao tác độc lập hoặc phối hợp theo nhóm ; có năng lượng tiến hành việc làm bảo vệ tiến trình, chất lượng và hiệu suất cao ;

+ Am hiểu thực tiễn, kinh tế tài chính – xã hội về công tác làm việc quản trị so với nghành được giao ; nắm được xu thế tăng trưởng của ngành, nghành ở trong nước ;

+ Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên thì phải có thời hạn giữ ngạch cán sự hoặc tương tự tối thiểu là 3 năm ( 36 tháng ). Trường hợp đang giữ ngạch nhân viên cấp dưới thì thời hạn giữ ngạch nhân viên cấp dưới hoặc tương tự tối thiểu là 5 năm ( 60 tháng ) .

– Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

+ Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên với chuyên ngành đào tạo tương thích với ngành, nghành công tác làm việc ;

+ Có chứng từ tu dưỡng nhiệm vụ quản trị nhà nước ngạch chuyên viên hoặc bằng tốt nghiệp ĐH ngành hành chính học, thạc sỹ quản trị hành chính công, tiến sỹ quản trị hành chính công ;

chuyen-vien-tieng-anh-la-gi-nhung-thuat-ngu-lien-quan-3-mindovermetal

+ Có chứng từ ngoại ngữ với trình độ tương tự bậc 2 khung năng lượng ngoại ngữ Nước Ta theo pháp luật tại Thông tư số 01/2014 / TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm năm trước của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo phát hành khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta hoặc có chứng từ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp so với công chức đang thao tác ở vùng dân tộc thiểu số ;

+ Có chứng từ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo pháp luật tại Thông tư số 03/2014 / TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm năm trước của Bộ trưởng Bộ tin tức và Truyền thông pháp luật Chuẩn kỹ năng và kiến thức sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng từ tin học ứng dụng tương tự .

Các ngạch chuyên viên tại Việt Nam hiện nay

Trong mạng lưới hệ thống cơ quan nhà nước Việt Nam, những chức vụ như cán bộ, công chức, viên chức đều được phân loại thành những ngạch, trong đó chuyên viên sẽ được chia làm 3 ngạch chính như sau

– Ngạch chuyên viên hạng sang ( 01.001 ) hoặc tương tự

Ví dụ : Thanh tra viên hạng sang, Kiểm toán viên hạng sang,…

– Ngạch chuyên viên chính ( 01.002 ) hoặc tương tự

Ví dụ : Thanh tra viên, Kế toán viên, …

– Ngạch chuyên viên (01.003)

Ví dụ : Kế toán viên tầm trung, Kiểm tra viên tầm trung hải quan, …

Sau khi tìm hiểu các thông tin cơ bản về chuyên viên tiếng Anh là gì? chắc chắn bạn sẽ hiểu hơn. Theo dõi mindovermetal để cập nhật thêm những thông tin mới nhất nhé!

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments