Excel Macro Bài 17 Thao tác hàng ngày sử dụng macro – Phần 2 – Macro for Excel – Daily task Part 02Trong bài này bạn sẽ viết được những macro trên Excel để phục vụ công việc hàng ngày một cách tự động. Những tác vụ như:
– Chuyển đổi dữ liệu từ text sang giá trị
– Hoán đổi vị trí dấu trừ (-) trong số
– Loại bỏ khoảng trắng ở vị trí đầu hoặc cuối dữ liệu
– Dùng hàm Left lấy dữ liệu trong macro
– Kết hợp hàm Right và toán tử & để định dạng số

Xem thêm video học và các thủ thuật excel: https://mindovermetal.org/thu-thuat-excel/

2 Comement tại “Excel Macro Bài 17 Thao tác hàng ngày sử dụng macro – Phần 2 – Macro for Excel – Daily task Part 02”

  1. bài này là bài cuối trong seri vba pko ad?

  2. Cám ơn ad nhiều

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *