đồ dùng cá nhân in English – Vietnamese-English Dictionary

đồ dùng cá nhân bị mất.

Well, there are some Personal items missing.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ dùng cá nhân của Crowe.

Crowe’s personal effects.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chỉ mang theo đồ dùng cá nhân.

I’m only bringing personal items .

Tatoeba-2020. 08

Đồ dùng cá nhân của ổng.

His personal effects.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ dùng cá nhân của cô sẽ được đến ngay.

Your personal effects will be along shortly.

OpenSubtitles2018. v3

Ryokan chất lượng cao còn cung cấp thêm đồ dùng cá nhân để tắm.

High-end ryokan may provide private bathing facilities as well.

WikiMatrix

2,3 năm lãi suất đồ dùng cá nhân, đồ ăn…

Two, three years of rent, utilities, food…

OpenSubtitles2018. v3

Mang theo vũ khí và đồ dùng cá nhân Cuộc đổ bộ bắt đầu!

Weapons and personal belongings with you, the transport is leaving!

QED

Một đồ dùng cá nhân.

One personal item.

OpenSubtitles2018. v3

Bọn lính gác không mấy thích những thứ đồ dùng cá nhân đặc biệt của tôi.

The goons didn’t appreciate some of my more personal items.

OpenSubtitles2018. v3

xin hãy kiểm tra lại mọi thứ dưới chỗ ngồi của quí vị hoặc đồ dùng cá nhân trong ngăn đầu phía trên.

Make sure all carry-on items are secured beneath your seats or properly stored in an overhead compartment.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cũng có rất nhiều đồ dùng cá nhân của bố cậu, những bức thư gửi cậu, thư mẹ cậu gửi cho ông ấy.

I also have a trunk full of your father’s belongings, letters to you, to your father from your mother.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ tôi để lại một vài cái áo đầm ủi thẳng tắp, một số đồ đạc cũ kỹ và một vài đồ dùng cá nhân khác.

My mother left a few dresses, some used furniture, and a few other personal items.

LDS

□ Kho chứa đồ, phòng vệ sinh, và phòng treo áo phải sạch sẽ, thứ tự, không có vật liệu dễ cháy, đồ dùng cá nhân, và rác.

□ Storage rooms, restrooms, and coatrooms should be clean, orderly, and free of highly combustible materials, personal items, and trash.

jw2019

Nhiều ngày đầu tuần, tôi thắng yên, cột đồ dùng cá nhân và bắt đầu chuyến đi, có khi dài cả 12 tiếng, đến hội thánh kế tiếp.

Many a Monday, I saddled up, strapped down my belongings, and rode up to 12 hours to the next congregation.

jw2019

Họ được lệnh phải rời khỏi nhà trong một đêm duy nhất, và mỗi người chỉ được mang theo một va-li chứa đồ dùng cá nhân.

They were ordered to leave their homes in a single night and were allowed only one suitcase per person to carry their belongings.

WikiMatrix

Năm 1989, Liên Xô đã trao trả các đồ dùng cá nhân của Wallenberg cho gia đình ông, trong đó có cả hộ chiếu và hộp đựng thuốc lá.

In 1989, Wallenberg’s personal belongings were returned to his family, including his passport and cigarette case.

WikiMatrix

Ngay cả khi không cần trả chi phí sinh hoạt trong nhà thì bạn cũng muốn giúp cha mẹ bằng cách tự mua quần áo và đồ dùng cá nhân.

Even if you don’t directly contribute to household expenses, paying for your own clothes or other personal items may relieve your parents of some economic pressure.

jw2019

Họ đã cướp phá nhiều như họ có thể mang, bao gồm cả các lều trại và các đồ dùng cá nhân của al-Afdal và đốt bỏ các phần còn lại.

They took as much plunder as they could, including the Standard and al-Afdal’s personal tent, and burned the rest.

WikiMatrix

Như điều chúng ta khuyến khích những người truyền giáo phải làm, tôi đã dành dụm tiền và bán đồ dùng cá nhân để tự trả phí tổn bằng hết khả năng của mình.

As we encourage missionaries to do, I had saved money and sold personal belongings to pay my own way as best I could.

LDS

Họ đã nghiêm túc điều tra lần xuất hiện kỳ lạ của buổi sáng, và, với sự cho phép của ông Hall, một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng của Invisible Man đồ dùng cá nhân.

They were seriously investigating the strange occurrences of the morning, and were, with Mr. Hall’s permission, making a thorough examination of the Invisible Man’s belongings.

QED

Vào tháng Hai năm 1839, một người hàng xóm tốt bụng đã giúp Emma Smith đặt bốn đứa con cùng một số đồ dùng cá nhân của bà vào trong một chiếc xe kéo có trải rơm.

In February 1839, a kind neighbor helped Emma Smith place her four children and her few belongings into a wagon lined with straw.

LDS

Ở thị trấn Ilagan, mọi người tiết kiệm đồ dùng cá nhân của mình, một ngày sau khi bão Megi ( tên địa phương là ” Juan ” ) quét qua tỉnh Isabela ở miền đông bắc Philippines, ngày 19 tháng mười năm 2010 .

People save their belongings in Ilagan township, a day after typhoon Megi ( local name ” Juan ” ) barreled through Isabela province in northeastern Philippines, 19 Oct. 2010

EVBNews

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments