correspond tiếng Anh là gì?

correspond tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng correspond trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ correspond tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm correspond tiếng Anh
correspond
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ correspond

Chủ đề
Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

correspond tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ correspond trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ correspond tiếng Anh nghĩa là gì.

correspond /,kɔris’pɔnd/

* nội động từ
– xứng, tương ứng, phù hợp; đúng với
=expenses do not correspond to income+ chi tiêu không phù hợp với thu nhập
=to correspond do sample+ đúng với hàng mẫu
– tương đương, đối nhau
=the American Congress corresponds to the British Parliament+ quốc hội Mỹ tương đương với nghị viện Anh
=the two windows do not correspond+ hai cửa sổ không cân đối nhau
– giao thiệp bằng thư từ, trao đổi thư từ

correspond
– tương ứng

Thuật ngữ liên quan tới correspond

Tóm lại nội dung ý nghĩa của correspond trong tiếng Anh

correspond có nghĩa là: correspond /,kɔris’pɔnd/* nội động từ- xứng, tương ứng, phù hợp; đúng với=expenses do not correspond to income+ chi tiêu không phù hợp với thu nhập=to correspond do sample+ đúng với hàng mẫu- tương đương, đối nhau=the American Congress corresponds to the British Parliament+ quốc hội Mỹ tương đương với nghị viện Anh=the two windows do not correspond+ hai cửa sổ không cân đối nhau- giao thiệp bằng thư từ, trao đổi thư từcorrespond- tương ứng

Đây là cách dùng correspond tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ correspond tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

correspond / tiếng Anh là gì?
kɔris’pɔnd/* nội động từ- xứng tiếng Anh là gì?
tương ứng tiếng Anh là gì?
phù hợp tiếng Anh là gì?
đúng với=expenses do not correspond to income+ chi tiêu không phù hợp với thu nhập=to correspond do sample+ đúng với hàng mẫu- tương đương tiếng Anh là gì?
đối nhau=the American Congress corresponds to the British Parliament+ quốc hội Mỹ tương đương với nghị viện Anh=the two windows do not correspond+ hai cửa sổ không cân đối nhau- giao thiệp bằng thư từ tiếng Anh là gì?
trao đổi thư từcorrespond- tương ứng

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments