Giáo trình phụng vụ căn bản

THÁNH LỄ & CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ 

PHẦN I

GIÁO TRÌNH CƠ BẢN VỀ PHỤNG VỤ

Mục 1 : PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO 

“ Danh từ ‘ Phụng Vụ ’ theo nguồn gốc, có nghĩa là ‘ việc công khai minh bạch ’, ‘ việc do dân và vì dân ’. Theo truyền thống cuội nguồn Kitô giáo, danh từ này muốn nói : ‘ Dân Thiên Chúa tham gia vào khu công trình của Thiên Chúa ’. Qua Phụng vụ, Đức Kitô, Đấng Cứu Chuộc và Thượng Tế, liên tục khu công trình cứu chuộc trong Hội Thánh, với Hội Thánh và qua Hội Thánh ” ( GLHTCG 1069 )

Phụng vụ không những để chỉ nghi lễ tôn thờ Thiên Chúa, mà còn là việc rao giảng Tin Mừng và thực thi bác ái. Vì thế, Phụng vụ có hai tiềm năng rõ ràng : vừa Giao hàng Thiên Chúa, vừa ship hàng con người .

I. DANH TỪ PHỤNG VỤ

Danh từ Phụng vụ có nguồn gốc tiếng Hy Lap : Leiturgia, được ghép bởi hai chữ : Laos nghĩa là dân chúng và Ergon là việc làm. Theo nghĩa đó, phụng vụ chỉ việc làm của dân chúng có tính công ích. Vào đầu thế kỷ II trước Chúa Kitô, danh từ Leiturgia mang thêm một ý nghĩa mới để ám chỉ những việc thờ phượng công cộng, và được người Do Thái sử dụng trong bản dịch Thánh Kinh Hy Lạp ( bản LXX ) để ám chỉ những việc phượng tự của những tư tế trong đền thờ .

giao-trinh-phung-vu-can-ban-3-mindovermetal

Các sách Tân Ước cũng sử dụng từ Leiturgia, không những để chỉ nghi lễ phụng thờ Thiên Chúa ( Cv 13,2 ; Lc 1,23 ) mà còn ám chỉ việc rao giảng Tin Mừng ( Rm 15,16 ) ; chỉ việc bác ái ( 2C r 9,12 ) .
Sau thời những tông đồ, danh từ Leiturgia vừa chỉ sự Giao hàng Thiên Chúa, vừa chỉ sự ship hàng cộng đoàn, hoặc có khi chỉ đích danh việc cử hành Thánh Thể. Mãi sau này, Giáo Hội Công Giáo chính thức dùng từ Liturgia trong bộ Giáo Luật 1917 để diễn đạt thẩm quyền của Hội Thánh trong việc cử hành phụng vụ và tính năng tư tế của những Kitô hữu. Sách Giáo lý chung ( GLHTCG 1069 ) cũng dùng danh từ này để chỉ khu công trình cứu chuộc của Chúa Kitô được liên tục trong Hội Thánh .

II. PHỤNG VỤ LÀ GÌ ?

Phụng vụ là một thực tại sinh động, đa dạng chủng loại và duy nhất nên người ta chỉ hoàn toàn có thể định nghĩa Phụng vụ dựa theo thực chất và những đặc tính của Phụng vụ. Phụng vụ không phải là chỉ là những dấu chỉ khả giác hay một lễ nghi lộng lẫy và thần bí. Phụng vụ cũng không phải là một tổng hợp những luật chữ đỏ hướng dẫn cách thực hành thực tế. Công đồng Vatican II xác lập : “ Phụng vụ là việc thi hành công dụng tư tế của Chúa Kitô và Giáo Hội ” ( PV 7 ) .

Dựa vào một vài yếu tố chính yếu của cử hành Phụng vụ, ta có thể nói: Phụng Vụ là việc thờ phượng chính thức của Hội Thánh được thừa tác viên hợp pháp cử hành đúng nghi thức và cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh.

Như vậy một cử hành có tính Phụng Vụ đòi phải có ba yếu tố :

– Phải là nghi lễ chính thức của Hội Thánh được ấn định trong sách Phụng Vụ, chứ không phải là lời nguyện tự phát theo sáng kiến cá nhân.

– Phải do một thừa tác viên hợp pháp cử hành, nghĩa là những người được Hội Thánh cắt đặt và ban quyền chủ sự, và cử hành đúng nghi thức của Hội Thánh đã ấn định.

– Phải cử hành nhân danh toàn thể Hội Thánh vì Phụng Vụ không bao giờ có tính cá nhân cho dù thừa tác viên cử hành một mình.

III. PHỤNG VỤ VÀ VIỆC ĐẠO ĐỨC

Phụng vụ là những lời kinh hay cử hành chính thức của Hội Thánh nhằm mục đích biểu lộ đức tin công khai minh bạch vào những thực tại thánh ( Thánh lễ, 7 Bí tích, những giờ Kinh Phụng vụ, những Phụ tích ), còn những việc đạo đức cũng nhằm mục đích diễn đạt đức tin của dân Chúa bằng những hình thức khác nhau tùy theo địa phương. ‘ Lòng đạo đức tầm trung ’ chỉ những biểu lộ phượng tự mang tính cá thể hay hội đồng, trong khuôn khổ đức tin Kitô giáo, tuy không theo thể thức của phụng vụ, nhưng đã vay mượn những sắc thái đặc trưng thuộc tinh hoa của một dân tộc bản địa hay một địa phương .
Đặc trưng của lòng đạo đức tầm trung là lối diễn đạt phong phú và nhiều mẫu mã của những cử điệu và hình tượng. Ví dụ : tập qúan hôn hay vuốt tay vào ảnh tượng thánh, thánh tích, đi hành hương chân trần, rước kiệu, dâng nến, dâng hoa, dâng bảng tạ ơn, đeo ảnh … Những biểu lộ ấy được truyền lại từ đời nọ sang đời kia đều là những phương pháp tiếp cận đơn thuần nhằm mục đích biểu lộ ra bên ngòai những tình cảm chân thực trong tâm hồn tín hữu. Thiếu chiều kích nội tâm này, những cử chỉ biểu trưng kia có rủi ro tiềm ẩn rỗng tuếch hoặc biến thành dị đoan .
Mặc dù Hội Thánh vẫn cổ võ lòng đạo đức tầm trung, tuy nhiên những Kitô hữu cũng cần hiểu rõ :
“ Tự thực chất phụng vụ vượt xa những việc đạo đức ; việc đạo đức chỉ nối dài chứ không thay thế sửa chữa phụng vụ ; những việc đạo đức phải phát xuất từ phụng vụ và dẫn đưa người tín hữu đến tham gia tích cực vào phụng vụ, chứ không được phép làm lu mờ những cử hành phụng vụ ” ( GLHTCG 1675 ) .

IV. NỘI DUNG CỬ HÀNH PHỤNG VỤ

Mầu nhiệm Chúa Kitô Tử Nạn và Phục Sinh là tột đỉnh của mầu nhiệm cứu độ, và là trung tâm của mọi cử hành phụng vụ Kitô giáo. “Trong Phụng vụ, điều chính yếu Hội Thánh cử hành là mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Đức Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta. Trong Phụng vụ, Hội Thánh loan truyền và cử hành mầu nhiệm Chúa Kitô, để các tín hữu làm chứng mầu nhiệm này trên toàn thế giới” (GLHTCG 1067).

Vì thế, phụng vụ còn được gọi là việc Hội Thánh, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô (TN & PS) để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu ơn cứu độ.

Cử hành ở đây được hiểu vừa là tưởng niệm, vừa là hiện tại hoá mầu nhiệm cứu độ. Tưởng niệm để nhắc nhớ những gì Chúa đã làm cho con người; và hiện tại hoá không có nghĩa là tái diễn, lập lại, nhưng là nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Hội Thánh làm cho việc Chúa chết và sống lại không trôi vào dĩ vãng song đi vào đời sống chúng ta hôm nay một cách mầu nhiệm.

Tại sao vậy ? Đức Giêsu là con người nên bất kỳ hành vi nào của Ngài đã xảy ra đều đi vào quá khứ, nhưng Đức Giêsu còn là Thiên Chúa nên hành vi của Ngài mãi mãi là hiện tại, như lời sách Khải Huyền : “ Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng hiện có, đã có và đang đến, là Đấng Toàn năng ” ( Kh 1,8 ). Hai bản tính này tuy khác nhau nhưng không hề tách rời nơi Đức Giêsu Kitô nên cử hành mầu nhiệm Chúa chết và sống lại là tưởng niệm một vấn đề đã xảy ra trong thời hạn của quá khứ, nhưng vấn đề này vẫn tiếp nối trong thời hạn của ngày ngày hôm nay dưới tác động ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần khi Hội Thánh cử hành Phụng vụ. Vì thế mà Hội Thánh, theo Lời Chúa dạy, vẫn liên tục lập lại việc cử hành này cho tới khi Chúa lại đến trong vinh quang :
“ Phụng vụ Kitô giáo không chỉ gợi nhớ, nhưng còn làm cho những biến cố cứu độ hiện hữu và ảnh hưởng tác động trong hiện tại. Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô được cử hành chứ không phải được lập lại. Chúng ta chỉ lập lại việc cử hành, và mỗi lần như vậy, Chúa Thánh Thần hiện tại hoá mầu nhiệm độc nhất này ” ( GLHTCG 1104 )

 

V. CHỦ ĐÍCH PHỤNG VỤ

Chúa Kitô khi hiến thân chịu chết là Ngài muốn tôn vinh Thiên Chúa là Cha và cầu mong Thiên Chúa xá tội để con người được cứu độ. Đó là sứ vụ của Con Thiên Chúa khi xuống làm người, và đó cũng là việc làm của Hội Thánh khi tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô. Cả hai chiều kích này link và gắn bó với nhau vì phụng vụ không đứng khác biệt và dửng dưng với những thực tại nhân sinh .

1) Tôn thờ Thiên Chúa là thái độ của thụ tạo được cứu độ được biểu lộ qua những động tác sau đây :

– Ca tụng và tạ ơn vì những kỳ công Thiên Chúa đã thực thi trong lịch sử dân tộc cứu độ .
– Tuyên xưng đức tin tông truyền vào một Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần .
– Chiêm ngắm những khu công trình phát minh sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, vừa là tưởng niệm, vừa làm sống lại ảnh hưởng tác động của Thiên Chúa trong đời sống mỗi người tất cả chúng ta .
– Thờ lạy biểu lộ sự phụ thuộc và kính trọng Đấng Tạo dựng và Cứu độ .
– Cậy trông vào tình tha thứ vô bờ bến của Thiên Chúa .
– Yêu mến vì cảm nhận được tình thương trao ban của Thiên Chúa .

2) Cầu mong ơn cứu độ được biểu lộ qua những động tác sau đây :

– Nhìn nhận thân phận yếu đuối mỏng dòn của mình, và chỉ biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa mà hành động.

– Sám hối là thái độ khiêm nhường, đặt mình trước mặt Thiên Chúa. Trong phụng vụ, sám hối thường là cử chỉ đi trước để chuẩn bị cho các cử hành thánh sắp diễn ra.

– Cầu xin là cầu mong Thiên Chúa trợ giúp cho những nhu cầu tâm linh và vật chất trong đời sống con người. Tất cả những gì là cần thiết cho con người và cho Nước Chúa đều là đối tượng của mọi lời cầu xin.

– Hy vọng là hướng đến viễn tượng cánh chung là cùng đích của đời sống con người và thế giới.

VI. BẢN CHẤT CỦA PHỤNG VỤ

Công đồng Vatican II xác lập thực chất của phụng vụ như sau :
“ Phụng vụ đáng được xem là việc thực thi chức vụ tư tế của chính Chúa Giêsu Kitô ; trong đó, công cuộc thánh hoá con người được hình tượng nhờ những dấu chỉ khả giác và được thể hiện hữu hiệu cách khác nhau theo từng dấu chỉ, và trong đó việc phụng tự công cộng vẹn toàn được thực thi nhờ Nhiệm Thể Chúa Kitô, nghĩa là gồm cả Đầu cùng những chi thể của Người. Do đó, vì là việc làm của Chúa Kitô tư tế và Thân Thể của Người là Hội Thánh nên mọi cử hành Phụng vụ đều là hành vi chí thánh, và không có một hành vi nào khác của Hội Thánh có hiệu lực thực thi hiện hành bằng, xét cả về thương hiệu lẫn đẳng cấp và sang trọng ( PV 7 ) .
Như thế, thực chất của phụng vụ gồm những yếu tố cơ bản này :

1) Phụng vụ là một việc linh thánh, do chính Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Kitô họat động trong phụng vụ với tư cách là Đầu của Thân Thể để ‘chính nhờ Người, với Người, và trong Người’mà chúng ta được thánh hóa và chúc lành.

2) Phụng vụ gồm những dấu chỉ khả giác, hữu hình và hữu hiệu, để thông ban ân sủng cho con người.

3) Phụng vụ là công việc của tất cả Nhiệm Thể Chúa Kitô, gồm Đầu và các chi thể. Trong các cử hành phụng vụ, Chúa Kitô luôn luôn hiện diện để chủ tọa qua các thừa tác viên có chức thánh và những người được Giáo Hội ủy nhiệm. Các động tác phụng vụ không phải là động tác riêng của một cá nhân hay một nhóm người nào, nhưng là động tác của toàn thể Hội Thánh. Nói đúng hơn là động tác của chính Chúa Kitô, Thủ lãnh của Giáo Hội, và của tất cả mọi chi thể trong Nhiệm Thể của Ngài. Do đó, trong phụng vụ mỗi người có công việc riêng, phận sự riêng, song tất cả đều phục vụ ích lợi chung của Hội Thánh.

4) Phụng vụ là sứ mạng của Chúa Thánh Thần nhằm chuẩn bị cho cộng đòan tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô; gợi nhớ và biểu lộ Chúa Kitô cho cộng đòan; và chính Chúa Thánh Thần làm cho công trình cứu độ của Chúa Kitô hiện diện và tác động trong hiện tại, đồng thời làm cho ơn hiệp thông trong Hội Thánh sinh hoa kết trái.

Hội Thánh được thiết kế xây dựng trên nền tảng những tông đồ. Các tông đồ được Chúa Kitô ủy thác cho sứ mạng thánh hóa dân Chúa khi những ngài nhận lãnh Chúa Thánh Thần, và cũng do quyền lực Thánh Thần mà những ngài chuyển giao quyền thánh hóa ấy cho những người kế vị. Vì thế, chỉ có phụng vụ Kitô giáo đúng nghĩa khi việc phụng vụ ấy được cử hành dưới quyền tinh chỉnh và điều khiển của vị giám mục, người kế vị những tông đồ. Khi vị giám mục chủ tọa cộng đòan phụng vụ, ngài hành vi trong tư cách là đầu, có những tập sự viên bao quanh như thể linh mục, phó tế, những thừa tác viên và dân Chúa tạo nên một cộng đòan hiệp nhất ( PV 41 ) ; hoặc hoàn toàn có thể nói một cách can đảm và mạnh mẽ rằng người ta không hề chủ tọa phụng vụ cách hợp pháp khi bị giám mục ngăn cấm .
Công đồng Vatican II mời gọi những vị mục tử không những phải chú tâm tuân giữ những luật lệ trong những họat động phụng vụ để cử hành thành sự và hợp pháp, mà còn phải làm cho những tín hữu tham gia phụng vụ cách ý thức, linh động và tích cực ( PV 11 ) .

TÓM LƯỢC :

1 * H. Phụng vụ là gì ?
– T. Phụng vụ là việc Hội Thánh, nhờ quyền lực Chúa Thánh Thần, cử hành mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô để tôn vinh Thiên Chúa và kêu cầu ơn cứu độ .
2 * H. Đâu là những yếu tố chính cấu trúc nên phụng vụ ?
– T. Có ba yếu tố chính yếu sau đây tạo ra sự phụng vụ : một là sách nghi lễ chính thức của Hội Thánh ; hai là phải do một thừa tác viên hợp pháp của Hội Thánh cử hành ; ba là phải cử hành đúng nghi thức và nhân danh toàn thể Hội Thánh .
3 * H. Cử hành phụng vụ có nghĩa như thế nào ?
– T. Cử hành phụng vụ vừa là tưởng niệm, vừa là hiện tại hóa mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Kitô. Tưởng niệm để nhắc nhớ những gì Chúa đã làm cho con người ; và hiện tại hoákhông có nghĩa là tái diễn, nhưng là nhờ quyền lực Chúa Thánh Thần, Hội Thánh làm cho việc Chúa chết và sống lại không trôi vào dĩ vãng, tuy nhiên đi vào đời sống tất cả chúng ta ngày hôm nay cách mầu nhiệm, vì hai bản tính nơi Đức Giêsu không khi nào tách biệt .
4 * H. Bản chất của phụng vụ là gì ?
– T. Bản chất của phụng vụ gồm có những yếu tố sau đây :
. Phụng vụ là một việc linh thánh, do chính Chúa Kitô thực thi qua thừa tác viên của Hội Thánh .
. Phụng vụ gồm những dấu chỉ khả giác, hữu hình và hữu hiệu, để thông chuyển ơn thiêng cho con người .
. Phụng vụ là việc làm của tổng thể Nhiệm Thể Chúa Kitô gồm Đầu và những chi thể .
. Phụng vụ là sứ mạng của Chúa Thánh Thần nhằm mục đích chuẩn bị sẵn sàng cộng đòan tín hữu gặp gỡ Chúa Kitô, và làm cho khu công trình cứu độ tác động ảnh hưởng trong hiện tại .
5 * H. Việc phụng vụ và việc đạo đức có đối sánh tương quan gì với nhau ?
T. Giữa phụng vụ và việc đạo đức có mối liên hệ hỗ tương. Phụng vụ vượt xa những việc đạo đức, còn những việc đạo đức phải phát xuất từ phụng vụ và dẫn đưa người tín hữu đến với phụng vụ ; và không được để lòng đạo đức tầm trung biến chất hoặc ép chế những cử hành phụng vụ .

Mục 2 : LỊCH SỬ PHỤNG VỤ 

 

“ Các tín hữu cần mẫn nghe những tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham gia lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng ” ( Cv 2,42 ) .

Phụng vụ của Hội Thánh như tất cả chúng ta thấy lúc bấy giờ đã không hình thành một sớm một chiều, nhưng đã tiến triển từng bước theo thời hạn. Một mặt vì phụng vụ là ảnh hưởng tác động thần linh nên có những yếu tố nền tảng không hề biến hóa ; mặt khác vì tính nhân trần nên phụng vụ không phải là một thực tại bất động, khô cứng, nhưng cần phải thích nghi theo từng môi trường tự nhiên và văn hóa truyền thống địa phương. Đó chính là nguyên do tạo nên những truyền thống lịch sử phụng vụ, hay còn gọi là mái ấm gia đình phụng vụ trong dòng lịch sử vẻ vang .

I. PHỤNG VỤ VÀ TRUYỀN THỐNG

Truyền thống là phương pháp bảo tồn và chuyển tải di sản niềm tin của thế hệ đi truớc sang cho những thế hệ sau. Hiểu như vậy, Truyền thống Kitô giáo vừa bảo vệ nội dung đức tin, vừa là phương pháp truyền tải đức tin một cách chắc như đinh từ những tông đồ đến tất cả chúng ta thời nay. Chính đức tin chi phối việc cử hành phụng vụ, như câu châm ngôn ngàn đời của Giáo Hội : “ Luật cầu nguyện là luật đức tin ” ( Lex orandi lex credendi ). Ngay từ đầu, Giáo Hội đã cử hành phụng vụ đồng thời với việc rao giảng Tin Mừng về mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô ( Cv 2,1 – 47 ). Tuy nhiên, việc cử hành phụng vụ có trước và tạo nên Truyền Thống, còn bản văn phụng vụ đến sau dựa vào Ký Ức cộng đòan .
Bận tâm của Hội Thánh bắt đầu không phải là những bản văn thần học hay phụng vụ, nhưng là công cuộc rao giảng Tin Mừng dựa vào uy thế của những tông đồ và những người kế vị. Vì thế không hề ý niệm một cử hành phụng vụ không có Hội Thánh hay tách rời khỏi những tông đồ và những người kế vị. Chính trong sự liên tục của Truyền thống này mà đức tin Kitô giáo được gìn giữ vẹn tuyền và trở nên sôi động qua mọi thời nhờ những cử hành Phụng vụ .

 

II. BẢN VĂN PHỤNG VỤ

Ngoài những dấu tích khảo cổ về những bức bích họa trên tường, những di tích lịch sử thánh còn để lại những dấu vết hoạt động và sinh hoạt phụng vụ của Hội Thánh thời tiên khởi, tất cả chúng ta còn thấy Open những nguồn tài liệu viết .
Trước hết phải kể đến cuốn sách Kinh Thánh. Hội Thánh thừa kế nhiều dấu chỉ và nghi lễ mà sách Cựu Ước còn ghi lại ; và sách Tân Ước là những bản tường trình đúng mực và trung thực về đời sống phụng vụ của Hội Thánh bắt đầu. Thứ đến là những nguồn tài liệu khác mang giá trị lịch sử vẻ vang phụng vụ, pháp luật những thể thức phải giữ khi cử hành phụng vụ như sách Didaché, sách hộ giáo của thánh Justinô, sách truyền thống cuội nguồn tông đồ của thánh Hypôlytô ; hoặc trình diễn và lý giải những cử hành phụng vụ như những bài giảng và giáo lý của Tertulianô, Xyrilô thành Giêrusalem, Ambrôsiô, Augustinô …

III. BƯỚC KHỞI ĐẦU CỦA PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO

Các Kitô hữu tiên khởi thường xuyên lui tới đền thờ cầu nguyện và chu toàn những việc phượng tự như những người Do Thái khác, và chỉ ngừng lên đền thờ khi bị người Do Thái loại trừ ra khỏi đời sống phượng tự của họ. Ngòai ra những Kitô hữu còn hội họp riêng tại tư gia để cầu nguyện, lắng nghe những tông đồ giảng dạy và cử hành nghi lễ bẻ bánh ; đặc biệt quan trọng vào ngày thứ nhất trong tuần, ngày Đức Kitô Phục hồi và gọi là ‘ ngày của Chúa ’ ( Chủ Nhật ) .

IV. PHỤNG VỤ CỦA HỘI THÁNH TRONG BỐN THẾ KỶ ĐẦU

Phụng vụ của Hội Thánh trong những thế kỷ đầu chưa có những pháp luật bắt buộc vì mỗi Hội Thánh địa phương còn gắn bó với truyền thống lịch sử những tông đồ theo những nét độc lạ riêng. Phụng vụ thời này được coi là quá trình ứng khẩu, nghĩa là những giám mục chủ tọa những buổi cử hành phụng vụ có quyền sáng tác những bản văn và lời kinh phụng vụ, vì vào thời gian này chưa có những bản văn chung. Dù là ứng khẩu nhưng những giám mục vẫn theo những truyền thống cuội nguồn phụng vụ sẵn có trong Hội Thánh. Chúng ta hoàn toàn có thể đọc thấy những điều đó trong những nguồn tài liệu sau đây :

– Sách Didaché ( cuối thế kỷ I )
“ Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha vì cội nho thánh thiện của Đavít, tôi tớ Cha, mà Cha đã mặc khải cho chúng con qua Đức Giêsu, Tôi Tớ Cha, được vinh hiển đến muôn đời. Amen. ( Didaché 9 : lời tạ ơn trên chén )
– Sách Hộ giáo của thánh Justinô ( khỏang năm 150 ) .
– Sách Truyền thống những tông đồ của thánh Hypôlytô ( vào đầu thế kỷ III ) .
– Sách Giáo lý của thánh Ambrôsiô ( thế kỷ IV ) …
Nói chung những cử hành phụng vụ trong bốn thế kỷ đầu của Hội Thánh không như nhau trong cụ thể nhưng luôn bảo vệ tính tông truyền và sự trong sáng của đức tin Kitô giáo. Sau khi Hội Thánh Công Giáo được hợp thức hóa trong toàn đế quốc Rôma, và có những Công đồng chung để minh định đức tin Kitô giáo đã tạo nên những mái ấm gia đình phụng vụ .

V. CÁC GIA ĐÌNH PHỤNG VỤ

Vào thế kỷ V, Hội Thánh có 5 tòa giám mục quan trọng ( Tòa Thượng Phụ ) là Rôma, Constantinople, Alexandrie, Antiokia, và Giêrusalem. Chính những dẫn giải thần học, cộng thêm những tác động ảnh hưởng văn hóa truyền thống chính trị đã tạo nên sự độc lập cho những Tòa thượng phụ với những nghi lễ riêng, gọi là mái ấm gia đình phụng vụ .
Các mái ấm gia đình phụng vụ không phải một sớm một chiều hình thành, tuy nhiên là một quy trình lâu dài hơn, hoặc là tác dụng của sự quy tụ nhiều mái ấm gia đình phụng vụ khác nhau. Ngày nay, có những Giáo Hội Đông Phương hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo, tuy nhiên lại theo một mái ấm gia đình phụng vụ có nguồn gốc Chính Thống giáo .

1) Nhóm Alexandria :

Có hai nghi lễ chịu ảnh hưởng tác động của mái ấm gia đình phụng vụ Alexandria : nghi lễ Cốp ( Copte ) và nghi lễ Êtiôpi. Đặc tính của hai nghi lễ này là dùng ngôn từ Hy Lạp và Copte ( Ai Cập cổ ), và chủ trương thần học độc tính thuyết, nghĩa là Chúa Giêsu chỉ có một bản tính duy nhất. Ngày nay, những Kitô hữu hiệp thông với Hội Thánh Rôma vẫn cử hành theo nghi lễ Copte hay Ethiopie bằng tiếng Ả Rập .

2) Nhóm Antiôkia (Syrie):

Antiôkia là một tỉnh lớn của đế quốc Rôma, và một trong những nơi tiên phong tiếp đón Tin Mừng ( Cv 11,26 ) nên Hội Thánh tại đây cũng đã có những cử hành phụng vụ riêng không liên quan gì đến nhau, rồi chia thành nhiều nghi lễ khác nhau : nghi lễ Antiôkia, Cađêen, Byzantin, Armêni …

VI. NGHI LỄ TÂY PHƯƠNG

Phụng vụ Tây Phương từ thế kỷ IV đã chuyển dần từ tiếng Hy Lạp sang tiếng La Tinh, để rồi trở thành ngôn từ chính thức của Hội Thánh trong phụng vụ và những văn kiện Tòa Thánh .
Nghi lễ Rôma mang giá trị truyền thống lịch sử tông đồ và lan rộng sang nhiều địa phương. Đặc điểm của nghi lễ Rôma là chỉ có một Kinh nguyện Thánh Thể cho mọi thánh lễ, mặc dầu có nhiều lời tiền tụng biến hóa .
Nghi lễ Ambrôsiô do thánh Ambrôsiô vận dụng nghi lễ Rôma với không ít thích nghi cho vùng Milan, và nó đã ảnh hưởng tác động ngược lại trên phụng vụ Rôma ( KNTT I, và kinh Te Deum của Giáo Hội Tây Phương được gán cho thánh Ambrôsiô ) .
Nghi lễ xứ Gaule ( Bắc Âu ) và Mozarabe ( Tây Ban Nha ) mượn lại nghi lễ Rôma tuy nhiên có nhiều Kinh Nguyện Thánh Thể, nhiều sắc tố rực rỡ tỏa nắng và hoành tráng .

VII. GIAI ĐOẠN CANH TÂN

Từ thế kỷ IX đến trước Công đồng Trentô ( thế kỷ XVI ), phụng vụ bị pha tạp nhiều yếu tố phụ làm lu mờ những cử hành chính, xảy ra nhiều lạm dụng, dị đoan, dẫn đến những trào lưu cải cách và phe phái trong Hội Thánh. Công đồng Trentô ( 1562 ) đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc phụng vụ của Hội Thánh. Công đồng Trentô tái chứng minh và khẳng định những nghi thức thánh lễ là hợp pháp với hai phần : bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, chỉ dùng ngôn từ La Tinh trong phụng vụ, và cũng trong thời kỳ này, Hội Thánh có một cuốn sách Giáo lý chung làm nền tảng cho việc huấn giáo và canh tân phụng vụ. Việc canh tân của Công đồng Trentô đã có tác động ảnh hưởng trong phụng vụ Rôma và lê dài trong nhiều thế kỷ. Công đồng Vatican II đã thừa kế di sản ấy và liên tục đường lối canh tân của Công đồng Trentô .
Hiến chế về Phụng vụ thánh là văn kiện tiên phong của công đồng Vatican II ( 1963 ) đã mở ra những hướng đi tích cực, vừa trở về nguồn Thánh Kinh và Truyền Thống, vừa hội nhập văn hóa truyền thống để cộng đồng Dân Chúa tham gia một cách dữ thế chủ động và tích cực như tất cả chúng ta thấy lúc bấy giờ .
“ Giáo Hội Mẹ Thánh coi tổng thể những nghi lễ đã được chính thức công nhận đều bình đẳng trên pháp lý và được tôn trọng như nhau, lại muốn những Nghi Lễ ấy được duy trì trong tương lai và được cổ võ bằng mọi cách. Thánh Công Đồng cũng ước mong, nơi nào cần, những Nghi lễ ấy phải được cẩn trọng tu chỉnh cho toàn vẹn theo niềm tin truyền thống lịch sử lành mạnh và được bổ trợ một sinh khí mới lạ hầu tương thích với thực trạng và nhu yếu hiện tại. ” ( PV 3 ) .

TÓM LƯỢC :

1 * H. Tại sao Truyền Thống lại giữ một vai trò quan trọng trong lịch sử vẻ vang phụng vụ ?
– T. Truyền Thống của Hội Thánh có vai trò quan trọng trong lịch sử dân tộc phụng vụ vì nó góp thêm phần bảo tồn và chuyển tải di sản niềm tin và đức tin của Hội Thánh, và hình thành những bản văn phụng vụ và tuyên tín vì “ luật cầu nguyện là luật đức tin ” .
2 * H. Người Kitô hữu có quyền sáng tác phụng vụ theo sở trường thích nghi riêng không ?
– T. Không ai có quyền sáng tác phụng vụ theo ý riêng mình, kể cả giám mục, chính do phụng vụ không phải là những họat động riêng tư mà là những cử hành của Hội Thánh ; và vì là họat động chung nên phụng vụ phải được pháp luật rõ ràng bởi những thẩm quyền chính thức trong Hội Thánh, như Hội Thánh đã từng làm trong những quá trình lich sử của phụng vụ. Ngoài ra, người ta chỉ được phép thích nghi những chỗ mà chính nghi thức phụng vụ đã nói rõ và được cho phép ( GL 837 ; 838 / 1 ) .
3 * H. Ngày nay người tín hữu Công Giáo theo nghi lễ nào của Hội Thánh ?
– T. Người tín hữu Công Giáo tất cả chúng ta thời nay theo nghi lễ Rôma được quản lý và điều hành bởi Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật Bí Tích. Ngoài ra có một số ít Giáo Hội vẫn hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Rôma nhưng lại được phép sử dụng nghi lễ riêng của địa phương .

Mục 3 : BẦU KHÍ PHỤNG VỤ 

 

“ Con người, một thụ tạo vừa có thân xác vừa thiêng liêng, diễn đạt và tiếp đón những thực tại thiêng liêng qua dấu chỉ và hình tượng vật chất. Con người có tính xã hội, nên cần dấu chỉ và hình tượng để tiếp xúc với tha nhân qua ngôn từ, cử chỉ, hành vi. Trong đối sánh tương quan với Thiên Chúa cũng thế. ” ( GLHTCG 1146 )

Không thể có tiệc tùng nếu không có nghi thức kèm theo những dấu chỉ và hình tượng. Bỏ hết đi những dấu chỉ và hình tượng, đời sống tôn giáo sẽ nghèo nàn và tẻ nhạt. trái lại, quá chú tâm đến nghi thức mà đánh mất nội tâm, tôn giáo có nguy cơ biến thành mê tín dị đoan dị đoan. Khi cử hành phụng vụ, tổng thể con người tất cả chúng ta phải tham gia vào việc cử hành, không những tâm tình, trí tuệ mà tổng thể mọi cơ năng của thân xác .

I. CON NGƯỜI CẦN DẤU CHỈ VÀ BIỂU TƯỢNG

Giả như chỉ có lời nói xuông thôi, tình yêu của tất cả chúng ta so với nhau sẽ như thế nào ? Trong những giờ phút quan trọng nhất của đời người, dù vui hay buồn, cần phải có những lời nói và cử chỉ kèm theo mới hoàn toàn có thể đánh động lòng người. Trong lãnh vực tôn giáo, thì cử chỉ nghi lễ càng thiết yếu để diễn đạt những mầu nhiệm, những gì mà lời nói không hề diễn đạt hết ý nghĩa .
Thật vậy, lời nói có năng lực làm cho người ta bùi ngùi cảm động, chạm tự ái hay bị tổn thương, hoặc trấn an … là vì trong lời nói đó có những ‘ tín hiệu ’ diễn đạt tình mến hay khinh khi …. Hơn nữa, con người có tính xã hội nên rất cần đến dấu chỉ và hình tượng để tiếp xúc. Tuy không tạo ra sự đời sống, nhưng nghi lễ lại rất cần cho con người vì nó trao ban một ý nghĩa, làm cho con người trở thành người hơn, như chất keo kết nối mọi người, vì không có nghi lễ, con người sẽ chỉ thao tác như con ong cái kiến .

Biểu tượng là những yếu tố vật chất hữu hình mà qua đó người ta kiến tạo cho nó một ý nghĩa theo tiến trình sau :

– Trước tiên, dấu chỉ phải là một yếu tố hữu hình, ví dụ : sắc tố, hình ảnh, vật thể …
– Thứ đến, nhờ dấu chỉ hữu hình này mà tất cả chúng ta thấy được một cái khác nó, ví dụ : nhìn khói nghĩ tới lửa, quốc kỳ nghĩ tới tổ quốc …
– Sau cùng, hình tượng hướng tất cả chúng ta đến một ý nghĩa hay một thực tại ngòai tầm kinh nghiệm tay nghề cảm xúc. Ví dụ : màu đỏ chỉ máu tử đạo, ngón tay chỉ sức mạnh …
Tuy nhiên, dấu chỉ nhiều khi cũng có nghĩa tương phản, ( nước chỉ sự sống họăc sự chết ), hoặc sự vật tự nó không có nghĩa nhưng do người ta quy ước, hoặc dấu chỉ hình tượng cho một ý nghĩa khác nhau tùy theo nền văn hóa truyền thống hay địa phương ( màu trắng chỉ tang tóc so với người Việt, còn Tây phương lại dùng màu đen ) .

II. THIÊN CHÚA BAN ƠN QUA DẤU CHỈ

Khi Thiên Chúa làm một dấu chỉ nào đó, Người làm theo năng lực hiểu biết và đảm nhiệm của tất cả chúng ta. Bí tích là dấu chỉ nhằm mục đích diễn đạt một ý nghĩa thiêng liêng nhưng có thực. Dấu chỉ lớn nhất của Thiên Chúa là việc Người sai Con mình đến trần gian để mạc khải cho tất cả chúng ta biết về Chúa Cha. Vì thế tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng Chúa Kitô là Bí Tích tuyệt vời nhất diễn đạt việc Thiên Chúa gặp gỡ loài người. Đến lượt Hội Thánh là ‘ bí tích ’ miêu tả sự hiện hữu của Chúa Kitô ở giữa tất cả chúng ta. Trong Hội Thánh, mỗi bí tích là một lời, một tín hiệu của ơn cứu độ .
Phụng vụ sử dụng rất nhiều dấu chỉ và hình tượng để tất cả chúng ta phân biệt hành vi của Thiên Chúa và diễn đạt thái độ tôn thờ của con người. Dấu chỉ tự nó không có ý nghĩa, tuy nhiên Hội Thánh mặc cho nó một ý nghĩa, khác với những gì mà tất cả chúng ta thấy. Dấu chỉ được dùng trong những bí tích lại là yếu tố thành sự và hữu hiệu tạo ra sự bí tích. Các bí tích thường dùng hai loại dấu chỉ : dấu chỉ bằng lời và dấu chỉ bằng sự vật hay hành vi ( nước, đặt tay, đọc lời cầu ) .
Kinh Thánh dùng rất nhiều dấu chỉ và hình tượng ( xức dầu để phong vương, cầu vồng chỉ Giao Ước ). Chúa Giêsu cũng sử dụng dấu chỉ tuy nhiên Ngài mặc cho nó một ý nghĩa mới ( Manna / Bánh Hằng Sống, nước giếng Giacóp / nước hằng sống … )
Hội Thánh là dấu chỉ ( Bí tích ) của Chúa Kitô vì Hội Thánh có trách nhiệm lưu truyền sứ điệp của Chúa và được ủy thác trao ban những bí tích cho mọi người. Vì thế, Hội Thánh có sứ mạng tổ chức triển khai phụng vụ và pháp luật những dấu chỉ và hình tượng để miêu tả những thực tại thiêng thánh. Các tín hiệu hoàn toàn có thể thay đổi ý nghiã theo thời hạn, thiên nhiên và môi trường và văn hóa truyền thống khác nhau. Hội Thánh dành quyền thích nghi phụng vụ vào những nền văn hóa truyền thống, cách cảm nghĩ của mỗi dân tộc bản địa, cho giám mục và Hội đồng giám mục. Về phần người tín hữu, cần tránh lối lý giải dấu chỉ theo trí tưởng tượng cá thể và cũng đừng làm theo thói quen máy móc .
“ Việc cử hành thánh lễ, cũng như hàng loạt phụng vụ, được triển khai qua những dấu chỉ khả giác, nhờ đó đức tin được nuôi dưỡng, củng cố và diễn đạt. Vì thế, phải rất là lo liệu, lựa chọn và sắp xếp những hình thức và những yếu tố Hội Thánh đã đề ra, để tùy theo hòan cảnh nhân sự và nơi chốn, những hình thức và yếu tố đó giúp đắc lực hơn cho việc tham gia được tích cực và vừa đủ, đồng thời phân phối cách thích hợp hơn quyền lợi thiêng liêng của tín hữu. ” ( QCTQ 20 )

III. CỬ CHỈ VÀ ĐIỆU BỘ TRONG PHỤNG VỤ

Con người hiện hữu bên nhau là nhờ thân xác nên không hề có một phụng vụ nào ngoài thân xác. Không thể có cử hành phụng vụ mà không có dáng điệu và cử chỉ. Trước khi có lời nói đã có cử chỉ, và ngay cả yên lặng cũng là một dấu chỉ. Cử chỉ có ngôn từ riêng. Tâm hồn và thể xác gắn liền nhau nên những cử chỉ và điệu bộ cũng góp thêm phần rất lớn vào thái độ cung kính của con người so với Thiên Chúa .
Có những cử chỉ đi kèm theo lời nói để nêu rõ giá trị của lời nói ( đấm ngực khi đọc kinh Thú Nhận, đặt tay khi cầu nguyện, giơ tay khi chào … ). có những cử chỉ có tính biểu trưng, miêu tả một thực tại thuộc lãnh vực khác ( chúc bình an, linh mục rửa tay sau khi sẵn sàng chuẩn bị lễ vật ) .
Cử chỉ và điệu bộ trong phụng vụ không phải là bộc phát tự do, tuy nhiên đã được sách phụng vụ pháp luật rõ ràng :
“ Cử chỉ và điệu bộ thân thể của vị tư tế, phó tế, những thừa tác viên, cũng như của giáo dân nhằm mục đích làm cho hàng loạt cuộc cử hành toát ra vẻ đẹp, sự thanh cao và đơn sơ, làm cho ý nghĩa thật sự và khá đầy đủ của những phần khác nhau được nhận thức và làm cho sự tham gia của mọi người được khuyến khích. Do đó, phải quan tâm đến những gì được lao lý bởi luật phụng vụ và thực hành thực tế truyền thống lịch sử của nghi lễ Rôma, và những gì mang lại quyền lợi thiêng liêng chung cho Dân Chúa hơn là ý thích riêng hay tùy tiện ” ( QCTQ 42 ) .
Sau đây là một vài điệu bộ tương quan đến body toàn thân hoặc từng chi thể được lao lý trong phụng vụ :

– Đứng là tư thế cơ bản của vị chủ tế, và tín hữu để dâng lễ, tiếp đón và chào mừng. Đứng cũng là dấu chỉ kính trọng, cầu nguyện, tôn vinh và tỉnh thức của người tín hữu đối với Chúa và với nhau. Trong Kinh Thánh, đứng còn là tư thế của kẻ sống lại (Kh 7,9; 15,2), của những người vượt qua về miền đất hứa (Xh 12,11), của những con người tự do (Ga 5,1; Ep 6,1-4).

“ Tín hữu đứng : từ đầu ca nhập lễ, hoặc khi vị tư tế tiến tới tiến tới bàn thờ cúng, cho đến hết lời nguyện nhập lễ ; khi hát Alleluia trong Tin Mừng ; khi công bố Tin Mừng ; khi đọc kinh Tin Kính và lời nguyện cho mọi người ; từ lời mời ‘ Anh chị em hãy cầu nguyện ’ trước lời nguyện tiến lễ cho đến hết lễ ” ( Hội Thánh khuyến khích quỳ khi đọc Kinh Nguyện Thánh Thể ) ( QCTQ 43 ) .

– Ngồi là tư thế thỏai mái của con người được phụng vụ áp dụng trong việc lắng nghe, chiêm niệm và cầu nguyện.

Dáng điệu ngồi rất thíchhợp cho việc những tín hữu lắng nghe những bài đọc Thánh Kinh, trừ bài Tin Mừng, hát Thánh vịnh đáp ca, khi nghe giảng, lúc chuẩn bị sẵn sàng lễ vật, hoặc sau khi rước lễ ( QCTQ 43 ) .

– Quỳ là dấu chỉ của lòng sám hối, tôn thờ và khẩn nài. Thánh Kinh nói nhiều đến việc quỳ gối cầu nguyện riêng (Cv 7,50; Cv 9,40; 20,30; Kn 41,43; Et 3,2; Lc 5,8; 22,41)

Trong thánh lễ khi đọc Kinh nguyện Thánh Thể là lúc phụng vụ khuyên nên quỳ. “ Những người không quỳ khi Truyền Phép thì phải cúi mình sâu khi vị tư tế quỳ gối sau Truyền Phép ” ( QCTQ 43 ) .

– Cúi mìnhphủ phục chỉ sự kính cẩn, hạ mình trước một ai đó lớn hơn mình. Đây là cử điệu thông thường của Dân Chúa khi linh mục ban phép lành. Trong Thánh lễ quy định giáo dân phải cúi mình khi đọc “Bởi phép Chúa Thánh Thần … và đã làm người” trong kinh Tin Kính. Khi vào nhà thờ hay cử hành thánh lễ, thay vì bái gối, người Việt chúng ta bái mình, nghĩa là cúi mình sâu. Mỗi khi đọc tên Chúa Giêsu, tên Đức Maria và tên vị thánh mừng kính trong ngày thì vị chủ tế phải cúi đầu chỉ sự tôn kính đặc biệt các vị ấy (QCTQ 275).

-Bước đi là cử động di chuyển, rời chỗ khi phải thi hành một chức năng (lên đọc sách thánh, lên rước lễ…).

– Rước kiệu là dấu chỉ sự tôn vinh, hân hoan, cảm tạ, không nhằm sự khoa trương nhưng là cuộc rước của một cộng đoàn cầu nguyện. Trong Sách lễ Rôma có nói đến bốn lần rước kèm theo bài hát: rước chủ tế ra bàn thờ qua bài ca nhập lễ, rước Sách Tin Mừng đầu lễ và trước bài Phúc Âm qua tiền xuớng trước Phúc Âm, rước của lễ qua ca tiến lễ và đang lúc lên rước lễ qua ca hiệp lễ. Bài hát cũng sẽ chấm dứt ngay khi việc rước đã hoàn tất.

– Chắp tay, khoanh tay chỉ sự nghiêm trang, kính trọng.

– Đấm ngực chỉ sự khiêm nhường, hối lỗi.

– Dang tay là cử chỉ cầu nguyện ngay từ thời các tông đồ.

– Làm dấu thánh giá bắt nguồn từ nghi thức trừ tà trong việc tiếp nhận dự tòng, được lập lại trong đời sống thường ngày của Kitô hữu. Đây cũng là dấu chỉ nhận biết và minh chứng đức tin Kitô giáo. Các tín hữu phải tập ý thức mỗi khi làm dấu thánh giá với tất cả sự nghiêm trang, kính cẩn vì đó là dấu đức tin và cứu độ.

– Thinh lặng cũng là một cử chỉ rất quan trọng và cần thiết phải giữ để tạo bầu khí phụng vụ : im lặng để nghe và im lặng để suy niệm và cầu nguyện.

“ Sự thinh lặng, kể như thành phần của việc cử hành Thánh Lễ, cũng phải được tuân giữ đúng lúc. Bản chất của sự thinh lặng tùy thuộc vào lúc phải giữ trong Thánh Lễ. Thật vậy, trong nghi thức sám hối và sau lời mời cầu nguyện, mỗi người hồi tâm lại ; sau bài đọc và bài diễn giảng, mỗi người suy gẫm vắn tắt về những gì đã nghe ; còn sau khi hiệp lễ thì ca tụng và cầu xin Chúa trong lòng ” ( QCTQ 45 ) .

-Kêu cầu là cầu nguyện lớn tiếng để tung hô hay van xin, như kinh Xin Chúa thương xót, kinh Cầu các thánh.

IV. CÁC YẾU TỐ VẬT CHẤT DÙNG TRONG PHỤNG VỤ

Các đồ vật dùng trong phụng vụ cũng biểu lộ những tâm tình phụng vụ của người tín hữu :

– Nến và ánh sáng luôn được sử dụng trong các cử hành phụng vụ để nói lên hình ảnh Đức Kitô là ánh sáng vĩnh cửu không bao giờ tắt : Nến Phục sinh biểu tượng cho Chúa Kitô; nến được thắp sáng từ nến phục sinh để trao cho tân tòng …; nến thắp sáng bàn thờ, nến đi rước, canh thức …

– Hương lửa biểu trưng cho các lời nguyện như hương trầm tỏa bay trước tôn nhan Thiên Chúa. Phụng vụ dùng hương lửa cho việc tôn kính các nơi thờ tự, tượng ảnh thánh, sách Phúc Âm, chủ tế và giáo dân(QCTQ 276). Thường là xông hương ba lần, mỗi lần hai nhịp. HĐGM Việt Nam trong thông cáo ngày 14/11/1974 cho phép thi hành và tham dự các nghi lễ thờ cúng tổ tiên nên tại Việt Nam việc xông hương có thể thay thế bằng việc thắp nhang, vái nhang hay niệm hương.

– Hoa lá mang ý nghĩa trang trí chỉ sự tôn vinh, niềm vui và tạ ơn.

– Chén dĩa thánh dùng để đựng Mình Máu thánh Chúa Kitô nên nó phải được kính trọng trong cách sử dụng và chế tạo đồ thánh. Các khăn thánh phải luôn được giữ sạch sẽ để nói lên lòng kính trọng.

– Bánh lễ phải là bánh miến không men, rượu lễ phải là rượu nho tinh tuyền để tôn trọng truyền thống muốn tuân giữ các chất liệu mà xưa kia Chúa Giêsu đã dùng để biến đổi trở thành Mình Máu Ngài.

– Các sách dùng trong phụng vụ như Sách Thánh, sách lễ, sách nghi thức phải được Tòa Thánh phê chuẩn, và mọi tín hữu phải có lòng kính cẩn gìn giữ.

– Dầu thánh phải là dầu ô-liu hay thực vật được làm phép do giám mục địa phương vào sáng thứ Năm tuần thánh, gồm ba loại: Dầu Thánh được dùng trước các bí tích Thánh Tẩy, Thêm Sức, Truyền Chức thánh, hay khi cung hiến thánh đường, bàn thờ. Dầu dự tòng xức cho dự tòng trước khi cử hành Bí tích Thánh Tẩy. Dầu bệnh nhân dùng cho Bí tích Xức dầu bệnh nhân.

– Nước mang nhiều ý nghĩa biểu tượng như sự sống, sự chết, giải khát, thanh tẩy … được pha vào rượu nho khi dâng lễ, và đặc biệt trong Bí tích Thánh Tẩy.

Lễ phục và màu sắc được dùng phụng vụ cũng nói lên vẻ trang trọng và ý nghĩa của buổi cử hành. Y phục chung cho mọi thừa tác viên là áo dài trắng (alba); và theo quy định bất cứ ai xuất hiện trên cung thánh vào giờ cử hành phụng vụ phải mang áo ốp (alba) này, hoặc áo dòng cộng thêm áo trắng ngắn (surplis). Phó tế mặc áo dài trắng với dây các phép (stola) đeo chéo từ vai trái sang hông bên phải. Linh mục mặc áo dài trắng, dây các phép, áo lễ. Lễ phục màu trắng dùng trong thánh lễ mùa Phục sinh và mùa Giáng Sinh, các lễ kính Chúa (trừ cuộc Thương Khó), các lễ kính Đức Maria, các thiên thần, các thánh (trừ thánh tử đạo). Lễ phục màu đỏ dùng trong Chúa Nhật lễ lá, thứ sáu tuần thánh, lễ Chúa Thánh Thần, lễ các tông đồ và thánh sử, và lễ thánh tử đạo. Lễ phục màu xanh dùng cho các lễ mùa thường niên. Lễ phục màu tím dùng trong lễ mùa Chay và mùa Vọng, hoặc trong lễ an táng, cầu hồn. Riêng ở Việt Nam, lễ phục màu vàng có thể thay cho các màu lễ có tính trang trọng. Lễ phục màu đen cho lễ an táng, và màu hồng cho Chúa Nhật III mùa Vọng và Chúa Nhật IV mùa Chay, ít được sử dụng.

V. PHỤNG VỤ VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA

Con cá sống nhờ nước, con chim sống nhờ khung trời, tuy nhiên con người không chỉ cần nước để sống, cần khí để thở mà còn nhờ đến văn hóa truyền thống. Bất cứ nền văn hóa truyền thống nào cũng cần đến dấu chỉ và hình tượng để nói lên những ý nghĩa và ý niệm về đời sống. Lễ hội và nghi thức tôn giáo luôn phản ánh nền văn hóa truyền thống dân tộc bản địa. Con Thiên Chúa làm người trên một mảnh đất, do đó Tin Mừng Ngài rao giảng cũng mang đậm nét văn hóa truyền thống một dân tộc bản địa. Tin Mừng lại được rao giảng khắp quốc tế nên nó lại cần được bén rễ trong những nền văn hóa truyền thống khác nhau .
Đó là sứ mạng của Hội Thánh trong việc thích nghi và hội nhập văn hóa truyền thống :
“ Bất cứ những gì trong tập tục, không tương quan mật thiết với dị đoan và lầm lạc, đều được Hội Thánh mến phục với thiện cảm, và nếu hoàn toàn có thể, còn được bảo tồn toàn vẹn. Hơn nữa, nhiều lúc những tập tục đó còn được Hội Thánh nhận vào trong Phụng vụ, miễn sao hòa hợp với những nguyên tắc của niềm tin phụng vụ đích thực và chân chính ” ( PV 37 )
“ Phụng vụ phải được cử hành tương thích với đặc tính và văn hóa truyền thống của những dân tộc bản địa. Để mầu nhiệm của Đức Kitô được thông tin cho muôn dân biết, để họ tin mà vâng phục Thiên Chúa ( x. Rm 16,26 ), Hội Thánh phải loan báo, cử hành và sống trong tổng thể những nền văn hóa truyền thống. Mầu nhiệm Đức Kitô không xóa bỏ, nhưng cứu chuộc và kiện toàn những nền văn hóa truyền thống. Chính nhờ nền văn hóa truyền thống riêng được Đức Kitô tiếp đón và thanh luyện, phần đông con cháu Thiên Chúa đến được với Chúa Cha để tôn vinh Người trong cùng một Thánh Thần ” ( GLHTCG 1204 ) .

TÓM LƯỢC :

1 * H. Dấu chỉ và hình tượng là gì ?
– T. Dấu chỉ và hình tượng là những yếu tố vật chất hữu hình, tuy nhiên người ta lại kiến thiết cho nó một ý nghĩa mới .
2 * H. Tại sao cử chỉ và điệu bộ lại quan trọng trong những cử hành phụng vụ của Hội Thánh ?
– T. Cử chỉ và điệu bộ quan trọng vì con người có thân xác và linh hồn nên cần có những cách diễn đạt của thân xác để biểu lộ chiều sâu nội tâm. Hơn nữa, những cử chỉ và điệu bộ trong phụng vụ đều có ý nghĩa riêng không liên quan gì đến nhau, và khi cùng nhau bộc lộ lại nói lên tính hiệp nhất của cộng đoàn .
3 * H. Tính khoảng trống của phụng vụ là gì ?
– T. Tính khoảng trống của phụng vụ gồm có nhiều yếu tố như dấu chỉ và hình tượng, cử chỉ và điệu bộ, cùng những yếu tố vật chất sẽ tạo nên một bầu khí phụng vụ nghiêm trang và linh thánh. Vì thế, những dấu chỉ phải có ý nghĩa, cử chỉ và điệu bộ phải tráng lệ, những đồ vật và nơi cử hành phải thật sạch ngăn nắp thì tham gia phụng vụ mới sốt sắng .

 

 

Mục 4 : NĂM PHỤNG VỤ 

 

“ Năm Phụng Vụ khai triển mầu nhiệm Vượt qua dưới nhiều góc nhìn, đặc biệt quan trọng là chu kỳ luân hồi những lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập thể ( Truyền Tin, Giáng sinh, Hiển Linh ) gợi lại những biến cố khởi đầu ơn cứu độ và cho tất cả chúng ta hưởng nhờ hoa trái đầu mùa của mầu nhiệm Phục sinh ”. ( GLHTCG 1171 )

 

Năm phụng vụ là chu kỳ luân hồi thời hạn trong một năm về sự can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử dân tộc quả đât, trong quá khứ cũng như hiện tại. Theo cái nhìn của lịch sử dân tộc cứu độ, phụng vụ không chỉ tưởng niệm những biến cố đã xảy ra, nhưng còn hiện tại hóa, làm cho những biến cố ấy đi vào đời sống thời điểm ngày hôm nay một cách mầu nhiệm .

 

I. LỊCH PHỤNG VỤ

Lịch là một mạng lưới hệ thống đo thời hạn thiết yếu cho đời sống con người thành năm, tháng, tuần, ngày … Âm lịch là lấy một vòng xoay của mặt trăng chung quanh toàn cầu làm một năm, còn Dương lịch lấy một vòng xoay của toàn cầu chung quanh mặt trời làm một năm. Người Rôma sử dụng Dương lịch từ thế kỷ VII trước Đức Giêsu Kitô, nhưng một năm chỉ có 304 ngày và một năm chỉ có 10 tháng, tháng đầu năm là tháng Ba và ngày đầu năm là mồng 1 tháng 3. Bằng chứng là tháng 9, 10,11,12 của tất cả chúng ta thời nay theo La ngữ hay Pháp ngữ : Septembre là tháng Chín ( nhưng septem theo Latinh lại là số 7, nghĩa là tháng thứ bảy theo lịch cũ của Rôma ), Octobre là tháng Mười ( octo : 8 ), Novembre là tháng 11 ( novus : 9 ), Décembre là tháng 12 ( decem : 10 ) .
Năm 46 trước Đức Giêsu Kitô ( AC ), Jules César đã cải cách lịch Rôma thành một năm có 365 ngày với 12 tháng ( thêm tháng 1 và tháng 2 vào đầu năm ), ngày đầu năm là mồng 1 tháng Giêng và cứ 4 năm có một năm nhuận 366 ngày ( năm nhuận là năm chia chẵn cho 4 ). Nhiều vương quốc đã sử dụng lịch này nhưng ngày đầu năm ( Tết ) vẫn chưa mừng vào 01/01 .
Sang thế kỷ XVI, những nhà thiên văn và làm lịch nhận thấy 1 năm trung bình có 365 ngày và 6 giờ là có vòng xoay chậm hơn vòng xoay của toàn cầu chung quanh mặt trời là 11 phút và 12 giây. Như thế là cho đến năm 1582, so với lịch Jules César, bị chậm mất 10 ngày. Do đó ngày 24/2/1582, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô XIII phát hành sắc chỉ lấy ngày 04/10/1582 làm ngày 15/10/1582 ; mỗi năm vẫn có 365 ngày, và cứ 4 năm lại có một năm nhuận nhưng những năm cuối thế kỷ ( 1700, 1800, 1900 … ) được coi là những năm thường ( 365 ngày ) trừ những năm chia chẵn cho 400 ( vd : năm 1600, 2000, 2400 vẫn là những năm nhuận ) .
Lịch cải cách của Đức Grêgôriô có lợi điểm là phải 4000 năm mới có sự sai biệt 1 ngày, và đã được quốc tế sử dụng. Năm 1918, nước Nga mới nhìn nhận lịch Grêgôriô, vì vậy cuộc cách mạng 1917 của Nga được gọi là Cách Mạng Tháng Mười theo cách gọi của lịch cũ, còn đúng chuẩn thì cuộc cách mạng xảy ra vào ngày 07/11/1917 theo lịch Grêgôriô .

Về niên biểu, mỗi nước có một cách tính niên hiệu riêng, thường là dựa vào triều đại của các vua. Đức Giêsu sinh vào thời mà dân tộc Do Thái đang sử dụng Âm lịch và đế quốc Rôma đang sử dụng Dương lịch. Đất nước Do Thái đang bị đô hộ bởi đế quốc Rôma, cho nên các tác giả sách Phúc Âm xác định niên biểu theo niên hiệu của các hoàng đế Rôma (x. Lc 3,1) hoặc tính từ năm thành lập thành Rôma. Vào thế kỷ VI, một tu sĩ tên là Điônixiô đã quy định thời đại Kitô giáo, lấy năm Đức Giêsu sinh ra làm năm thứ nhất, tương ứng với năm 754 kể từ năm lập quốc Rôma. Tu sĩ này đã dựa vào Lc 3,1 (Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô) để xê dịch các niên hiệu Rôma thành niên hiệu Chúa Giêsu Kitô (trước Đức Giêsu viết là AC hoặc sau Đức Giêsu là PC), nhưng cách tính của ông có sự sai sót vài năm. Thế nên, Đức Giêsu phải sinh ra trước đó vài năm, khoảng năm 6 – 4 AC.

Hội Thánh Công Giáo có lịch riêng là lịch Phụng vụ, khởi đầu từ Chúa Nhật I mùa Vọng ( khoảng chừng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 ) cho tới tuần sau cuối của mùa thường niên. Tuy nhiên trong những hoạt động và sinh hoạt, Hội Thánh vẫn theo lịch dân sự đang phổ cập thời nay, và ghi thêm vào đó những ngày lễ hội Công Giáo .

II. NGÀY CHÚA NHẬT

“ Theo truyền thống cuội nguồn tông đồ bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng được gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật ’ ( PV 106 ). Ngày Chúa Kitô Phục sinh vừa là ‘ Ngày thứ nhất trong tuần ’ vừa gợi lại ngày đầu của khu công trình phát minh sáng tạo, vừa là ‘ Ngày thứ tám ’, sau khi ‘ an nghỉ ’ trong ‘ ngày Sa-bát vĩ đại ’, Chúa Kitô khai mạc ‘ ngày Chúa đã làm nên ’, ‘ ngày không còn đêm hôm ’. Bữa tiệc của Chúa là trọng tâm của ngày này, ở đó tổng thể cộng đoàn tín hữu được gặp Chúa Kitô Phục sinh, Đấng mời gọi họ vào dự tiệc : ‘ Hôm nay là Ngày của Chúa, ngày của những Kitô hữu, cũng là ngày của tất cả chúng ta. Hôm nay được gọi là ngày của Chúa, vì là ngày Đức Giêsu khải hoàn lên với Chúa Cha. Nếu người ngoại giáo gọi là ‘ ngày mặt trời ’, tất cả chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đồng ý : vì ngày hôm nay, muôn dân được thấy Ánh Sáng, ngày hôm nay Mặt Trời Công Chính mang lại ơn cứu độ Open ’ ( Th Giêrimô ) .
Ngày Chúa Nhật là ngày tuyệt vời để cộng đoàn tín hữu tập họp cử hành Phụng Vụ, ‘ để lắng nghe Lời Chúa và tham gia vào Bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự Thương Khó, Phục sinh và Vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã dùng sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trong kẻ chết mà tái sinh họ trong niềm kỳ vọng sôi động ’ ( PV 106 ) ” ( GLHTCG 1166 – 1167 )
Họp nhau cử hành mầu nhiệm Vượt Qua vào ngày Chúa Nhật là một truyền thống lịch sử sôi động bắt nguồn từ thời những tông đồ, nên nó không chỉ là luật buộc, mà còn là một nhu yếu sinh tử của Kitô giáo và là một yên cầu nội tại của đức tin những Kitô hữu. Nếu những Kitô hữu họp nhau vào một ngày khác mà lại không phải là ‘ Ngày của Chúa ’, ngày truyền thống cuội nguồn của Hội Thánh, thì còn gì là hiệp thông nữa ! Vì thế Hội Thánh không khi nào bỏ mất ngày Chúa Nhật của mình vì Hội Thánh không hề từ khước thực chất của mình là cộng đoàn họp mừng mầu nhiệm Vượt Qua của những kẻ tin vào Chúa Phục Sinh .
Giáo Luật điều 1248 khỏan 1 lao lý :
“ Ai tham gia thánh lễ vào chính đợt nghỉ lễ hay vào chiều ngày trước lễ, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ ” .
Vì thế, thánh lễ chiều thứ Bảy và chiều trước ngày lễ trọng sẽ phải cử hành cho trang trọng và không thiếu mọi yếu tố của ngày chính lễ. Nếu lễ trọng có lễ vọng thì chiều hôm trước phải cử hành lễ vọng, còn nếu không có lễ vọng thì chiều hôm trước cử hành bản văn của chính ngày lễ trọng hôm sau .

III. TÂM ĐIỂM CỦA NĂM PHỤNG VỤ

Năm phụng vụ diễn tả lịch sử cứu độ, và tuyệt đỉnh của lịch sử này là cuộc Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Các lời rao giảng tiên khởi của các tông đồ (kerygma) đều xoay quanh mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô (Cv 2,14-36; 3,12-26; 4,1012; 5,29-32) như một mẫu số chung cho các lời rao giảng và cử hành phụng vụ. Ban đầu, phụng vụ của Hội Thánh tiên khởi chỉ triển khai mầu nhiệm Vượt Qua như là tâm điểm của phụng vụ và là nội dung căn bản của sứ điệp Tin Mừng. Dần dần, phụng vụ thêm vào những mầu nhiệm khác của Chúa Giêsu nhưng tất cả đều tập trung vào mầu nhiệm Tử Nạn và Phục sinh là nội dung duy nhất của phụng vụ.

Công đồng Nixê ( 325 ) đã quyết định hành động thống nhất ngày cử hành lễ Phục sinh trong toàn Hội Thánh vào ngày Chúa Nhật sau ngày 14 tháng Nisan của người Do Thái. Do đó, lễ Phục sinh không cố định và thắt chặt mà xê dịch hàng năm .
Năm Phụng Vụ mở màn với Chúa Nhật I mùa Vọng và kết thúc bằng lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ với việc mừng kính những mầu nhiệm về Chúa, Đức Maria và những thánh, và đỉnh điểm là Tam Nhật Vượt Qua .

IV. MÙA PHỤNG VỤ

Năm Phụng Vụ chia làm 5 mùa:

1) Mùa Vọng :

– Mùa Vọng ( Adventus ) là mùa hướng lòng về ngày Chúa Kitô sẽ lại đến trong vinh quang để xét xử quốc tế và con người, nhưng gần hơn cả là sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn và đời sống để mừng mầu nhiệm Chúa Giáng Sinh. Mùa Vọng nhắc nhở tất cả chúng ta nhìn lên Chúa, Đấng đang đến với tất cả chúng ta mỗi tích tắc và một cách đặc biệt quan trọng khi ‘ Người sẽ lại đến trong vinh quang ’ .
– Mùa Vọng lê dài trong khoảng chừng 4 tuần lễ, khởi đầu từ Chúa Nhật I đến chiều ngày 24/12. Từ đầu mùa Vọng đến hết ngày 16/12 nhằm mục đích hướng đến ngày cánh chung ; còn từ ngày 17/12 nhằm mục đích sẵn sàng chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh. Trong suốt mùa Vọng, lễ phục mang màu tím nói lên sự hoán cải trông đợi ơn cứu độ của Thiên Chúa .

2) Mùa Giáng Sinh :

– Mùa Giáng Sinh mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa làm người. Lễ Giáng sinh tiên phong được cử hành trang trọng vào khoảng chừng năm 300, nhằm mục đích ngày 25/12 là ngày lễ hội thờ Thần Mặt Trời của dân ngoại. Đây là ngày trong năm có đêm dài nhất ( Đông Chí ) và khởi đầu ngày mặt trời đi lên quỹ đạo cao nhất mang ánh sáng chiếu soi vạn vật. Hội Thánh muốn nhân cơ hội lễ này để xác lập Chúa Kitô là ‘ ánh sáng chiếu soi trong đêm hôm ’ và là ‘ mặt trời công chính soi sáng muôn dân ’ ( Ga 1,5 ; Lc 1,79 ) .
– Mùa này lê dài khoảng chừng hơn hai tuần, từ ngày 25/12 ( lễ Giáng sinh mở màn từ chiều hôm trước ) đến hết lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Mùa Giáng Sinh có tuần bát nhật Giáng Sinh nhưng không được trang trọng mừng kính cùng mức độ như tuần bát nhật Phục sinh, vì những ngày trong tuần bát nhật Phục Sinh đều được mừng như lễ trọng .

3) Mùa Chay :

– Mùa Chay là mùa thống hối, trở về với Chúa để sửa soạn tâm hồn đón mừng lễ Phục Sinh, một thời gian rất quan trọng cho đời sống thiêng liêng của Hội Thánh và của mỗi tín hữu. Mùa Chay cũng là mùa chuẩn bị trực tiếp cho các dự tòng lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo trong đêm Vọng Phục Sinh. Mùa Chay, theo nguyên nghĩa, là mùa 40 ngày, con số này mang ý nghĩa biểu tượng Kinh Thánh : 40 năm dân Do Thái đi trong hoang địa để vào đất hứa, 40 ngày Môsê ở trên núi Giao Ước Sinai, 40 ngày Êlia chạy trốn lên núi Horeb, 40 ngày Đavít phải đối đầu với Gôliát, 40 ngày Giôna rao giảng sám hối ở Ninivê và 40 ngày chay tịnh của Chúa Giêsu.

Có lẽ bắt đầu mùa Chay khởi sự từ Chúa Nhật I mùa Chay đến chiều ngày Thứ Năm Tuần Thánh ( Chúa Nhật I – V cộng thêm 5 ngày của Tuần Thánh = 40 ngày ). Thế nhưng ngày Chúa Nhật là ngày kính Chúa Phục sinh không được phép ăn chay, nên mùa Chay đã sớm mở màn từ Thứ Tư Lễ Tro, trước Chúa Nhật I. Dù vậy cũng chưa đủ 40 ngày ăn chay ( mới có 38 ngày chay ), lẽ ra phải mở màn mùa Chay vào ngày thứ Hai mới đủ 40 ngày nhưng truyền thống lịch sử đạo đức xem ngày thứ Tư và thứ Sáu là ngày sám hối. Tuy nhiên nếu cộng thêm 2 ngày chay thánh nữa của Tam Nhật Vượt Qua là Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh thì vẫn đủ 40 ngày ăn chay .

– Chuyển tiếp giữa mùa Chay và mùa Phục Sinh là TAM NHẬT VƯỢT QUA THÁNH. Tam Nhật Vượt Qua là ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật Phục Sinh, bắt đầu từ chiều Thứ Năm Tuần Thánh (vì ngày đại lễ đối với người Do Thái được bắt đầu từ chiều ngày hôm trước) cho đến hết ngày Chúa Nhật Phục sinh. Cũng có người chủ trương Tam Nhật Vượt Qua là ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, nhưng như vậy thì chưa nói lên ý nghĩa đầy đủ của mầu nhiệm Vượt qua : vượt qua từ sự chết đến sự sống, từ cuộc sống trần thế về với Chúa Cha trên trời.

Trong Tam Nhật Vượt Qua không được cử hành thánh lễ ngoại lịch, kể cả lễ an táng, ngoại trừ :

Sáng Thứ Năm Tuần Thánh, trong một giáo phận chỉ có một Thánh Lễ làm phép Dầu Thánh do Đức Giám Mục cử hành, có sự đồng tế của linh mục đoàn, để sử dụng cho cả năm. Chiều Thứ Năm Tuần Thánh cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly, tưởng niệm việc Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể, sau lễ có Chầu Thánh Thể cho đến nửa đêm. Ngày thứ Sáu và Thứ Bảy tuần Thánh không cử hành Thánh Lễ, nhưng chiều Thứ Sáu có nghi thức Hôn Kính Thánh Giá để tưởng nhớ cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu. Chiều tối thứ Bảy Tuần Thánh là đã bắt đầu ngày đại lễ nên có cử hành Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.

4) Mùa Phục Sinh :

“ Phục sinh không chỉ là một đợt nghỉ lễ như bao lễ khác, nhưng là ngày ‘ lễ trên hết những lễ ’, cũng như Bí tích Thánh Thể là ‘ bí tích trên những bí tích ’. Mầu nhiệm Phục sinh, mầu nhiệm Đức Kitô toàn thắng sự chết, đem lại cho thời hạn già cỗi của tất cả chúng ta, sức sống mãnh liệt, cho đến khi mọi sự phải quy phục Đức Kitô ”. ( GLHTCG 1169 )

– Lễ Phục sinh được ấn định vào một Chúa Nhật sau lễ Vượt qua của người Do Thái nên lễ này thay đổi hàng năm. Mùa Phục sinh kéo dài 50 ngày, bắt đầu từ Chúa Nhật Phục Sinh cho đến hết lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thời gian này được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi, và được coi như một ngày lễ duy nhất, hơn nữa như một Đại Chúa Nhật. Các ngày thường trong tuần Bát nhật phục sinh được cử hành như lễ trọng kính Chúa (không đọc kinh Tin Kính), vì thế không được phép cử hành bất cứ thánh lễ ngoại lịch nào, ngoại trừ thánh lễ an táng.

5) Mùa Thường Niên :

– Mùa thường niên gồm 34 tuần ( lễ phục màu xanh lá cây ), xen kẽ giữa mùa Giáng Sinh và mùa Chay ( khoảng chừng 8, 9 tuần ), giữa mùa Phục Sinh và mùa Vọng ( những tuần còn lại ). Giáo Hội không cử hành một góc nhìn đặc biệt quan trọng nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong hàng loạt .
Ngoài ra, trong Năm Phụng Vụ, Hội Thánh còn ‘ tôn vinh Đức Maria vinh hiển, Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã nối kết với khu công trình cứu chuộc của Con Người bằng mối dây bất khả phân ly ’ ( PV 103 – 104 ). Đồng thời, Hội Thánh cũng kính nhớ những thánh Tử Đạo và những thánh khác ; qua đó, Hội Thánh công bố mầu nhiệm Phục Sinh nơi những ngài và trình bầy cho những tín hữu những gương mẫu tuyệt vời, lôi kéo họ đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô .

Muốn biết hôm nay là ngày lễ gì, thuộc mùa gì, tuần mấy… thì phải mở Lịch Công Giáo của từng năm.

V. LỄ TRỌNG, LỄ KÍNH & LỄ NHỚ

Lịch phụng vụ chia làm ba bậc lễ để kính nhớ những mầu nhiệm của Chúa, những đặc ân của Đức Maria và những thánh :

1) Lễ trọng chia làm hai loại : lễ trọng chung và lễ trọng riêng.

-Lễ trọng chung là các lễ trọng được xác định rõ trong sách phụng vụ mà toàn thể Hội Thánh phải mừng kính. Có 15 lễ trọng chung cho Giáo Hội toàn cầu: 10 lễ kính Chúa, 3 lễ kính Đức Maria và 4 lễ kính các thánh. Lễ Phục sinh và Giáng Sinh là hai lễ trọng đặc biệt, kéo dài trong 8 ngày gọi là tuần Bát Nhật, tuy nhiên tuần Bát Nhật Giáng Sinh không được ưu tiên như tuần Bát nhật Phục sinh.

-Lễ trọng riêng chỉ được mừng kính trong một Hội Thánh địa phương. Chẳng hạn lễ Các thánh tử đạo Việt Nam (24/11) là lễ trọng riêng đối với Hội ThánhViệt Nam vì là lễ bổn mạng Hội Thánh Việt Nam, còn đối với Hội Thánh toàn cầu chỉ là lễ nhớ.

Tất cả những lễ trọng chung hay riêng đều được mở màn từ Kinh Chiều I ngày hôm trước, nghĩa là ngày mừng lễ sẽ dài hơn một ngày thông thường. Vì thế thánh lễ chiều hôm trước ( sau Kinh Chiều I ) đều phải cử hành lễ trọng kính của ngày hôm sau, nghĩa là ngày chính lễ, ngọai trừ một vài lễ có lễ vọng thì phải cử hành lễ vọng ( Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Maria lên trời, Sinh nhật Gioan Tiền Hô, Phêrô và Phaolô ) .

Ngoài ra,còn có thánh lễ được kính trọng thể, nghĩa là mừng kính cách đặc biệt hơn vào ngày Chúa Nhật thường niên trước hay sau đó vì lợi ích mục vụ của các tín hữu nơi đó (ví dụ: lễ Các Thánh tử đạo Việt Nam 24/11 được rời lên Chúa Nhật trước vì Chúa Nhật sau đó thường là lễ Chúa Kitô Vua; lễ Mân Côi tuy là lễ nhớ buộc nhưng được mừng kính trọng thể vào Chúa Nhật).

2) Lễ kính ở bậc thấp hơn lễ trọng và chỉ giới hạn trong một ngày bình thường nên không có Kinh Chiều I, trừ lễ kính Chúa trùng vào ngày Chúa Nhật thường niên. Lịch phụng vụ đề ra ba loại lễ kính : 6 lễ kính Chúa, 2 lễ kính Đức Maria, 17 lễ kính các thánh (Giáo Hội Việt Nam mừng thêm 2 lễ kính riêng: Têrêxa và Phanxicô Xaviê).

3) Lễ nhớ chia làm hai loại : lễ buộc nhớ và lễ nhớ tùy ý. Các ngày lễ nhớ buộc trong mùa Chay thì chỉ mừng như lễ nhớ tùy ý, không bó buộc phải cử hành. Khi lịch chung để tên nhiều vị thánh kính nhớ tùy ý trong cùng một ngày thì chỉ chọn một vị thánh để mừng, còn những vị khác được bỏ.

4) Lễ theo nhu cầu :

Có ba loại lễ theo nhu yếu :
– Lễ có nghi thức riêng thường đi kèm với việc cử hành một bí tích nào đó : Hôn Phối, Truyền Chức, Thêm Sức …
– Lễ do nhu yếu tùy theo hòan cảnh : lễ tạ ơn, lễ cầu mùa
– Lễ ngoại lịch là do lòng đạo đức của giáo dân yên cầu : thứ Sáu kính Thánh Tâm, thứ Bảy kính Đức Mẹ …
Tuy nhiên, những lễ theo nhu yếu được cử hành hay không, còn tùy thuộc vào những mùa hoặc lịch phụng vụ .
Ví dụ :
* Không được cử hành bản văn và bài đọc thánh lễ Hôn Phối vào những lễ trọng, những Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, thứ Tư lễ Tro, Tuần Thánh, lễ 2/11, tuần Bát nhật Phục Sinh, nhưng được cử hành nghi thức bí tích Hôn Phối trong những ngày lễ hội Chúa Nhật ( sau bài giảng ) và được phép đọc lời chúc hôn sau kinh Lạy Cha và ban phép lành riêng ở cuối lễ .
Trong những Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và mùa thường niên : vẫn phải cử hành lễ Chúa Nhật nhưng hoàn toàn có thể biến hóa bằng một bài đọc sách thánh về Hôn phối. Nếu không có cộng đoàn Giáo Xứ tham gia mà chỉ có mái ấm gia đình hôn lễ thì được phép cử hành hàng loạt bản văn và bài đọc riêng của lễ Hôn phối .
* Thánh lễ an táng được cử hành bất kỳ ngày nào, trừ ngày lễ trọng buộc, thứ Năm tuần thánh, Tam nhật Vượt Qua và những Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục Sinh. Nếu cử hành an táng vào những ngày này, người ta buộc phải dùng bản văn và bài đọc của đợt nghỉ lễ đó, và sau lời nguyện hiệp lễ được làm nghi thức từ biệt .

BẢNG THỨ TỰ ƯU TIÊN

Thứ tự ưu tiên trong việc cử hành những ngày phụng vụ phải nhất thiết địa thế căn cứ vào bảng pháp luật sau đây :

I

1* TAM NHẬT VƯỢT QUA tưởng niệm cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa.

2* Lễ Giáng Sinh, Hiển Linh, Thăng Thiên và Hiện Xuống.

Các Chúa Nhật mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh .
Thánh lễ an táng ( QCTQ 380 : cấm cả sáng và chiều thứ Năm Tuần Thánh )
Thứ Tư Lễ Tro .
Các ngày trong Tuần Thánh từ thứ Hai đến hết thứ Năm .
Các ngày trong Tuần Bát Nhật Phục sinh .

3* Các lễ trọng kính Chúa, Đức Mẹ và các Thánh có ghi trong lịch chung.

Lễ cầu cho mọi tín hữu đã qua đời ( 2/11 ) .

4* Các lễ trọng riêng, tức là :

a ) Lễ trọng thánh bổn mạng chính của địa phương, thành phố hay vương quốc ;
b ) Lễ trọng Cung hiến thánh đường, hay ngày kỷ niệm cung hiến thánh đường đó .
c ) Lễ trọng mừng tước hiệu của nhà thời thánh .
d ) Lễ trọng của dòng tu hay tu hội mừng tước hiệu, hoặc thánh sáng lập dòng, hay bổn mạng chính của dòng .

II

Thánh lễ có nghi thức riêng ( QCTQ 372 )
Thánh lễ tùy nhu yếu và ngọai lịch theo lệnh của đấng bản quyền địa phương ( QCTQ 374 )
5 * Các lễ kính Chúa có ghi trong lịch chung .
6 * Các Chúa Nhật mùa Giáng Sinh và Thường niên .
7 * Các lễ kính Đức Mẹ và những thánh có ghi trong lịch chung .
8 * Các lễ kính riêng, tức là :
a ) Lễ bổn mạng của chính địa phận .
b ) Lễ kỷ niệm cung hiến nhà thời thánh Chánh Tòa .
c ) Lễ kính bổn mạng chính của miền, tỉnh, nước hay một vùng to lớn .
d ) Lễ kính của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng mừng tước hiệu, thánh sáng lập, thánh bổn mạng, trừ những điểm đã nói trong số 4 .
e ) Các lễ kính khác có ghi trong lịch địa phận, dòng tu hay tu hội .
Thánh lễ cầu hồn khi vừa được tin một người qua đời hay trong ngày giỗ đầu ( QCTQ 381 )
9 * Các ngày trong tuần thuộc mùa Vọng từ 17/12 đến hết 24/12 .
Các ngày trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh .
Các ngày trong tuần mùa Chay .

III

Thánh lễ tùy theo nhu yếu và ngoại lịch theo sự xét đoán của vị đảm nhiệm thánh đường hay của chính linh mục chủ tế ( QCTQ 376 )
10 * Các lễ nhớ bắt buộc có ghi trong lịch chung .
11 * Các lễ nhớ bắt buộc riêng, tức là :
a ) Các lễ nhớ bổn mạng phụ của địa phương, địa phận, miền hay tỉnh, vương quốc, một vùng to lớn, của dòng tu hay tu hội và tỉnh dòng .
b ) Ít nhiều lễ nhớ bắt buộc riêng của một vài nhà thời thánh .
c ) Các lễ nhớ không bắt buộc đã nói tới một cách đặc biệt quan trọng trong Quy chế tổng quát về thánh lễ và thần vụ, thì hoàn toàn có thể xảy ra vào cả ngày đã nói ở số 9. Cũng vì lý do đó, khi những lễ nhớ bắt buộc trùng với những ngày trong tuần mùa Chay, thì hoàn toàn có thể cử hành như lễ nhớ không bắt buộc .
13 * Các ngày trong tuần, từ đầu mùa Vọng đến hết 16/12 .
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ 2/1 đến thứ bảy sau lễ Hiển Linh .
Các ngày trong tuần thuộc mùa Phục sinh, từ thứ Hai sau tuần Bát Nhật Phục sinh đế thứ Bảy trước lễ Hiện Xuống .
Thánh lễ tùy nhu yếu và ngọai lịch theo lòng đạo đức của giáo dân ( QCTQ 377 ) .
Thánh lễ cầu hồn hằng ngày ( QCTQ 381 )
Các ngày trong tuần thuộc mùa thường niên .

TÓM LƯỢC :

1 * H. Ngày Chủ Nhật có tầm quan trọng thế nào ?
– T. Ngày Chủ Nhật được gọi là ‘ Ngày của Chúa ’, ngày Chúa Kitô sống lại từ cõi chết, và theo truyền thống lịch sử từ thời những tông đồ, những tín hữu tụ họp nhau lại lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể ; và đây cũng là luật kiêng việc nặng nhọc ngày Chúa Nhật .
2 * H. Tâm điểm của Năm Phụng vụ là gì ?
– T. Tâm điểm của năm Phụng vụ là mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô, khởi đầu năm phụng vụ với CN I mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua, xen kẽ vào những mầu nhiệm kính Chúa, Đức Maria và những thánh, và cao điểm vẫn là Tam Nhật Vượt Qua .
3 * H. Các mùa phụng vụ được sắp xếp nhu thế nào ?
– T. Các mùa phụng vụ được sắp xếp như sau : cao điểm là mùa Phục sinh rồi đến Giáng Sinh, và được chuẩn bị sẵn sàng bằng mùa Chay và mùa Vọng, còn xen kẽ giữa những mùa gọi là mùa thường niên .
4 * H. Lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ khác nhau thế nào ?
– T. Lễ trọng ở bậc cao nhất chia làm hai loại : lễ chung cho toàn thế giới và lễ riêng cho địa phương ; và thời hạn mừng lễ trọng dài hơn một ngày thông thường, nghĩa là luôn mở màn từ chiều hôm trước .
Lễ kính chỉ gói gọn trong một ngày thông thường, và thấp hơn lễ trọng .
Lễ nhớ ở bậc thứ ba và có hai loại : lễ nhớ bắt buộc và lễ nhớ không bắt buộc .

Mục 5 : PHỤNG VỤ THÁNH LỄ 

 

“ Điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho đồng đội : trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : ‘ Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy, hiến tế vì đồng đội ; đồng đội hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng niệm đến Thầy ” ( 1C r 11,23 – 24 )
Khi cử hành Thánh Lễ, Hội Thánh không làm gì khác hơn là tuân theo lệnh truyền của Chúa : “ Các con hãy thao tác này mà nhớ đến Thầy ” ( KNTT )

A. Ý NGHĨA CỦA THÁNH LỄ [2]

Thánh Lễ mang nhiều ý nghĩa :
1 / Hy lễ thánh : Thánh lễ nhằm mục đích hiện tại hóa hy lễ của Chúa Kitô dâng một lần duy nhất trên thập giá xưa để cứu độ quả đât. Giá trị của Thánh lễ thuộc trọn vẹn vào Chúa Kitô, Ngài hiện hữu qua Lời Chúa khi được công bố qua vai trò của thừa tác viên, nơi bàn thờ cúng và nơi của lễ .
2 / Bàn tiệc thánh : Thánh lễ được gọi là bữa ăn của Chúa nơi đó con người được mời gọi tham gia bàn tiệc thần linh. Nhờ rước Mình và Máu Chúa Kitô tất cả chúng ta tiếp đón sự sống đời đời, từ đó đời sống đức tin được tăng trưởng luôn mãi .
3 / Cuộc tưởng niệm gọi : Thánh lễ tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa Kitô, chết và sống lại. Khi tưởng niệm, một đàng Giáo Hội xác tín vào biến cố Vượt qua của Chúa Kitô mang giá trị cứu độ, đàng khác Giáo Hội mày mò và tạ ơn Thiên Chúa vì lịch sử dân tộc cứu độ đã hoàn tất viên mãn nơi biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Tưởng niệm không mang nghĩa kỷ niệm thụ động hay nhớ nhung, nhưng là hồi tưởng những khu công trình của Thiên Chúa trong quá khứ, để rồi hiện tại hóa khu công trình đó trong đời sống đức tin, nhờ sự hhiện diện của Cháu Kitô .
4 / Nghi lễ bẻ bánh : Thánh lễ là nơi Chúa Kitô trao ban chính mình cho quả đât khi Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao cho những môn đệ. Tham dự thánh lễ trước tham gia vào một tấm bánh duy nhất là Chúa Kitô. Thật vậy, khi tham gia vào tấm bánh duy nhất đó, người tín hữu biểu lộ sự hiệp nhất và thiết kế đời sống hiệp thông trong Giáo Hội .
5 / Mầu nhiệm Đức tin và cực thánh : Con người chỉ hoàn toàn có thể tham gia thánh lễ trong đức tin, Giáo Hội tin làm thế nào cử hành như vậy Thánh lễ được gọi là mầu nhiệm cực thánh và là điểm trung tâm của toàn bộ phụng vụ Kitô giáo .
6 / Thánh lễ gắn liền với sứ mạng truyền giáo : Truyền giáo là làm cho muôn dân phân biệt Chúa Giêsu, Đấng cứu độ. Thánh lễ cho tất cả chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu, để từ cảm nghiệm này người tín hữu sẽ dẫn người khác đến gặp gỡ Ngài kết thúc Thánh lễ không phải là hoàn tất một việc làm phải làm cho xong, nhưng là khởi đầu một sứ vụ mới, sứ vụ truyền giáo, nghĩa là Thánh lễ thúc giục tất cả chúng ta lên đường đến với người khác để làm cho họ nhận ra Chúa Giêsu và từ đó họ lựa chọn để theo Ngài .

B. CẤU TRÚC THÁNH LỄ 

 

I. NGHI THỨC ĐẦU LỄ

“ Các nghi thức trước phụng vụ Lời Chúa, tức là ca nhập lễ, lời chào, nghi thức sám hối, kinh Lạy Cha, xin thương xót, kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ đều có tính cách khởi đầu, dẫn nhập và chuẩn bị sẵn sàng. Mục đích những nghi lễ này là giúp cho những tín hữu đã tập hợp được hiệp thông với nhau và sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn để nghe Lời Chúa cho nghiêm chỉnh và để cử hành Thánh Lễ cho xứng danh ” ( QCTQ 46 ) .

1) Ca nhập lễ :

Các bài tường thuật về việc tập họp khi cử hành nghi lễ bẻ bánh trong những thế kỷ đầu có vẻ như chưa có nghi thức rõ ràng. Lý do là vì những tín hữu thời ấy còn cử hành Thánh Thể tại gia, và vì Hội Thánh chưa được tự do nên chưa thể tổ chức triển khai những nghi thức đầu lễ như sau này. Theo như thánh Justinô ( tk II ) thì cộng đoàn phụng vụ mở màn ngay bằng việc đọc Thánh Kinh .
Bắt đầu từ thế kỷ thứ tư trở đi, đã thấy Open thói quen hát Thánh Vịnh như mở màn cho việc tập họp cộng đoàn phụng vụ, hoặc mở màn bằng cuộc kiệu sách Phúc Âm và rước giám mục bằng cách hát xướng Thánh Vịnh và dân chúng lập lại những điệp khúc. Đây là hình thức khởi đầu của ca nhập lễ với sắc tố hân hoan đón rước Chúa hiện hữu giữa cộng đoàn, đặc biệt quan trọng qua vị chủ sự và những thừa tác viên của cộng đoàn .
Phần tập họp cộng đoàn này có hai yếu tố chính :

 Cuộc rước đầu lễ có bài ca đi kèm, tức ca nhập lễ, được thực thi dưới hai hình thức : rước trọng thể và rước đơn giản.

Rước trọng thể có người cầm hương lửa đi đầu rồi đến thánh giá nến cao, các thừa tác viên không có chức thánh, Phó tế mang sách Phúc Âm chứ không phải sách bài đọc (hoặc một linh mục đồng tế, hoặc thừa tác viên đọc sách hay giúp lễ vì luật phụng vụ không dự trù cho giáo dân mang sách Phúc Âm (QCTQ 120d, 173, 194); sách Phúc Âm được rước sẽ đặt trên bàn thờ, và khi công bố Tin Mừng thì phó tế hoặc linh mục rước từ bàn thờ đến giảng đài), các phó tế, các linh mục đồng tế và cuối cùng là chủ tế có giúp lễ theo sau (trong bất cứ cuộc rước nào cũng không được thiếu thánh giá đèn hầu; khi rước kiệu ngày Chúa Nhật lễ Lá thì chủ tế sẽ đi ngay sau thánh giá đèn hầu rồi đến các thừa tác viên khác và cộng đồng).

Còn rước đơn thuần là khi dân chúng đã tập họp thì giúp lễ và chủ tế tiến ra giữa nhà thời thánh, bái chào rồi hôn bàn thờ cúng ( không cần thánh giá và hương nến ) .
Khi chủ tế tiến ra là đã hát ca nhập lễ, nếu không hát thì đọc ca nhập lễ được in trong Sách Lễ Rôma. Có thể dùng Thánh Vịnh hoặc một bài thánh ca nào đó tương thích với cử hành phụng vụ, với đặc thù của dịp nghỉ lễ, hay mùa phụng vụ. Mục đích của bài ca nhập lễ là tập họp cho nên vì thế khi cuộc rước đã hoàn tất thì không nên lê dài bài hát. Tất cả những bài hát muốn được sử dụng trong thánh lễ hay nói chung trong những cử hành phụng vụ phải được thầm quyền của Hội Thánh phê chuẩn .

– Cử chỉ chào kính đầu lễ : trước hết là cử chỉ tôn kính đối với Chúa Kitô qua việc chủ tế cúi mình chào và hôn kính bàn thờ, rồi chào chúc cộng đoàn qua dấu thánh giá và câu đối đáp đưa cộng đoàn vào mầu nhiệm sắp cử hành trong tương quan với các ý lễ và các biến cố của cuộc sống. Các cử chỉ này tạo nên mối hiệp nhất của cộng đoàn được Thiên Chúa quy tụ.

2) Nghi thức sám hối :

Nghi thức sám hối gồm có kinh Thú Nhận và kinh Thương Xót. Phần sám hối này không chú trọng vào việc xét mình tỉ mỉ như khi lãnh nhận bí tích thống hối hội đồng, mà chỉ nhấn mạnh vấn đề đến lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, đặt niềm cậy trông và xin thanh tẩy tâm hồn để xứng danh tham gia vào cử hành thánh lễ .
“ Sau một chút ít thinh lặng, tổng thể cộng đoàn đọc công thức thú tội chung và vị tư tế đọc lời xá giải để kết thúc. Lời xá giải này không có hiệu suất cao của bí tích thống hối. Vào ngày Chúa Nhật, nhất là trong mùa Phục sinh, thay vì nghi thức thống hối thường lệ, đôi lúc nên làm phép và rẩy nước thánh để nhớ lại phép Rửa ” ( QCSLRM 51 ) .
Sau nghi thức sám hối là kinh Thương Xót, trừ khi kinh này đã dùng trong phần sám hối. Phụng vụ thời nay cũng bỏ kinh Thú Nhận và kinh Thương Xót khi Thánh Lễ đã được khởi đầu bằng một nghi thức phụng vụ, ví dụ điển hình sau cuộc rước Lễ Lá, sau nghi thức rảy nước thánh, khi tích hợp với một giờ kinh phụng vụ, hay vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, … hoặc thay bằng những lời kêu cầu Chúa Kitô ( x. SLRM trang 566 ) .

3) Kinh Vinh Danh :

Kinh Vinh Danh là một trong những bài hát cổ xưa của Hội Thánh thời kỳ đầu, và lúc bấy giờ được hát trong những Chúa Nhật ngoài mùa Vọng và mùa Chay, cũng như trong những lễ trọng, lễ kính và những dịp lễ đặc biệt quan trọng. Kinh Vinh Danh chỉ cấm vào những Chúa Nhật mùa Vọng và mùa Chay, nhưng khi những lễ trọng và lễ kính trùng vào mùa này thì vẫn hát như thường lệ, đang khi câu tung hô Alleluia bị cấm cả ở những lễ trọng và lễ kính nằm trong mùa Chay ( chỉ đọc câu tiền xướng trước Phúc Âm mà không có câu Alleluia ; QCTQ 62 ) .

4) Lời nguyện nhập lễ :

Lời nguyện này có tính lịch sử vẻ vang lâu dài hơn vì rất lâu rồi khi chưa thành hình nghi thức sám hối và kinh Vinh Danh thì vị chủ tế đã luôn khởi đầu cử hành phụng vụ bằng một lời nguyện để tập họp cộng đoàn và dẫn vào phụng vụ Lời Chúa. Lời nguyện nhập lễ ngày hôm nay được gọi là lời tổng nguyện, miêu tả đặc tính của từng buổi lễ .
Lời tổng nguyện mang đậm nét Ba Ngôi, thường hướng về Chúa Cha, nhờ Chúa Kitô trong Chúa Thánh Thần .
Có ba yếu tố cơ bản sau đây :
– Lời mời gọi cầu nguyện : “ Chúng ta hãy … ”
– Giây phút thinh lặng để hiệp ý với chủ tế .
– Lời nguyện có ba phần : tung hô phẩm tính của Chúa, lời chúc tụng hay tâm tình nài xin, và câu kết dài .

Câu đáp “AMEN” được sử dụng trong phụng vụ thường mang hai ý nghĩa :

– Diễn tả một mong ước nguyện xin, chấp thuận đồng ý và đống ý một lời cầu nguyện hay một việc làm nào đó vừa được thực thi để nói lên niềm tin cậy cậy trông hoặc chúc tụng cảm tạ Thiên Chúa đã hoặc sẽ triển khai điều con người khẩn nài .
– Diễn tả đức tin của tín hữu trước một cử hành vừa được triển khai, ví dụ điển hình trước khi rước lễ : Tôi tin thật Chúa Kitô đang hiện hữu trong hình bánh thánh và tôi đón rước Chúa ngự vào lòng ; hoặc khi kết thúc dấu thánh giá hoặc kinh Tin Kính ; và như vậy, Amen có nghĩa là lời tuyên xưng đức tin .
Luật phụng vụ chỉ được cho phép chủ tế đọc hoặc chọn đọc một trong những lời tổng nguyện, chứ không được phép phối hợp hay đổi khác lời nguyện đã được Hội Thánh pháp luật ( QCTQ 54 : “ trong thánh lễ luôn luôn chỉ đọc một lời nguyện nhập lễ ” ) .

 

II. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Phụng vụ Lời Chúa bắt nguồn từ thực hành thực tế của Dân Chúa trong thời Cựu Ước. Chúa Giêsu đã tham gia hoặc đã đọc và lý giải Thánh Kinh tại những hội đường Do Thái ( Lc 4,16 ). Các tông đồ và cộng đoàn tiên khởi cũng đã tham gia những buổi hội họp ở hội đường Do Thái ; và rồi hình thành phụng vụ Lời Chúa cho riêng mình theo cách thế của người Do Thái nhưng dưới ánh sáng của mầu nhiệm Chúa Kitô. Phần Phụng vụ Lời Chúa khởi đầu từ bài đọc Thánh Kinh thứ nhất, và kết thúc khi đọc xong lời nguyện tín hữu .

1) Các bài đọc Thánh Kinh :

Công đồng Vatican II khi canh tân thánh lễ đã nhắm ý hướng : “ Mở rộng kho tàng Thánh Kinh hơn nữa, để trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, dân Chúa sẽ được nghe những phần Kinh Thánh quan trọng ” ( PV 51 ). Vì không hề đọc hết những bản văn Thánh Kinh quan trọng trong một năm nên phụng vụ Lời Chúa được chia thành chu kỳ luân hồi 3 năm A-B-C, còn ngày thường của mùa thường niên được chia thành hai năm chẵn và lẻ ( năm I và năm II ) .
Việc sắp xếp năm A, B hay C của ngày Chúa Nhật không nhất thiết phải theo một chủ đề. Bài đọc một thường rút ra từ Cựu Ước sao cho tương thích với bài Tin Mừng lễ hôm đó ( trừ mùa Phục sinh đọc sách Công Vụ ). Bài đọc hai được chọn từ những thư Tân Ước và không nhất thiết phải trùng hợp sáng tạo độc đáo với bài Tin Mừng. Còn bài đọc ba khi nào cũng được rút ra từ một trong bốn sách Tin Mừng. Các bài Tin Mừng được chọn để nói lên ý nghĩa của đợt nghỉ lễ hay mùa phụng vụ, còn trong những Chúa Nhật thường niên thì đọc theo thứ tự .
Việc đọc những bài Thánh Kinh chiếm một chỗ quan trọng trong những buổi cử hành phụng vụ, vì vậy cần phải công bố Lời Chúa tại giảng đài, một vị trí mà mọi người đều hoàn toàn có thể nhìn thấy. Sang thời Trung Cổ, linh mục đọc sách thánh ở bên trái bàn thờ cúng rồi sang bên phải bàn thờ cúng để đọc bài Tin Mừng, còn bài giảng sẽ được giảng giải ở một chỗ riêng giữa lòng nhà thời thánh và tách rời khỏi thánh lễ. Trong khi đọc lời nguyện nhập lễ, không nên vận động và di chuyển, chỉ đến khi đọc câu kết “ Chúng con cầu xin … ” mới đi lên đọc sách thánh .
Bài đọc 1 và 2 không có vị trí điển hình nổi bật như bài Tin Mừng nên mọi người ngồi khi nghe đọc hai bài sách thánh này, và việc công bố cũng không sang chảnh như bài Tin Mừng. Vì thế không được tôn vinh hai bài đọc này bằng cách vận dụng những nghi thức dành cho bài Tin Mừng, như bắt mọi người đứng nghe, hoặc một người đọc và một người đứng bên cạnh chờ hát đáp ca, hoặc chú rể đọc thì cô dâu đứng hầu bên cạnh ; cũng không được giơ cao sách bài đọc như kiểu rước sách từ chỗ ngồi của người đọc lên giảng đài ; hoặc từ một chỗ để sẵn ở cung thánh xuống giảng đài ( QCTQ 120 ) ; cũng không được chia vai để đọc những bài Thánh Kinh, trừ bài Thương Khó trong Tuần Thánh ; cũng không được công bố hai bài sách thánh này ở một giảng đài khác với giảng đài công bố bài Phúc Âm. Thái độ đúng đắn nhất khi nghe những bài sách thánh là tĩnh mịch nghe một người thay mặt đại diện cộng đoàn công bố, chứ không phải làm cho sinh động như một màn trình diễn .
Mỗi nhà thời thánh phải có một Giảng đài cố định và thắt chặt ( tòa Phúc Âm không xê dịch như kiểu một giá sách ), khác với bàn thờ cúng và ghế chủ sự, có một vị trí sang chảnh để công bố Lời Chúa ( chung cho cả ba bài đọc ). Để tôn trọng Lời Chúa, giảng đài chỉ dành riêng cho việc công bố Lời Chúa, hát Thánh vịnh đáp ca, công bố Tin Mừng Phục sinh, và xướng những ý nguyện chung ( không được sử dụng tòa Phúc Âm để dẫn lễ, tập hát, thông tin, … ) ( QCTQ 309 ) .
Lời dẫn vào những bài đọc tuy không thuộc thành phần của thánh lễ nhưng cũng được phép làm để giúp cộng đoàn hiểu một số ít ý chính của bài đọc sắp nghe. Tuy nhiên lời dẫn phải vắn tắt, không được phép dài hơn bài đọc, chỉ cần nêu lên một hai ý chính để chuẩn bị sẵn sàng người nghe, và tránh kiểu nói huấn dụ như một bài giảng hay bài suy niệm ( bài Tin Mừng không cần phải có lời dẫn ) .

2) Đáp ca :

“ Khi nghe những bài sách thánh là Thiên Chúa nói với dân của Người, và đáp lại Thiên Chúa bằng tiếng hát lời kinh ” ( PV 33 ). Thánh Vịnh đáp ca là lời đáp trả của con người sau khi nghe Chúa nói qua những bài đọc, cho nên vì thế những Thánh Vịnh này đã được Hội Thánh lựa chọn sao cho tương thích với bài sách thánh vừa đọc. Dùng chính Lời Chúa để thưa lại với Chúa là xứng danh và vui vẻ Chúa nhất. Vì thế không ai được phép thay thế sửa chữa đáp ca bằng một bài hát nào không phải là Thánh Vịnh ; và cũng chỉ nên sửa chữa thay thế bằng những Thánh Vịnh mà sách bài đọc đã chọn sẵn để biến hóa .
Cách đọc hay hát Thánh Vịnh đáp ca thường thì là một người hát một số ít câu rồi cộng đoàn đáp lại bằng một điệp ca ngắn. Người hát sẽ đứng ở toà giảng hay một nơi nào thuận tiện trước công chúng .

 

3) Lời tung hô trước Phúc Âm :

Alleluia là tiếng Do Thái, có nghĩa là hãy chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa. Nguyên thuỷ, Phụng vụ dùng từ Alleluia để miêu tả đặc tính hân hoan trước khi nghe bài Tin Mừng, trong khi Phó tế rước sách Tin Mừng thì người ta lập lại nhiều lần tiếng Alleluia. Về sau người ta thêm vào một câu ca quy hướng về bài Tin Mừng sắp nghe đọc .
Alleluia được phép đọc hay hát vào những mùa phụng vụ, trừ mùa Chay ( QCTQ 62 ). Bởi thế, những lễ trọng nào rơi vào mùa Chay cũng không được phép đọc hay hát Alleluia ( như lễ Thánh Giuse, lễ Truyền Tin : có kinh Vinh Danh nhưng không hát hay đọc Alleluia ). Vào mùa Chay, lời tung hô Alleluia được sửa chữa thay thế bằng một tiền xướng Phúc Âm. Vì Alleluia và câu xướng có ý nghĩa đi kèm với cuộc rước sách Phúc Âm, nên cần lập lại nhiều lần câu xướng hoặc chỉ lập lại tiếng Alleluia cho đến khi sách Phúc Âm đã được rước tới giảng đài .
Trong trường hợp chỉ có một bài đọc trước bài Tin Mừng thì “ Alleluia hay câu trước Tin Mừng, nếu không hát thì hoàn toàn có thể bỏ ” ( QCTQ 63 c ). “ Ca tiếp liên, ngoài lễ Phục sinh và Hiện Xuống thì được tuỳ ý, và được hát sau Alleluia ” ( QCTQ 64 )

4) Bài Phúc Âm :

Sách Phúc Âm được tôn kính như chính Chúa Kitô, và từ rất sớm, đã hình thành việc rước sách Phúc Âm như là rước Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem thời xưa, và chỉ những người có chức thánh mới được quyền công bố Tin Mừng ( trừ bài thương khó, ca viên hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai người kể và vai phụ ). Luật phụng vụ không cho phép cộng đoàn cầm sách theo dõi hoặc cùng đọc với linh mục, cũng không được phép cho giáo dân đọc lại sau khi linh mục đã đọc .
Trước khi công bố Tin Mừng, có lời chúc “ Chúa ở cùng anh chị em ” để nhấn mạnh vấn đề chính Chúa đang nói trong thánh lễ, và mọi người ghi dấu thánh giá trên mình. Khi vẽ dấu thánh giá trên trán, tất cả chúng ta xin Chúa mở trí để hiểu Lời Chúa ; trên miệng để xin Chúa mở miệng tất cả chúng ta biết nói lời của Chúa ; và trên ngực để xin Chúa mở lòng tất cả chúng ta biết yêu dấu Lời Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta không hề hiểu Lời Chúa theo thánh ý của Thiên Chúa và đúng như truyền thống lịch sử của Hội Thánh nếu Chúa không soi sáng. Chúng ta có khuynh hướng hay nói theo ý riêng mình nên dễ làm mất lòng nhau, còn Lời Chúa là lời tốt đẹp, là lời chân thực nên Chúa có uốn nắn thì tất cả chúng ta mới nói theo Lời Chúa. Chúng ta không hề làm theo Lời Chúa nếu Lời Chúa không xuất phát từ cõi lòng nên tất cả chúng ta phải xin Chúa mở lòng để thương mến và cất giữ Lời Chúa tận trong trái tim. Việc mọi người hướng nhìn về toà Phúc Âm, việc xông hương, cũng như lời tung hô của người nghe và cử chỉ hôn kính sách Phúc Âm của người đọc đều nói lên những tâm tình tôn kính đó .

5) Bài diễn giảng :

Việc diễn giảng trong cử hành phụng vụ chỉ dành riêng cho những người có chức thánh, dù người đó chủ tế hay giúp lễ, đồng tế hay không đồng tế vẫn hoàn toàn có thể giảng trong thánh lễ ; không có việc san sẻ theo nhóm ở trong thánh lễ .
Nội dung của bài giảng là “ diễn giải một hoặc những bài đọc Thánh Kinh, hoặc một bản văn khác thuộc phần thường lễ hay phần riêng của thánh lễ ngày đó, đồng thời chú ý quan tâm đến mầu nhiệm được kính nhớ, hay nhu yếu riêng không liên quan gì đến nhau của thính giả ” ( QCTQ 65 ) .
Bài giảng là một thành phần của thánh lễ và thiết yếu để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu ( QCTQ 65 ). Đây không phải là phần nhiệm ý nhưng là pháp luật của Hội Thánh phải diễn giảng trong những ngày Chúa Nhật và lễ buộc khi có đông giáo dân tham gia ( QCTQ 66 ) .
Bài Tin Mừng luôn luôn phải công bố ở Toà Phúc Âm, còn bài giảng hoàn toàn có thể triển khai ở ghế chủ sự hay một chỗ khác. Ngày xưa vì cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh nên bài giảng đã bị đưa ra sau thánh lễ và diễn giảng tại toà giảng ở giữa nhà thời thánh nơi một bục cao .

6) Kinh Tin Kính :

Kinh Tin Kính là lời tuyên xưng đức tin để đáp lại Lời Chúa vừa được loan báo và diễn giải trong những thánh lễ Chúa Nhật và lễ trọng. Lời kinh thuộc ngôi thứ nhất số ít, nhưng lại được cộng đoàn đọc hay hát để nhấn mạnh vấn đề đức tin yên cầu ý thức lao vào của mỗi người. Kinh Tin Kính thường dùng trong thánh lễ là bản kinh của công đồng Nixê-Côngtăngtinô ( Nicée-Constantinople ) ( tk IV ), nhưng vẫn hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế bằng kinh Tin Kính của những tông đồ, hoặc dùng công thức tuyên xưng đức tin của Bí tích Thánh Tẩy trong đêm Vọng Phục sinh .

7) Lời nguyện tín hữu :

Công đồng Vaticanô II đã tái lập lại lời nguyện chung này trong những thánh lễ Chúa Nhật, lễ trọng và những lễ đặc biệt quan trọng. Sau phần gợi ý cầu nguyện của chủ tế là phần xướng những ý nguyện do Phó tế ( ưu tiên số một ) hay một ai đó xướng tại giảng đài hay một nơi nào đó thích hợp, hoặc phân loại cho nhiều người đọc .

Thứ tự những ý nguyện thường là :

– Cho những nhu yếu của Hội Thánh .
– Cho chính quyền sở tại và quốc tế .
– Cho một hạng người, hay một trường hợp đặc biệt quan trọng .
– Cho cộng đoàn địa phương ( QCTQ 70 ) .
Các ý nguyện khác với lời nguyện, vì ý nguyện chỉ là câu gợi ý cho cộng đoàn cầu nguyện, còn lời nguyện là do chủ tế cầu nguyện nhân danh cộng đoàn. Vì thế, không nên khởi đầu bằng câu “ Lạy Chúa ”, làm thế sẽ lẫn lộn với lời cầu nguyện của chủ tế .
Có thể nêu trực tiếp, ví dụ điển hình : “ Chúng ta hãy cầu nguyện cho … ” ; hoặc nêu nguyên do rồi mới mời gọi cầu nguyện : “ Thiên Chúa là đấng chậm bất bình và giàu lòng thương xót. Chúng ta hãy cầu nguyện cho … ; Chúng ta chúc tụng Chúa …, xin cho … ” .
Nói chung mỗi ý nguyện phải ngắn gọn, dễ hiểu và cầu xin một ý thôi. Sau mỗi ý nguyện, cộng đoàn biểu lộ sự ưng ý bằng một câu đáp chung hay cầu nguyện trong thinh lặng ( QCTQ 71 ). Lời nguyện kết của chủ tế là lời xưng hô với Chúa Cha hoặc Chúa Giêsu, ( không xưng hô với Đức Mẹ hay những thánh ) rồi lời nài xin và câu kết ngắn .

 

III. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Phụng Vụ Thánh Thể link với Phụng vụ Lời Chúa để làm ra một cử hành phụng tự duy nhất. Phụng vụ Thánh Thể mở màn từ việc chuẩn bị sẵn sàng lễ vật đến hết lời nguyện hiệp lễ, và có ba phần rõ ràng :

1) Chuẩn bị lễ vật .

– Xin lễ kèm theo bổng lễ :

Truyền thống của Hội Thánh tiên khởi là Dân Chúa đem đến của lễ vừa để cử hành Thánh Thể, vừa để trợ giúp Hội Thánh, đặc biệt quan trọng là những người nghèo. Dần dà ý tưởng sáng tạo dâng lễ vật trong thánh lễ an táng đã dẫn đến việc xin lễ cầu nguyện theo ý chỉ rõ ràng và có kèm theo bổng lễ. Hội Thánh đã nhìn nhận tập tục xin lễ như để góp thêm phần vào hoạt động và sinh hoạt của Hội Thánh và trợ giúp linh mục :
“ Theo tập tục đã được Hội Thánh công nhận, một tư tế cử hành hay đồng tế Thánh Lễ được phép nhận bổng lễ để vận dụng theo một ý chỉ rõ ràng ” ( GL 945 / 1 ) .
“ Khi dâng bổng lễ để Thánh Lễ được vận dụng theo ý chỉ của mình, những tín hữu góp phần vào thiện ích của Hội Thánh : bằng việc dâng cúng ấy, họ góp thêm phần nâng đỡ những thừa tác viên và những hoạt động giải trí của Hội Thánh ” ( GL 946 ) .
Ngày nay Hội Thánh khuyên nên dâng lễ vật vào những ngày Chúa Nhật, lễ trọng và những dịp đặc biệt quan trọng ; và dù những ngày thường không có việc dâng lễ vật thì ý nghĩa và hiệu lực thực thi hiện hành của nó vẫn có như xưa .

– Sửa soạn bàn thờ và nhận lễ vật :

Theo như Quy chế tổng quát của Sách Lễ Rôma năm 2000 số 73 nói việc tiên phong là sửa soạn bàn thờ cúng, cũng gọi là bàn tiệc của Chúa, TT của mọi cử hành Thánh Thể. Việc sửa soạn bàn thờ cúng gồm có trải khăn thánh, khăn lau chén, Sách Lễ và chén lễ. Kế đến, chủ tế hay phó tế xuống nhận lễ vật do giáo dân mang lên là bánh và rượu để đưa lên bàn thờ cúng, còn những phẩm vật khác không trực tiếp dùng vào việc cử hành Thánh Thể, như hoa đèn, hoa quả, tiền tài … phải để ở một nơi nào xứng hợp ngoài bàn thờ cúng. Vì thế người ta thường chưng hoa nến ở những kệ giá riêng không liên quan gì đến nhau khỏi bàn thờ cúng .
Thực ra, điều quan trọng trong việc dâng lễ vật là phải có bánh rượu và nước thì mới có cử hành thánh lễ, nên phải được ưu tiên hơn mọi thứ khác ; và ý nghĩa của nó là để nói lên lòng tri ân Thiên Chúa về muôn ân huệ đã nhận lãnh, vừa muốn góp thêm phần vào của lễ sẽ được biến hóa thành Mình Máu Chúa, vừa để trợ cấp cho những hoạt động và sinh hoạt của Hội Thánh .
Ca tiến lễ được hát ngay khi khởi đầu nhận của lễ hay chuẩn bị sẵn sàng bàn thờ cúng, chứ không phải đợi chủ tế đọc lời chúc tụng trên của lễ rồi mới hát ( QCTQ 74 ). Sau khi nhận lễ vật xong, vẫn hoàn toàn có thể liên tục hát, hoặc đọc đối đáp với điều kiện kèm theo bài hát này mang ý nghĩa tiến dâng hoặc chúc tụng .

– Việc xông hương của lễ và bàn thờ :

Bánh lễ theo truyền thống cuội nguồn bắt đầu của Hội Thánh trong nhiều thế kỷ là sử dụng bánh có men hoặc không men. Truyền thống Tây Phương thường dùng bánh không men theo gương Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly. Hình dạng của bánh lễ tròn mỏng mảnh có in hình Chúa Giêsu như lúc bấy giờ có từ thế kỷ XII. Bánh được nướng khô để dễ dữ gìn và bảo vệ, và hoàn toàn có thể bẻ ra nhiều phần cho một chút ít giáo dân cùng rước lễ là tốt nhất .
Sau lời chúc tụng trên bánh, phó tế hay linh mục pha nước vào rượu. Theo tập quán Rôma rất lâu rồi, khi uống những loại rượu nặng, người ta pha thêm nước để giảm nồng độ, và thường làm trước mặt thực khách. Hội Thánh đã đảm nhiệm cách thực hành thực tế này và từ từ người ta thêm vào đó những ý nghĩa mới là dấu chỉ trái đất được thông phần vào bản tính của Thiên Chúa :
“ Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham gia vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con ” ( NTTL ) .

– Sau phần chúc tụng trên bánh và rượu, chủ tế có thể xông hương lễ vật, bàn thờ, thánh giá rồi Phó tế hoặc giúp lễ xông hương cho chủ tế, vì thừa tác vụ thánh, và cộng đoàn, vì phẩm giá phép Rửa. Nếu dùng lư hương thì lúc này chủ tế tiến ra bỏ hương hay vái nhang theo tập tục địa phương, chứ không phải là nhận lễ vật rồi vái nhang luôn cho tiện.

Có hai ý nghĩa trong việc xông hương : lời cầu nguyện và sự kính trọng. Việc xông hương là hình ảnh của lời cầu nguyện và lễ vật của dân Chúa như hương trầm toả bay dâng lên trước tôn nhan Thiên Chúa .

– Việc rửa tay :

Việc rửa tay có ngay từ lúc bắt đầu vì lễ vật rất lâu rồi là những hoa màu ruộng đất và cả những đồ vật của đời sống để trợ giúp người nghèo và những hoạt động và sinh hoạt của Hội Thánh, nên chủ tế cần rửa tay trước khi dâng lễ. Ngày nay nghi thức rửa tay vẫn được duy trì nhưng mang ý nghĩa thanh tẩy : “ biểu lộ lòng ao ước được thanh tẩy trong tâm hồn ” ( QCTQ 76 ) .

– Lời mời gọi :

“ Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng đồng ý ”, thoạt đầu là lời của chủ tế nói với những người dâng lễ vật ngay khi họ dâng lễ vật, giờ đây được đổi ra sau như muốn nói với toàn thể cộng đoàn phụng vụ, rằng lễ vật của chủ tế dâng cũng là của toàn thể Dân Chúa .

– Lời nguyện tiến lễ :

Lời nguyện nhập lễ kết thúc phần mở màn thánh lễ để dẫn vào Phụng vụ Lời Chúa, thì lời nguyện tiến lễ kết thúc phần sẵn sàng chuẩn bị lễ vật để dẫn vào cử hành Thánh Thể, và lời nguyện hiệp lễ kết thúc Phụng vụ Thánh Thể để chuyển sang phần kết lễ .
Lời nguyện trên lễ vật miêu tả tâm tình tạ ơn và xin Chúa thương nhận của lễ được Hội Thánh dâng tiến để trở thành Mình và Máu Chúa Kitô .

 

2) Kinh Nguyện Thánh Thể .

“ Bây giờ mở màn điểm TT và cao nhất của hàng loạt việc cử hành, nghĩa là chính kinh nguyện Thánh Thể, gồm việc tạ ơn và thánh hoá. Vị tư tế mời gọi giáo dân hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Chúa ; đồng thời link họ với mình trong lời cầu nguyện, để nhân danh tổng thể cộng đoàn dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha, qua Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Ý nghĩa của lời cầu nguyện này là toàn thể cộng đoàn tín hữu kết hiệp với Đức Kitô mà tuyên xưng những kỳ công của Thiên Chúa và hiến dâng hy lễ ” ( QCTQ 78 ) .
Kinh nguyện Thánh Thể mở màn từ kinh tiền tụng đến hết vinh tụng ca. Trước Công đồng Vaticanô II, Hội Thánh Rôma chỉ có một Kinh nguyện Thánh Thể duy nhất ( Kinh nguyện Thánh Thể I ) với nhiều lời tiền tụng đổi khác. Trước Vatican II, thánh lễ bằng tiếng La Tinh nên cộng đoàn tham gia bằng cách đọc lời dẫn giải, lần hạt, … Quy chế sách lễ Rôma lúc bấy giờ nhấn mạnh vấn đề :
“ Những phần dành cho vị chủ tọa, thì buộc chủ tế phải đọc rõ ràng, lớn tiếng và buộc mọi người phải chú ý lắng nghe. Vì thế, khi chủ tế đọc những phần đó, không ai được đọc hay hát kinh nào khác, cũng không được đánh đàn hay chơi nhạc cụ nào khác ” ( QCTQ 32 ) .

– Kinh tiền tụng :

Sau phần đối đáp giữa chủ tế và cộng đoàn để hiệp nhất với lời tạ ơn của Chúa Kitô, lời tiền tụng có ba phần rõ ràng : lời tạ ơn Thiên Chúa qua Đức Kitô, nguyên do tạ ơn dựa vào mầu nhiệm mừng kính, và lời kết dẫn vào lời tung hô của cộng đoàn. Phụng vụ có 4 kinh nguyện Thánh Thể nhưng có hơn 80 lời tiền tụng khác nhau dành cho những thánh lễ. Ngoài ra còn có 9 Kinh nguyện Thánh Thể khác dành cho những lễ sám hối, tùy nhu yếu và lễ trẻ nhỏ .

– Kinh Thánh Thánh Thánh :

Lời tung hô Thánh, Thánh, Thánh là lời kinh kết hiệp lời tung hô của những thiên thần với lời ca vang của dân Do Thái đón Chúa vào thành, để chúc tụng Thiên Chúa và tung hô Đức Kitô :
“ Thánh ! Thánh ! Chí thánh !
Đức Chúa những đội binh là Đấng Thánh !
Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa ! ” ( Is 6,3 ) .
“ Hoan hô Con Vua Đavít !
Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !
Hoan hô trên những tầng trời ” ( Mt 21,9 ) .

– Kinh khẩn cầu Chúa Thánh Thần :

Trong cử hành Thánh Thể, lời khẩn cầu Thánh Thần thánh hóa lễ vật có một vai trò quan trọng đặc biệt quan trọng, vì chỉ có Chúa Thánh Thần tác động ảnh hưởng thì linh mục đọc lời Truyền Phép mới đổi khác bánh và rượu thành Thánh Thể. Không có Chúa Thánh Thần thì việc cử hành Thánh Thể không thể hiện tại hóa khu công trình cứu độ của Đức Kitô. Lời Truyền Phép là lời của Đức Giêsu, nhưng lời này chỉ sinh hiệu suất cao nhờ Thánh Thần. Ba Kinh Nguyện Thánh Thể mới được thêm vào sau Công đồng Vatican II đã quan tâm tới vai trò của Chúa Thánh Thần trong hy tế Thánh Thể. Mỗi kinh đều có hai lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần ở trước và sau lời Truyền Phép để nài xin Thiên Chúa thánh hóa và biến hóa bánh và rượu trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, và sau truyền Phép là xin cho mọi người khi thông phần Mình Máu Chúa trở nên một thân thể và một niềm tin trong Đức Kitô. Các lời khẩn xin Thánh Thần trước khi Truyền Phép đều được linh mục vừa đọc vừa đặt tay trên lễ vật, một cử chỉ truyền thống để ban ơn Chúa Thánh Thần .

– Phần tường thuật việc thiết lập Thánh Thể :

Khi tường thuật lại việc Chúa Kitô thiết lập Thánh Thể, Hội Thánh muốn vật chứng đức tin của mình vào sự hiện hữu thực sự của Chúa Kitô và chính Chúa cử hành qua thừa tác vụ của Hội Thánh. Các lời Truyền Phép trong sách Tân Ước tuy có khác nhau, tuy nhiên vì nguyên do mục vụ, Hội Thánh chỉ duy trì một công thức giống nhau cho những Kinh Nguyện Thánh Thể .
“ Trong phần tường thuật việc lập Bí tích Thánh Thể, nhờ hiệu lực hiện hành của lời và cử chỉ Đức Kitô, cũng như thế lực của Thánh Thần, bánh rượu trở thành Mình và Máu Đức Kitô, lễ vật chính Người đã dâng trên thập giá ” ( GLHTCG 1353 ) .

– Kinh tưởng niệm :

Hội Thánh tưởng niệm đến cuộc khổ nạn, Phục hồi và cuộc quang lâm vinh hiển của Đức Giêsu như một lời chứng minh và khẳng định đức tin vào mầu nhiệm Vượt qua là TT của mọi cử hành thánh lễ. Trong thánh lễ, tất cả chúng ta không tưởng niệm người vắng mặt, nhưng tưởng niệm Đấng Hằng Sống, và tưởng niệm mãi cho đến ngày Quang Lâm, như câu tung hô sau Truyền Phép .
“ Khi cử hành bí tích Thánh Thể, Hội Thánh tưởng niệm cuộc Vượt qua của Đức Kitô ; lúc đó, cuộc Vượt qua này trở nên hiện hữu giữa cộng đoàn, vì lễ tế của Đức Kitô trên thập giá chỉ dâng một lần là đủ và luôn luôn sôi động để đem lại ơn cứu độ ” ( GLHTCG 1364 ) .
Thánh Thể là một mầu nhiệm đức tin vào cuộc Vượt qua của Chúa Kitô, và diễn đạt niềm kỳ vọng cánh chung của con người được trở nên giống Chúa Kitô khi Ngài lại đến trong vinh quang .

– Lời nguyện dâng tiến :

Đây là lời dâng lên Chúa Cha để xin Người ban Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh trở nên Thân Thể sôi động của Chúa Kitô. Nhớ đến Chúa Giêsu, tất cả chúng ta phải thao tác mà Chúa đã làm khi xưa trong bàn tiệc ly và vẫn liên tục làm trong Hội Thánh khi tất cả chúng ta cử hành Thánh Thể. Đó là mỗi Kitô hữu hãy hiến dâng thân mình làm lễ vật quyết tử như Chúa đã làm. Chúng ta là thân thể huyền nhiệm của Chúa thì hãy để cho Chúa dâng hiến Thân Mình Ngài lên Chúa Cha làm lễ vật tạ tội cho quả đât được ơn giao hòa. Mỗi khi tham gia thánh lễ là mỗi lần tất cả chúng ta cùng với Chúa Giêsu dâng lễ, và lễ vật cũng chính là thân mình của tất cả chúng ta, vì hết thảy tất cả chúng ta thuộc về Nhiệm Thể của Ngài. Chúa Giêsu không hề tự hiến toàn vẹn nếu như vẫn còn một chi thể của Ngài chưa cùng Ngài hiến tế ( x. QCTQ 78 f ) .
Khi Hội Thánh cử hành Thánh Thể thì không còn là Chúa Giêsu năm xưa nữa, mà là Chúa Giêsu Phục sinh, Đấng đã chết rồi đã sống lại và hiện đang sống đến muôn thuở muôn đời. Có thể nói có hai Thân Mình của Chúa Giêsu trên bàn thờ cúng : Thân Mình thật của Ngài là thân xác ‘ được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria ’ và đã Phục sinh ; và Thân Thể huyền nhiệm của Ngài là Hội Thánh cũng hiện hữu một cách mầu nhiệm trên bàn thờ cúng. Vì thế khi nói : “ Này là Mình Ta ”, thì trong cái Ta của Chúa có cái tôi nhỏ bé của những Kitô hữu ; và thánh Phaolô gọi là “ Chúa Kitô toàn thể ”, khi ngài viết : “ Tôi làm trọn những gì còn thiếu sót trong cuộc khổ nạn của Chúa Kitô nơi thân xác tôi ” ( Col 1,24 ) .
Vì lẽ đó, cũng hoàn toàn có thể nói có hai hiến vật trên bàn thờ cúng : một hiến vật là bánh và rượu sẽ trở nên Mình và Máu Chúa, và một hiến vật khác là chính người tín hữu sẽ trở thành Nhiệm Thể Chúa Kitô. Trong Kinh Nguyện Thánh Thể II, III và IV có hai lời khẩn cầu Chúa Thánh Thần : một lời khẩn cầu cho bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, và một lời lời khẩn cầu sau Truyền Phép xin cho toàn bộ tất cả chúng ta “ trở nên một thân thể và một niềm tin trong Đức Kitô ”, “ một của lễ muôn đời dâng tiến Chúa ” .

– Kinh chuyển cầu :

Mỗi khi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, phụng vụ thường xen vào những lời chuyển cầu cho Hội Thánh toàn thế giới, cho Đức Giáo Hoàng và Đức Giám Mục giáo phận, cho sự hiệp nhất của Hội Thánh, cho những người đã qua đời, và cho những người đang tham gia cử hành Thánh Thể .
Kinh chuyển cầu này nói lên mầu nhiệm Hội Thánh thông công .

– Vinh tụng ca :

Vinh tụng ca là lời tung hô Ba Ngôi kết thúc Kinh Nguyện Thánh Thể như là cùng đích của cử hành phụng vụ. Lời tôn vinh quy chiếu về Chúa Cha nhờ Chúa Kitô ( cùng với Người và trong Người ), và trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Dù rằng cả Ba Ngôi đều nhận một thế lực và vinh dự như nhau, tuy nhiên lời tôn vinh của con người chỉ có giá trị khi được link với Chúa Kitô và qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần .

 

IV. NGHI THỨC HIỆP LỄ

Nghi thức hiệp lễ khởi đầu từ kinh Lạy Cha đến hết lời nguyện hiệp lễ .

1) Kinh Lạy Cha .

Kinh Lạy Cha là kinh của những con cùng một Cha trên trời nài xin bánh sự sống, và cũng là kinh của những anh chị em biết tha thứ cho nhau khi uống “ Máu đổ ra để tha tội ” của Chúa. Sau Vinh tụng ca, chủ tế đọc lời mời cầu nguyện rồi hết mọi tín hữu cùng đọc kinh Lạy Cha với ngài. Hội Thánh không ngăn cản cử chỉ dang tay của giáo dân cùng với linh mục đọc kinh Lạy Cha, tuy nhiên để cho Hội Đồng Giám Mục những nước lao lý để có sự thống nhất trong một Giáo Hội địa phương .

2) Nghi thức chúc bình an.

Cử chỉ trao ban bình an nguyên thủy đi trước phần dâng tiến lễ như một dấu chỉ hòa giải và tha thứ trước khi dâng lễ ( Mt 5,23 ). Sau này trước khi lên rước lễ, người ta cũng trao ban bình an cho nhau vì tổng thể cùng ăn một bánh và uống chung một chén. Chúc bình an là cử chỉ hòa giải đã nhắc tới trong kinh Lạy Cha giờ đây được biểu lộ trước khi san sẻ cùng một tấm bánh. Mỗi người làm hòa với những người chung quanh để cho thấy mình muốn sống bình an với hết mọi người .
Quy định phương pháp trao ban bình an thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Giám Mục để thích nghi với thực trạng và văn hóa truyền thống mỗi địa phương. HĐGM Nước Ta pháp luật giáo dân chúc bình an thì hai bên quay vào nhau, tay để trước ngực, cúi đầu chào nhau, còn so với linh mục đồng tế thì nói thêm câu : “ Bình an của Chúa ở cùng cha ” .

3) Nghi thức bẻ bánh.

Đây chính là việc bẻ Bánh ra làm nhiều phần để chia cho nhau và muốn nói rằng tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng chỉ san sẻ một bánh sự sống là Đức Kitô, cũng như tất cả chúng ta tuy nhiều nhưng phải hiệp nhất nên một thân thể là Đức Kitô .
Đang lúc bẻ Bánh thì cộng đòan đọc hay hát kinh Chiên Thiên Chúa, và hoàn toàn có thể lập đi lập lại nhiều lần cho đến khi chủ tế phân phát cho những đồng tế xong .

4) Rước Lễ.

Rước lễ nhằm mục đích mục tiêu kết hiệp với Chúa Giêsu để chính Người trở thành của ăn thức uống thiêng liêng cho tất cả chúng ta cho đến khi được kết hiệp vĩnh viễn ở trên trời. Tiếp rước và hiệp thông với Chúa Kitô là nhìn nhận “ Người là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian ”. Rước Mình và Máu Chúa Giêsu là một việc làm rất là quan trọng của đức tin .
“ Thánh Lễ vừa là tưởng niệm hy tế để lưu truyền muôn đời hy tế thập giá, vừa là bàn tiệc thánh để thông hiệp Mình và Máu Chúa ; hai ý nghĩa này song song với nhau và không hề tách rời. Những cử hành hy tế Thánh Thể hướng đến việc những tín hữu phối hợp với Chúa Kitô nhờ rước lễ. Rước lễ là đảm nhiệm chính Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến vì tất cả chúng ta ” ( GLHTCG 1382 )

– “Amen” là lời tuyên xưng đức tin: “Con tin thật đây là Mình Máu Chúa, con thờ lạy và cung kính muốn được rước Chúa vào lòng”. Đây không phải là một gợi ý nên thưa hay không thưa ‘Amen’, nhưng là yếu tố cần thiết để biểu lộ đức tin khi rước Chúa. Khi cho rước lễ, thánh Augustinô nói với mỗi tín hữu: “Đây là Mình Thánh Chúa Kitô. Con hãy trở nên như Đấng con đang tiếp rước !” Ngày nay được rút gọn lại: “Mình Thánh Chúa Kitô”, chúng ta thưa “Amen” với đức tin và sự dấn thân đặc biệt.

– Có hai cách thức rước lễ : rước lễ trên lưỡi và rước lễ trên tay, song người tín hữu không được từng người tiến đến bình đựng Mình Thánh tự cầm và đưa vào miệng, mà chỉ cầm và đưa vào miệng sau khi đã nhận từ thừa tác viên trao cho. Luật phụng vụ cũng buộc tín hữu phải rước Mình Thánh Chúa ngay, không được mang về chỗ hay về nhà, dù là để thờ lạy hay chiêm ngắm.

Đang khi vị tư tế Rước Lễ thì hát ca hiệp lễ ( không hát thì đọc ) biểu lộ niềm vui, đồng tâm hiệp nhất của cộng đòan. Ca hiệp lễ hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng một bài hát thích hợp đã được chuẩn nhận. Sau Rước Lễ sẽ im re để cám ơn Chúa, hoặc hát một bài ca tạ ơn ( không được hát những bài về Đức Mẹ, những thánh … trong lúc này ) .

– Sự hiện diện thực sự (theo bản thể) của Chúa Giêsu trong hình bánh và rượu không tồn tại lâu trong người rước lễ, vì khi hình bánh và rượu tiêu tan đi thì sự hiện diện bí tích này không còn nữa. Sau một khoảnh khắc rất ngắn, khi hình bánh và rượu đã tiêu tan, chỉ còn lại sự hiện diện tâm linh của Chúa Giêsu nơi người chịu lễ.

5) Lời nguyện hiệp lễ .

Lời nguyện cuối cùng của thánh lễ này là tạ ơn vì hồng ân Rước Lễ và xin cho mầu nhiệm đã cử hành sinh hiệu quả trong mọi sinh hoạt thường ngày.

 

V. NGHI THỨC KẾT LỄ

Linh mục chủ sự khai mạc thánh lễ thì cũng kết thúc thánh lễ và nài xin phúc lành của Thiên Chúa xuống trên cộng đoàn. Có hai hình thức ban phép lành cuối lễ, đơn thuần hoặc trang trọng. Thánh lễ chấm hết nhưng cuộc sống Kitô hữu là một thánh lễ nối dài để họ làm chứng và dân thân Giao hàng. Thánh lễ phải khởi sự trong chính đời sống vì đời sống người tín hữu cũng là một phần vật liệu của thánh lễ .
Vì thế, thánh lễ phải dẫn tới đời sống như nguồn mạch thánh hóa đời sống. Người Kitô hữu không có hai cuộc sống song song và khác biệt : một bên là đời tôn giáo cô đọng trong thánh lễ, một bên là đời trần tục bao trùm hết mọi họat động. Phải đem thánh lễ vào đời sống, và đem đời sống vào thánh lễ .

Mục 6 : CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

 

“ Trong khi chu toàn trách nhiệm tư tế của Đức Kitô, Giáo Hội cử hành phụng vụ giờ kinh, nhờ đó Giáo Hội lắng nghe Thiên Chúa nói với dân Ngài, tưởng niệm mầu nhiệm ơn cứu chuộc, ca tụng Ngài không ngớt bằng lời kinh và khẩn cầu phần rỗi cho cả quốc tế ” ( GL 1173 )

I. Ý NGHĨA

Giờ Kinh Phụng Vụ là lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và hàng loạt hoạt động và sinh hoạt của con người .
Cầu nguyện là trách nhiệm chính yếu của những Kitô hữu vì Hội Thánh làm theo lời Chúa Kitô dạy là “ phải cầu nguyện luôn, không được nản chí ” ( Lc 18,1 ). Thật vậy, ngay từ thời những tông đồ, những tín hữu đã chuyên cần cầu nguyện vào những thời gian nhất định. Sách Công Vụ kể những môn đệ họp nhau cầu nguyện vào giờ thứ ba ( Cv 2,15 ), vị thủ lãnh những tông đồ “ lên sân thượng cầu nguyện vào giờ thứ sáu ” ( 10,9 ), ông Phêrô và ông Gioan lên đền thờ vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín ( 3,1 ), “ vào quãng nửa đêm, ông Phaolô và ông Xila cầu nguyện ca tụng Chúa ” ( 16,25 ). Dần dà với thời hạn, “ tại nhiều nơi đã sớm có thói quen dành những khoảng chừng thời hạn rõ ràng để cầu nguyện chung với nhau như vào giờ cuối ngày, khi trời tối và lúc lên đèn, hoặc giờ đầu ngày, lúc đêm tàn và ngày ló rạng ” ( KPV 1 ) để thánh hóa ngày sống của mình .
Những buổi cầu nguyện chung như thế từ từ tạo thành một chu kỳ luân hồi giờ kinh nhất định, và đó là lời cầu nguyện của Hội Thánh cùng với Chúa Kitô và dâng lên Chúa Kitô .

II. CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ TRONG NGÀY

So với những cử hành phụng vụ khác, những Giờ Kinh Phụng Vụ có đặc thù thánh hóa hàng loạt chu kỳ luân hồi thời hạn ngày và đêm, như lời thư gửi tín hữu Do Thái : “ Nhờ Chúa Giêsu, tất cả chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ca tụng làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa ” ( Dt 13,15 ) .
Các Giờ Kinh Phụng Vụ lúc bấy giờ được chia thành 5 giờ kinh khác nhau trong ngày, đó là kinh Sách, kinh Sáng, kinh Trưa, kinh Chiều và kinh Tối :

1 * Kinh Sách đề ra cho dân Chúa phương tiện phong phú nghiền ngẫm Kinh Thánh và những trang sách hay đẹp nhất của các nhà tu đức, cùng các Thánh Vịnh, thánh thi và lời nguyện.

2 * Kinh Sáng nhằm thánh hóa thời khắc ban mai khi bắt đầu một ngày mới để dâng lên Chúa những tác động đầu tiên của lòng trí chúng ta. Kinh Sáng được đọc vào lúc bình minh ló rạng để ca ngợi Đức Kitô Phục sinh là mặt trời công chính, là ánh sáng thật chiếu soi mọi người.

3 * Kinh Trưa là những giờ kinh nhỏ nằm giữa kinh Sáng và kinh Chiều, gồm các giờ kinh sau đây: kinh giờ ba (9 giờ sáng), kinh giờ sáu (12 giờ trưa) và kinh giờ chín (3 giờ chiều). Những ai sống đời chiêm niệm phải đọc chung với nhau ba giờ kinh Trưa này, còn những người khác được phép chọn một trong ba giờ kinh này vào những thời khắc phù hợp trong ngày.

4 * Kinh Chiều được cử hành vào lúc ban chiều khi ngày vừa xế bóng để tạ ơn những gì Chúa đã ban hoặc những việc lành chúng ta đã làm trong ngày. Kinh Chiều cũng nhắc nhớ đến công trình cứu chuộc của Chúa, và niềm hy vọng về ánh sáng không hề tàn lụi.

5 * Kinh Tối là “kinh cuối cùng trong ngày, đọc trước khi đi ngủ, dù đã quá nửa đêm”, để bày tỏ tâm tình thống hối và phó thác. Bóng đêm là hình ảnh của sự Ác và sự chết, thì kinh Tối là lời nguyện tin tưởng nài van, xin Chúa chúc lành cho một giấc ngủ bình an.

Trong 5 giờ kinh phụng vụ thì Kinh Sáng và Kinh Chiều là “ hai giờ then chốt của kinh nguyện hằng ngày, nên phải coi như những giờ kinh chính yếu và cho nên vì thế không được bỏ lỡ ” ( KPV 37 ) .

III. CẤU TRÚC CỬ HÀNH GIỜ KINH PHỤNG VỤ.

“ Các giờ Kinh Phụng vụ được lao lý theo những luật lệ riêng, đặc biệt quan trọng gồm những yếu tố thường gặp trong những buổi cử hành trong Kitô giáo và được sắp xếp như sau : là khi nào cũng có thánh thi khởi đầu, rồi đến Thánh Vịnh, đọan một bài đọc Kinh Thánh dài hay ngắn và ở đầu cuối là những lời nguyện ” ( KPV 33 ) .
Chúng ta thử lược qua cơ cấu tổ chức cử hành Kinh Sáng và Kinh Chiều là hai giờ kinh quan trọng của ngày sống .

1) Phần giáo đầu :

– Giờ kinh Sáng thường được mở màn bằng câu “ Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con – Cho con vang tiếng ngợi khen Ngài ”. Nếu là Kinh Chiều thì mở màn bằng câu : “ Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con – Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ ” .
– Tiếp đến là Thánh Vịnh 94 để kêu mời những tín hữu ca tụng Chúa và nghe tiếng Người để được an nghỉ với Chúa ; hoặc Thánh Vịnh 99, 66, 23. Câu điệp ca trước Thánh Vịnh 94 được đổi khác theo ngày phụng vụ để gợi lên ý nghĩa của đợt nghỉ lễ. Kinh chiều không đọc Thánh Vịnh giáo đầu, tuy nhiên đọc Vinh tụng ca và kết thúc bằng câu Alleluia, trừ mùa Chay .
– Kế nữa là một bài thánh thi mang tính thi vị và biểu lộ đặc tính của mỗi giờ kinh và mỗi đợt nghỉ lễ .

2) Phần Thánh Vịnh :

Trong những giờ kinh, Hội Thánh dùng những Thánh Vịnh là những bài thơ cổ xưa của Thánh Kinh Cựu Ước, cũng là Lời Chúa đã được Chúa Thánh Thần linh hứng, để giúp cầu nguyện. Những Thánh Vịnh này có sức nâng tâm hồn lên cùng Chúa, khơi động những tâm tình đạo đức thánh thiện, giúp tạ ơn khi gặp điều suôn sẻ, niềm an ủi khi gặp nghịch cảnh. Tuy nhiên Thánh Vịnh cũng mới chỉ phác họa thời kỳ viên mãn nơi Chúa Kitô nên nhiều lúc cũng gặp những khó khăn vất vả khi những Thánh vịnh không trực tiếp nói với Chúa, hoặc những lời nguyền rủa quân địch … Nhưng Chúa Thánh Thần, Đấng đã linh hứng cho những tác giả Thánh Vịnh soạn ra những bài thơ ấy, khi nào cũng ban ơn phù trợ giúp những tín hữu hát hay đọc những Thánh Vịnh .
Nếu muốn đọc Thánh Vịnh cho nghiêm chỉnh thì phải đọc mà nghiền ngẫm câu này tiếp nối câu kia, lòng khi nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cung ứng, vì Chúa Thánh Thần vẫn còn linh hứng cho toàn bộ những ai đạo đức chuẩn bị sẵn sàng đảm nhiệm ơn Người .
“ Khi đọc Thánh Vịnh trong những Giờ Kinh Phụng Vụ thì ta không đọc nhân danh cá thể, mà nhân danh Nhiệm Thể Chúa Kitô và hoàn toàn có thể nói là đại diện thay mặt cho chính Chúa Kitô nữa. Nếu nhớ như vậy, thì những khó khăn vất vả sẽ tan biến, khi thấy rằng những tâm tình sâu xa thầm kín của ta, lúc đọc Thánh Vịnh không trùng hợp với những tâm tình miêu tả trong Thánh Vịnh ; thí dụ, đang buồn bã, ảo não, lại gặp một Thánh Vịnh sung sướng, đang phấn khởi, lại gặp một Thánh Vịnh âu sầu buồn bã ” ( KPV 108 ) .
“ Kinh Sáng gồm một Thánh Vịnh thích hợp với buổi sáng, rồi một thánh ca trích trong sách Cựu Ước, và một Thánh Vịnh nữa, thuộc loại ca tụng, theo truyền thống lịch sử của Hội Thánh. Kinh Chiều gồm hai Thánh Vịnh ( hay hai đoạn, nếu Thánh Vịnh quá dài ) thích hợp với bưổi chiều và thích hợp với việc cử hành chung với giáo dân, và một thánh ca lấy trong những thánh thư hoặc sách Khải Huyền ” ( KPV 43 ) .

3) Phần Lời Chúa :

– Đọc Thánh vịnh xong thì đọc một đoạn Sách Thánh ngắn .
“ Bài đọc vắn được chọn theo ngày trong tuần, theo mùa hay theo ngày lễ hội. Phải đọc và nghe bài này như đích thực là một bản công bố Lời Chúa ” ( KPV 45 ) .
– Để đáp lại Lời Chúa, thường có câu xướng đáp ngắn, để Lời Chúa ăn sâu hơn vào tâm lý. Sau đó trang trọng ( đứng và làm dấu thánh giá ) đọc thánh ca Tin Mừng với câu điệp ca riêng theo ngày theo mùa. Buổi sáng đọc thánh ca “ Benedictus ” ( Chúc tụng Đức Chúa của ông Giacaria ), buổi chiều đọc thánh ca “ Magnificat ” ( Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa của Đức Maria ). Đây là những thánh ca vẫn được Hội Thánh từ ngàn xưa ưa thích .
– Khi cử hành những giờ kinh Phụng Vụ cũng nên có những khoảng chừng thời hạn thinh lặng vào những lúc thích hợp, ví dụ : sau mỗi Thánh Vịnh, sau khi đã lập lại những điệp ca, sau những bài đọc Sách Thánh, trước hay sau câu xướng đáp .
Thông thường, sau khi đọc Sách Thánh cũng có lời nguyện để tăng hiệu lực hiện hành cho bài đọc và nhờ bài đọc mà hiểu lời nguyện rõ hơn và sốt sắng hơn .

3) Phần lời cầu :

Sau thánh ca Tin Mừng là những lời cầu : buổi sáng là để dâng ngày và việc làm cho Chúa, buổi chiều là để xin ơn, và lời nguyện sau cuối khi nào cũng dành để cầu nguyện cho những người đã qua đời .
Kế đến là kinh Lạy Cha và tiếp ngay lời nguyện kết thúc cùng với lời ban phép lành và giải tán .

IV. LUẬT BUỘC CỬ HÀNH CGKPV

“ Hội Thánh đã đặc biệt quan trọng ủy nhiệm cho những người có chức thánh phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, nên dù khi không có giáo dân, thì ai nấy đều phải chu toàn trách nhiệm ấy, đương nhiên là với những sự thích nghi thiết yếu. Quả vậy, Hội Thánh ủy nhiệm cho họ đọc những Giờ Kinh Phụng Vụ, để trách nhiệm cầu nguyện của Đức Kitô được tiếp nối không ngừng trong Hội Thánh ” ( KPV 28 ) .
Những người sau đây theo Giáo Luật ( 1174 USD 1 ) buộc phải đọc những giờ Kinh Phụng Vụ, không những đọc không thiếu những giờ kinh mà còn phải nỗ lực đọc cho tương thích với giờ thật trong ngày, được chừng nào hay chừng đó ( GL 1175 ) :
Đó là giám mục, linh mục, phó tế ( phó tế vĩnh viễn cũng nên đọc mỗi ngày ít là một phần những Giờ Kinh Phụng Vụ ), những kinh sĩ hội nhà thời thánh chính tòa ( phải đọc trong cung thánh ), những cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc những Giờ Kinh Phụng Vụ ( vd : những Đan viện ), những cộng đoàn tu sĩ khác cũng nên tùy nghi đọc một vài giờ kinh phụng vụ ( vd : Mến Thánh Giá ), và cả anh chị em giáo dân cũng được khuyến khích nên đọc một vài giờ kinh phụng vụ, như Kinh Sáng và Kinh Chiều ( vd : Huynh đoàn giáo dân Đaminh ) .

TÓM LƯỢC :

1 * H. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là gì ?
– T. Các Giờ Kinh Phụng Vụ là những lời cầu nguyện liên lỉ của toàn thể Hội Thánh để thánh hóa ngày giờ và hàng loạt sinh họat của con người .
2 * H. Diễn tiến thường thì của một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành như thế nào ?
– T. Diễn tiến thường thì một Giờ Kinh Phụng Vụ được cử hành với phần giáo đầu, rồi đến một thánh thi, những Thánh Vịnh, một đoạn Sách Thánh, câu xướng đáp, thánh ca Tin Mừng, những lời cầu nguyện và sau cuối là phép lành giải tán .
3 * H. Những ai buộc phải cử hành những Giờ Kinh Phụng Vụ ?

-T. Những người có chức thánh và các cộng đoàn tu sĩ có luật buộc đọc phải chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ ; còn giáo dân không bắt buộc nhưng cũng được Hội Thánh mời gọi đọc một vài giờ Kinh Phụng Vụ.

 

Phần II

PHẦN BỔ SUNG GIÁO TRÌNH RIÊNG

VỀ PHỤNG VỤ THÁNH LỄ VÀ KINH PHỤNG VỤ

 

A.  PHỤNG VỤ THÁNH LỄ.

Mục I: GIẢI ĐÁP CÁC CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ [3]

Giáo Hội luôn nhấn mạnh vấn đề tầm quan trọng và sự cao quý của thánh lễ. Quy chế tổng quát của Sách Lễ Rôma khởi đầu bằng câu sau đây : “ Việc cử hành thánh lễ, với tích cách là hành vi của Chúa Kitô và của dân Thiên Chúa, được tổ chức triển khai theo phẩm trật, là TT hàng loạt đời sống Kitô giáo, so với Hội Thánh toàn thế giới, cũng như Hội Thánh địa phương, và so với từng tín hữu ” ( số 1 ). Giáo Hội được dưỡng nuôi và sống bởi Lời Chúa và Thánh Thể. Vì thế Giáo Hội mời gọi tổng thể tất cả chúng ta cố gắng nỗ lực tìm hiểu và khám phá, tò mò ra hoặc mày mò lại thánh lễ, là hành vi TT của đời sống Kitô giáo tất cả chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu và khám phá ý nghĩa của thánh lễ dưới ba góc nhìn : Kinh Thánh, thần học và lịch sử vẻ vang. Ngoài ra, hoàn toàn có thể thêm góc nhìn thứ tư mà tất cả chúng ta sắp sử dụng : đó là nghi thức, nghĩa là điều tra và nghiên cứu những nghi thức trong thánh lễ để tìm hiểu và khám phá và mày mò ra ý nghĩa đích thật của thánh lễ .
Chắc hẳn, đã có lần bạn đặt câu hỏi về ý nghĩa của một vài nghi thức phụng vụ khi bạn tham gia thánh lễ : dấu thánh giá, cộng đoàn đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng ( Phúc Âm ), nghi thức bẻ bánh, v.v …
Thật ra, mỗi một nghi thức đều chứa đựng biết bao ý nghĩa phong phú và đa dạng. Mỗi hành vi phụng vụ đều có ý nghĩa thần học cả .
Tài liệu nầy được đưa lên mạng lưới điện toán toàn thế giới nhằm mục đích mục tiêu lý giải những nghi thức quan trọng của thánh lễ, được trình diễn theo thứ tự thời hạn trong thánh lễ, và cho một vài lý giải tương quan đến thánh lễ, cũng như vấn đáp 1 số ít câu hỏi mà bạn thường đăït ra .
Những câu trích dẫn trong thánh lễ, của Sách Lễ Rôma, lấy theo bản dịch 1992 của Hội Đồng Giám Mục Nước Ta .

1. Thánh lễ bắt nguồn từ đâu?

Trong Giáo Hội Công Giáo, với trào lưu canh tân phụng vụ khởi phát ít lâu trước Công Đồng Vaticanô II ( 1962 – 1965 ), được đàm đạo thoáng đãng trong Công Đồng, và từ từ được vận dụng với những đổi khác mà ta đã thấy khá quen thuộc như lúc bấy giờ, người ta ngày càng ý thức thâm thúy hơn về ý nghĩa đích thật của thánh lễ như thể hành vi cảm tạ, ngợi khen và hân hoan. Thật vậy, thánh lễ là hiến tế tạ ơn. Cách gọi này đã Open từ lâu và gợi lên lịch sử vẻ vang của thánh lễ. Thánh lễ bắt nguồn từ một nghi thức của Do-thái, nghi thức vọng lễ Vượt Qua, trong đó mỗi mái ấm gia đình người Do-thái dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương giải phóng dân tộc bản địa của họ thoát khỏi ách nô lệ của Ai-cập, cảm tạ Người vì những cuộc giải cứu khác về mặt thiêng liêng mà cuộc giải phóng tiên phong này là dấu chỉ. Nghi thức Vượt Qua cũng loan báo Đấng Cứu Tinh sẽ đến, là Đấng Thiên sai sẽ thắng lợi sự chết và tội lỗi, và sẽ đưa Lịch Sử thánh đến sự hoàn tất .
Diễn tiến của nghi thức này cũng chính là diễn tiến mà tất cả chúng ta gặp trong thánh lễ ngày hôm nay : nhắc lại những kỳ công mà Thiên Chúa đã triển khai cho dân Người, tiếng hát và lời tạ ơn, chúc tụng và san sẻ bánh, rượu .
Bạn đừng quá bất ngờ về những điểm giống nhau của thánh lễ với nghi thức Vượt Qua của người Do-thái : bởi trong chính một buổi cử hành lễ Vượt Qua, Chúa Kitô đã lập bí tích Thánh Thể. Thay vì chỉ chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho bánh, rượu và mọi điều niềm hạnh phúc, Chúa Giêsu “ cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói : “ Này là Mình Thầy, chịu phó nộp vì những con : những con hãy thao tác này để tưởng niệm đến Thầy ”. Cũng vậy sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “ Chén này là Giao Ước mới trong máu Thầy ; mỗi lần những con uống, những con hãy thao tác này để tưởng niệm đến Thầy ” ( 1 Cor 11, 23-25 ) .
Như vậy, tất cả chúng ta thấy rõ bữa Tiệc Ly bắt nguồn từø một nghi thức tạ ơn của người Do-thái được cử hành để tưởng niệm cuộc giải phóng của dân riêng Thiên Chúa. Nhưng dù vẫn giữ lại ý nghĩa của nghi thức này, Chúa Kitô lại làm phong phú và đa dạng thêm bằng một ý nghĩa mới mang tầm vóc hoàn vũ. Chính Người, là Đấng Cứu Tinh mà mọi người mong đợi, đang triển khai cuộc giải phóng dân mới của Chúa, tức là Giáo Hội, được cứu độ bởi Thánh Giá và sự Phục hồi của Người. Từ bữa Tiệc Ly đó, những Kitô hữu dâng lên Chúa Cha, mỗi ngày và mọi nơi, của lễ quyết tử và tạ ơn của chính Chúa Kitô .

 

2. Và diễn tiến lịch sử hình thành thánh lễ ra sao?

Các Tông Đồ và giáo dân tiên khởi đã cử hành nghi thức “ bẻ bánh ” ( danh từ những tín hữu thời ấy dùng để nói đến thánh lễ ) : “ Hằng ngày, họ đồng tâm nhất trí chịu khó lui tới Đền Thờ, bẻ bánh ở tư gia và ẩm thực ăn uống đơn sơ, vui tươi ” ( Công Vụ Tông Đồ 2, 46 ). Họ dùng bữa, với nghi thức “ bẻ bánh ”, nay ở nhà người này, mai tại nhà người kia. Cộng đoàn thời ấy được xem như thể một “ đền thờ sôi động ” .
Rất sớm, người ta đã thêm vào trong bữa ăn này những bài thánh ca, kinh nguyện và những bài đọc Kinh Thánh .
Chỉ từ thế kỷ thứ IV, người ta mới nói đến “ Lễ Misa ” ( xem chữ này ở phần cuối : Giải thích 1 số ít từ phụng vụ ). Vào thời ấy, sau khi nhà vua Constantinô trở lại đạo công giáo, người ta thấy Open những cộng đoàn phần đông Kitô hữu. Các nghi lễ phụng vụ chịu tác động ảnh hưởng những nghi thức và liên hoan của người Rôma. Y phục được dùng trong những buổi lễ thời đó là nguồn gốc của tu phục, áo lễ giáo sĩ mà bạn thấy lúc bấy giờ. Dần dần, người ta không còn ý thức về ý nghĩa của cộng đoàn và của bữa ăn mà trong đó Chúa Kitô chính là lương thực nuôi sống trái đất. Người ta rước lễ ít hơn. Vài thế kỷ sau đó thì mai một thêm ý thức về bữa ăn và về tâm tình tham gia vào hy lễ. Thánh lễ trở thành một buổi trình diễn có tính cách thánh thiêng .
Vào thế kỷ XII, việc tôn sùng so với sự hiện hữu thực sự của Chúa Kitô nơi bánh thánh đưa đến việc tọa lạc bánh thánh trên bàn thờ cúng ( Chầu Thánh Thể ). Việc linh mục giơ cao bánh đã được truyền phép xuất phát từ việc những tín hữu ước mong được “ nhìn ” bánh thánh ( khoảng chừng từ năm 1200 ). Việc nâng cao chén thánh được thêm vào sau đó .
Vào thế kỷ XIII và XIV, người ta thấy Open những cuộc kiệu rước Thánh Thể tiên phong. Tín hữu “ ngắm nhìn ” Thánh Thể nhưng ít khi rước lễ. Phải chờ đến triều đại của Đức Giáo Hoàng Piô X, họ mới ý thức lại việc rước lễ “ liên tục ” ( 1905 ) và việc cho trẻ nhỏ rước lễ ( 1910 ) .
Trong thánh lễ, những tín hữu rất thụ động. Năm 1947, Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố thông điệp “ Mediator Dei ” ( Đấng trung gian của Thiên Chúa ) nhằm mục đích canh tân phụng vụ dưới mọi phương diện, trong đó có việc mời gọi cộng đoàn đối đáp với linh mục chủ tế .
Với Công Đồng Vaticanô II, người ta tìm lại được ý nghĩa sâu xa của thánh lễ, được tất cảù mọi người cùng cử hành dưới sự chủ tọa của linh mục, là bữa tiệc của Thiên Chúa và là nghi thức bẻ bánh. Cách đây không lâu, lòng tôn sùng Thánh Thể vẫn còn được xem như thể việc đạo đức cá thể, nay thì thánh lễ lại trở nên hành vi tạ ơn của toàn dân Chúa .

3. Các phần trong thánh lễ như thế nào?

Thánh lễ gồm hai phần :
° Phụng vụ Lời Chúa .
° Phụng vụ Thánh Thể .
Hai phần này link ngặt nghèo với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy nhất. Thật vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm Lời Chúa và Thánh Thể, nơi đây những tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng .
Các nghi thức trước phần phụng vụ Lời Chúa ( gồm bài ca nhập lễ, lời chào, nghi thức sám hối, kinh Thương xót, kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ ) đều có tính cách khởi đầu, dẫn nhập và sẵn sàng chuẩn bị .
Các nghi thức vừa kể trên nhằm mục đích giúp những tín hữu hiệp thông với nhau, chuẩn bị sẵn sàng tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa và cử hành thánh lễ cho xứng danh .
A. Phụng vụ Lời Chúa
Phần chính yếu của phụng vụ Lời Chúa là những bài đọc trích từ Kinh Thánh, với những bài thánh ca kèm theo. Còn bài giảng, lời tuyên xưng đức tin ( kinh Tin Kính ) và lời nguyện giáo dân, cũng gọi là lời nguyện tín hữu, có mục tiêu khai triển và kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa .
B. Phụng vụ Thánh Thể
– Dâng lễ : sẵn sàng chuẩn bị lễ vật mà trong giây lát nữa sẽ trở thành Mình và Máu Chúa Kitô .
– Kinh Tạ Ơn : là TT và là đỉnh điểm của thánh lễ ( tất cả chúng ta sẽ khai triển ở phần sau ) .
– Những nghi thức hiệp lễ : kinh Lạy Cha, chúc bình an, bẻ bánh, kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, rước lễ và lời nguyện hiệp lễ .
Sau phần Phụng vụ Thánh Thể là nghi thức kết lễ : chào và ban phép lành, và giải tán cộng đoàn giáo dân .

 

4. Linh mục đóng vai trò gì trong thánh lễ?

° Giám mục hoặc linh mục chủ tọa thánh lễ là dấu chỉ sự hiện hữu của Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người. Điều đó quả quyết rằng, lúc những người đã chịu phép Rửa tụ họp nhau lại, đó là chính Chúa Kitô qui tụ và phán dạy họ, chính Người ban Mình của Người và thiết kế xây dựng Giáo Hội .
Nếu có nhiều linh mục đồng tế, thì chỉ có một vị chủ tế từ đầu đến cuối thánh lễ. Vị chủ tế đó hình tượng cho sự hiện hữu của chính Chúa Kitô trong Giáo Hội của Người .
° Khi đọc những lời nguyện, linh mục chủ tế luôn nhân danh cộng đoàn ( sẽ đề cập chi tiết cụ thể hơn ở những câu hỏi sau ) .

 

5. Tại sao thánh lễ luôn được cử hành giống nhau, đọc hoài những lời bất biến?

Bởi vì Chúa Giêsu đã phán dạy : “ Các con hãy thao tác này mà nhớ đến Thầy ” ( Lc 22, 19 ; 1 Cor 11, 24-25 ). Do đó, tất cả chúng ta thực thi những gì mà Chúa Giêsu đã truyền cho tất cả chúng ta phải làm để tưởng niệm đến Người. Từ gần 2000 năm qua, chỉ có một vài biến hóa nhỏ trong thể thức miêu tả mà thôi. Và cũng gần 2000 năm qua, người Kitô hữu không ngừng tuyên đọc : “ Trước ngày chịu nạn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh … cầm lấy chén rượu … ” và họ cùng làm một phương pháp như vậy .
Trong thánh lễ, tất cả chúng ta không cử hành bữa Tiệc Ly, nhưng là cử hành sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Để thực thi điều đó, tất cả chúng ta dựa trên cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu ở bữa Tiệc Ly. Có tổng thể bốn cử chỉ : “ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho những môn đệ ”. Toàn phần phụng vụ Thánh Thể tóm gọn trong đó :
° Chúa Giêsu cầm lấy bánh ( và rượu ) : đây là phần Dâng lễ .
° tạ ơn : kinh Tạ Ơn .
° bẻ ra : nghi thức bẻ bánh .
° và trao cho cho những môn đệ : rước lễ .
Sự “ tưởng niệm ” của thánh lễ không chỉ là một kỷ niệm, nhưng là ảnh hưởng tác động bí tích, qua đó, điều Chúa Kitô đã triển khai một lần duy nhất trong quá khứ được ban cho tất cả chúng ta thực sự trong hiện tại của đức tin Kitô giáo .
Về yếu tố tham gia thánh lễ ngày Chúa nhật, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đặt câu hỏi : tại sao không cử hành thánh lễ ngày thứ năm, vì Chúa Kitô đã lập bí tích Thánh Thể ngày thứ năm Tuần Thánh ?
Chúa nhật là ngày ưu tiên để cử hành thánh lễ, vì đó là ngày Chúa Phục Sinh. Và thánh lễ chỉ hoàn toàn có thể cử hành khi Chúa Kitô đã sống lại. Thánh Phaolô có nói : “ Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì lời giảng dạy của chúng tôi là hư vô và đức tin của bạn bè là mơ hồ ” ( 1 Cor 15, 14 ). Nói cách khác, nếu Chúa Kitô không sống lại, thì không có đức tin, không có Giáo Hội và cũng không có những bí tích .
Như thế, cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật có một ý nghĩa thần học rất quan trọng. Thánh lễ không phải là sự tái diễn của bữa Tiệc Ly. Cử hành thánh lễ ngày Chúa nhật xác lập rằng đó là sự tưởng niệm sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Chính trong buổi tối Phục sinh mà hai môn đệ, trong nhà trọ tại làng Emmau, đã nhận ra Chúa Sống Lại khi Người bẻ bánh ( Lc 24, 13-35 ) .
Sau cùng, Chúa nhật là ngày toàn Dân Chúa dâng lời tạ ơn, tán tụng lên Thiên Chúa, cảm tạ Người đã thắng lợi sự chết .

 

6. Tại sao linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây các phép?

° Áo dài trắng ( cũng gọi là áo Alba ) là loại áo chùng dài màu trắng với hai ống tay rộng, được mặc bên trong .
° Dây những phép ( cũng gọi là dây Stola ) là một dải vải dài, thường cùng màu với áo lễ. Giám mục và linh mục mang dây những phép chung quanh cổ và rủ xuống phía trước, còn thày phó tế thì đeo chéo vai. Cách đeo dây những phép được cho phép ta dễ nhận ra phẩm trật của những chức thánh ( giám mục, linh mục, phó tế ) .
° Áo lễ, rất rộng phủ ngoài áo dài trắng. Màu áo thì tùy theo mùa phụng vụ hoặc theo đợt nghỉ lễ : đỏ, xanh, tím, trắng ( hoặc vàng ) .
Phó tế chỉ mặc áo trắng và dây những phép ( chéo vai ) .
Trong Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, những chi thể không thi hành cùng một chức vụ như nhau. Khi thi hành việc phụng tự, sự độc lạ về chức vụ được biểu lộ ra vẻ bên ngoài nhờ sự độc lạ về phẩm phục. Do đó phẩm phục là dấu chỉ của mọi thừa tác viên. Hơn nữa, phẩm phục thánh làm tăng vẻ sang chảnh của chính nghi lễ phụng vụ .
Nếu linh mục phải mặc áo dài trắng, áo lễ và đeo dây những phép trong thánh lễ, chính chỉ vì muốn cho mọi người biết rằng linh mục nói và hành vi không phải với danh nghĩa cá thể của mình, nhưng là nhân danh Đức Giêsu Kitô .

7. Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục phụng vụ?

Mỗi sắc tố mang một ý nghĩa :
Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, được dùng trong Mùa Chay và Mùa Vọng. Người ta cũng dùng màu tím trong thánh lễ và những nghi thức phụng vụ cầu cho những kẻ đã qua đời ( trước Công Đồng Vaticanô II, dùng màu đen ) .
Màu đỏ là màu máu và lửa, được dùng trong ngày Chúa nhật Thương khó ( lễ Lá ), thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, trong những cử hành cuộc thương khó của Chúa, trong lễ kính những thánh Tông đồ, những thánh sử Tin Mừng và trong những lễ kính những thánh tử đạo .
Màu trắng ( hoàn toàn có thể được sửa chữa thay thế bằng màu vàng ) gợi lên sự trong sáng, tinh tuyền, nhất là vinh quang của Thiên Chúa, được dành cho những nghi thức phụng vụ và những thánh lễ Mùa Phục Sinh và Mùa Giáng Sinh ; cũng dùng trong những lễ kính, lễ nhớ về Chúa không phải là lễ kính nhớ cuộc thương khó của Người ; những lễ kính Đức Mẹ, những thiên thần, những thánh không phải là thánh tử đạo. Màu trắng còn diễn đạt sự Phục hồi của Chúa Kitô cũng như sự Phục hồi của tất cả chúng ta sau này. Nơi bàn tiệc thiên quốc những người được tuyển chọn đều mặc y phục trắng toát ( xem sách Khải Huyền 7, 9 ) .
Màu xanh lá cây được dùng trong những thánh lễ trong Mùa Thường Niên hoặc Quanh Năm. Màu xanh lá cây là màu của niềm kỳ vọng và của sự sống. Khi thấy vị linh mục tiến lên bàn thờ cúng trong phẩm phục màu xanh, điều đó cho tất cả chúng ta nghĩ rằng tất cả chúng ta là những người có niềm kỳ vọng lớn lao, là đoàn lữ hành đang được Chúa Kitô dẫn đến những cánh đồng cỏ xanh tươi của miền đất hứa …
Màu hồng được sử dụng hai lần trong năm ( Chúa nhật III Mùa Vọng và Chúa nhật IV Mùa Chay ) để mời gọi tín hữu hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi Đấng Cứu Tinh hoặc trong sự chuẩn bị sẵn sàng đón mừng Chúa Kitô Phục hồi .
Tại Nước Ta, màu hồng thường được dùng trong thánh lễ hôn phối, trong bầu khí vui vẻ, để diễn đạt tình yêu nam nữ, là hình ảnh của tình yêu Chúa Kitô với Giáo Hội của Người .

 

8. Tại sao khi bước vào nhà thờ, người ta làm dấu thánh giá với nước thánh?

Bình nước thánh đặt nơi cửa nhà thời thánh mời gọi người tín hữu lấy tay chấm nước thánh và làm dấu thánh giá để nhắc họ nước của bí tích Thánh Tẩy .
Trong đêm Phục sinh, nghi thức rảy nước thánh đi kèm với việc cộng đoàn lặp lại lời tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy .
Nghi thức an táng cũng dùng nước thánh để nhắc nhở rằng bí tích Thánh Tẩy mở đường và dẫn đến đời sống vĩnh cửu : những người tham gia được mời rảy nước thánh để tỏ cử chỉ thân thiện và niềm kỳ vọng .

 

9. Tại sao thánh lễ thường bắt đầu bằng một bài hát?

Ca hát là cách diễn đạt thường thì của bất kể tiệc tùng nào. Và việc gặp gỡ Thiên Chúa luôn luôn là một tiệc tùng
Bài hát nhập lễ nhằm mục đích xóa tan sự hờ hững của mỗi người tất cả chúng ta và tích hợp tất cả chúng ta thành một cộng đoàn tình thương và sôi động .
Hát là dấu chỉ niềm hân hoan trong tâm hồn. Chúng ta hát để miêu tả sự hiệp nhất của cộng đoàn tham gia và để nói lên rằng tất cả chúng ta vui sướng được gặp lại nhau, như Thánh vịnh 132 đã biểu lộ :
“ Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay ,
Anh em được sống sum vầy bên nhau ! ”
Niềm vui này phải được miêu tả đơn cử trong nghi thức tiên phong của thánh lễ là sự tập họp của đoàn dân Chúa .

 

10. Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ?

Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thời thánh, là trung tâm điểm của phụng vụ Thánh Thể .
Sở dĩ bàn thờ cúng được coi là quan trọng, vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, link với nhau, là nơi mà Thiên Chúa đến với loài người và loài người đến với Thiên Chúa. Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, mối tiếp xúc tuyệt vời của sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa, chính bới trong ngôi vị của Chúa Kitô, vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người .

giao-trinh-phung-vu-can-ban-1-mindovermetal

Hơn nữa, Tân Ước xác quyết rằng Chúa Giêsu là “ viên đá góc tường ” dựa trên đó tổng thể được kiến thiết xây dựng ( Ep 2, 20 ). Do đó, bàn thờ cúng bằng đá hoặc tiềm ẩn một viên đá trên đó hình tượng cho Chúa Kitô .
Đối với người Do-thái, bàn thờ cúng vừa là nơi tế lễ, vừa là chỗ thiết tiệc, là nơi mà con cháu Thiên Chúa được nuôi dưỡng và giải khát .
Nếu bàn thờ cúng có ý nghĩa nhiều mẫu mã như vậy, bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vị linh mục cúi hôn bàn thờ cúng lúc mở màn thánh lễ. Đó là cử chỉ tôn kính so với Chúa Kitô và so với hy lễ của Người .

11. Dấu thánh giá mang ý nghĩa gì?

“ Nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen ”. Thánh lễ khởi đầu bằng dấu thánh giá, là một trong những tín hiệu Kitô giáo cổ xưa nhất, và là tín hiệu tuyệt vời của người Kitô hữu .
Khi làm dấu thánh giá, tất cả chúng ta phân biệt mình thuộc về Chúa Kitô, bày tỏ niềm tin của tất cả chúng ta vào Chúa Kitô đã chết trên thánh giá vì tất cả chúng ta, tất cả chúng ta nói lên lòng mong ước đảm nhiệm sự nhiều mẫu mã khôn lường của thánh giá và mong ước link đời sống tất cả chúng ta với đời sống của Chúa Kitô chết trên thánh giá. Vậy, thánh giá quả là dấu chỉ sự cứu độ, sự cứu chuộc và sự Phục hồi. Dấu thánh giá còn nhắc tất cả chúng ta về bí tích Thánh Tẩy của mình, bởi tất cả chúng ta đã được rửa tội “ nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ” .
Dấu thánh giá là biểu thức của chính đức tin Kitô giáo, đó là sự hiện hữu của Thiên Chúa tình yêu được mạc khải bởi đời sống của Chúa Kitô. Do đó người ta hiểu tại sao những Kitô hữu thường làm dấu thánh giá và luôn luôn mở màn một nghi thức phụng vụ bằng dấu thánh giá .

 

12. Tại sao, sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoàn?

Đây là một trong những cải cách phụng vụ thấy rõ nhất của Công Đồng Vaticanô II .
Thời thượng cổ, hầu hết những nhà thời thánh được xây hướng về phía đông, hướng mặt trời mọc, nơi tượng trưng cho sự Sống Lại. Hướng về phía đông khi cầu nguyện là một cách muốn cho hiểu rằng cộng đoàn cùng với linh mục chủ tế ngỏ lời với Chúa Kitô Phục hồi .
Chúng ta cũng biết rằng người Do-thái hướng về thành Giêrusalem khi cầu nguyện, và người hồi giáo hướng về thành La Mecque .
Sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế không quay sống lưng vềà phía cộng đoàn như theo truyền thống lịch sử nữa, mà quay mặt về cộng đoàn trong suốt thánh lễ. Thông thường, tất cả chúng ta đối lập với người nào đó khi chuyện trò. Do đó thật là hài hòa và hợp lý khi linh mục chủ tế hướng về cộng đoàn : chào đầu lễ, bài giảng … Khi linh mục công bố Tin Mừng, chính là Chúa Kitô nói với dân Người .
Nhưng khi cầu nguyện thì sao ? Khi cầu nguyện, toàn bộ cùng thưa với Chúa. Do đó tất cả chúng ta sẽ khó hiểu hơn khi thấy linh mục đứng đối lập với cộng đoàn. Thật ra, bàn thờ cúng được đặt giữa linh mục và cộng đoàn. Sự sắp xếp vị trí như vậy có nghĩa là : Chúa không ở trước mặt tất cả chúng ta, nhưng ở giữa tất cả chúng ta, như lời hứa của Chúa Kitô : “ Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ. ” ( Mt 18, 20 ). Thánh Phaolô có nói : “ Đức Kitô ở giữa đồng đội, Người là niềm kỳ vọng vinh quang ! ” ( Col 1, 27 ) .

 

13. Các bài đọc được chọn lựa như thế nào?

° Trong thánh lễ ngày Chúa nhật, có ba bài đọc : bài đọc I trích từ Cựu Ước ( trừ Mùa Phục Sinh, vì từ Chúa nhật Phục Sinh cho đến Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, tất cả chúng ta nghe đọc sách Tông Đồ Công Vụ ), bài đọc II thường là một đoạn thư của thánh Phaolô hay của một Tông Đồ khác, còn bài đọc III thì luôn luôn là một đoạn Tin Mừng ( Phúc Âm ) .
Các bài đọc Cựu Ước kể cho tất cả chúng ta nghe khu công trình của Thiên Chúa trước khi Chúa Kitô giáng trần. Bài Tin Mừng thuật lại những việc làm, cử chỉ và giáo huấn của Chúa Giêsu. Còn bài đọc II cho tất cả chúng ta biết tư tưởng và đời sống của những Kitô hữu tiên khởi .
Trong thánh lễ những ngày Chúa nhật Mùa Vọng, Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, cũng như những ngày lễ trọng ( Giáng Sinh, Chúa Thánh Thần hiện xuống … ), cả ba bài đọc đều có mối liên hệ ngặt nghèo với nhau về tư tưởng. Một sứ điệp được công bố dưới ba góc nhìn khác nhau .
Còn vào những ngày Chúa nhật khác mà ta gọi là Chúa nhật Thường Niên hay Quanh Năm, bài đọc I được chọn hợp với ý nghĩa của bài Tin Mừng. Mục đích để làm điển hình nổi bật sự hợp nhất của Cựu Ước và Tân Ước, của lịch sử vẻ vang cứu độ mà Chúa Kitô là TT. Nếu có liên hệ tư tưởng với bài đọc II, thì chỉ là vô tình mà thôi, vì bài đọc II theo một chu kỳ luân hồi riêng không liên quan gì đến nhau .
Các bài đọc được sắp xếp không theo thứ tự thời hạn, nhưng theo ý nghĩa thần học và có tính cách sư phạm : thứ nhất tất cả chúng ta nghe chứng từ của những bậc tiền bối trước thời Chúa Giêsu ( bài đọc Cựu Ước ) ; tiếp nối, chứng từ của những vị đã đảm nhiệm sự mạc khải của Chúa Kitô Phục hồi ( bài đọc Tân Ước ) ; và sau cuối là lời của chính Chúa Kitô ( Tin Mừng ) .
Trước Công Đồng Vaticanô II, chỉ có hai bài đọc và được lặp lại mỗi năm. Bây giờ, trong mỗi thánh lễ Chúa nhật, tất cả chúng ta có ba bài đọc, được đọc lại sau một chu kỳ luân hồi ba năm có tên năm A, năm B, năm C. Năm A đọc Tin Mừng theo thánh Mát-thêu ; năm B, thánh Mác-cô ; năm C, thánh Lu-ca ; còn Tin Mừng theo thánh Gio-an được đọc mỗi năm trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh. Như vậy, Giáo Hội cho đọc nhiều bài Thánh Kinh hơn trước rất nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể nghe gần như toàn vẹn sách Tin Mừng .
° Thánh lễ trong tuần chỉ có hai bài đọc : bài đọc I trích từ Cựu Ước hoặc Tân Ước ( trừ Tin Mừng ), bài đọc II luôn là một đoạn Tin Mừng, được phân phối như sau : trong những tuần 1-9 Quanh Năm, đọc Tin Mừng theo thánh Mác-cô ; trong những tuần 10-21, theo thánh Mát-thêu ; và trong những tuần 22-34, theo thánh Lu-ca. Trong những Mùa khác, bài Tin Mừng được chọn theo đặc thù đặc biệt quan trọng của mỗi Mùa .
Trong Mùa Thường Niên, bài đọc I có chu kỳ luân hồi hai năm ( năm chẵn và năm lẻ ), bài đọc II ( Tin Mừng ) có chu kỳ luân hồi một năm. Các Mùa khác, bài đọc I và II đều có chu kỳ luân hồi một năm .

 

14. Bài Thánh vịnh có vai trò gì?

Bài Thánh vịnh ( hoặc bài thánh ca trích trong Kinh Thánh ) được chọn theo ý tưởng sáng tạo của bài đọc I. Đó là sự đáp lại của cộng đoàn so với Lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe ( vì vậy có tên là Đáp ca hay Thánh vịnh đáp ca ), như là lời đáp lại với chính Thiên Chúa vừa phán dạy trong bài đọc I .
Thông thường, Thánh vịnh, và đặc biệt quan trọng là câu đáp của Thánh vịnh, lặp lại một lời, một ý nào đó vừa được công bố. Thí dụ, nếu bài đọc I mời gọi lắng nghe tiếng Chúa và thực hành thực tế những giáo huấn của Người, thì hầu hết như câu đáp của Thánh vịnh sẽ là : “ Lạy Chúa, Lời Ngài là chân lý, và luật Ngài là sự giải thoát cho chúng con ” .

 

15. Tại sao phải đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng?

Trong thánh lễ, cộng đoàn ngồi khi nghe đọc hai bài Sách Thánh tiên phong cũng như khi hát hoặc đọc Thánh vịnh .
Nhưng tất cả chúng ta đứng lên khi nghe công bố Tin Mừng, vì là bài đọc quan trọng hơn cả .

Các bài Tin Mừng tiềm ẩn chính lời của Chúa Giêsu. Khi linh mục đọc Tin Mừng trong thánh lễ, chính Chúa Kitô đang hiện hữu và nói với tất cả chúng ta. Tin Mừng thuật lại những việc và hành vi của Chúa Giêsu. Do đó, khi nghe công bố Tin Mừng, tất cả chúng ta đứng lên để tỏ lòng tôn kính Chúa Giêsu, tôn kính những giáo huấn của Người, cũng như mọi việc Người làm .

16. Tại sao phải làm tới ba dấu thánh giá trước khi nghe Tin Mừng?

Khi linh mục loan báo sẽ đọc bài Tin Mừng nào đó ( Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu, thánh Mác-cô, thánh Lu-ca hay thánh Gio-an ), tất cả chúng ta tuần tự làm một dấu thánh giá trên trán, một trên môi miệng và một trên ngực. Tập tục này có từ thế kỷ thứ XI và mang nhiều ý nghĩa đa dạng và phong phú .
Làm ba dấu thánh giá như thế để xin Chúa ban ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta. Qua dấu thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực, tất cả chúng ta cầu xin cho lời Tin Mừng, mà tất cả chúng ta sắp nghe, thấm nhập toàn vẹn trong con người, bám rễ sâu trong trí khôn và trong tâm hồn của tất cả chúng ta. Chúng ta cũng xin cho trí tuệ của mình được soi sáng để thông hiểu Lời Chúa và cho tâm hồn được sưởi ấm để tiếp đón Tin Mừng .
Khi làm ba dấu thánh giá, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đọc thầm lời nguyện như sau : “ Xin Lời Chúa mở rộng lòng trí con, cho miệng lưỡi con biết công bố Lời Ngài, cho con biết giữ Lời Ngài trong tâm hồn con và thực thi Lời Ngài ” .

 

17. Tại sao đọc kinh Tin Kính?

Trong thánh lễ, một trong những tích tắc liên hệ ngặt nghèo với Lời Chúa, đó là lúc đọc kinh Tin Kính hay lời tuyên xưng đức tin. Kinh Tin Kính được đọc trong những lễ chúa nhật và lễ trọng như thể sự gật đầu và đáp lại Lời Chúa mà giáo dân đã nghe trong những bài đọc và bài giảng .
Kinh Tin Kính tóm tắt toàn bộ những điều cơ bản của đức tin Kitô giáo. Đọc kinh Tin Kính là dấu chỉ nhìn nhận đức tin của mọi Kitô hữu .

 

18. Đâu là ý nghĩa của Lời nguyện tín hữu?

Tiếp sau phần Tuyên xưng đức tin là phần lời nguyện cho mọi người ( cũng gọi là lời nguyện tín hữu, hay trước đây thường gọi là lời nguyện giáo dân ) .
Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin, khẩn nguyện, kêu van và tạ ơn không những cho Giáo Hội, cho cộng đoàn và cho những người tham gia thánh lễ, mà còn cho tổng thể mọi người, như lời khuyên của thánh Phaolô ( 1 Tm 2, 1 ) .
Trong lời nguyện cho mọi người, tất cả chúng ta để tâm hồn tất cả chúng ta cùng rung nhịp đập với mọi tạo vật, với mọi chiều kích của thiên hà, biết thông cảm với những khổ đau, lao nhọc, với những niềm kỳ vọng của mọi người trên toàn cầu này .
Lời nguyện cho mọi người phải ôm trọn toàn quốc tế trong vòng tay của mình và khẩn cầu Thiên Chúa đổ ơn dồi dào trên những tạo vật của Người .

 

19. Quyên tiền có phải là nghi thức thừa thãi không?

Một số người không thích quyên tiền trong những thánh lễ Chúa nhật, vì việc ấy làm chia trí trong lúc cầu nguyện. Phải chăng đó là hành vi quá vật chất và trần tục trong khung cảnh trọn vẹn thiêng liêng ?
Quyên tiền là một nghi thức rất cổ xưa và là sự tổng hợp của hai cách thực hành thực tế đã có từ buổi đầu của Kitô giáo :
° Một đàng, những tín hữu đem bánh và rượu đến để dâng thánh lễ. Các lễ vật này được rước kiệu lên bàn thờ cúng, được chủ tế tiếp đón để dâng lên Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc của phần Dâng Lễ và lời nguyện tiến lễ ( lời nguyện trên lễ vật ). Từ thế kỷ thứ IX, vì việc nhận lễ vật bằng tiền mặt có vẻ như thuận tiện hơn, nên việc rước kiệu lễ vật được thay thế sửa chữa bằng việc quyên tiền. Việc quyên tiền này trong thánh lễ là dấu chỉ sự tham gia tích cực của mọi tín hữu vào thánh lễ cũng như lễ vật của mỗi người. Nghi thức kiệu lễ vật trong thánh lễ, hiện vẫn còn được triển khai tại một vài miền và vào những dịp lễ lớn, giữ lại dấu vết của tục lệ cổ xưa này .
° Đàng khác, tình trực tiếp giữa những thành phần trong cộng đoàn Kitô được cổ vũ ngay từ thời sơ khai để cung ứng cho những nhu yếu của Giáo Hội và của người nghèo .
Do đó việc quyên tiền trong thánh lễ là một trong những phương cách biểu lộ lòng biết ơn so với Thiên Chúa và tình trực tiếp với tha nhân .

 

20. Tại sao chủ tế đổ ít nước vào rượu?

Ngày xưa, tại những xứ vùng biển Địa Trung Hải, người ta có thói quen pha một chút ít nước vào rượu, thường nặng và gắt .
Vào bữa Tiệc Ly ( bữa ăn ở đầu cuối của Chúa Giêsu với những môn đệ trước khi chịu tử nạn ), phải chăng Chúa Giêsu đã pha chút nước vào rượu nho ? Có thể như vậy, tuy không có một tài liệu nào xác quyết việc này cả. Nhưng từ thế kỷ thứ II, người ta hoàn toàn có thể xác lập chắc như đinh có việc pha nước vào rượu trong thánh lễ .
Nghi thức này có ý nghĩa rất hay : đó là dấu chỉ mối tương quan ngặt nghèo giữa thần tính và nhân tính trong Chúa Kitô ; đồng thời, là sự link ngặt nghèo của tất cả chúng ta ( tượng trưng bởi nước ) với Chúa Kitô ( rượu nho ) làm thành lễ vật dâng trong trong thánh lễ. Chúa Kitô không tự hiến tế một mình, nhưng link với Giáo Hội mà chính Người là đầu .
Ý nghĩa đa dạng chủng loại của những hình tượng này được biểu lộ trong lời cầu nguyện của vị chủ tế khi pha chút nước vào rượu nho : “ Cũng như giọt nước này hòa chung với rượu, xin cho chúng con được thông phần bản tính Thiên Chúa của Đấng đã đoái thương san sẻ thân phận làm người với chúng con ” .

 

21. Cử hành thánh lễ với loại rượu nho nào?

Qui luật duy nhất là dâng thánh lễ với rượu nho tự nhiên và nguyên chất, nghĩa là không trộn lẫn với chất nào khác .
Tại nhiều xứ không trồng nho được, người ta sử dụng rượu nho tự nhiên có nồng độ hơi cao một tí, như rượu Porto ví dụ điển hình, để hoàn toàn có thể giữ được lâu .
Trước thế kỷ thứ XVI, người ta thường dùng rượu nho đỏ ( lúc bấy giờ, phụng vụ theo truyền thống cuội nguồn Byzance, bên Đông Phương, vẫn còn duy trì tập tục này ). Vào thế kỷ thứ XVI tại Tây Phương, khi người ta mở màn dùng khăn lau để tráng chén lễ, người ta thích dùng rượu nho trắng hơn để dâng lễ vì ít để vết .

 

22. Tại sao chủ tế lại rửa tay cuối phần Dâng lễ?

Dù không được coi là quan trọng trong thánh lễ, nghi thức này không thiếu ý nghĩa thâm thúy .
Rửa tay trước khi làm một việc gì cần sự thật sạch đặc biệt quan trọng, đó là chuyện tự nhiên. Vì thế bạn không nên kinh ngạc khi thấy vị chủ tế rửa tay, để chuẩn bị sẵn sàng cầm bánh và rượu sẽ được truyền phép để trở nên Mình và Máu Chúa Kitô .
Nghi thức rửa tay đã có từ thế kỷ thứ IV. Vào thời kỳ này, người ta còn đem đến cho vị chủ tế không những bánh và rượu để được truyền phép, mà cả những loại sản phẩm cần dùng khác để những thầy phó tế phân phát cho người nghèo sau thánh lễ .
Hơn nữa, việc rửa tay cũng thiết yếu sau khi chủ tế xông hương lễ phẩm và bàn thờ cúng ( nghi thức xông hương muốn nói lên rằng lễ phẩm và lời cầu nguyện của Giáo Hội cũng ví như hương trầm bay lên trước nhan thánh Chúa ) .
Tuy nhiên ngay từ đầu, nghi thức rửa tay luôn có một ý nghĩa thiêng liêng, đó là tín hiệu của việc thanh tẩy trong tâm hồn, vì nước là dấu chỉ của sự thanh tẩy .
Khi rửa tay, vị chủ tế đọc lời Thánh vịnh 50, câu 4 : “ Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con đã phạm, xin Ngài thanh tẩy ” .
Cho dù mọi tín hữu hoàn toàn có thể thông dự vào việc thanh tẩy này, nghi thức rửa tay chỉ dành riêng cho chủ tế, vì người ta hiểu rằng, trong chốc lát, vị chủ tế sẽ hành tác nhân danh Chúa Kitô .

 

23. Kinh Tạ Ơn là gì?

Kinh Tạ Ơn ( trước kia gọi là Kinh nguyện Thánh Thể ) là kinh nguyện quan trọng nhất trong thánh lễ. Đó là trung tâm điểm của bí tích Thánh Thể. Không có kinh Tạ Ơn thì không có thánh lễ. Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cầm lấy bánh và dâng lời tạ ơn, nghĩa là Người đọc kinh Tạ Ơn ( xem Lc 22, 19 ) .
Kinh Tạ Ơn khởi đầu bằng lời mời cộng đoàn hướng tâm hồn lên để cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa :
° Chúa ở cùng anh chị em. – Và ở cùng cha .
° Hãy nâng tâm hồn lên. – Chúng con đang hướng về Chúa .
° Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa tất cả chúng ta. – Thật là chính đáng .
Hãy tạ ơn Chúa ! Đó là lời quan trọng nhất. Tạ ơn Chúa là mục tiêu chính của thánh lễ. Tham dự thánh lễ là tạ ơn Chúa cả trời đất vì bao kỳ công của Người trong ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai .
Kinh Tạ Ơn luôn luôn ngỏ lời với Chúa Cha .
Cấu trúc kinh Tạ Ơn :
Chúng ta dừng lại ít phút để khảo sát kỹ lưỡng và để hiểu rõ cấu trúc của kinh Tạ Ơn. Để tìm hiểu thêm, tôi đề xuất bạn tìm đọc kinh Tạ Ơn II trong sách lễ Rô-ma. Sau đây là cấu trúc :
1. Đối thoại mở màn : đối thoại giữa vị chủ tế và cộng đoàn, mà tất cả chúng ta vừa nêu ở trên, nhằm mục đích mời gọi tâm tình tạ ơn .
2. Lời Tiền Tụng : linh mục chủ tế nhân danh toàn thể cộng đoàn tán tụng Chúa Cha và cảm tạ Người về tổng thể khu công trình cứu chuộc cho quả đât, hoặc về nguyên do nào đặc biệt quan trọng, tùy ngày, tùy lễ, tùy mùa khác nhau. Lời Tiền Tụng cũng làm điển hình nổi bật khu công trình cứu chuộc của Chúa Kitô .
3. Kinh “ Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! ” : toàn thể cộng đoàn, hợp với những thần thánh trên trời, hát hay đọc “ Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! ” Đây là lời tung hô, thờ lạy, tạ ơn và vinh danh Chúa Cha .
4. Kinh khẩn cầu : xin Chúa Cha, nhờ ảnh hưởng tác động của Chúa Thánh Thần, dùng quyền lực để thánh hiến bánh và rượu, nghĩa là làm trở thành Mình và Máu Chúa Kitô .
5. Lời truyền Phép : linh mục nhân danh Chúa Kitô đọc lại những lời Người đã nói trong bữa Tiệc Ly. Chính Chúa Kitô đã thiết lập bí tích Thánh Thể trong bữa tối ở đầu cuối này, ban cho những Tông Đồ Mình và Máu Người, dưới hình bánh và hình rượu, để ăn và uống, và truyền cho những ông phải làm cho mầu nhiệm này sống sót mãi .
6. Kinh tưởng niệm : sau lời truyền phép, Giáo Hội tưởng niệm hàng loạt khu công trình cứu chuộc của Chúa Kitô, nhất là việc tưởng niệm cuộc khổ hình, Phục hồi, lên trời của Người, và loan báo ngày Người sẽ trở lại. Kinh tưởng niệm được khởi đầu bằng lời tung hô của cộng đoàn : “ Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết … ”
7. Kinh khẩn cầu ( 2 ) : xin Chúa Cha, nhờ tác động ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, những tín hữu được lãnh nhận ơn cứu độ và được hiệp nhất trong Hội Thánh, là thân thể sôi động của Chúa Kitô .
8. Lời chuyển cầu : sau kinh khẩn cầu là một loạt những lời cầu xin, cho Giáo Hội, cho mọi người trong cộng đoàn, cho kẻ sống cũng như đã qua đời, v.v … trong niềm hiệp thông với những thánh .
9. Vinh tụng ca : cuối kinh Tạ Ơn, một lần nữa linh mục dâng lời tôn vinh Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần .
10. Amen ! Toàn thể cộng đoàn kết thúc kinh Tạ Ơn bằng cách xướng hoặc hát Amen ! có nghĩa là cộng đoàn tán đồng với tổng thể những điều vừa được đọc trong kinh Tạ Ơn .
Như thế, thánh lễ, nhất là trong kinh Tạ Ơn, trở thành tổng hợp và khuôn mẫu cho mọi lời nguyện Kitô giáo, dưới mọi góc nhìn, cho mọi nhu yếu, mở màn bằng lời tụng ca và lời tạ ơn lên Thiên Chúa đã ban cho tất cả chúng ta biết bao ơn lành. Thực sự, chẳng phải tất cả chúng ta xứng danh lãnh nhận những hồng ân đó, nhưng vì Thiên Chúa đã yêu dấu tất cả chúng ta thứ nhất .

 

24. Tại sao chỉ có một mình linh mục đọc kinh Tạ Ơn?

Kinh Tạ Ơn không phải là kinh nguyện của một mình linh mục, nhưng là của toàn thể cộng đoàn. Bằng chứng là, khi đọc kinh Tạ Ơn, linh mục không dùng chữ “ con ” nhưng là “ chúng con ”. Thí dụ trong kinh Tạ Ơn II, ta thấy những câu như sau :
° “ Vì thế, chúng con xin Cha đổ ơn Thánh Thần xuống mà thánh hóa của lễ này … ”
° “ Giờ đây tưởng niệm … chúng con dâng lên Cha bánh trường sinh và chén cứu độ này … ”
° “ Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tổng thể chúng con … ”
Vị linh mục không tách rời với cộng đoàn ; ngài link với cộng đoàn và nhân danh cộng đoàn mà cầu nguyện. Dĩ nhiên, có lúc linh mục phát biểu nhân danh Chúa Kitô : đó là lúc ngài đọc lời truyền phép Thánh Thể. Nhưng hầu hết, ngài phát biểu nhân danh cộng đoàn .
Như thế, toàn bộ cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, khẩn cầu Chúa Thánh Thần, cả cộng đoàn dâng lời cầu xin lên Chúa Cha. Do đó nếu nói rằng kinh Tạ Ơn là việc dành riêng cho linh mục mà thôi thì không đúng tí nào. Tuy một mình linh mục đọc hầu hết kinh Tạ Ơn, nhưng ngài nhân danh mọi người mà làm. Kinh nguyện này không phải là kinh cá thể của linh mục nhưng là kinh nguyện chung của toàn cộng đoàn. Lời thưa “ Amen ” của cộng đoàn miêu tả điều đó .

25. Chúc bình an, một hành vi xã giao mà thôi?

Khi vị chủ tế chúc : “ Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em ”, cộng đoàn thưa : “ Và ở cùng cha ” .
Và chủ tế nói thêm : “ Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau ”. Bạn đừng nghĩ rằng việc chúc bình an ở đây cũng giống như việc thân hữu ngoài đời trao tặng cho nhau. Không, đây là một sự hòa giải. Thật vậy, trong Bài giảng trên núi, Chúa Giêsu nói rõ rằng trước khi thực thi mọi hành vi phụng tự, cần phải làm hòa với anh chị em mình trước đã : “ Nếu ngươi đang dâng của lể nơi bàn thờ cúng mà sực nhớ người bạn bè đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ cúng, đi làm hòa với người bạn bè ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ ” ( Mt 5, 23-24 ). Do đó, trong phụng vụ Đông Phương, nghi thức chúc bình an vẫn còn được đặt trước kinh Tạ Ơn, cũng như tại Tây Phương trong thời hạn đầu. Việc thực hành thực tế nghi thức chúc bình an đã biến mất từ nhiều thế kỷ nay. Sau Công Đồng Vaticanô II, nghi thức này lại được lồng vào trong thánh lễ. Một số người không thích cho lắm, vì họ nghĩ rằng : ngoài những cử chỉ, di động phiền phức, lại còn thiếu sự thân thương giữa những tín hữu đang tham gia thánh lễ .
Thật ra, nghi thức chúc bình an thứ nhất có một ý nghĩa thiêng liêng. Thánh lễ là nơi mà tổng thể tín hữu mày mò và nhận ra mình là con cháu của cùng một Cha, do đó toàn bộ là anh chị em với nhau. Nói lên điều đó không thôi thì chưa đủ, cần phải được bộc lộ đơn cử. Cử chỉ chúc và trao bình an là một trong những tín hiệu đẹp nhất, qua đó tất cả chúng ta biểu lộ rằng tất cả chúng ta là con cùng một Cha .
Nhưng đôi lúc việc chúc bình an yên cầu một sự cố gắng lớn, chính bới cử chỉ này yên cầu mỗi người ra khỏi cái tôi chật hẹp của mình và coi người khác như là người mà ta phải tôn trọng và yêu thương. Trong một vài trường hợp, để chúc bình an một cách thật lòng, tất cả chúng ta cần phải tha thứ trong lòng trước đã, người mà tất cả chúng ta sắp đưa tay chúc bình an. Việc này không thuận tiện gì !
Việc chúc bình an được đặt trước phần rước lễ. Điều đó thông thường thôi, chính do làm thế nào tất cả chúng ta hoàn toàn có thể đến gần Chúa Kitô và nói rằng tất cả chúng ta thương mến Người, trong khi tất cả chúng ta khước từ hướng mặt về người anh chị em đang ở bên cạnh tất cả chúng ta ? “ Kẻ nào không yêu quý anh chị em mà mình xem thấy, thì không hề yêu quý Thiên Chúa mà mình không xem thấy được ” ( 1 Gioan 4, 20 ) .
Như thế, san sẻ với người bên cạnh một nắm tay, hôn bình an hoặc cúi đầu chúc bình an ( tùy theo phong tục của mỗi dân tộc bản địa ) không phải là cử chỉ xã giao, nhã nhặn, mà là dấu chỉ hiệp thông trong sự bình an và tình yêu thương nhau. Và sự bình an này do Chúa Kitô ban tặng ( “ Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em ” ). Thật vậy, Chúa Kitô đã phán : “ Thầy để lại bình an cho những con, Thầy ban bình an của Thầy cho những con. Thầy ban cho những con không như trần gian ban tặng ” ( Gioan 14, 27 ). Do đó, sự bình an này to lớn hơn những gì tâm hồn tất cả chúng ta hoàn toàn có thể tiềm ẩn được, cũng như to lớn hơn những gì bàn tay tất cả chúng ta hoàn toàn có thể truyền đạt được .

 

26. Nghi thức bẻ bánh có ý nghĩa gì?

Nghi thức bẻ bánh lập lại cử chỉ của Chúa Kitô trong bữa Tiệc Ly : “ Người cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho những môn đệ ”. Vào thời những Tông đồ, thánh lễ được gọi là việc “ bẻ bánh ”. Thánh Phaolô lý giải : “ Tấm bánh mà tất cả chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào Mình Chúa đó sao ? Vì có một tấm bánh, nên tất cả chúng ta tuy nhiều người, tất cả chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy tất cả chúng ta thông phần vào một tấm bánh ” ( 1 Cor 10, 16-17 ) .
Cử chỉ bẻ bánh biểu lộ rõ ràng giá trị và tầm quan trọng của tín hiệu hiệp nhất của mọi người trong cùng một tấm bánh, và của tín hiệu yêu thương trong việc mọi người cùng chia với nhau tấm bánh duy nhất .
Trước đó, kinh Tạ Ơn đã nhấn mạnh vấn đề điều này khi bày tỏ lời nguyện sau : “ Chúng con cúi xin Cha cho Thánh Thần link chúng con nên một khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Đức Kitô ” ( kinh Tạ Ơn II ). Chúng ta không hề tăng triển trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô nếu tất cả chúng ta không cùng một lúc tăng triển trong sự hiệp nhất huynh đệ .
Ngày xưa, nghi thức bẻ bánh chiếm nhiều thời hạn vì phải san sẻ bánh thánh cho tổng thể cộng đoàn. Ngày nay, vì những nguyên do mục vụ ( số người rước lễ đông ví dụ điển hình ), người ta thường sử dụng những bánh lễ nhỏ cho giáo dân và một bánh lễ lớn cho linh mục. Ngài chỉ bẻ bánh lớn này mà thôi. Do đó nghi thức bẻ bánh hoàn toàn có thể khó nhận ra được, nhưng vẫn luôn giữ được ý nghĩa thâm thúy của nó .

 

27. Tại sao chủ tế bỏ một miếng bánh thánh nhỏ vào chén thánh?

Sau khi bẻ bánh thánh, ngay trước lúc rước lễ, linh mục bỏ một mẫu bánh thánh nhỏ vào trong chén thánh .
Sách lễ không lý giải nghi thức này, có lẽ rằng do không thấy sự thiết yếu hoặc do không chắc như đinh về ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, Giáo Hội vẫn giữ lại nghi thức ấy vì muốn trung thành với chủ với truyền thống lịch sử. Có hai cách lý giải :
1. Nghi thức này hoàn toàn có thể tương quan đến thời hạn đầu của Giáo Hội. Các mẫu bánh thánh trong thánh lễ của Đức Giáo Hoàng được phânchia cho những cha xứ tại những nhà thời thánh nội thành của thành phố Rôma. Những vị này không hề đến dự lễ Đức Giáo Hoàng cử hành do phải dâng lễ cho giáo dân. Việc chia bánh thánh này muốn diễn đạt sự hợp nhất của linh mục đoàn thành Rôma với vị giáo hoàng của mình .
2. Cũng hoàn toàn có thể cho rằng đây là những bánh thánh được giữ lại để cho những người bệnh và những người hấp hối rước lễ. Người ta cathay thế lại mỗi khi bánh thánh trở nên khô cứng, bằng cách nhúng vào rượu thánh cho mềm bớt để chịu lễ cho thuận tiện hơn .
Ngày nay, mặc dầu chưa có lý giải chính thức nào, người ta thường nói đến ý nghĩa tượng trưng của bánh thánh và rượu thánh. Giới thiệu mình và máu, như Chúa Giêsu đã làm ở bữa Tiệc Ly, theo não trạng của người Do-thái, là gợi lên sự chết, vì sự sống ( tượng trưng bởi máu ) không ở trong xác thịt nữa. Do đó, hòa lẫn Mình Thánh và Máu Thánh trong chén thánh để miêu tả rằng Chúa Kitô hằng sống, đó là chuyện tự nhiên. Vả lại, khi nhìn bánh và rượu trên bàn thờ cúng, tất cả chúng ta nghĩ ngay đến bữa ăn, dấu chỉ của sự sống .
Khi bỏ một mẫu bánh thánh nhỏ vào trong chén thánh, chủ tế đọc nhỏ : “ Xin Mình và Máu Chúa Giêsu Kitô hòa lẫn với nhau mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời ” .

 

28. Tại sao phải dùng bánh không men trong thánh lễ?

Luật hiện hành của Giáo Hội buộc rằng thánh lễ phải được cử hành với bánh không men ( Giáo Luật, số 926 ) .
Nhưng rất lâu rồi không hẳn như thế. Vào giữa thế kỷ thứ II, thánh Justinô cho biết là giáo dân đem bánh nướng tại nhà mình đến để dâng trên bàn thờ cúng. Chắc chắn đó là bánh nướng được làm dậy bằng men. Cho tới thế kỷ thứ XI, người ta gật đầu cả bánh có men lẫn bánh không men để cử hành thánh lễ. Vào giữa thế kỷ XI, Giáo Hội Tây Phương có thói quen chỉ dùng bánh không men .
Tại sao bánh có men được thay từ từ bằng bánh không men ?
1. Trước tiên, vì theo gương Chúa Kitô. Theo những thánh sử Mát-thêu ( 26, 17 ), Mác-cô ( 14, 12 ) và Lu-ca ( 22, 7-8 ), bữa Tiệc Ly là tiệc lễ Vượt Qua, trong đó người ta dùng bánh nướng không men để tưởng niệm ngày dân Do-thái, do phải vội vã lên đường trốn ra khỏi Ai-cập, họ không có đủ thời giờ để chờ bột dậy men rồi đem nướng. Dùng bánh không men là cách để nhắc nhở việc ấy .
2. Vào thế kỷ thứ XII, việc tôn kính Thánh Thể trở nên thông dụng và được thực thi một cách tỉ mỉ. Người ta cố giữ làm thế nào không cho một mẩu vụn bánh nào rơi xuống đất. Bánh không men được xét là thích hợp hơn để dâng thánh lễ vì ít bở hơn và nhẹ hơn bánh có men. Vả lại, với bánh không men, người ta làm được thuận tiện những tấm bánh trắng và đẹp, dấu chỉ sự tinh tuyền của lễ vật tất cả chúng ta dâng. Hơn nữa, với bánh không men, người ta dễ làm những bánh nhỏ dành cho giáo dân .
3. Thánh lễø là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Do Giáo Hội Đông Phương vẫn duy trì bánh không men, nên việc tất cả chúng ta cũng dùng bánh không men để biểu lộ sự hợp nhất với những Kitô hữu Đông Phương .
4. Thánh lễ không phải là bữa tiệc như những bữa tiệc khác. Dùng loại bánh đặc biệt quan trọng nói lên đặc thù đặc trưng của bữa tiệc Thánh Thể .

 

29. Có phải không lên rước lễ vì ta tự xét là không xứng đáng hoặc chưa sẵn sàng chăng?

Ngày xưa, linh mục dâng thánh lễ bằng tiếng la-tinh và quay sống lưng lại với giáo dân. Mỗi người tự dọn mình bằng cách đọc thầm kinh dọn chịu lễ trước khi lên rước lễ. Nhưng ngày này, theo ý thức canh tân phụng vụ sau Công Đồng Vaticanô II, hàng loạt thánh lễ là sự chuẩn bị sẵn sàng cho việc rước lễ. Hay nói đúng hơn, hàng loạt thánh lễ là hiệp lễ ( rước lễ ) : từ việc mặc niệm lúc đầu thánh lễ, nhìn nhận tội lỗi mình, nghe Lời Chúa qua những bài đọc, lời nguyện giáo dân, thông dự vào kinh Tạ Ơn, đọc kinh Lạy Cha. Tất cả đều nhằm mục đích khai triển hành vi của Chúa Kitô, Đấng làm cho tất cả chúng ta trở nên thân thể của Người .
Trong kinh Tạ Ơn, sau khi bánh, rượu đã được thánh hiến, tất cả chúng ta xin Chúa Cha, nhờ tác động ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, để sau khi lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô, tất cả chúng ta được hiệp nhất trong Hội Thánh, là Nhiệm Thể của Chúa Kitô .
Bạn thấy rước lễ quan trọng như thế nào khi biết rằng rước lễ tóm lược hàng loạt thánh lễ. Do đó những người tham gia thánh lễ không nên tách rời cộng đoàn và tự cô lập mình, khi nghĩ rằng mình không xứng danh lên rước lễ. Bạn không quên điều này : rước lễ không phải là một phần thưởng, nhưng là một lương thực .
Bạn hãy nhớ lại câu mà mọi người đều đọc trước khi rước lễ : “ Lạy Chúa, con chẳng ( xứng ) đáng Chúa ngự đến cùng con, nhưng xin Chúa chỉ phán một lời, thì con được lành mạnh ” ( Sách Lễ Rôma, bản dịch 1992 của HĐGMVN ). Như thế, yếu tố ở đây không phải là việc nêu lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại, ý thức được rằng rước lễ không phải là một quyền hạn, nhưng là một ân huệ. Khoảng cách giữa sự thánh thiện của Chúa và của ta ví tựa như trời cao với vực thẳm, cho nên vì thế đây không là lúc đặt yếu tố mình có xứng danh hay không để rước Chúa vào lòng. Lời nguyện trên lập lại lời của viên sĩ quan đã không dám tiếp đón Chúa Giêsu vào nhà mình : “ nhưng xin Ngài phán một lời ” ( Lc 7, 7 ). Trong Chúa Giêsu, Lời và bản thân Người chỉ là một. Để ý đến lời mời của Chúa Giêsu “ Hãy cầm lấy mà ăn ” quan trọng hơn việc tìm kiếm sự thanh khiết của tất cả chúng ta nhiều .
Vả lại, tất cả chúng ta cảm thấy nghịch thường khi thấy 1 số ít tín hữu nhận lời mời của Chúa Kitô đến dự bữa tiệc thánh của Người, và do đó, tự xem là con cháu trong một mái ấm gia đình, lại tự tách riêng ra, không tham gia rước lễ, làm như họ là người ngoài bữa tiệc hoặc là những người bàng quan. Tham dự thánh lễ mà không rước lễ là chưa đồng cảm ý nghĩa đích thật của bí tích Thánh Thể .
Tuy nhiên, có một vài ngoại lệ. Ngoài yếu tố những người bị vạ tuyệt thông hoặc phạm tội nặng không được rước lễ, hoàn toàn có thể vào lúc rước lễ, với đức tin cao độ, tất cả chúng ta thực sự cảm thấy chưa sẵn sàng chuẩn bị trong nội tâm để tiến lên đảm nhiệm Mình thánh Chúa. Vì rước lễ yên cầu sự sẵn sàng chuẩn bị cả con người tất cả chúng ta, nên phải làm rất là để tránh làm thế nào cho việc rước lễ khỏi trở nên máy móc, nhàm chán. Có lẽ trong một vài trường hợp, ta không nên lên rước lễ, không phải vì ưu tư về sự thanh khiết của mình, nhưng vì không tương thích với lòng thành của mình trước cử chỉ ta sắp thực thi .

 

30. Tại sao chúng ta ít khi được rước cả Mình Thánh và Máu Thánh Chúa?

Giáo Hội khuyến khích việc chịu lễ Mình và Máu Thánh Chúa, vì trọn vẹn tương thích với lời mời của Chúa Giêsu : “ Hãy cầm lấy mà ăn ”, “ Hãy cầm lấy mà uống ” .
Nhưng khi có nhiều người tham gia thánh lễ, việc cho rước lễ dưới hai hình bánh và rượu gặp nhiều khó khăn vất vả đơn cử. Đó là nguyên do lý giải tại sao hiếm khi bạn được rước lễ dưới hai hình thức. Mong rằng trong những dịp lễ trọng, và khi có nhiều thừa tác viên cho rước lễ, giáo dân được rước cả Mình và Máu Thánh Chúa .
Điều quan trọng cần nhấn mạnh vấn đề ở đây, là khi bạn chỉ rước Mình Thánh Chúa hoặc chỉ rước Máu Thánh Chúa, bạn đều rước Chúa Giêsu Kitô toàn vẹn. Người hiện hữu thật sự và toàn vẹn ngay chỉ dưới một hình thức ( Sắc lệnh của Công Đồng Trentô ( hoặc Triđentinô ), khóa họp 13, năm 1551 ) .
Có người đặt câu hỏi : hoàn toàn có thể rước lễ nhiều lần trong ngày được không ? Theo Giáo Luật mới ( 1983 ), số 917, ai đã rước lễ rồi thì hoàn toàn có thể rước lễ một lần nữa trong ngày đó, nhưng chỉ ở trong thánh lễ mà họ tham gia mà thôi .

 

31. Nên rước lễ bằng tay hay bằng miệng?

Đối với 1 số ít người, rước lễ bằng tay có vẻ như thiếu tôn kính với Mình Thánh Chúa Kitô. Hôm trước ngày chịu nạn, trong lúc lập phép Thánh Thể, Chúa Giêsu “ cầm lấy bánh, đọc lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho những môn đệ ” ( Lc 22, 19 ). Chắc chắn là những môn đệ đã cầm bánh thánh trong tay của mình. Và Giáo hội cũng đã liên tục làm như thế trong suốt mười thế kỷ đầu. Sử liệu không thiếu để vật chứng việc này .
Việc rước lễ bằng miệng chỉ Open sau đó. Một đàng, việc Giáo Hội chống mọi hình thức ma thuật và tục lệ mê tín dị đoan dị đoan ( thí dụ : chôn bánh thánh trong đất ruộng để mùa gặt được tốt ) dẫn đến việc rước lễ bằng miệng. Đàng khác, do người ta ngày càng nhạy cảm về đặc thù thiêng liêng của Mình Thánh để rồi đi đến tâm lý cho rằng chỉ có linh mục mới có quyền đụng đến bánh thánh .
Rước lễ bằng tay và rước Máu thánh Chúa được tái lập bởi Công Đồng Vaticanô II .
Ngày nay người tín hữu được tự do chọn một trong hai cách rước lễ. Cách nào hay hơn so với bạn ? Điều cốt yếu là bạn tham gia bữa tiệc Thánh Thể và đón rước Mình Thánh Chúa Kitô Phục hồi với tổng thể lòng cung kính .

 

32. Tại sao các tín hữu không tự đến lấy bánh thánh?

Các tín hữu không tự động hóa đến lấy bánh thánh, mà nhận bánh thánh từ tay linh mục, phó tế hay từ một thừa tác viên. Ở bữa Tiệc Ly cũng vậy. Chính Chúa Giêsu đã trao ban bánh và rượu cho những môn đệ của mình .
Thánh Thể là ân huệ được ban tặng cho tất cả chúng ta. Bạn không tự mình cầm lấy được, nhưng tiếp đón từ một người khác. Tự mình nhận lấy bánh thánh và rượu thánh hoàn toàn có thể sẽ dẫn đến sự hiểu nhầm cho rằng bạn có quyền nào đó trên những tặng phẩm cao quí này. Không phải thế. Thánh Thể là hồng ân của Chúa, không ai có quyền hoặc hoàn toàn có thể chiếm đoạt lấy cho mình. Chỉ có Chúa Kitô ban hồng ân theo ý Người và theo lòng hiền lành của Người .
Ai tiếp đón bánh thánh là đảm nhiệm ơn cứu độ, vì người ấy đảm nhiệm chính Đấng Cứu Thế là Đấng hiện hữu dưới hình bánh .

 

33. Bổng lễ (tiền xin lễ) để làm gì?

Tất cả mọi thánh lễ được cử hành đều dành cho toàn quốc tế, như Chúa Giêsu đã phán : “ Mình Thầy bị phó nộp vì những con. Máu Thầy đổ ra để mọi người được tha tội ” ( Lc 22, 19-20 và Mt 26, 26-28 ). Vì thế trong thánh lễ, Giáo Hội cầu nguyện cho hết mọi người : hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân cũng như cho những người đã qua đời. Tuy nhiên, vị chủ tế vẫn hoàn toàn có thể tích hợp những ý nguyện chung này với một ý cầu nguyện riêng của tín hữu .
Thánh lễ vô giá. Nhưng ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, những tín hữu đã muốn chứng tỏ rằng việc tham gia thánh lễ gồm có toàn vẹn bản thân, cũng như chính Chúa Kitô đã trao hiến toàn vẹn thân Người. Vì thế họ đã đem đến dâng hoặc bằng hiện vật ( bánh, rượu, đèn nến … ), khởi đầu cho việc kiệu rước lễ vật trong thánh lễ, hoặc bằng tiền để giàn trải những ngân sách phụng tự, giúp cho linh mục có điều kiện kèm theo sinh sống, giàn trải những hoạt động giải trí của Giáo Hội. Đó là ý nghĩa lễ vật của họ khi họ ủy thác cho vị linh mục một ý chỉ nào đó .
Từ đó phát sinh “ tiền xin lễ ” khá phổ cập kể từ thế kỷ thứ XII. Các tòa giám mục tùy ý ấn định giá bổng lễ nhưng phải hợp với năng lực của mọi người. Vì lo rằng việc xin lễ hoàn toàn có thể phát sinh những hình thức thương mại, nên nhiều người chủ trương dẹp bỏ thói quen này. Nhưng những hoạt động giải trí của Giáo Hội cũng như của hàng giáo sĩ đều dựa vào những góp phần tự nguyện của giáo dân, trong đó có việc dâng bổng lễ. Vì thế trong trong thực tiễn, thật khó mà xem thường phần góp phần quí báu này của giáo dân .

 

34. Có nên làm lễ cầu cho linh hồn thai nhi không?

Thánh lễ cầu những linh hồn nơi luyện ngục, mà những linh hồn ở luyện ngục là những ai đã chết mà còn mang tội nhẹ và hình phạt tạm ( hình phạt tạm là người mắc tội đã được tha khi còn sống, nhưng chưa đền trả hết hậu quả của tội ). Như vậy, thai nhi chưa có tội nhẹ cũng như chưa mang lấy hình phạt tạm, nên không hề ở trong trường hợp này .
Lại nữa, thánh lễ có hiệu năng tha tội nhẹ riêng và đền thay hình phạt tạm, chứ thánh lễ không hề tha hậu quả tội nguyên tổ, nên thai nhi không hề ở trong trường hợp này .
Giáo hội từ xưa đến nay chưa có một bản văn Phụng vụ nào cầu cho linh hồn thai nhi. Vậy nên, không nên cử hành việc dâng lễ cầu cho “ linh hồn ” thai nhi, mà chỉ dâng lễ cầu nguyện cho mọi người biết tôn trọng và ý thức bảo vệ sự sống .

35. Có được nhận lễ đời đời không?

Chỉ có vào thiên đường hay xuống hỏa ngục mới là đời đời, còn luyện ngục chỉ là sự tạm bợ và luyện ngục sẽ chấm hết sau ngày chung thẩm ( phán xét chung ) ; hình phạt luyện ngục cũng là hình phạt tạm có thời hạn. Nên đương nhiên không ai cầu cho người đã vào thiên đường, và cũng chẳng ai cầu cho kẻ đã sa hỏa ngục vì đã vô phương cứu thoát, mà chỉ cầu cho linh hồn ở luyện ngục và đền thay nguyện giúp họ. Và vì luyện ngục là tạm, nghĩa là có thời hạn, thì không có chuyện cầu nguyện đời đời cho ai đó xin lễ .
Lại nữa, không ai sống đời đời hay tổ chức triển khai – nhóm – hội đoàn nào sống sót vĩnh viễn để mà nhận làm lễ đời đời được .
Chính do đó, việc nhận tiền để dâng lễ đời đời là một việc không xác đáng, và cần lý giải rõ cho những ai xin lễ .
Tuy nhiên, có những người khi còn sống đã dâng cúng một số ít gia tài, hoặc gia nhập làm hội viên của dòng, tu hội, hay những nhóm hoạt động giải trí khác, thường được gọi là “ ân nhân ” và được cấp “ chứng từ ”, “ ghi nhận ” hay “ bằng ân nhân ” … để khi còn sống cũng như khi qua đời họ được hưởng những ơn ích của thánh lễ và lời cầu nguyện của những nơi họ là ân nhân hay là thành viên, thì đó là một việc làm có ích. Nhưng đừng lầm lẫn giữa “ ân nhân ” và “ lễ đời đời ”

36. Có nên nhận lễ cầu cho các “linh hồn mồ côi” không?

Thông thường, nhiều người vẫn nghĩ linh hồn mồ côi là những linh hồn không có người thân trong gia đình còn sống hoặc có mà quên béng hoặc không ai nhớ đến. Thế nhưng, trong Chúa và trong mầu nhiệm những thánh thông công thì không có linh hồn nào là mồ côi trước mặt Chúa và trong lời nguyện của Giáo hội .
Trong thánh lễ ( những Kinh Nguyện Thánh Thể ) Giáo hội vẫn luôn có phần cầu nguyện cho những linh hồn đã qua đời. Các linh hồn được hưởng nhờ hiệu suất cao thánh lễ không tùy thuộc vào “ số lượng ” của người sống dâng, mà nhờ vào Lòng Thương Xót Chúa xét với hậu quả hình phạt tạm của linh hồn đó. Sự công minh của Thiên Chúa phân phát ơn cứu độ cho linh hồn nào sớm được hưởng Tôn Nhan Chúa là do chính Người, chứ người còn sống không hề dùng công trạng hay tiền của mà ép Thiên Chúa chọn linh hồn này trước linh hồn kia sau .

37. Có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không?

Thánh lễ hoàn toàn có thể được cử hành ở ngoài nhà thời thánh, như ta đã từng thấy tại những nơi khốn khổ ( trong trại tù, trong nhà riêng ở những vùng có cấm đạo, v.v … ). Thánh lễ hoàn toàn có thể được cử hành dưới nhiều hình thức khác nhau .

giao-trinh-phung-vu-can-ban-mindovermetal

Khi thánh lễ được cử hành ở những nơi khác ngoài nhà thời thánh, điều quan trọng là ý nghĩa thánh lễ phải được tôn trọng tối đa. Tại những nơi có đông người tham gia, việc cử hành nhắm sao cho sang chảnh để mọi người hoàn toàn có thể tham gia một cách tích cực và sốt sắng. Tại nhà riêng, yếu tố quan trọng là đừng để việc cử hành thánh lễ bị tầm thường hóa : sắp xếp chỗ cử hành, chủ tế phải mặc y phục phụng vụ, người tham gia phải trang nghiêm, đó là những điều giúp cho thánh lễ thêm trang trọng .

38. Dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay không?

Thánh lễ trên đài truyền hình hoặc truyền thanh là một thánh lễ đích thật, vì được truyền trực tiếp từ một giáo xứ hay một dòng tu. Nhưng đài truyền hình và truyền thanh không truyền hết được toàn bộ những phần và chi tiết cụ thể của thánh lễ .
Thánh lễ được truyền hình và truyền thanh có những lợi điểm nhưng cũng có những số lượng giới hạn. Các phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo này giúp cho những ai ( bệnh nhân ví dụ điển hình ) không hề đi đến nhà thời thánh hoàn toàn có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông với một cộng đoàn và link với toàn thể Hội Thánh. Họ được nghe những bài Sách Thánh Chúa nhật và nghe bài giảng chú giải thực dụng của Lời Chúa. Vả lại, những tín hữu, nơi mà thánh lễ được truyền hình hoặc truyền thanh, cũng có ý thức trong việc lôi kéo, khuyến khích lòng thành và đạo đức của những ai đang phải sống cô quạnh để họ hiệp thông với Hội Thánh qua phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo .
Nhưng thánh lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh không hề sửa chữa thay thế việc đến nhà thời thánh tham gia thánh lễ. Không phải việc xét dự lễ như vậy có được xem như đã giữ luật buộc dự lễ ngày Chúa nhật hay chưa, bởi những người không hề vận động và di chuyển được vì do bệnh tật, do phải sống xa nhà thời thánh hay do thời tiết cản trở, đều không buộc phải đi lễ ngày Chúa nhật. Như thế, tất cả chúng ta không có nguyên do gì ngồi ở nhà, thực thi điều mà đáng lẽ tất cả chúng ta phải làm ở nhà thời thánh .
Yếu tố tiên phong của mọi bí tích, đó là cộng đoàn tín hữu đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, và trong lời cầu nguyện, trong lúc nghe Lời Chúa và trong tình bác ái huynh đệ, họ cùng nhau cử hành sự chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô .

 

39. Để cử hành thánh lễ, người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác, chẳng hạn bằng cơm và trà ở Á Châu, hoặc bằng bánh khoai mì và rượu thốt-nốt bên Phi Châu được không?

Ngày nay, Kitô giáo được loan truyền khắp quốc tế và Công Đồng Vaticanô II mong ước mỗi dân tộc bản địa diễn đạt đức tin theo truyền thống lịch sử văn hóa truyền thống riêng của mình. Vậy tại sao không thích nghi bữa tiệc Thánh Thể với bữa ăn truyền thống cuội nguồn của mỗi dân tộc bản địa ?
Bánh miến ( làm bằng bột mì ) và rượu nho có vẻ như quá gắn bó với nền văn hoá Cận Đông và Tây Phương. Nhưng bạn đừng quên rằng Chúa Giêsu là người Do-thái, chính Người đã dùng bánh miến và rượu nho để lập phép Thánh Thể .
Dùng bánh miến và rượu nho cũng là một cách để nhớ lại rằng Thiên Chúa đã đi vào Lịch Sử. Mạc khải Kitô giáo đã được thực thi trong một nơi chốn rõ ràng và một thời gian nhất định. Khi tất cả chúng ta tuân theo huấn lệnh của Chúa Giêsu “ Hãy thao tác này để nhớ đến Thầy ”, tất cả chúng ta phải chú ý đến những điều kiện kèm theo đơn cử này của việc Người nhập thể .
Đàng khác, bạn đừng quên hình tượng phong phú và đa dạng của bánh miến và rượu nho trong Kinh Thánh, thí dụ :
° “ Thầy là bánh hằng sống ” ( Gioan 6, 35.48 ). “ Thầy là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời ” ( Gioan 6, 51 ). ( Bánh ở đây phải hiểu là bánh miến ) .
° “ Thầy là cây nho thật ” ( Gioan 15, 1 ). “ Thầy là cây nho, những con là ngành nho … ” ( Gioan 15, 5 ) .
“ Bánh miến ” và “ cây nho ” là hai đề tài rất thường gặp trong Kinh Thánh .
Do đó, hai thứ thực phẩm này, hơn hẳn mọi thứ khác, nêu bật ý nghĩa về mối giao ước mới và vĩnh cửu giữa Thiên Chúa và loài người, được đóng ấn trong Đức Giêsu Kitô và được cử hành trong mỗi thánh lễ .

 

40. Tại sao buộc đi lễ ngày Chúa nhật?

Ngày nay, nhiều tín hữu nhiệt thành không thích kiểu nói “ buộc đi lễ ngày Chúa nhật ”. Họ khó gật đầu việc dâng lễ ngày Chúa nhật như thể một bổn phận phải giữ ! Thật vậy, người ta thường nói đến Kitô giáo với những bổn phận phải chu toàn .
Những kiểu nói “ luật buộc ”, “ bổn phận ” đúng ra nên được hiểu như là những tín hiệu báo động : chúng không chỉ định một lý tưởng phải vươn tới, nhưng chỉ là một nhắc nhở lòng trung thành với chủ cần phải giữ và tăng trưởng .
Khi đức tin sôi động, thì không cần phải nói đến việc buộc giữ ngày Chúa nhật. Nếu bạn yêu quý Chúa Kitô thì bạn không hề không đáp lại lời mời gọi của Người. Khi bạn đang đói và được người ta dọn một bữa ăn thịnh soạn, hỏi rằng bạn có thực sự bị bắt buộc ăn hay không ? Nếu bạn khao khát niềm hạnh phúc và bình an, thì chỉ có Chúa Kitô mới hoàn toàn có thể làm cho bạn thỏa lòng. Vậy bạn có bị bắt buộc phải tiếp đón Chúa Kitô khi Người mời gọi bạn đến dự tiệc Thánh Thể của Người không ? Tham dự thánh lễ không phải là dịp để tất cả chúng ta lấy lại sức cho đời sống thường nhật của tất cả chúng ta hay sao ?
Trước câu hỏi : “ có buộc đi lễ những ngày Chúa nhật hay không ? ”, câu vấn đáp sẽ là “ có ” cho những ai không mắc ngăn trở thật sự để đến tham gia thánh lễ .
Vả lại, Giáo Hội khuyên nhủ những tín hữu cử hành thánh lễ hằng ngày. Tham dự thánh lễ mỗi ngày là thông phần trọn vẹn với hành vi phụng vụ của Giáo Hội để dâng lên trên bàn thờ cúng tổng thể đời sống và lịch sử vẻ vang của con người. Đối với những tín hữu hoàn toàn có thể đi nhà thời thánh được, thánh lễ hằng ngày đặt sự Phục hồi của Chúa Kitô ngay giữa những hoạt động giải trí trong ngày của họ : nghề nghiệp, mái ấm gia đình, xã hội, v.v …
Trong mối quan hệ của tất cả chúng ta so với Thiên Chúa, khi tất cả chúng ta mở màn đo lường và thống kê để khỏi làm hơn bổn phận yên cầu, làm vừa khít cho đúng luật buộc, khi tất cả chúng ta cố “ mặc cả ” về điều “ được phép ” và “ điều không cho ” để tìm ra những điều dễ làm hơn, khi tất cả chúng ta muốn tìm ơn cứu rỗi “ rẻ tiền ”, thì lúc đó tất cả chúng ta nên xét lại thực trạng sức khỏe thể chất đức tin của tất cả chúng ta !

Kết luận

Qua những câu vấn đáp trong tập sách nhỏ này, tất cả chúng ta đã mày mò ra hoặc mày mò lại ý nghĩa của thánh lễ. Nhưng lý giải thánh lễ vẫn chưa đủ, mà cần phải sống và cử hành thánh lễ trong đức tin, với tổng thể tâm tình .
Thánh lễ không phải là một loạt nghi thức tiếp nối đuôi nhau nhau, nhưng là cùng một hiến tế tạ ơn, cùng một mầu nhiệm Phục hồi. Thánh lễ cũng không hề bị thu nhỏ lại thành một cộng đoàn lắng nghe lời Chúa và tuyên xưng đức tin của mình. Trước tiên thánh lễ là sự hiện hữu ảnh hưởng tác động của hy lễ của Chúa Kitô, chính Người tích hợp và thánh hiến Giáo Hội, chính Người ban đời sống thần linh qua Mình và Máu Người trong rước lễ. Hiến chế về “ Phụng Vụ thánh ” nói rõ điểm đó :
“ Trong Bữa Tiệc sau hết, vào đêm bị nộp, Đấng Cứu Chuộc tất cả chúng ta đã thiết lập Hy Tế Tạ Ơn bằng Mình Máu Người, để nhờ đó Hy Tế Khổ Giá lê dài qua những thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để ủy thác cho Hiền Thê yêu quí của Người là Giáo Hội việc tưởng niệm cái Chết và Sống Lại của Người : đây là bí tích tình yêu, dấu chỉ hiệp nhất, mối dây bác ái, bữa tiệc vượt qua, trong đó tất cả chúng ta ăn Chúa Kitô, được tràn trề ân sủng, và được bảo vệ vinh quang tương lai ” ( số 47 ) .
Giáo Hội không ngừng nhấn mạnh vấn đề sự quan trọng của thánh lễ trong đời sống Kitô hữu. Thí dụ : theo những văn kiện của Công Đồng Vaticanô II, thánh lễ là “ trung tâm điểm của cộng đoàn tín hữu ” ( Sắc lệnh LM, số 5 ), là “ nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn bộ đời sống Kitô giáo ” ( Hiến chế GH, số 11 ), và là “ nguồn mạch ơn thánh hóa cho con người và làm vinh danh Thiên Chúa ” ( Hiến chế PV, số 10 ) .
Gốc rễ, nguồn mạch, TT, chóp đỉnh : thánh lễ là điểm trung tâm của đức tin và đời sống của tất cả chúng ta. Theo công thức nổi tiếng của Đức Hồng Y Henri de Lubac, “ nếu Giáo Hội làm lên thánh lễ ” ( si l’Église fait l’eucharistie ), thứ nhất và tiên quyết “ thánh lễ làm lên Giáo Hội ” ( l’eucharistie fait l’Église ) .
Thánh lễ là bữa tiệc, trong đó Thiên Chúa bổ sức cho tất cả chúng ta tiến đến niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã phán : “ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết ” ( Gioan 6, 54 ) .
Ước gì mỗi người tất cả chúng ta biết sống thâm thúy bí tích Thánh Thể để lãnh nhận những ơn thánh hữu dụng cho cuộc sống của tất cả chúng ta và để sinh nhiều hoa trái .

Mục II: GIẢI THÍCH MỘT SỐ HẠN TỪ PHỤNG VỤ

Alleluia (hay Halêluia)

Tiếng do-thái, có nghĩa “ hãy ngợi khen Thiên Chúa ”. Alleluia, được đọc hoặc hát trước khi nghe công bố Tin Mừng ( Phúc Âm ), diễn đạt niềm hân hoan, tán dương và ngợi khen, và mời gọi chúc tụng Thiên Chúa vinh quang. Do đó, trong Mùa Chay, mùa sám hối và hoán cải, mùa tưởng niệm mầu nhiệm khổ nạn của Chúa Kitô, tất cả chúng ta không đọc hoặc hát Alleluia trong những nghi thức phụng vụ .

Amen

Amen là chữ Do thái. Các tín hữu thời Cựu Ước thường dùng chữ Amen để kết thúc lời cầu nguyện của họ. Chúa Kitô cũng đã sử dụng, không những lúc Người cầu nguyện, mà còn cả trong lúc giảng dạy để nhấn mạnh vấn đề, làm điển hình nổi bật chân lý Người nói : “ Amen – Thật – Ta bảo thật những ngươi … ” Chúng ta thường gặp ngôn thức này trong Tin Mừng .
Khi thưa Amen, người ta không chỉ bày tỏ mong ước được như vậy, mà còn xác nhận một điều chắc như đinh. Đó là trường hợp khi vị linh mục công bố : “ Mình Thánh Chúa Kitô ” và tín hữu thưa “ Amen ”. Chữ Amen ở đây có nghĩa “ Vâng ! Tôi xác tín Chúa Kitô đến ngự trong tôi dưới hình bánh này ”. Đó là một điều chắc như đinh !
Khi tất cả chúng ta thưa Amen sau lời nguyện của linh mục chủ tế, điều đó không chỉ có nghĩa là mong ước những lời cầu nguyện đó được gật đầu, nhưng còn nói lên rằng : lời nguyện đó cũng là lời nguyện của chính tất cả chúng ta, và tất cả chúng ta muốn tháp nhập vào đó với hết tâm tình .
Hơn thế nữa, Amen diễn đạt đức tin của toàn cộng đoàn vào sự trung tín của Chúa. Người sẽ nhậm lời những gì cộng đoàn cầu xin với niềm tin yêu. Bởi vì căn gốc của chữ Do thái này có ý nghĩa sự trung thành với chủ, trung tín. Như thế, khi thưa Amen, tất cả chúng ta tung hô sự trung tín của Chúa, như lời thánh Phaolô : “ Xin Thiên Chúa là Đấng trung tín chứng giám cho rằng lời nói của chúng tôi so với đồng đội, không phải là vừa “ Có ” lại vừa “ Không ”. Quả thế, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà chúng tôi đã rao giảng nơi bạn bè, [ … ], nơi Người chỉ là “ Có ” mà thôi. Bởi chưng bao nhiêu lời hứa của Thiên Chúa đã thành “ Có ” ở nơi Người. Vì thế nhờ Người mà chúng tôi hô lên lời “ Amen ” tôn vinh Thiên Chúa ” ( 2 Cor 1,18 – 20 ) .

Bài giảng (hay bài diễn giảng)

Giảng ở đây có nghĩa là giảng Lời Chúa : linh mục chú giải về đoạn Tin Mừng vừa nghe, quảng diễn và vận dụng Lời Chúa trong đời sống hằng ngày .
Bài giảng là phần phụng vụ phải có trong những thánh lễ chúa nhật và lễ trọng, vì sau Công Đồng Vaticanô II, Giáo Hội luôn nhấn mạnh vấn đề vai trò quan trọng của Tin Mừng, của Thánh Kinh trong thánh lễ cũng như trong đời sống Kitô hữu .

Bí tích

Danh từ bí tích ( bí : kín, dấu kín không biết được ; tích : dấu vết để lại ) dịch từ chữ hy-lạp mysterion hoặc từ chữ la-tinh sacramentum .
Bí tích cũng còn được gọi là Nhiệm tích .
Sách “ Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo ” ( 1992 ) định nghĩa bí tích như sau : “ Các bí tích là những tín hiệu hữu hiệu của ân sủng do Chúa Kitô thiết lập và được trao lại cho Giáo Hội để ban sự sống thần linh cho tất cả chúng ta. Các nghi thức hữu hình để cử hành những bí tích thì nói lên và triển khai những ân sủng riêng của mỗi bí tích ” ( số 1131 ) .
Bí tích là máng chuyển ơn Chúa cho tất cả chúng ta. Mọi bí tích đều là hành vi của Chúa Kitô được Giáo Hội cử hành qua nghi thức phụng vụ gồm sự vật, cử chỉ và lời nói kèm theo. Thí dụ : trong bí tích Rửa Tội, linh mục đổ nước ba lần trên đầu thụ nhân hoặc dìm thụ nhân ba lần trong giếng rửa, và đọc : “ T …, cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần ” .
Có toàn bộ bảy bí tích : Rửa Tội ( hoặc Thánh Tẩy ), Thêm sức, Thánh Thể, Hòa Giải ( hoặc Giải Tội ), Xức Dầu bệnh nhân, Truyền Chức, Hôn Phối .

 

Hiến tế tạ ơn

Hiến tế tạ ơn là một cách gọi khác của thánh lễ và lễ Misa. Từ ngữ này ( dịch từ động từ hy-lạp eucharistein : tạ ơn ) miêu tả rõ ràng mục tiêu chính của thánh lễ : cảm tạ và ngợi khen Chúa Cha nhờ Chúa Kitô, với Người và trong Người, cũng như sự tích hợp của Giáo Hội với những tác động ảnh hưởng này của Chúa Kitô .

Kinh Tin Kính

Có hai bản kinh Tin Kính : kinh Tin Kính những Tông Đồ và kinh Tin Kính Nicée. Dưới hình thức này hay hình thức khác, kinh Tin Kính được cộng đoàn đọc trong những thánh lễ Chúa nhật và lễ trọng sau bài Tin Mừng và bài giảng .
° Kinh Tin Kính những Tông Đồ, cũng gọi là Biểu Tín những Tông Đồ ( symbole des Apôtres ), là bản kinh Tin Kính xưa nhất, có từ thế kỷ thứ II. Bản này tổng hợp những công thức đã có trước đó. Từ thế kỷ thứ VI, bản này có hình thức như tất cả chúng ta thấy lúc bấy giờ. Đây là bản tuyên xưng những tín điều chính yếu nhất khi chịu phép Rửa .

giao-trinh-phung-vu-can-ban-2-mindovermetal

° Kinh Tin Kính Nixêa do Công Đồng Nixêa ( Nicée ) đồng ý chấp thuận vào năm 325 nhằm mục đích đối phó với lạc thuyết arianô chối bỏ thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó bản này được Công Đồng Constantinople bổ túc vào năm 381 nhằm mục đích để xác quyết thần tính của Chúa Thánh Thần do nhiều bè rối chối bỏ, vì vậy đôi lúc người ta gọi bản này là kinh Tin Kính của những Công Đồng Nixêa-Constantinople. Giáo dân Nước Ta thường đọc bản này trong thánh lễ .

Kinh Vinh Danh

Bài thánh ca này đã có từ truyền kiếp cũng được gọi là “ khúc hát thiên thần ” ( le cantique des anges ). Giáo Hội, được đoàn viên trong Chúa Thánh Thần, dùng kinh Vinh Danh để tôn vinh Chúa Cha và cầu khẩn Chúa Chiên Con. Kinh Vinh Danh được hát hay đọc vào phần đầu thánh lễ Chúa nhật ( trừ Mùa Vọng và Mùa Chay ), trong những lễ trọng, lễ kính và trong những dịp lễ khá trang trọng. Người ta không biết tác giả là ai cũng như năm sáng tác, nhưng biết rằng kinh Vinh Danh đã có trong kinh sáng bên Đông Phương vào thế kỷ thứ IV .

 

Lễ Misa

Trong Sách Lễ Rôma, bản chính bằng tiếng la-tinh, để kết thúc thánh lễ, chủ tế đọc “ Ite missa est ”. Missa ( do động từ la-tinh mittere : gửi đi ) có nghĩa là sự trả về. Do đó “ Ite missa est ” có nghĩa là “ Hãy đi, đây là lúc giải tán ”, cũng như khi ta nói : “ Thôi về đi, mọi việc đã xong rồi ! ” Đương nhiên, tất cả chúng ta biết công thức bằng tiếng Việt : “ Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an ” ( xem câu hỏi số 34 ) .
Từ thế kỷ thứ IV, chữ missa chỉ định hàng loạt thánh lễ. Từ đó, có tiếng Pháp Messe, tiếng Anh Mass, và tiếng Việt Lễ Misa .

Năm phụng vụ

Năm phụng vụ, mở màn từ Chúa nhật I Mùa Vọng ( vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12, tùy theo năm ) cho đến thứ bảy của tuần 34 Thường Niên, nhằm mục đích kể lại hàng loạt lịch sử dân tộc ơn cứu độ và cuộc sống của Chúa Kitô mà lễ Phục Sinh là đỉnh điểm .
Mỗi lễ phụng vụ làm điển hình nổi bật một góc nhìn nào đó của mầu nhiệm cứu độ duy nhất .
Năm phụng vụ gồm những mùa sau đây, theo tuần tự :
° Mùa Vọng : khoảng chừng 4 tuần trước lễ Giáng Sinh .
° Mùa Giáng Sinh : từ lễ Giáng Sinh tới cuối tuần lễ Hiển Linh .
° Mùa Thường Niên ( phần I ) : từ Chúa nhật sau lễ Hiển Linh đến thứ tư Lễ Tro. Vì ngày lễ Phục Sinh không cố định và thắt chặt nên Mùa này lê dài từ 5 đến 9 tuần, tùy theo năm .
° Mùa Chay : gồm 40 ngày ( không tính những ngày Chúa nhật ), từ thứ tư Lễ Tro đến Chúa nhật Phục Sinh .
° Mùa Phục Sinh : gồm 50 ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống .
° Mùa Thường Niên ( phần II ) : lê dài từ 25 đến 29 tuần ( tùy theo năm ), từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đến Chúa nhật I Mùa Vọng. Năm phụng vụ mới lại mở màn. + Ngày lễ Phục Sinh được tính vào Chúa nhật tiên phong sau trăng tròn tiên phong của mùa xuân. Từ ngày lễ Phục Sinh này, người ta xác lập được ngày của ba lễ khác : thứ tư Lễ Tro, 40 ngày trước đó ( không tính những ngày Chúa nhật ) ; lễ Thăng Thiên, 40 ngày sau ( vào ngày thứ năm ) ; lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, 50 ngày sau ( vào ngày Chúa nhật ) .

 

Nhà Chầu, nhà Tạm.

Nhà Chầu hay Nhà Tạm là một chiếc tủ nhỏ tiềm ẩn Mình Thánh Chúa. Tùy kiến trúc từng nhà thời thánh mà Nhà Chầu được đặt tại gian cung thánh hoặc bên cạnh .
Theo lịch sử vẻ vang phụng vụ, việc giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Chầu, hay Nhà Tạm, thứ nhất là để dành cho những người bệnh hoặc những người hấp hối sắp ra đi như “ của ăn đàng ”. Ngày nay, Giáo Hội liên tục giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Chầu để cho tín hữu hoàn toàn có thể đến viếng và cầu nguyện trong ngày, ngoài những nghi thức phụng vụ chính thức. Đèn chầu, được đăït bên cạnh, ngày đêm thắp sáng nói lên sự hiện hữu của Chúa Kitô ở giữa dân Người .

Phụng vụ

Danh từ phụng vụ ( phụng : vâng phục, tôn sùng ; vụ : việc làm ) được dịch từ chữ hy-lạp leiturgia ( ghép bởi danh từ ergon = việc làm, và tĩnh từ leitos = công cộng ) có nghĩa : việc công cộng có ích cho dân chúng. Trong quy trình lịch sử dân tộc, danh từ leiturgia có thêm nhiều nghĩa khác nhau .
Theo ý thức của Công Đồng Vaticanô II, phụng vụ là ảnh hưởng tác động rất linh, qua đó, và dưới một nghi thức, hành vi tư tế của Chúa Kitô, nghĩa là công cuộc thánh hóa con người và vinh danh Thiên Chúa, được thực thi và liên tục trong Giáo Hội và bởi Giáo Hội .
Nói một cách đơn thuần, phụng vụ chỉ định những nghi thức thờ phượng công cộng của Giáo Hội. Các nghi thức phụng vụ, theo định nghĩa, phải có sự chủ tọa của một thừa tác viên của Giáo Hội với sự tham gia tích cực của những tín hữu .
Ngoài ra danh từ phụng vụ còn có hai nghĩa khác nữa :
° bên Đông Phương, phụng vụ có nghĩa là chính thánh lễ .

° phụng vụ chỉ định môn học về các việc phụng tự khác nhau.
Thí dụ: thần học phụng vụ, phụng vụ Đông Phương, v.v…

Thánh lễ đồng tế :
Thánh lễ đồng tế do nhiều linh mục cùng cử hành, và dưới sự chủ tọa của một vị .
° Tại Tây Phương, trước thế kỷ thứ XIII, thánh lễ được đồng tế “ bí mật ”, nghĩa là chỉ có vị chủ tế, là người có chức vụ lớn nhất, đọc kinh Tạ Ơn ( Kinh nguyện Thánh Thể ) mà thôi. Vào thế kỷ thứ XIII tại Rôma, những vị đồng tế cùng đọc kinh Tạ Ơn với Đức Giáo Hoàng, và mỗi vị cầm một bánh lễ trong tay của mình. Khoảng cuối thời Trung cổ, thánh lễ đồng tế không còn đại trà phổ thông nữa .
Công Đồng Vaticanô II ( 1962 – 1965 ) xác lập giá trị cao quý của thánh lễ đồng tế, vì việc đồng tế biểu lộ cách thích đáng của chức linh mục và của hy tế, cũng như sự hợp nhất của toàn dân Chúa .
° Tại Đông Phương, thánh lễ đồng tế vẫn được duy trì từ xưa tới nay .
“ Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! ”
Bài hát này là bản tổng hợp của 1 số ít câu Kinh Thánh : ( theo bản dịch mới )
° Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ( Is 6, 3 ; Kh 4, 8 ) .
° Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa ( Is 6, 3 ) .
° Hoan hô Chúa trên những tầng trời ( Mt 21, 9 ) .
° Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa ( Tv 117, 26 ; Mt 21, 9 ) .
° Hoan hô Chúa trên những tầng trời ( Mt 21, 9 ) .
Câu trong Isaia ( 6, 3 ) gồm : “ ( Toàn trái ) đất rạng ngời vinh quang Chúa ”. Phụng vụ thêm chữ “ trời ”. Viễn ảnh trở nên bát ngát : cả trên trời và dưới đất, cả những thiên thần, những thánh và loài người, với muôn loài tạo vật, đồng thanh tung hô vinh danh Chúa Cha .
Theo sách Khải Huyền ( 4, 8 ), bài “ Thánh ! Thánh ! Chí Thánh ” là lời tung hô của những thiên thần và những thánh trên trời. Như thế, mỗi thánh lễ được cử hành làm cho tất cả chúng ta hướng về lời tán tụng muôn đời này .

Mục III: KỶ LUẬT THÁNH LỄ

Thánh Lễ là việc làm của Chúa Kitô, nên không hề không có 1 số ít điều thuộc kỷ luật Phụng vụ mà những linh mục hoặc giáo dân phải tuân thủ. Hiến chế Phụng vụ ghi rõ : “ Tuyệt đối, không ai, dù là linh mục được tự quyền thêm bớt hay biến hóa một điều gì trong Phụng vụ ” ( PV 22,3 ), vì Phụng vụ là việc của Chúa Kitô và của chung Giáo hội, nên người của Giáo hội phải tôn trọng để duy trì sự hiệp nhất này .
Dưới đây là một số ít điều thuộc kỷ luật Phụng vụ cần hơn :
1. Có thể cử hành Thánh Lễ và trao Mình Thánh ngày và giờ nào cũng được, trừ những trường hợp luật Phụng vụ không được cho phép ” ( GL 931 ) .
2. Linh mục không nên bỏ lỡ việc dọn mình xứng danh trước khi dâng lễ và cảm ơn sau Thánh Lễ ( GL 909 ) .
3. Thánh Lễ phải cử hành ở nơi thánh, trên một bàn thờ cúng đã cung hiến hay đã làm phép, trừ khi, trong trường hợp riêng, nhu yếu yên cầu cách khác, dù vậy, trong trường hợp ấy, phải cử hành ở nơi xứng danh. Nếu cử hành Thánh Lễ ở ngoài nơi thánh, thì cử hành trên một chiếc bàn xứng danh, có khăn phủ bàn và khăn thánh ( GL 932 ) .
( Thánh Lễ cho một nhóm, hoặc tại tư gia :
Theo Văn thư Actio Pastoralis Ecclesiae, phát hành ngày 15 tháng Năm năm 1969, có những nguyên do và qui luật được cho phép tổ chức triển khai lễ cho một nhóm hội hfdỏ để tĩnh tâm, nhu yếu mục vụ, mái ấm gia đình tập hfdỏ, mái ấm gia đình chung quanh bệnh nhân, thì Đấng Bản quyền hoàn toàn có thể được cho phép dâng lễ ngoài nơi thánh như Giáo luật qui định, nghĩa là “ tại nơi xứng danh, nhưng không tại giường ngủ ”, tại nhà tư, miễn là cử hành trên chiếc bàn có khăn trải thật sạch, tôn kính ) .
4. Thánh Lễ phải được cử hành bằng bánh ( làm bằng bột mì tinh tuyền ), và còn mới để tránh hư mốc, và rượu ( tự nhiên từ trái nho ) không bị hư chua ” ( GL 924 ) .
5. Linh mục Chủ tế được tự do chỉ lễ cho bất kỳ người nào còn sống hay đã qua đời ” ( GL 901 ) .
6. Trong khi cử hành Thánh Lễ, Phó tế và giáo dân không được phép đọc những lời nguyện, nhất là kinh Nguyện Thánh Thể, hay làm những việc làm chỉ dành cho linh mục chủ tế ” ( GL 907 ) .
7. Nếu không có nguyên do hệ trọng, linh mục không được bỏ bài giảng, trong những Thánh Lễ cử hành vào Chúa nhật và lễ buộc có dân chúng tham gia ” ( PV 52 ) .
( Theo Ủy ban giải thích Giáo luật khoản 767,1 cho biết : Việc giảng trong nhà thời thánh dành cho linh mục và phó tế, không nhường cho giáo dân nào khác ) .
8. Bất cứ ai đã lãnh Bí tích Rửa tội, không bị luật cấm, đều hoàn toàn có thể được Rước lễ ( GL 912 ) .
( Ai muốn rước lễ, phải kiêng ăn và uống, chỉ trừ nước lã và thuốc, ít là một giờ trước khi rước lễ. Linh mục nào dâng lễ 2 hay 3 lần một ngày, hoàn toàn có thể siêu thị nhà hàng chút đỉnh trước lễ thứ 2 hoặc thứ 3, dù thời hạn không đủ một giờ. Người cao niên, người đau yếu và cả người săn sóc bệnh nhân, hoàn toàn có thể được rước lễ, dù đã ẩm thực ăn uống chút đỉnh trong vòng một tiếng đồng hồ đeo tay trước đó. ( GL 919 ) .
9. Không được rước lễ, những người bị vạ tuyệt thông, vạ cấm sau khi hình phạt đã tuyên kết, hay công bố, và những người cố ý sống trong một nặng công khai minh bạch ( GL 915 ). Ví dụ : Sống như vợ chồng không có hôn phối .
10. Cha Sở có bổn phận canh chừng không cho những trẻ nhỏ rước lễ khi chúng chưa đủ trí khôn hoặc chưa sẵn sàng chuẩn bị đủ ( GL 914 ), nghĩa là chưa xưng tội lần đầu. Tuy nhiên, hoàn toàn có thể cho trẻ nhỏ lâm cơn nguy tử rước lễ, nếu những em hoàn toàn có thể phân biệt Mình Chúa Kitô với của ăn thường thì, và kính cẩn rước lễ ( GL 913 ) .
11. Mỗi ngày được rước lễ một lần, nếu dự thêm lễ nữa, thì được rước lễ lần nữa ( GL 917 ), nhưng không được rước lễ lần thứ ba cùng ngày, trừ khi rước lần thứ ba như của Ăn đàng dành cho những tín hữu lâm cơn nguy tử ( GL 921, 2 ) .
12. Ai ý thức mình phạm tội nặng, mà chưa xưng tội trước, thì không được làm lễ hay rước lễ, trừ khi có nguyên do quan trọng và không có dịp tiện đi xưng tội. Trong trường hợp này, họ phải thống hối cách trọn và dốc lòng đi xưng tội sớm ngần nào hoàn toàn có thể ” ( GL 916 ) .
13. Thánh Lễ chiều thứ Bảy thay Chúa nhật : “ Ai tham gia Thánh Lễ cử hành theo nghi lễ Công giáo bất kể ở đâu, hoặc vào chính dịp nghỉ lễ hay vào chiều hôm trước, thì người ấy đã chu toàn việc buộc dự lễ ( GL 1248,1 ) .

* Các linh mục lưu ý thêm vài điều sau, tuy không hay xảy ra, nhưng Giáo luật đã tiên liệu:

1. Các linh mục Công giáo không được đồng tế với những thừa tác viên của những giáo hội hay giáo đoàn không thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo ( GL 933 ) .
2. Các linh mục Công giáo muốn cử hành Thánh Lễ trong một đền thờ của giáo hội hay giáo đoàn không thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, đòi linh mục ấy phải có phép rõ ràng của Bản quyền thường trực, và phải đề phòng mọi gương xấu ( GL 933 ) .
3. Khi có nhu yếu khẩn cấp, theo sự phán đoán của Đấng Bản quyền, những thừa tác viên Công giáo hoàn toàn có thể ban những Bí tích ( Thánh Thể, Sám hối, Xức dầu bệnh nhân ) cho những Kitô hữu không hiệp thông vừa đủ với Giáo hội Công giáo, nhưng họ phải tự động hóa xin. Khi đó họ phải bày tỏ đức tin Công giáo so với những Bí tích này, và họ phải được sẵn sàng chuẩn bị tâm hồn không thiếu .

B. PHỤNG VỤ GIỜ KINH

Mục I: THẦN HỌC PHỤNG VỤ CỦA CÔNG ĐỒNG VAITCANO II

DẪN NHẬP

Kể từ Công đồng Vatican II, cụm từ Kinh Phụng vụ[1]được chuyển nghĩa từ cụm từ Officium Divinum và được sử dụng cách thường xuyên trong cách gọi. Bản tiếng việt dịch là Kinh Nhật Tụng. Cụm từ này cũng nhằm thay thế cụm từ « Breviarium » hoặc « Breviarium Officii », vốn được sử dụng cách rộng rãi trong Giáo hội theo nghi thức Roma.

Giờ Kinh Phụng vụ « làm chứng cho những gì mà Giáo hội tin trong cầu nguyện, ngày hôm nay cũng như trong ngày hôm qua, nhưng nó được miêu tả trong một ngôn từ, một cách tâm lý, một đặc tính thần học của một thời kỳ » [ 2 ] .
Phải khẳng định chắc chắn thứ nhất rằng, Kinh Phụng vụ là lời cầu nguyện chung của tổng thể Giáo hội ; nó không phải được dành riêng cho những tu sĩ và những người sống đời thánh hiến [ 3 ]. Đối với những hành vi phụng vụ khác như Thánh Thể mà nó không sửa chữa thay thế, nhưng nó là một sự bổ túc. Các Giờ Kinh Phụng vụ thánh hiến toàn bộ chu kỳ luân hồi của ngày và đêm ; nó giúp tập trung chuyên sâu tổng thể những hành vi hằng ngày bởi lời cầu nguyện không ngừng và được cho phép vấn đáp những giáo huấn của Đức Kitô, Đấng nối kết với tất cả chúng ta trong lời cầu nguyện ngày và đêm .
Những lời kinh được lưu truyền trải qua dòng thời hạn, ngay cả khi nó được diễn đạt bởi những hình thức khác nhau, vốn đã được đơn giản hoá ở Tây phương, như chỉ dạy của Công đồng Vatican II. Chẳng có sự độc lạ đáng kể giữa những nghi thức tây phương và đồng phương. trái lại, việc làm mới lại những Giờ Kinh Phụng vụ ở Tây phương đã diễn ra ở Công đồng Vatican II, giúp tìm thấy nguồn gốc của nó trong những hình mẫu ở đông phương .

I. NHỮNG NỀN TẢNG CỦA CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

 

Các cộng đoàn kitô hữu tiên khởi đã mong ước sống ý tưởng sáng tạo về một đời sống cầu nguyện liên lỉ, được hướng dẫn bởi Kinh thánh và đã được thực hành thực tế bởi chính Đức Kitô và bởi cộng đoàn tông đồ .
Đức Kitô đã dùng những tập tục của dân mà trong đó Người là thành phần nhưng Người không hài lòng với những tập tục này. Đối với Người, hành vi thường nhật phải được nối kết ngặt nghèo với lời cầu nguyện. Thánh Luca, tác giả Tin mừng thứ 3 chứng minh và khẳng định một cách rõ ràng nhất về đời sống cầu nguyện của Đức Giêsu. Đức Kitô cũng chính Người đã tự bày tỏ như thể biểu mẫu về đời sống cầu nguyện và mời gọi tổng thể những môn đệ của Người cầu nguyện không ngừng và kiên trì, như một cử chỉ hướng về cánh chung ( Lc 21,36 ) .
Những tín hữu tiên phong đã theo sát những thời hạn về cầu nguyện như cách người Do thái đã làm, nhưng họ đã thêm vào đó một ý thức mới được thích ứng bởi Đức Kitô : lời cầu nguyện đêm ( kinh đêm ) là một sự mới lạ so với những nghi thức Do thái. Lời cầu nguyện của những tín hữu tiên khởi cần phải trở nên hài hòa và hợp lý, chuyên chăm và kiên trì. Những sáng tạo độc đáo mà trong đó sống sót sự trung thành với chủ của những tín hữu : những Giờ ( kairos ) là thời hạn quan trọng nhắc nhở cho lời cầu nguyện liên tục. Những tác giả kitô hữu tiên phong như Origène hoặc Tertullien khẳng định chắc chắn rất nhiều về lời cầu nguyện. Cầu nguyện không chỉ được nói đến tiên phong so với những người nhiệm nhặt, những tu sĩ hay những nhà đan tu ; nhưng quả thực, nó là một lời mời gọi cho tổng thể mọi kitô hữu về việc thực hành thực tế cầu nguyện cách tiếp tục vào những giờ khắc đã định .
Một vài khoảng chừng khắc của thời hạn cầu nguyện được coi như bắt buộc và những giờ khác được xem cách đơn thuần như những giờ được tìm hiểu thêm. Những giờ này được cho phép để thực hành thực tế những lý tưởng đời sống cầu nguyện không ngừng. Sự khác nhau về thời hạn được kiểm nghiệm bởi những bản văn của Cựu và Tân ước. Lời cầu nguyện cho thấy giá trị của nó, như chứng minh và khẳng định của Gioan Cassien : « gợi hứng bởi từ trong một hầu hết những bản văn và những cử chỉ tạo ra sự Giờ Kinh Phụng vụ, lời nhắc nhở thường nhật về sự thông hiệp của ơn Cứu độ » [ 4 ] .
Trong thế kỷ IVe, lời cầu nguyện theo Giờ được tổ chức triển khai hai hình thức cùng sống sót : một cho những đan sĩ và những tu sĩ ; phần khác cho dân kitô hữu. Phần thư hai này có cấu trúc khác nhau nhưng được nhìn nhận như những phần bổ trợ : và vì vậy nó vẫn mang những giá trị đặc biệt quan trọng của giờ kinh mà chúng không bị coi là hơn kém so với phần thứ nhất .
Vào thời Trung cổ, phần đông những tín hữu từ từ quên lãng những Giờ Kinh Phụng vụ vì nhiều nguyên do. Trước hết, họ không biết nhiều về ngôn từ latin : hoặc thật khó khăn vất vả để học thuộc lòng toàn bộ những giờ kinh, trừ khi họ chiếm hữu một cuốn sách nguyện với cái giá đắt đỏ ( ! ). Hơn nữa, tầm quan trọng của thời gian được dùng cho những giờ kinh lại cản trở những tín hữu phải thao tác .
Vào thế kỷ XIXe, giờ kinh nguyện được tái tò mò như lời cầu nguyện của dân kitô hữu, thứ nhất bởi những Giáo hội mở đường cho Cải Cách. Thế kỷ tiếp theo, cộng đoàn Taizé đóng vai trò rất quan trọng trong sự kiện này khi giúp cho những vị khách đến thăm tò mò ra những Giờ kinh khác nhau .
Cũng cần nhắc lại rằng, trong nhiều thế kỷ, lời kinh theo Giờ đã bị nhiễu loạn bởi hai xu thế đối nghịch nhau : một xu thế muốn vô hiệu những hướng dẫn về nhịp điệu của ngày và đêm ; xu thế còn lại đã làm qúa tải về thời hạn hoặc nội dung của Giờ kinh. Chúng ta sẽ trở lại yếu tố này trong một dịp khác .
Công đồng Vatican 2 đã cố gắng nỗ lực đưa vào trật tự trong khi đế ý đến việc làm cho hài hòa và hợp lý những giờ kinh nguyện trong ngày, tổng thể được tôn trọng theo những yên cầu của đời sống văn minh. Những kinh nguyện được chỉnh sửa cách kỹ càng và thêm hoặc bớt đi cho tương thích. Trình tự của nó được đơn thuần và nhất là hoàn toàn có thể được cử hành bằng ngôn từ địa phương [ 5 ] .
Các Giờ Kinh Phụng vụ diễn đạt lời cầu nguyện chúng của Giáo hội, nó được công bố trong một nhóm ( toàn bộ nhóm được qui tụ trong thời điểm tạm thời hoặc được ấn định để cử hành những Giờ kinh ), hoặc cá thể [ 6 ]. Các giờ kinh không được cử hành bởi chỉ vì chính nó nhưng nói theo ngôn từ của Công đồng Vatican 2 : để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người. Nhất là, Giờ Kinh Phụng vụ cũng được cử hành nhân danh dân kitô giáo bởi những người đảm nhiệm nghĩa vụ và trách nhiệm là những giám mục, linh mục và phó tế nhưng cũng là những tu sĩ, kinh sĩ và nữ đan sĩ [ 7 ] .

II. NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH TẠO NÊN CÁC GIỜ KINH NGUYỆN

 

1.- Các thánh vịnh và thánh ca Kinh Thánh

Các thánh vịnh là nền tảng của Kinh Phụng vụ. Những người Do thái đã có một sự hiểu biết rất lớn về những thánh vịnh. Tuy vậy, cần khẳng định chắc chắn rằng, phương cách dùng của những kitô hữu thì vượt qua những gì của người Do thái, chính bới nó tạo cho những thánh vịnh một giá trị kitô học và tạo nên một lời nói cho lời cầu nguyện tán tụng, cho sự suy ngẫm về sự hoàn hảo nhất của Đấng thánh và sự diễn đạt về nỗi niềm quả đât .
Có rất nhiều phương pháp đã được thực hành thực tế cho bài đọc thánh vịnh. Chẳng hạn phương pháp chỉ định đọc thánh vịnh một cách liên tục như lectio continua toàn bộ những thánh vịnh : thánh Biển Đức nhu yếu đọc chung những thánh vịnh trong một tuần, nhưng kể từ Vatican II, chu kỳ luân hồi của những thánh vịnh được khởi đầu trong bốn tuần. Phương thức khác có tích chất làm đặc biệt hoá những thánh vịnh vào trong những Giờ, chuyển biến theo tính liên tục của nó : điều này hoàn toàn có thể được thực thi theo giờ của ngày, đêm và theo chu kỳ luân hồi thời hạn. Cùng mục tiêu này, những điệp ca ở đầu mỗi thánh vịnh cho phép lý giải tầm quan trọng về một thánh vịnh được chọn cho một thời hạn phụng vụ thích hợp .
Những Thánh vịnh trước hết là những bài thơ. Chúng được hát trong một hành vi ca tụng hoặc bằng một giọng solo hay với tổng thể cộng đoàn ( lối hát đối đáp ). Hình thức hát vinh tụng ca « Gloria Patri … » vào phần cuối của thánh vịnh không phải là một sự mới thêm vào : nó đã Open từ thế kỷ IVe và được thích ứng bởi tổng thể những luật đan viện latin. Bài giảng, những tước hiệu, những lời cầu nguyện tổng hợp và những câu điệp ca nhằm mục đích giúp hiểu ý nghĩa của những thánh vịnh và giúp cầu nguyện .
Cũng vậy, những yếu tố khác tạo nên Giờ Kinh Phụng vụ : những bài ca Kinh thánh ( những bài ca này rất phố biến trong thời cổ đại, nó Open nhiều trong phương pháp dùng của dòng Biển Đức và trong kinh nguyện Roma ). Một điểm khác, những bài ca được biên soạn có tính văn chương được coi như là lê dài việc hát thánh vịnh, trong khi đó những bài đọc và những lời cầu nguyện lại thuộc về một thể loại khác .
Những bài ca Cựu ước, tựa như những nghi thức Đông phương hay Tây phương, được trình làng nhất là trong những lời cầu nguyện ban sáng và trong những giờ Canh thức. Những bài ca Tin mừng được sắp xếp cách trật tự hơn giữa những giờ kinh khác nhau. Nhờ Công đồng Vatican II, những bài ca Tân ước đã được thêm vào : Khải huyền, Các thư của thánh Phêrô, của thánh Phaolô và ngay cả từ lá thư gởi cho Timôthê .
Những bài ca có tính văn chương được biên soạn là những « bài hát vốn chẳng phải là những thánh vịnh theo qui điển, cũng không phải là những bài ca Kinh thánh, nhưng nó tạo nên một phần của việc cử hành phụng vụ : thánh thi, những câu đối đáp và nhưng điệp ca » [ 8 ] .
Sự phân biệt những cách đọc thánh vịnh thì không đơn thuần. Cha đẻ biên soạn những thánh thi là thánh Ephrem, được đã chuyển dời sang tiếng Hy lạp bởi Romanos le Mélode. Ở Tây phương latin, thánh Ambroise ( không phải là thánh Hilaire ) được coi như người đặt nền tảng cho những cung điệu của những thánh thi. Ngài cũng muốn lan rộng ra ra cho tổng thể dân chúng khi triển khai việc làm này. Các bài thánh thi của ngài được đảm nhiệm bởi những tu sĩ dòng Biển Đức và Giáo hội Roma : sự thành công xuất sắc của những thánh thi chẳng thể chối cãi được .
Những bài thánh thi yên cầu vấn đáp cho nhiều những nhu yếu mà nó vẫn còn giá trị cho ngày này : để có một giá trị âm nhạc và văn chương hoặc so với cái nhìn về tín lý và về góc nhìn công cộng. Trong thời hạn vận dụng những cải tổ phụng vụ ( 1971 ), những nhà thơ và nhạc sĩ được mời gọi soạn thảo những thánh thi bằng ngôn từ địa phương, nhưng họ cần phải được gật đầu bởi Hội Đồng Giám mục trước khi công bố những ấn phẩm của mình .
Việc cải tổ năm 1971 đã lưu giữ hình thức Roma được ra mắt trong những giờ kinh gồm một bài đọc Kinh thánh, giáo phụ hay một bài hạnh tích về một vị thánh. Những bài đọc Kinh thánh không có chỗ trong phụng vụ Đông phương. Công đồng Vatican II đã ý kiến đề nghị một chu kỳ luân hồi những bài đọc trên hai năm mà tôn trọng những sách của Năm phụng vụ và được cho phép đi theo hàng loạt một năm lịch sử dân tộc ơn cứu độ. Truyền thống đọc những phần chú thích Kinh thánh trong giờ kinh đã Open ở Đông phương. Bên Tây phương, nó hoàn toàn có thể đã được trình làng bởi thánh Biển Đức. Một sự tái thiết tập hàng loạt được thực thi ở Vatican II. Một hạng mục được lan rộng ra do tại lúc ấy những bài đọc Kinh thánh đã trở nên thường nhật. Như vậy, những bài đọc không còn số lượng giới hạn những Nghị phụ và những vị này đã « mở một lối đi vào sự nhiều mẫu mã của Di sản thiêng liêng của Giáo hội ». Ở Đông phương, chẳng có bài đọc hạnh những thánh nào đọc, trong khi đó ở Tây phương lại là một thực hành thực tế thường nhật. Tuy nhiên, những bản văn về đời sống những thánh thường không dựa trên nền tảng lịch sử dân tộc, vì vậy, việc cải tổ vào năm 1971 đã vô hiệu nhiều bản văn mà chỉ được dùng những bản văn có nguồn gốc rõ ràng và vững chãi .

2.- Nghi thức

Ở Đông phương, những nghi thức thì rất là phong phú cả về số lượng và sự lập lại những Giờ Kinh cũng như về nội dung : nghi thức Ai-Cập và Cappadoce thì khác với nghi thức Syria đông phương và nghi thức Palestin, Antioche và Cappadoce thế kỷ IVe và Ve, về kinh nguyện byzantin và arménien hoặc nghi thức Syria tây phương và Maronite .
Đời sống đan tu tây phương có một kinh nghiệm tay nghề lâu bền hơn nhất về Giờ Kinh Phụng vụ, nó biểu lộ sự khác hơn so với lời cầu nguyện tại nhà thời thánh giám mục, nghĩa là lời cầu nguyện ban sáng và buổi tối. Quy luật của thánh Biển Đức về lời cầu nguyện được coi như một chứng tá đầy nỗ lực cả về văn bản lẫn sự tương hợp. Nó được biểu lộ rất rõ trong Kinh nguyện Roma cho đến đêm trước Công đồng chung Vatican II [ 9 ]. Người ta cũng đã muốn làm giảm bớt sự nặng nề và dài của nó. Quả vậy, từ thế kỷ XVIe, có nhiều khuynh hướng muốn cải tổ được thực thi nhưng nó đã không ngừng trở lại sự cổ xưa bởi những thêm thắt mới mẻ và lạ mắt. Một cuộc cải tổ sâu rộng chỉ được mở màn sau thế chiến thứ hai và mang lại sự thành công xuất sắc nhờ Công đồng Vatican II : những điểm chính được viết trong Institutio generalis và trong Liber Liturgiae Horarum .
Với việc cải tổ này, một trình tự về Giờ kinh được thiết kế xây dựng. Mỗi giờ có những đặc thù riêng của nó. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều là hai giờ kinh quan trọng bậc nhất. Theo việc cải tổ, mỗi giờ được kết nối với một mầu nhiệm của Đức Kitô. Những thánh vịnh luôn luôn có một sự diễn giải kitô học, đây là điều mới lạ so với kinh nguyện Roma, nhưng là một ý tưởng sáng tạo cổ xưa [ 10 ] .

3.- Cấu trúc

– Kinh Sáng

Giờ Kinh Sáng là lời cầu nguyện của kitô hữu khởi đầu một ngày mới, vì vậy, luôn luôn có một thánh vịnh tương quan đến buổi sáng. Kinh Sáng được hát vào lúc ánh mặt trời thức dậy và được coi như hình tượng của Đức Kitô : chúng nhắc lại biến cố Phục sinh của Đức Kitô. Nó cũng khẳng định chắc chắn về sự hòa giải của Đấng Tạo dựng và về sự Open của Ngày kỳ vọng. Kinh Sáng trước hết là thời hạn ca tụng Đấng thánh, do vậy những bài ca thánh vịnh là phần đặc biệt quan trọng quan trọng. Ánh sáng ở đây có ý nghĩa đặc biệt quan trọng : hình tượng của Đức Kitô .
Kể từ thế kỷ IVe, những lời cầu nguyện ở đầu cuối cũng trở nên đặc biệt quan trọng : nó gồm có những ý hướng tương lai với những câu vấn đáp khuôn mẫu ( ví dụ điển hình như Kyrie eleison ), kế đến những lời cầu nguyện chính và phần thêm vào của người cử hành cho một lời cầu nguyện hoặc một lời tổng nguyện. Bài đọc Kinh thánh không có mạng lưới hệ thống : nó hoàn toàn có thể được đi theo bằng một bài giảng .

– Kinh Chiều

Kinh Chiều được diễn ra vào lúc mà con người kết thúc việc làm trong ngày và khi những ngọn đèn đã được thắp lên. Lời cầu nguyện ban chiều nhắc nhở cuộc Thương khó và là một hành vi tạ ơn vì sự hài hoà trong thiên hà. Đó cũng là những lời cầu nguyện đợi chờ sự trở lại của Thiên Chúa ( parousia ). Cấu trúc của Kinh Chiều được triển khai năm 1971 chỉ giữ lại rất ít những yếu tố cổ : bản văn được trích từ Tân ước, nhưng bài thánh ca, bài đọc hoàn toàn có thể ngắn hoặc dài. Những phần phụng vụ khác có những đặc tính quan trọng khác .

– Kinh Sách (canh thức hay kinh đêm)

Kinh Sách luôn có một tầm quan trọng trong phụng vụ kitô giáo vì nó cho thấy sự đợi chờ Thiên Chúa. Nó được đặc tính hóa bởi những bài đọc kinh sách và được cho phép suy niệm từ Kinh thánh. Vào những ngày lễ hội, kinh sách hoàn toàn có thể được lê dài như một giờ Canh thức. Kinh nguyện này tập trung chuyên sâu duy nhất vào mầu nhiệm đặc biệt quan trọng của Đức Kitô. Công đồng Vatican II được cho phép đọc giờ kinh này vào những thời gian thuận tiện trong ngày [ 11 ] .

– Giờ kinh đầu tiên

Giờ kinh này đã bị vô hiệu vì nó được coi như một giờ kinh Sáng khác [ 12 ]. trái lại giờ thứ 3, thứ 6 và 9 được giữ vì chúng nhắc đến ý tưởng sáng tạo bắt đầu của lời cầu nguyện liên lỉ, khi tưởng niệm cuộc Thương khó của Đức Kitô và việc công bố Tin mừng Phục hồi. Chỉ một trong ba giờ khắc này được cử hành ( trừ khi so với những ai muốn có một đời sống chiêm niệm hoặc trong thời hạn tĩnh tâm ) : vì điều này mà tất cả chúng ta gọi đó là hora truyền thông. Giờ thứ ba nhắc nhở sự Hiện Xuống và cho phép cầu nguyện cho những ân tình của Chúa Thánh Thần ; giờ thứ Sáu nhấn mạnh vấn đề đến việc Chúa chịu đóng đinh và giờ thứ 9 nhấn mạnh vấn đề đến cái chết cứu chuộc của Đức Kitô .

– Giờ Kinh Tối

Kinh Tối là giờ kinh ở đầu cuối của một ngày. Nó là thời hạn cầu nguyện thân thiện và được dâng hiến cho mầu nhiệm Đức Kitô và trọn vẹn tin yêu vào Đức Kitô .

 

III. MỘT VÀI KHÍA CẠNH THẦN HỌC VỀ GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Thần học về Giờ Kinh Phụng vụ chỉ Open từ Công đồng Vatican II. Thần học này nhấn mạnh vấn đề đến hai chiều kích quan trọng : trước hết, nhằm mục đích miêu tả « mầu nhiệm Thánh thể mà nó trả dài trong toàn bộ một ngày » ; kế đến, chỉ cho thấy « cấu trúc của những Giờ Kinh Phụng vụ là đối thoại : Thiên Chúa nói với dân người và dân vấn đáp trong và bởi Đức Kitô » [ 13 ] .
Giờ Kinh Phụng vụ là một phụng ca ca tụng Thiên Chúa và thánh hóa con người, là nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống đạo đức kitô hữu [ 14 ]. Lý do của việc ca tụng đó là nhắm vào cuộc Nhập thể của Đức Giêsu mà trong đó được kết nối với biển cố Phục sinh. Hai ý nghĩa này được hòa trộn trong lời tạ ơn, chúc tụng và thánh hiến. Nó không phụ thuộc vào bí tích Thánh Thể nhưng nó nối kết khăng khít với Thánh Thể mà sự tươi tắn được chiếu giãi trên nó : vì vậy Thánh Thể là « đỉnh điểm của hành vi phụng thờ cuả Giao ước mới » [ 15 ] .
Lời cầu nguyện này hướng đến Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị. Trong khi Thiên Chúa không chỉ nói với con người qua những bài đọc mà con nới bởi những thánh vịnh và lời cầu nguyện. Bí tích thánh tẩy đã tạo nên những điều kiện kèm theo về cuộc đối thoại này và nó cũng tạo nên những năng lực tốt nhất nhờ việc chiêm ngẫm của Đức Kitô. Tương tự, hành vi phụng vụ này được cử hành khi tưởng niệm về Đức Kitô và nhằm mục đích làm cho thành hiện tại. Vì vậy, Giáo hội tham gia vào mầu nhiệm Cứu độ được hiện thực một cách liên tục, và Giờ Kinh Phụng vụ là « tưởng niệm hằng ngày cách liên tục về những mầu nhiệm ». Thần học Công giáo đã chịu đau khổ cho đến Công Đồng Vatican 2, trong một thực trạng thiếu trình bầy tương quan đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong mối thông hiệp với ơn Cứu độ. Giờ Kinh Phụng vụ là một lời ca tụng và một lời cầu xin ân sủng Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần do đó phải được có một chỗ đứng đặc biệt quan trọng quan trọng, vì Người được sai đến và thực thi những gì tương quan đến sự Hiệp nhất và Thánh hóa. Đức Trinh Nữ Maria cũng có vai trò chuyển cầu và những thiên thần giống như những thánh cũng có một vị trí xứng danh .
Vì vậy, cũng cần ghi nhớ rằng, Giờ Kinh Phụng vụ phải được trở thành một lời cầu nguyện cá thể : nó được ví như một con đường, là trường dạy cầu nguyện và là nguồn mạch của đời sống đạo đức. Cầu nguyện cách liên tục, phải được nhìn nhận hợp với một vị trí trong những hoạt động giải trí của đời sống thường nhật của tất cả chúng ta mà mỗi cá thể không hề làm ngơ. A.G. Martimort chỉ ra rằng, ngày này kitô hữu hoàn toàn có thể bị cám dỗ thích lời cầu nguyện cá thể mà không tương quan đến lời Kinh Phụng vụ như nguồn mạch để kín múc những ơn ích. Không thể có sự nhường bước cho sự mong ước này, ngược lại, hãy tận dụng kinh nghiệm tay nghề này để chú ý quan tâm đến giá trị của phụng vụ : Giờ Kinh Phụng vụ được cho phép vượt qua những cảm mến cá thể để hướng đến một lời cầu nguyện chung của Giáo hội, và dành cho nó một vị trí xứng danh đặc biệt quan trọng. Khi cử hành những Giờ Kinh Phụng vụ, điều này được cho phép chiêm niệm một cách liên tục và tốt hơn về khu công trình của Thiên Chúa trong quốc tế. Cuối cùng, đó là một hành vi tạ ơn .
— — — — — — — — — — — — — — — — –

Chú thích:

1. Catechesisme de l’eglise catholique ( 1992 ), số 1174 – 1178 .
2. Concile oecumanique Vatican II, Const. Sacrosanctum concilium, Paris, Centurion, 1967 .
3. Centre national de pastorale liturgique, La présentation générale de la liturgie des Heures. Prière du temps présent : comment s’y retrouver ? Paris, Cerf, Desclée-Mame, 1999 .
4. De Reynal, Théologie de la liturgie des Heures, Paris, Beauchesne, 1978 .
5. La Maison-Dieu, 95/1968 : « L’office divin aujourd’hui » .
6. Martimort A.G, L’Eglise en prière, vol. 4 : La liturgie et le temps, édition nouvelle, Paris, Desclée, 1983 ,
7. Taft Robert, La liturgie des heures en Orient et en Occident ( Bản văn gốc : The Liturgy of the Hours in East and West. The Origins of the Divine Office and its meaning for today, St. John’s Abbey, Collegeville, 1986 ), Brepols, 1991 .

[ 1 ] Xem A.G Martimort, L’Eglise en prière, vol. 4 : La liturgie et le temps, édition nouvelle, Paris, Desclée, 1983, tr. 171 – 172. Thánh Biển Đức gọi Giờ Kinh Phụng vụ là Opus Dei .

[ 2 ] Xem De Reynal, Théologie de la liturgie des Heures, Paris, Beauchesne, 1978, tr. 115. Xem thêm Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 83-84 .
[ 3 ] Paul VI, « Const. apostolique Laudis canticum », trong La présentation générale de la liturgie des Heures, sđd, tr. 109 .
[ 4 ] Xem De Reynal, Théologie de la liturgie des Heures, Paris, Beauchesne, 1978, tr. 187 .
[ 5 ] Xem Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 101 .
[ 6 ] Xem Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 83-85 .
[ 7 ] Xem Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 95-98 ; xem thêm Centre national de pastorale liturgique, La présentation générale de la liturgie des Heures. Prière du temps présent : comment s’y retrouver ? Paris, Cerf, Desclée-Mame, 1999, số, 28-32 .
[ 8 ] Xem De Reynal, Théologie de la liturgie des Heures, Paris, Beauchesne, 1978, tr. 228 .
[ 9 ] Xem ví dụ điển hình, Robert Taft, La liturgie des heures en Orient et en Occident ( Bản văn gốc : The Liturgy of the Hours in East and West. The Origins of the Divine Office an dits meaning for today, St. John’s Abbey, Collegeville, 1986 ), Brepols, 1991, 209 – 230 .
[ 10 ] Xem Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 89 a, 100 ; Centre national de pastorale liturgique, La présentation générale de la liturgie des Heures. Prière du temps présent : comment s’y retrouver ? Paris, Cerf, Desclée-Mame, 1999, số, 37-40 .
[ 11 ] Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 89 .
[ 12 ] Như trên, số 89 d .
[ 13 ] Xem A.G. Martimort, sđd, tr. 242 .
[ 14 ] Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ, số 90 .
[ 15 ] Xem Vatican II, Const. Lumen Gentium, số 11 .

Mục II: CỬ HÀNH PHỤNG VỤ TRONG HỘI THÁNH

 

Tại sao Hội Thánh cử hành phụng vụ? [4]

“ Ai tin trong lòng thì được nên công chính ,
Tuyên xưng ra ngoài miệng thì được cứu độ ”

Giáo hội là Dân Thiên Chúa. Dân thì có bổn phận thờ phượng và ca tụng Chúa mình. Giáo hội chu toàn bổn phận này nhờ Phụng vụ .
Phụng vụ là những nghi thức trong pháp luật gồm lời nói, việc làm để biểu lộ lòng tôn kính Thiên Chúa. Như trong quan hệ xã hội người ta phải bày tỏ bằng lời nói, việc làm, cử chỉ, xã giao, thì trong nghi thức Phụng vụ cũng có những cử chỉ như quỳ lạy, bái gối, chắp tay cung kính, bộc lộ lòng thần phục suy tôn Thiên Chúa. Như thế, phải có nghi thức Phụng vụ vì đó là cách bộc lộ mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với Thiên Chúa. Phải có nghi thức phụng vụ để Thiên Chúa Ba Ngôi liên tục thực thi khu công trình cứu chuộc là thi ân giáng phúc cho con người. Giờ đây, tất cả chúng ta sẽ bàn đến việc cử hành những bí tích theo truyền thống lịch sử phụng vụ. Giáo lý cơ bản về việc cử hành bí tích sẽ vấn đáp những vấn nạn tiên phong về đề tài này :
– Ai cử hành phụng vụ ?
– Cử hành phụng vụ như thế nào ?
– Cử hành phụng vụ khi nào ?
– Cử hành phụng vụ ở đâu ?

1. Ai cử hành phụng vụ?

Theo như tất cả chúng ta được biết, phụng vụ là hoat động của Đức Giêsu tổng lực nghĩa là của Chúa Kitô và Hội thánh Người, mà mỗi tín hữu là chi thể. Vì thế, những ai thời điểm ngày hôm nay đang cử hành phụng vụ qua những dấu chỉ hữu hình, là đã tham gia vào mầu nhiệm thiên quốc, là tạo ra sự một cộng đoàn phụng vụ. Chính cộng đoàn này cử hành phụng vụ, trong đó không ai là diễn viên, cũng không ai là người theo dõi. Tất cả đều cử hành và tham gia phụng vụ theo cách thế riêng của từng người : linh mục cử hành và tham gia theo cách thế của thừa tác viên chức thánh ; tu sỹ giáo dân cử hành và tham gia theo cách thế và phận vụ của cộng đoàn .
Chúng ta hãy nhớ “ khi những nghi lễ, theo thực chất đặc biệt quan trọng của chúng được cử hành hội đồng với sự tham gia phần đông và linh động của giáo dân thì nên nhớ rằng phải quý chuộng việc cử hành hội đồng hơn là cử hành đơn độc riêng rẽ ” .
Toàn thể cộng đoàn, nghĩa là Thân Thể Chúa Kitô tích hợp với thủ lãnh của mình, cùng cử hành phụng vụ vì, nhờ Bí tích rửa tội, mỗi tín hữu được tham gia vào chức vụ tư tế của Chúa Kitô để cùng với Chúa Kitô cử hành Phụng vụ, đó là chức tư tế chung. Trong tư cách là tư tế chung, người kitô hữu được cùng Hội thánh cử hành và tham gia việc thờ phượng chính thức của Hội thánh trong phụng vụ dâng lên Thiên Chúa .
Để giúp những tín hữu thực thi chức tư tế hội đồng của mình, còn có những tác vụ đặc biệt quan trọng khác. Những người đảm nhiệm những tác vụ này không có chức thánh. Phận vụ của họ được những giám mục xác lập tùy theo truyền thống lịch sử phụng vụ và nhu yếu mục vụ. Ngay cả những người giúp lễ, đọc sách, dẫn giải và những người thuộc ca đoàn cũng chu toàn tác vụ phụng vụ đích thực. Vì vậy, trong cử hành những bí tích, toàn thể cộng đoàn đều tế tự, mỗi người tùy theo phận vụ của mình. Trong những cử hành phụng vụ, thừa tác viên hay mỗi tín hữu chu toàn phận vụ của mình, chỉ là và làm toàn vẹn những gì thực chất vấn đề và những quy tắc phụng vụ pháp luật cho mình .

2. Cử hành phụng vụ như thế nào?

Trong những cử hành phụng vụ, tất cả chúng ta luôn thấy 2 yếu tố điển hình nổi bật : Dấu chỉ và hình tượng ; Lời và hành vi. Theo đường lối sư phạm của Thiên Chúa, ý nghĩa của dấu chỉ và hình tượng bắt nguồn từ trong khu công trình phát minh sáng tạo và trong nền văn hóa truyền thống quả đât, được xác lập trong những biến cố của Cựu ước và được mạc khải toàn vẹn trong con người và hoạt động giải trí của Đức Kitô .
Trong đời sống quả đât, dấu chỉ và hình tượng chiếm một chỗ quan trọng. Con người một thụ tạo vừa có thân xác, vừa thiêng liêng. Vì có tính xã hội nên con người cần dấu chỉ và hình tượng để tiếp xúc với tha nhân qua ngôn từ, qua cử chỉ và hành vi. Trong đối sánh tương quan với Thiên Chúa cũng thế .
Thiên Chúa nói với loài người qua những thụ tạo hữu hình. Vũ trụ, ánh sáng và đêm hôm, gió và lửa, nước và đất, cây và trái đều nói về Thiên Chúa, là hình tượng cho sự cao quý đầy khôn ngoan Thượng trí và thân thiện của Thiên Chúa. Cũng vậy, những dấu chỉ, những hình tượng trong đời sống xã hội, như việc thanh tẩy và xức dầu, bẻ bánh và san sẻ chén rượu hoàn toàn có thể diễn đạt việc Thiên Chúa hiện hữu và thánh hóa cũng như việc con người bày tỏ lòng tri ân Đấng Sáng Tạo .
Khi đến trần gian, Chúa Giêsu Kitô đã dùng những hình ảnh trong hoạt động và sinh hoạt đời thường của con người để giúp họ hiểu về Nước Trời ; chính Người đã thực thi những phép lạ qua những cử chỉ hình tượng và dấu chỉ thể lý ( Ga 9,6 )
Ngày nay, Chúa Thánh Thần liên tục thực thi công cuộc thánh hóa ngang qua những dấu chỉ bí tích. Các dấu chỉ này được lấy ra từ những hoạt động và sinh hoạt hàng ngày trong đời sống .
Cử hành phụng vụ là thực thi cuộc gặp gỡ đối thoại giữa Thiên Chúa là Cha và tất cả chúng ta là con cháu. Cuộc gặp gỡ được bộc lộ qua lời nói và hành vi. Vì thế trong cử hành phụng vụ, Lời Chúa và những cử chỉ gắn liền với nhau. lời diễn đạt ý nghĩa của hành vi, và hành vi thực thi nội dung của Lời. Các hành vi biểu trưng tự nó đã là một ngôn từ, nhưng cần có Lời Chúa và việc đáp trả trong đức tin đi kèm và làm cho những hành vi này nên sôi động. Những hoạt động giải trí phụng vụ biểu lộ những gì Lời Chúa muốn diễn đạt : vừa là ý tưởng sáng tạo ân sủng của Thiên Chúa, vừa là lời đáp trả trong đức tin của Dân Chúa .
Lời nói và hành vi trong Phụng vụ vừa là dấu chỉ gắn liền với giáo huấn, vừa link với nhau để thực thi điều chúng bộc lộ. Chúa Thánh Thần không chỉ khơi dậy đức tin để những tín hữu hiểu được Lời Chúa ; nhưng qua những Bí tích, Người còn thực thi “ những kỳ công ” của Thiên Chúa được Lời Chúa loan báo. Công trình của Chúa Cha được Chúa Con yêu dấu hoàn tất nay Chúa Thánh Thần làm cho hiện hữu và thông ban cho những tín hữu .
Kế đến, Thánh ca và thánh nhạc góp thêm phần với Lời nói và hành vi của phụng vụ để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa những tín hữu ( x. SC 112 ). Sự hòa hợp của những dấu chỉ ( thánh ca, thánh nhạc, lời nói và hành vi ) càng diễn cảm và nhiều mẫu mã hơn nếu được miêu tả bằng nét đẹp văn hóa truyền thống riêng của cộng đoàn dân Chúa đang cử hành phụng vụ ( x. SC 119 ). Ảnh tượng thánh, đặc biệt quan trọng những ảnh tượng dùng trong phụng vụ, đa phần trình diễn Chúa Kitô. Ảnh tượng không hề minh họa Thiên Chúa vô hình dung và khôn tả ; nhưng việc Con Thiên Chúa nhập thể đem lại cho ảnh tượng một vai trò tôn giáo mới .
Tất cả những dấu chỉ dùng trong Phụng vụ đều quy về Đức Kitô. Các ảnh tượng về Đức Mẹ và những thánh cũng vậy. Qua những ảnh tượng, tất cả chúng ta thấy con người “ được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa ”, đã được đổi khác “ nên giống Thiên Chúa ”, và cùng với những thiên thần được quy tụ trong Đức Kitô .

3. Cử hành phụng vụ khi nào?

Trong đời sống thường ngày, khi thực trạng được cho phép, tất cả chúng ta thường hay mừng những ngày đáng ghi nhớ trong năm ví dụ điển hình như sinh nhật, lễ giỗ hoặc kỷ niệm ngân khánh, kim khánh v.v. Có 1 số ít ngày rất quan trọng tất cả chúng ta không nên quên ví dụ điển hình sinh nhật của người thân trong gia đình, hoặc là ngày giỗ của cha mẹ. Nhớ đến ngày sinh của một người, chứng tỏ rằng mình vẫn còn chăm sóc đến người đó. Tổ chức lễ giỗ để tưởng niệm và cầu nguyện cho ông bà hay cha mẹ nói lên lòng hiếu thảo và cũng là bổn phận của con cháu. Tương tự như trên, Hội Thánh ý thức bổn phận ca tụng khu công trình cứu chuộc của Đức Kitô bằng việc tưởng niệm những biến cố cứu độ vào những ngày ấn định trong năm .

Lịch Phụng vụ (GL 1163-1165)

Từ khi có luật Môse, Dân Thiên Chúa địa thế căn cứ vào lễ Vượt qua để ấn định những đại lễ nhằm mục đích tưởng niệm những kỳ công của Thiên Chúa Cứu độ, tạ ơn Người, giữ mãi kỷ niệm và truyền lại cho những thế hệ sau. Trong thời đại của Hội Thánh, Phụng Vụ mang dấu ấn mới lạ của mầu nhiệm Đức Kitô. Mỗi tuần vào ngày Chúa Nhật, Hội Thánh tưởng niệm việc Chúa Phục Sinh. Mỗi năm một lần, Hội Thánh cử hành rất là trang trọng cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh hiển của Chúa Giêsu. Hội Thánh quảng diễn trọn mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô qua chu kỳ luân hồi một năm. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như vậy, Giáo Hội rộng mở cho những tín hữu nguồn đa dạng và phong phú về nhân đức và công nghiệp của Chúa Giêsu, khiến cho những mầu nhiệm này hiện hữu qua mọi thời đại, ngõ hầu những tín hữu tiếp xúc với những mầu nhiệm sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc .

Năm Phụng vụ (GL 1168-1171)

Thời gian của cả năm trước và sau Tam Nhật Vượt Qua được Phụng Vụ thánh hóa thành “ năm hồng ân của Chúa ” ( Lc 4 : 19 ). Năm Phụng Vụ khai triển mầu nhiệm Vượt Qua dưới nhiều góc nhìn, đặc biệt quan trọng là chu kỳ luân hồi những lễ xoay quanh mầu nhiệm Nhập Thể và Phục Sinh. Năm Phụng Vụ gồm có những mùa sau đây :
1. Mùa Vọng : Là mùa chuẩn bị sẵn sàng mừng mầu nhiệm Nhập Thể của Chúa Kitô. Mùa Vọng có bốn tuần lễ, chia làm hai phần : từ Chúa Nhật thứ nhất mùa Vọng đến ngày 17 tháng 12, Phụng Vụ đặt trọng tâm vào việc trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong vinh quang, tức là ngày tận thế ; từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 12, Phụng Vụ hướng về biến cố Con Chúa xuống thế làm người .
2. Mùa Giáng Sinh : Là mùa kính nhớ việc Chúa Giêsu sinh ra và tỏ mình ra lần thứ nhất. Trong mùa này tất cả chúng ta mừng lễ Chúa Giáng Sinh, lễ Thánh Gia Thất, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lễ Hiển Linh, và lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa .
3. Mùa Chay : Hai đặc tính của mùa này là sám hối và nhớ lại, hoặc dọn mình chịu phép Rửa Tội. Trong mùa này, Hội Thánh sẵn sàng chuẩn bị những người dự tòng để họ chịu phép rửa trong đêm vọng Phục Sinh, và nhắc nhở những tín hữu canh tân bí tích rửa tội họ đã lãnh nhận. Mùa Chay lê dài sáu tuần lễ, khởi đầu từ Thứ Tư Lễ Tro cho tới chiều Thứ Năm Tuần Thánh. Những hình thức hãm mình được khuyến khích. Đặc biệt, giáo luật buộc ăn chay kiêng thịt vào hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh, cùng việc kiêng thịt toàn bộ những ngày Thứ Sáu .
4. Tam Nhật Vượt Qua : Ba ngày này được coi là tột đỉnh của năm Phụng Vụ, khởi đầu thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh cho đến Kinh Chiều Chúa Nhật Lễ Phục Sinh. Biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu, tức là cuộc tử nạn và Phục hồi của Người được cử hành hành một cách trang trọng. Trong đêm canh thức Phục Sinh, những dự tòng được chịu phép Rửa và những tín hữu được canh tân ơn phép Rửa của mình .
5. Mùa Phục Sinh : Là mùa hân hoan, vì nhờ tham gia vào mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Kitô mà tất cả chúng ta được sự sống mới. Mùa này lê dài bảy tuần lễ trong đó có lễ Phục Sinh, lễ Chúa Lên Trời và lễ Hiện Xuống .
6. Mùa thường niên : Gồm 33 hoặc 34 tuần lễ trong năm. Trong mùa này, Hội Thánh không cử hành mầu nhiệm đặc biệt quan trọng nào của Chúa Kitô, nhưng tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong sự sung mãn của Người. Mùa này khởi đầu từ thứ hai sau lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa cho đến thứ ba trước Mùa Chay. Phần còn lại khởi đầu từ Thứ Hai sau lễ Hiện xuống cho đến trước Chúa Nhật I Mùa Vọng .

Ngày Chúa Nhật (GL 1166-1167)

Tính theo tuần lễ của Do thái thì ngày Chúa Phục Sinh là ngày thứ nhất trong tuần. “ Ngày thứ nhất ” gợi lại ngày khởi đầu của khu công trình phát minh sáng tạo, giờ đây mang một ý nghĩa mới, tức là khởi đầu của khu công trình cứu độ. Do đó, theo truyền thống lịch sử tông đồ bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, Hội Thánh cử hành mầu nhiệm Phục Sinh vào ngày này, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa, hay ngày Chúa Nhật. Chúa Nhật là ngày tuyệt vời để cộng đoàn tín hữu tập họp nhau cử hành Phụng Vụ, “ để nghe Lời Chúa và tham gia vào bí tích Thánh Thể, để kính nhớ sự thương khó, Phục hồi và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa, vì Người đã dùng sự Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô mà tái sinh tất cả chúng ta từ trong kẻ chết. ”

Lễ kính các thánh (GL 1172-1173)

Trong khi cử hành những mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ luân hồi hằng năm, Hội Thánh cũng tôn kính Đức Maria vinh hiển, Mẹ Thiên Chúa, với lòng kính mến đặc biệt quan trọng, Mẹ là thành quả tuyệt diệu của khu công trình cứu độ, và là hình ảnh trọn hảo của Hội Thánh tương lai. Hội Thánh còn thêm vào niên lịch những lễ kính nhớ những Thánh tử đạo và những thánh khác. Hội Thánh công bố mầu nhiệm Phục Sinh nơi những ngài, vì những ngài đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Đức Kitô. Hội Thánh cũng tôn vinh gương lành của những Ngài để lôi kéo mọi người đến cùng Chúa, và nhờ công nghiệp của những ngài, Hội Thánh lãnh nhận được những hồng ân của Thiên Chúa .

 

Các giờ Kinh Phụng vụ (GL 1174-1178)

Thánh lễ được nối dài bằng những Giờ Kinh Phụng Vụ, hay còn được gọi là kinh Nhật Tụng, là kinh nguyện công khai minh bạch của Hội Thánh, qua đó toàn thể Dân Chúa cùng ngợi khen Thiên Chúa và cầu bầu cho phần rỗi của cả quốc tế. Kinh Nhật Tụng nhằm mục đích mục tiêu thánh hiến trọn ngày đêm bằng lời ngợi khen Thiên Chúa. Vì thế, kinh Nhật Tụng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động và sinh hoạt Phụng Vụ của Hội Thánh. Các linh mục, tu sỹ nam nữ có bổn phận phải đọc kinh Nhật Tụng hằng ngày, để thay mặt đại diện Hội Thánh dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện liên lỷ. Kinh này cũng là phần không hề thiếu trong những tu viện. Tất cả gồm có :
– Kinh sáng và kinh chiều : đây là 2 giờ then chốt của kinh nguyện hàng ngày. Kinh sáng nhằm mục đích thánh hóa khắc ban mai, kinh chiều được cử hành vào ban chiều khi ngày vừa xế bóng để tạ ơn về những gì Chúa đã ban. Giờ kinh chiều được hiểu như chính lễ tế ban chiều Chúa Cứu Thế truyền lại cho những tông đồ trong bữa tiệc ly hoặc như lễ tế chính Người dâng lên Chúa Cha vào buổi chiều hôm sau để cứu chuộc toàn quả đât .
– Kinh sách đề ra cho dân Chúa phương tiện đi lại nhiều mẫu mã nghiền ngẫm Kinh thánh và những trang sách hay đẹp nhất của những nhà tu đức .
– Kinh nửa ngày ( giờ ba, sáu, chín ) : những ki tô hữu đạo đức còn có thói quen cầu nguyện nhiều lúc trong ngày để bắt chước Hội thánh thời những tông đồ .
– Kinh tối : là giờ kinh cuối ngày để kiểm điểm, tạ ơn và phó dâng giấc ngủ trong đêm .
Để việc cử hành Phụng Vụ Các Giờ Kinh mang lại hiệu quả đa dạng chủng loại, không những người đọc cần hòa hợ p tâm lý với lời mình đọc, mà còn phải trau dồi kỹ năng và kiến thức về Phụng Vụ và Kinh Thánh, nhất là về những Thánh Vịnh .

4. Cử hành Phụng vụ ở đâu?

Việc thờ phượng “ trong Thần Khí và thực sự ” ( Ga 4,24 ) của Giao ước Mới không bị chịu ràng buộc vào bất kể nơi nào đặc biệt quan trọng, vì Ðức Kitô là Ðền Thờ đích thực của Thiên Chúa ; nhờ Người, những người Kitô hữu và toàn thể Hội Thánh, dưới tác động ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần, cũng trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống. Tuy nhiên, Dân Thiên Chúa, trong thực trạng trần gian, cần đến những nơi chốn để cộng đoàn hoàn toàn có thể qui tụ cử hành Phụng vụ .
Khi tự do tôn giáo không bị hạn chế, những kitô hữu hoàn toàn có thể thiết kế xây dựng những nơi dành riêng cho việc thờ phượng Thiên Chúa. Ðó là những ngôi nhà của Thiên Chúa, hình tượng của Hội Thánh đang sống tại đó cũng như biểu trưng nơi cư ngụ thiên quốc. Ðó là những nơi cầu nguyện trong đó Hội Thánh cử hành đặc biệt quan trọng là Thánh lễ và tôn thờ Ðức Kitô thực sự hiện hữu trong nhà tạm .
Thánh đường là nhà nguyện, nơi cử hành và cất giữ Thánh Thể, cũng như để tín hữu tụ họp, nơi có sự hiện hữu của Con Thiên Chúa, Đấng Cứu chuộc tất cả chúng ta, Đấng đã được hiến dâng vì tất cả chúng ta trên bàn thờ cúng tế lễ. Nhà này cần phải được dữ gìn và bảo vệ thật sạch, xứng hợp với việc cầu nguyện và những buổi cử hành thánh lễ. Trong nhà Chúa những hình tượng phải chân thực, hòa giải để giúp mọi người nhận ra Đức Kitô đang hiện hữu và hoạt động giải trí nơi đây ( x. SC7 )
Những nơi ưu tiên là : bàn thờ cúng, nhà tạm, nơi cất giữ Dầu thánh, ngai Giám mục hay linh mục, giảng đài, giếng rửa tội, tòa giải tội .
Thánh Đường còn mang ý nghĩa cánh chung. Để vào Nhà Chúa, người tín hữu phải bước qua ngưỡng cửa, như thể từ quốc tế tội lỗi bước vào quốc tế của đời sống Mới mà Thiên Chúa muốn dành cho mọi người. Thánh Đường hữu hình tượng trưng cho Nhà Cha ; ở đó, Chúa Cha “ sẽ lau sạch nước mắt họ ”. Vì vậy, Thánh Đường là nhà của tổng thể con cháu Thiên Chúa, luôn lan rộng ra đón mời mọi người .

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments