đèn pin trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Đưa tôi cái đèn pin của cậu.

Give me your flashlight.

Tatoeba-2020. 08

Đèn pin ” Thắp sáng bóng đêm “!

The Glow-in-the-Dark Flashlight!

OpenSubtitles2018. v3

Đèn pin.

Flashlight.

OpenSubtitles2018. v3

Uh, chàng F.B.I. yêu cầu anh thảy đèn pin lên trời.

Uh, the FBI requests that you toss your flashlight into the air.

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều đèn pin chất lượng cao sử dụng kính borosilicate cho ống kính.

Many high-quality flashlights use borosilicate glass for the lens.

WikiMatrix

May mắn thay, ông có và đưa cây đèn pin cho vị thuyền trưởng.

Fortunately, he did and made a present of it to the captain.

LDS

Và đó là một bóng đèn nhỏ từ cây đèn pin vỡ.

And that’s a small torch from a broken flashlight.

ted2019

Dùng đèn pin.

Mount flashlights.

OpenSubtitles2018. v3

Chạy xuyên qua rừng, cô nhìn thấy Jess đang chạy tới ánh đèn pin của đội tìm kiếm.

Running into the forest, she sees Jess running toward the lights of the search party.

WikiMatrix

Chúng tôi đã mua một cái đèn pin có bộ pin rất lớn, và một cụm loa nhỏ.

We went a bought a flashlight with a very big battery, and a bunch of small speakers.

ted2019

Art, đừng lo, chúng tôi có đèn pin cho ông đây

Now, Art, don’t worry, we have a flashlight for you.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã chỉ là một gã quèn với chiếc đèn pin cùng một ước mơ.

I was just a regular Joe with a flashlight and a dream.

OpenSubtitles2018. v3

Đèn pin của mình đâu rồi?

Where’s my torch?

OpenSubtitles2018. v3

Vậy và anh thấy Park Myung- ja cầm đèn pin đi về phía anh đúng không?

So, you were hiding behind the outhouse, and you saw Park Myung- ja coming towards you with a flashlight, right?

opensubtitles2

Tôi cho Tom mượn một cái đèn pin.

I lent Tom a flashlight.

Tatoeba-2020. 08

Peder, đưa tôi cây đèn pin của anh.

give me your flashlight.

OpenSubtitles2018. v3

– nơi để tìm thấy đèn pin và pin dự trữ

– where to find a flashlight and spare batteries

EVBNews

Cái đèn pin này ngày càng mờ.

This flashlight is getting dim.

Tatoeba-2020. 08

● Buổi tối nên để đèn ngủ hoặc dùng đèn pin.

● Keep night-lights on, or use a flashlight.

jw2019

Chúng ta không có bộ đàm, không đèn pin, không GPS.

We’ve got no comms, no flashlight or GPS.

OpenSubtitles2018. v3

Anh làm ơn… cầm đèn pin hộ tôi?

Will you please hold the flashlight for a minute?

OpenSubtitles2018. v3

Hắn ta nói, ” Này, tôi có mang đèn pin theo này.

He says, ” Hey, I got this flashlight with me.

OpenSubtitles2018. v3

Yeah, đưa cho tôi đèn pin.

Yeah, give me the torch.

OpenSubtitles2018. v3

Khi còn nhỏ, tôi đã khám phá ra quyền năng kỳ diệu nơi một cây đèn pin nhỏ.

As a young boy I discovered amazing power in a small flashlight.

LDS

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments