trường đại học tổng hợp trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cô hoàn thành việc học nhạc tại trường đại học tổng hợp Seoul từ năm 1980 đến 1983.

She continued her music studies at Seoul National University from 1981 to 1983.

WikiMatrix

Nhà trường đã được đổi tên thành trường Đại học bang Illinois sau khi trở thành một trường đại học tổng hợp bốn năm.

The school has since been renamed Illinois State University after becoming a general fouryear university.

WikiMatrix

Khuôn viên mới của trường Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông cũng được hoàn thành trên đảo vào năm 2012 để tổ chức hội nghị.

The new campus of the Far Eastern Federal University was also completed on the island by 2012 to house the summit.

WikiMatrix

Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Ghana, Legon và sau đó được cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ tại trường ĐH Queen’s, Canada.

She holds a bachelor’s in economics from the University of Ghana, Legon and earned a master’s and doctorate from Queen’s University in Canada.

worldbank.org

Sở dĩ có tên gọi là Oxford là vì tác phẩm được trình diễn vào đúng thời điểm Haydn nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của Trường Đại học Tổng hợp Oxford vào năm 1791.

The symphony is called the “Oxford” because Haydn is said to have conducted it at the conclusion of a ceremony in 1791 in which the degree of doctor of music was conferred on him by Oxford University.

WikiMatrix

Máy lạnh hoạt động ở vùng nhiệt độ phòng đầu tiên được sản xuất vào năm 1997 bởi nhóm Karl A. Gschneidner, Jr. ở Phòng Thí nghiệm Ames, Trường Đại học Tổng hợp bang Iowa (Mỹ).

In 1997, the first near room-temperature proof of concept magnetic refrigerator was demonstrated by Karl A. Gschneidner, Jr. by the Iowa State University at Ames Laboratory.

WikiMatrix

Trường đại học tổng hợp California, viện nghiên cứu phần mềm Irvine cũng có nhiều nỗ lực trong nghiên cứu kiến trúc phần mềm, chủ yếu hướng vào các kiểu kiến trúc, ngôn ngữ đặc tả kiến trúc và các kiến trúc động.

The University of California, Irvine’s Institute for Software Research’s efforts in software architecture research is directed primarily in architectural styles, architecture description languages, and dynamic architectures.

WikiMatrix

Năm 1991, khi đang là trợ lý nghiên cứu ngôn ngữ máy tính phương Đông, ông đã viết một bài nghiên cứu về từ mượn trong tiếng Armenia và tiếng Georgia có nguồn gốc từ tiếng Iran tại trường đại học tổng hợp Bamberg.

While being research assistant for Oriental Computational Linguistics in 1991, he habilitated at the University of Bamberg with his inaugural dissertation on the study of Iranian loanwords in Armenian and Georgian.

WikiMatrix

Ông cũng là sinh viên của Trường Chiến tranh ở Porto Alegre (1906) Trường Pháo binh và Kỹ thuật, đã hoàn thiện về cơ học, đạn đạo và luyện kim (1908-1910), và Trường Đại học Tổng hợp, nơi ông tốt nghiệp lớp 1 và nhận được “très bien” (1922) hiếm được đề cập đến.

He was also a student of the School of War in Porto Alegre (1906), the School of Artillery and Engineering, where perfected in mechanics, ballistics and metallurgy (1908-1910), and the School of General Staff, where he graduated as the 1st in class and received the rare mention “très bien” (1922), acting shortly after, in the repression of the São Paulo Revolution of 1924.

WikiMatrix

Tới năm 1918, trường có 8300 sinh viên, số lượng chỉ kém Đại học Tổng hợp Moskva.

By 1918, the institution had 8,300 thousand students and in numbers was second only to the Moscow State University.

WikiMatrix

Vào tháng 2 năm 2009, Đại học Chung-Ang, với tư cách là một tổ chức tổng hợp, đã cho ra đời một trường đại học chung, 5 trường đại học chuyên nghiệp, 11 trường đại học chuyên biệt, 18 trường Cao đẳng Modularize trong các khuôn viên giữa Seoul và Anseong, và phát hành 147.196 Bằng Cử nhân, 29.940 Bằng Thạc sĩ và 4.275 Bằng Tiến sĩ.

As of February 2009, Chung-Ang University, as a comprehensive institution, has produced one general graduate school, five professional graduate schools, 11 specialised graduate schools, 18 modularised colleges in the campuses across Seoul and Anseong, and issued a total of 147,196 Bachelor’s degrees, 29,940 Master’s degrees, and 4,275 Doctorates.

WikiMatrix

Xem này, họ cử chúng tôi làm tay trong ơ một trường đại học để tìm tay đại lí của loại thuốc tổng hợp mới này, và không ai nói gì với chúng tôi cả.

Look, they sent us in undercover at a college to find the dealer of this new synthetic, and no one will tell us anything.

OpenSubtitles2018. v3

Được thành lập năm 1892 với mục đích là một trung tâm toàn cầu cho việc lưu trữ sách liên quan đến tư duy và văn hóa Do Thái, sau đó đảm nhiệm thêm các chức năng của một thư viện tổng hợp của trường đại học năm 1920.

Founded in 1892 as a world center for the preservation of books relating to Jewish thought and culture, it assumed the additional functions of a general university library in 1920.

WikiMatrix

Hầu hết các nguồn từ Séc kể từ thế kỷ 19 – bách khoa toàn thư, lịch sử tổng hợp, tài liệu của các trường đại học này – ưa thích cho năm 1348 là năm của sự thành lập của các trường đại học, chứ không phải là năm 1347 hoặc 1349.

Most Czech sources since the 19th century—encyclopedias, general histories, materials of the University itself—prefer to give 1348 as the year of the founding of the university, rather than 1347 or 1349.

WikiMatrix

Cô bắt đầu vị trí của mình tại khoa Tổng hợp Công nghệ Nâng cao tại đại học Konkuk vào tháng 06 năm 2008 và trở về thành phố New York vào đầu năm 2009 mà không tiếp tục gia hạn hợp đồng với trường.

She began her position at the Department of Advanced Technology Fusion at Konkuk University in June 2008 and returned to her hometown of New York early 2009, without renewing her contract.

WikiMatrix

Giáo sư Patrick Chovanec của trường Đại học Tsinghua cho rằng : ” Vấn đề không chỉ là ngày càng có nhiều người lái xe, mà còn nằm ở chỗ mỗi sản phẩm bạn mua từ Trung Quốc dù được làm bằng nhựa hay vật liệu tổng hợp thì đều được sản xuất với dầu ” .

” It ‘s not just more people driving, it ‘s also every product that you buy is made of plastic or synthetic materials out of China is made with oil, ” said Patrick Chovanec of Tsinghua University .

EVBNews

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments