dung tích trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Khay có dung tích lớn

Large Capacity Tray

KDE40. 1

Năm nay 2010, tính theo dung tích, khi chúng ta đi chợ, giá là 8 cent cho mỗi dặm.

Today 2010, in volume, when we come to market, it is eight cents a mile.

QED

Tác dụng sinh lý là làm tăng dung tích cặn chức năng.

Discourse provides tagging functionality .

WikiMatrix

Dung tích hồng cầu ở mức nào?

Where’s his hematocrit?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta có nên sử dụng cùng khối lượng nước hoặc cùng dung tích?

Should we be using equal masses of water or equal volumes?

QED

Nồng độ Oxi và dung tích phổi trong khoảng cho phép.

O2 stats and lung capacity are well within range.

OpenSubtitles2018. v3

Thực vậy, như bạn biết, trái đất có ôxy trong khí quyển chiếm 20% tổng dung tích.

Well, you know, our own Earth has oxygen in the atmosphere to 20 percent by volume.

ted2019

Đo thể tích thở ra cho thấy việc giảm sút dung tích phổi.

The plethysmograph revealed decreased lung capacity .

OpenSubtitles2018. v3

Vậy dung tích sẽ bằng 138 chia cho. 82, phải không

So capacity is going to be equal to 138 divided by 0. 82, right?

QED

Còn việc thổi vào chiếc ống này để tôi có thể đo dung tích phổi của bạn nữa?”

How about blowing into this tube so I can measure your lung capacity?”

ted2019

Các xe Dzik dùng động cơ turbodiesel cung cấp 146 hp (107 kW) với dung tích 2,797 cm3.

The Dzik cars are powered by a turbodiesel engine that produces 146 hp (107 kW) with a 2,797 cm3 displacement.

WikiMatrix

Còn việc thổi vào chiếc ống này để tôi có thể đo dung tích phổi của bạn nữa? ”

How about blowing into this tube so I can measure your lung capacity? “

QED

Để tôi viết nó ra 82% dung tích bằng 138

82% of total capacity is equal to 138.

QED

Đó là hệ thống lọc không khí dung tích lớn dùng trong công nghiệp.

That there is a high-volume HEPA industrial air filtration system.

OpenSubtitles2018. v3

Đầu tiên, máy là vị trí chính xác cao ở trên xe tăng dung tích

First, the machine is positioned at the correct height above the coolant tank

QED

Lượng bạch cầu, dung tích hồng cầu, và cả tiểu cầu đều giảm.

White count, hematocrit, and platelets are all off.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, đây là 82% của dung tích

So this is 82% of total capacity.

QED

Đảm bảo rằng các máy tính là đủ cao lên khỏi mặt đất để rõ ràng dung tích thùng

Make sure the machine is high enough off the ground to clear the coolant tank

QED

Leopard 2 có 4 thùng nhiên liệu, có tổng dung tích khoảng 1.160 lít, tầm hoạt động của xe tăng khoảng 500 km.

The Leopard 2 has four fuel tanks, which have a total capacity of approximately 1,160 litres, giving a maximum road range of about 500 km.

WikiMatrix

Vậy nếu tôi chia cả hai vế bằng 82%, hay. 82, thì sẽ được Dung tích bằng 138 chia cho 0. 82, phải không?

So you divide both sides by 82%, or 0. 82, and you get capacity is equal to 138/ 0. 82, right?

QED

Dung tích của nó khoảng 1.000 lần dung tích của sông Mississippi và chiều dài của nó là khoảng 5.600 km (3.500 dặm).

It has 1000 times the volume of Mississippi River and its length is 3500 miles (6000 km).

WikiMatrix

Và nó thực sự trở thành khoang chân không lớn nhất thế giới sau Large Hadron Collider, về dung tích.

And it actually ends up being the biggest vacuum chamber in the world after the Large Hadron Collider, by volume.

ted2019

Vậy, con số thập phân sẽ tiếp tục chia ra, nhưng tổng dung tích của hồ là khoảng 168 tỉ ga lông.

So after the decimal it keeps going, but the total capacity is about 168.

QED

Các ống lớn hơn, có dung tích khoảng 60 ml và hình quả hạnh, chứa khoảng 60% chứa một chất màu đỏ sẫm.

The larger ampoule, with capacity of about 60 ml and almond-shaped, is about 60% filled with a dark reddish substance.

WikiMatrix

Một kỹ sư nổi tiếng khác, Ettore Bugatti, thiết kế chiếc xe Bébé mới có dung tích động cơ 850 cc năm 1912.

A more famous name, Ettore Bugatti, designed the new 850 cc (52 cu in) fourcylinder Bébé of 1912.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments