Đặc điểm của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Không khó để phát hiện những biển hiệu Công ty TNHH hai thành viên ABC trên những con phố lúc bấy giờ. Đặc điểm của mô hình công ty này là gì mà nhiều doanh nghiệp lại lựa chọn như vậy ?Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có số lượng thành viên không vượt quá 50 người và những thành viên chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp ( khoản 1 Điều 47 Luật Doanh nghiệp mới nhất ) .Dù cùng là công ty TNHH hay cũng có số lượng thành viên tương đối lớn như công ty CP, tuy nhiên, đặc thù của công ty TNHH 2 thành viên trở lên lại có những nét riêng như :

Nổi bật đặc thù của công ty TNHH 2 thành viên trở lên ( Ảnh minh họa )

Về thành viên

Thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai và cũng hoàn toàn có thể là cá thể ; tối thiểu là 02 thành viên và tối đa là 50 thành viên .
( Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm trước )

Về cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có :
– Hội đồng thành viên ;
– quản trị Hội đồng thành viên ;
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ;
– Ban trấn áp ( không bắt buộc so với công ty có ít hơn 11 thành viên ) .

(Điều 55 Luật Doanh nghiệp 2014)

Về cấu trúc vốn

Vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng giá trị phần vốn góp những thành viên cam kết góp vào công ty .
Thành viên góp vốn đủ và đúng loại gia tài như đã cam kết khi ĐK xây dựng doanh nghiệp theo đúng thời hạn .
Trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết, công ty phải ĐK kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ suất phần vốn góp của những thành viên bằng số vốn thực góp .
Vốn điều lệ không được chia thành những phần bằng nhau, không được cấu trúc thành CP, CP ( Điều 48 Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ) .

Về huy động vốn

Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu, không được phát hành CP ( Khoản 3 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm năm trước ) .

Về chuyển nhượng vốn

Việc chuyển nhượng ủy quyền vốn của thành viên cho người không phải là thành viên công ty bị một số ít hạn chế nhất định bởi quyền ưu tiên nhận chuyển nhượng ủy quyền của những thành viên còn lại trong công ty ( Điều 52, 53 và 54 Luật Doanh nghiệp năm trước ) .
Đặc điểm này được cho phép những thành viên trong công ty hoàn toàn có thể ngăn ngừa sự gia nhập của người bên ngoài vào công ty bằng cách cùng nhau mua hết phần vốn của thành viên muốn chuyển nhượng ủy quyền vốn .

Xem thêm:

Đặc điểm cơ bản của Công ty TNHH một thành viên
Những việc cần làm ngay sau khi xây dựng công ty

Thùy Linh

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments