đêm giao thừa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Cô ấy chưa từng xem quả bóng rơi tại Quảng trường Thời Đại vào đêm giao thừa.

She’s never seen the ball drop in Times Square on New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, vào ngày Giáng sinh và đêm giao thừa, hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa.

However, on Christmas Day and New Year’s Eve almost all shops are closed.

WikiMatrix

Thứ 5 là đêm giao thừa.

Thursday is New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều gia đình châu Á không thể bỏ qua đêm giao thừa.

A highlight for many Asian families is undoubtedly New Year’s Eve.

jw2019

Trời rét căm ; tuyết rơi dày đặc và đêm tối sập xuống, đêm nay là đêm giao thừa .

Most terribly cold it was ; it snowed, and was nearly quite dark, and evening the last evening of the year .

EVBNews

Và không phải tại vì anh cô đơn, và không phải tại vì đây là đêm Giao thừa.

And it’s not because I’m lonely or because it’s New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải trong đêm giao thừa chớ!

Not on Christmas Eve!

OpenSubtitles2018. v3

Bữa tối thú vị đêm giao thừa

New Year’s Fancy Dinner

support.google

Đêm giao thừa… Mọi chuyện năm cũ… đều được giải quyết…

On the year ” s / ast day / when a / / of a / ife ” s accounts / have been sett / ed up.

OpenSubtitles2018. v3

đêm giao thừa mà.

It’s New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay chúng tôi cứ tưởng cô không đến chứ, vì là đêm giao thừa mà.

We thought you might not be coming in today, being New Year’s Eve, and all.

OpenSubtitles2018. v3

Đó là thứ Năm, ngày 31 tháng Mười Hai, đêm giao thừa.

It was Thursday, December 31, New Year’s Eve.

LDS

Vậy chúng ta có nên tiếp tục và đăng kí 4 người cho đêm giao thừa không nhỉ?

So, should we just go ahead and lock the four of us in for New Year’s?

OpenSubtitles2018. v3

Gởi tới các con tình thương yêu trong đêm Giao thừa.

Our thoughts and our love with you on this New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Harge và chị chưa bao giờ ở bên nhau đêm giao thừa.

Harge and I never spend new year’s Eve together.

OpenSubtitles2018. v3

Điều anh nhớ nhất là hôn nhau vào đêm giao thừa.

The thing I miss most is kissing at midnight on New Year’s Eve.

OpenSubtitles2018. v3

Vodka, đêm giao thừa — tình nhân mới cho mùa xuân.

Vodka, New Year’s Evenew partner for the spring.

QED

Vodka, đêm giao thừa—tình nhân mới cho mùa xuân.

Vodka, New Year’s Eve — new partner for the spring.

ted2019

Tôi chưa nói với ai về đêm giao thừa à?

Did I not tell anyone about New Year’s Eve?

OpenSubtitles2018. v3

Đây không phải là đêm giao thừa.

This is not Eve .

QED

Đêm Giao thừa em lái xe vòng quanh New York để làm gì?

What are you doing driving around New York on New Year’s Eve?

OpenSubtitles2018. v3

Đêm giao thừa em sẽ làm gì?

What are you doing New Year’s Eve?

OpenSubtitles2018. v3

Từ 2002, ông còn dẫn chương trình đặc biệt đêm giao thừa của CNN từ Quảng trường Thời đại.

Since 2002, he has hosted CNN’s New Year’s Eve special from Times Square.

WikiMatrix

Đêm giao thừa, chờ đợi.

Eve, wait .

QED

Cô cũng tổ chức NHK Kōhaku Uta Gassen lần thứ 65 vào đêm giao thừa năm mới 2014 bên cạnh Arashi.

She hosted the 65th NHK Kōhaku Uta Gassen on New Year’s Eve 2014 alongside Arashi.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments