EX102 10 IF, VLOOKUP, HLOOKUP, RIGHT, INDEX, MATCH, VALUE, MID, Advanced Filter p02▷ Khoá học “Học Excel, Có Việc Ngay”:
▷ Khoá học “Hãy để VBA giúp bạn tăng năng suất làm việc”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

One Comement “EX102 10 IF, VLOOKUP, HLOOKUP, RIGHT, INDEX, MATCH, VALUE, MID, Advanced Filter p02”

  1. Mấy video EX này ad không có file excel để thực hành ạ?

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *