đường cao tốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

thì hầu như chẳng còn ai dùng con đường cao tốc đó nữa.

Ever since they built that new connector, barely anyone uses that highway anymore.

Bạn đang đọc: đường cao tốc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Advertisement

OpenSubtitles2018. v3

Đường cao tốc sẽ nhanh hơn đấy.

The freeway will be quicker.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi nghĩ cô ta bám theo suốt từ lúc tôi đi đường cao tốc.

Advertisement

I think she was holding on the whole time I was on the West Side Highway.

OpenSubtitles2018. v3

Chele La vượt qua cao nhất vượt qua bởi một đường cao tốc Bhutan.

Advertisement

The Chele La is the highest pass crossed by a Bhutanese highway.

WikiMatrix

Tôi đoán hắn sẽ tiến về đường cao tốc.

I suspect he’s gonna go for the highway.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã cố đi trên đường cao tốc.

Advertisement

I was trying to take the high road.

OpenSubtitles2018. v3

Nó giao với Đường cao tốc Gyeongbu và Quốc lộ 7.

It touches with Gyeongbu Expressway and National Route 7.

WikiMatrix

Đường cao tốc tiểu bang Minnesota 3, 19 và 246 là ba trong số các tuyến đường chính ở Northfield.

Advertisement

Minnesota State Highways 3, 19, and 246 are three of the main routes in Northfield.

WikiMatrix

Brisbane được phục vụ bởi một số đường cao tốc đô thị và liên đô thị.

Brisbane is served by several urban and inter-urban motorways.

WikiMatrix

Những tuyến đường này kết hợp với phía bắc đường cao tốc chính của cầu.

Advertisement

These lanes merge with the main highway north of the bridge.

WikiMatrix

Không, anh và Glen nên quay lại đường cao tốc.

No, better if you and Glenn get back up to the highway.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi chuyển làn ở đường cao tốc và tay đua đi kèm đã nói rằng,

I switched lanes on the highway and the driver, this chaperone, said,

Advertisement

QED

Đường cao tốc ở phía bắc.

The highway in the north.

OpenSubtitles2018. v3

Anh đang lái xe trên đường cao tốc Ryan Dan

I was on the Dan Ryan expressway, right.

OpenSubtitles2018. v3

Đường Thean Teik và Đường cao tốc Thean Teik là hai con đường chính xuyên qua thị trấn.

Thean Teik Road and Thean Teik Highway are the two major roads that cut through the township.

WikiMatrix

Thành phố được kết nối bởi xa lộ A6 Autobahn và B13 đường cao tốc và B14.

The city has connections via autobahn A6 and highways B13 and B14.

WikiMatrix

Vấn đề gia tăng khi sự nở rộ xây dựng đường cao tốc quốc gia xuất hiện.

A national highway construction boom was added to our problems.

ted2019

Bản thân tôi rất thích câu: mang thai gần đường cao tốc.

I’m a big fan of being pregnant near freeways, personally.

ted2019

Nó nằm trên tuyến đường cao tốc Galle-Colombo, 18 km về phía nam của thủ đô Colombo.

It is situated on the Galle–Colombo (Galle road) main highway, 18 km south of Colombo city centre.

WikiMatrix

Tôi phải ra đường cao tốc.

I had to bail on the freeway.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không đi thẳng đến đường cao tốc.

I didn’t get straight on the highway.

OpenSubtitles2018. v3

Lắt léo cứ như đường cao tốc Corsican ấy nhờ.

Crooked as a Corsican highway.

OpenSubtitles2018. v3

Có thể họ đều bị mất ngủ do tiếng xe ngoài đường cao tốc.

Maybe they’re both insomniacs due to the turnpike noise.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm ấy, tôi đã đi sai hướng trên đường cao tốc.

We were on the highway, and I took the wrong exit.

ted2019

Anh ta thích ngắm đường cao tốc hơn là công viên.

He’s rather have a view at the turnpike than the park.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments