gốm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Trong hang, cậu tìm thấy một số lọ gốm, đa số thì trống không.

In it he found a number of earthenware jars, most of them empty.

jw2019

Chính vật mà thợ gốm nặn ra bây giờ lại nói là người thợ không có tay hay quyền năng để làm ra nó.

The very thing the potter has formed is now stating that the potter has no hands or power to form.

jw2019

Rõ ràng, người thợ gốm có thể biến một thứ rẻ tiền và phổ biến như đất sét trở thành một kiệt tác đắt giá và đẹp đẽ.

Clearly, a potter can turn something as abundant and inexpensive as clay into a beautiful and costly masterpiece.

jw2019

Lời kêu van của một thợ gặt được viết trên mảnh gốm

The pottery shard on which the farmworker’s plea was written

jw2019

10 Giống như một thợ gốm có kỹ năng điêu luyện, Đức Giê-hô-va biết “đất sét” trước mặt ngài thuộc loại gì và có chất lượng ra sao, và ngài uốn nắn dựa trên sự hiểu biết đó.

10 Like a highly skilled potter, Jehovah knows the type and quality of “the clay” that is before him, and he molds it accordingly.

jw2019

Thưa các anh chị em, giống như đất sét trên bàn xoay của người thợ gốm, cuộc sống của chúng ta phải tập trung vào Đấng Ky Tô một cách chính xác nếu chúng ta muốn tìm kiếm niềm vui đích thực và sự bình an trong cuộc sống này.

Brothers and sisters, like the clay on the potter’s wheel, our lives must be centered with exactness in Christ if we are to find true joy and peace in this life.

LDS

Các bằng chứng về việc người Philippines làm gốm từ năm 6000 TCN đã được tìm thấy tại hang Sanga-sanga, hang Sulu và hang Laurente, Cagayan.

Evidence of Philippine pottery-making dated as early as 6000 BC has been found in Sanga-Sanga Cave, Sulu and Cagayan’s Laurente Cave.

WikiMatrix

□ Ý định của Thợ Gốm Vĩ Đại đối với trái đất là gì?

□ What is the Great Potter’s purpose toward our earth?

jw2019

Một tấm biển, theo phong cách gốm màu xanh của Wedgwood, đánh dấu địa điểm các phòng trưng bày ở Luân Đôn của ông từ năm 1774 đến 1795 tại Wedgwood Mews, nằm ở số 12, Phố Hy Lạp, Luân Đôn, W1.

A plaque, in Wedgwood’s blue pottery style, marking the site of his London showrooms between 1774 and 1795 in Wedgwood Mews, is located at 12, Greek Street, London, W1.

WikiMatrix

Kỹ thuật dân dụng, ví dụ, bao gồm kỹ thuật kết cấu và giao thông vận tải và kỹ thuật vật liệu bao gồm kỹ thuật gốm, luyện kim, và polyme.

Civil engineering, for example, includes structural and transportation engineering and materials engineering include ceramic, metallurgical, and polymer engineering.

WikiMatrix

Đồ Gốm Chạm có trong thời kỳ đầu của kỷ thuật thủy lợi cận đại, mà chúng ta cũng thấy ở Skara Brae vùng bờ tây Scotland.

Grooved Ware in the beginning of modern drainage practices, which we also see in Skara Brae on the west coast of Scotland.

OpenSubtitles2018. v3

Một cách lạc quan, Dr. Bunche giao cho một thợ gốm địa phương làm những cái dĩa đặc biệt ghi nhận tên của các nhà đàm phán.

Optimistically, Bunche commissioned a local potter to create unique memorial plates bearing the name of each negotiator.

WikiMatrix

(b) Chúng ta để Đức Giê-hô-va, ‘thợ gốm chúng ta’, uốn nắn bằng cách nào?

(b) How should we allow Jehovah, “our Potter,” to mold us?

jw2019

Một số thị trấn Sintashta được xây dựng trên khu định cư Poltavka cũ hoặc gần các nghĩa trang Poltavka, và các họa tiết Poltavka rất phổ biến trên gốm Sintashta.

Several Sintashta towns were built over older Poltavka settlements or close to Poltavka cemeteries, and Poltavka motifs are common on Sintashta pottery.

WikiMatrix

5 Nói sao nếu loài người ương ngạnh không nhận sự uốn nắn của Thợ Gốm Vĩ Đại?

5 What if humans stubbornly refuse to be molded by the Great Potter?

jw2019

Nghĩa địa đã bị cướp phá bởi huaqueros (những tên trộm mộ), chúng đã để lại xương người và đồ gốm rải rác khắp khu vực.

The cemetery has been extensively plundered by huaqueros (grave robbers) who have left human bones and pottery scattered around the area.

WikiMatrix

Công ty Wedgwood vẫn là một cái tên nổi tiếng trong giới làm gốm ngày nay (như một phần của Waterford Wedgwood, xem Waterford Crystal), và “Wedgwood Trung Quốc” đôi khi được dùng như một thuật ngữ cho đồ gốm màu ngọc thạch anh, các đồ đá màu với trang trí nhẹ nhõm ứng dụng (thường là màu trắng), vẫn phổ biến trên toàn thế giới.

Wedgwood’s company is still a famous name in pottery today (as part of Waterford Wedgwood; see Waterford Crystal), and “Wedgwood China” is sometimes used as a term for his Jasperware, the coloured stoneware with applied relief decoration (usually white), still common throughout the world.

WikiMatrix

Buổi triển lãm cá nhân đầu tiên của bà Treinta y cinco cerámicas de Seka (35 tác phẩm gốm của Seka) được tổ chức bởi Miguel Arroyo vào năm 1962 tại Museo de Bellas Artes (Caracas).

Her first solo exhibition Treinta y cinco cerámicas de Seka (Thirty-Five Ceramics by Seka) was organized by Miguel Arroyo in 1962 at the Museo de Bellas Artes (Caracas).

WikiMatrix

Chúa là Thợ Gốm;

Thou art the Potter;

LDS

Và điều này xuất phát từ một câu chuyện về một lớp học gốm.

And this comes from a story about a pottery class.

QED

Vô cơ có nghĩa là những vật chất như gốm sứ hay chất khoáng.

Inorganic means materials like ceramics and minerals.

OpenSubtitles2018. v3

Ông là người giải mã các cuốn sách chép tay của người Maya, giúp các học giả kết nối các hình tượng trên đồ gốm với các văn tự tượng hình của người Maya.

It was he who broke the Mayan codex, enabling scholars to relate the pictographs on Mayan ceramics to the hieroglyphs of the Mayan script .

ted2019

Bọn con sắp làm đồ gốm.

We’re gonna do ceramics.

OpenSubtitles2018. v3

Wedgwood hoàn toàn nhận ra giá trị của một khách hàng tiềm năng như vậy và tận dụng tối đa nó bằng cách đặt cho đồ gốm của mình tên của người bảo trợ của nó: ví dụ như: Đồ gốm của Nữ hoàng (Queensware), Hoa văn Hoàng gia, Hoa văn Nga, Bedford, bình hoa Oxford và Chetwynd.

Wedgwood fully realised the value of such a lead and made the most of it by giving his pottery the name of its patron: Queensware, Royal Pattern, Russian pattern, Bedford, Oxford and Chetwynd vases for instance.

WikiMatrix

Năm 1870, ông đến làm việc tại xưởng gốm của Merrill trong một năm.

In 1870 he went to work at Merrill’s pottery workshop for a year.

WikiMatrix

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments