Đồng Nghĩa Của Groundbreaking Là Gì, Định Nghĩa & Ý Nghĩa Của Từ Groundbreaking

groundbreaking innovations, such as being the first commercial implementation of virtual memory.MCP also introduced many otherinnovations, such as being the first commercial implementation of virtual memory .

Bạn đang xem: Groundbreaking là gì

MCP cũng giới thiệu nhiều cải tiến đột phá khác, như là một trong những triển khai thương mại đầu tiên của bộ nhớ ảo.
For instance, Antioch was the departure point for each of the apostle Paul’s groundbreaking missionary journeys.
Chẳng hạn, chính thành An-ti-ốt là điểm xuất phát của mọi chuyến hành trình tiên phong làm giáo sĩ của Phao-lô.
All of the completed Discovery missions are accomplishing groundbreaking science and adding significantly to the body of knowledge about the Solar System.
Tất cả các sứ mệnh Discovery đã hoàn thành thì đều giúp thực hiện khoa học mang tính đột phá và bổ sung một cách đáng kể vào những tri thức của nhân loại về Hệ Mặt Trời.
Jackson unleashes his pop masterpiece, Thriller, which re-writes the rule book on how pop is marketed, not least because of its groundbreaking video clips .
Jackson ra mắt kiệt tác nhạc pop của anh ấy, Thriller, viết lại cuốn sách những nguyên tắc nhạc pop được đưa ra thị trường như thế nào, không kém phần quan trọng bởi nó là vi-đê-ô clip khởi đầu .
A low-budget war film that “s failed to find large audiences beat off a groundbreaking fantasy epic that “s the biggest money earner in cinema history .
Bộ phim chiến tranh ngân sách thấp không thu hút được lượng khán giả lớn đã đánh bại bộ phim anh hùng ca giả tưởng khác lạ kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử điện ảnh .
Pavan Shamdasani of Asia Times wrote: “The original is about as Asian as things get: Japanese cult manga, groundbreaking anime, Hong Kong-inspired locations, Eastern philosophy-based story.
Pavan Shamdasani từ tờ Asia Times viết: “Câu chuyện nguyên tác mang đậm tính châu Á: manga Nhật Bản, anime đột phá, các địa điểm lấy cảm hứng từ Hong Kong, cốt truyện dựa theo các triết lý phương Đông.
Cram expanded upon Charles Pedersen”s groundbreaking synthesis of crown ethers, two-dimensional organic compounds that are able to recognize and selectively combine with the ions of certain metal elements.
Cram đã mở rộng công trình đột phá của Charles J. Pedersen trong “tổng hợp các ête vòng, các hợp chất hữu cơ hai chiều có khả năng nhận biết và lựa chọn kết hợp với các ion của một số nguyên tố kim loại.

MCP cũng giới thiệu nhiều cải tiếnkhác, như là một trong những triển khai thương mại đầu tiên của bộ nhớ ảo.For instance, Antioch was the departure point for each of the apostle Paul’smissionary journeys.Chẳng hạn, chính thành An-ti-ốt là điểm xuất phát của mọi chuyến hành trình tiênlàm giáo sĩ của Phao-lô.All of the completed Discovery missions are accomplishingscience and adding significantly to the body of knowledge about the Solar System.Tất cả các sứ mệnh Discovery đã hoàn thành thì đều giúp thực hiện khoa học mang tínhvà bổ sung một cách đáng kể vào những tri thức của nhân loại về Hệ Mặt Trời.Jackson unleashes his pop masterpiece, Thriller, which re-writes the rule book on how pop is marketed, not least because of itsvideo clips .Jackson ra mắt kiệt tác nhạc pop của anh ấy, Thriller, viết lại cuốn sách những nguyên tắc nhạc pop được đưa ra thị trường như thế nào, không kém phần quan trọng bởi nó là-đê-ô clip khởi đầu .A low-budget war film that “s failed to find large audiences beat off afantasy epic that “s the biggest money earner in cinema history .Bộ phim chiến tranh ngân sách thấp không thu hút được lượng khán giả lớn đã đánh bại bộ phim anh hùng ca giả tưởng khác lạ kiếm nhiều tiền nhất trong lịch sử điện ảnh .Pavan Shamdasani of Asia Times wrote: “The original is about as Asian as things get: Japanese cult manga,anime, Hong Kong-inspired locations, Eastern philosophy-based story.Pavan Shamdasani từ tờ Asia Times viết: “Câu chuyện nguyên tác mang đậm tính châu Á: manga Nhật Bản, anime, các địa điểm lấy cảm hứng từ Hong Kong, cốt truyện dựa theo các triết lý phương Đông.Cram expanded upon Charles Pedersen”ssynthesis of crown ethers, two-dimensional organic compounds that are able to recognize and selectively combine with the ions of certain metal elements.Cram đã mở rộng công trìnhcủa Charles J. Pedersen trong “tổng hợp các ête vòng, các hợp chất hữu cơ hai chiều có khả năng nhận biết và lựa chọn kết hợp với các ion của một số nguyên tố kim loại.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Mlss Và Mlvss Là Gì ? Mlvss Là Gì

Ground breaking occurred on 12 November 2006 with the tower slated for completion in 2009, but the project was dogged by delays in payments from investors due to the global financial crisis.
Khởi công vào ngày 12 tháng 11 năm 2006 và dự kiến hoàn thành vào năm 2009, nhưng dự án đã bị trì hoãn bởi sự chậm trễ trong các khoản thanh toán từ các nhà đầu tư do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Whether or not this was the case, the long-standing Portuguese goal of finding a sea route to Asia was finally achieved in a groundbreaking voyage commanded by Vasco da Gama.
Mặc kệ lí do cho việc đó là gì đi nữa, mục tiêu dài hạn của Bồ Đào Nha là tìm ra một đường biển đến Châu Á cuối cùng cũng đã đạt được trong chuyến thám hiểm lịch sử của ngài Vasco da Gama.
When worldwide reports showed a rapid increase in the number of single-parent families, groundbreaking articles on the theme “One-Parent Families —Coping With the Problems” were prepared for the September 15, 1980, issue of The Watchtower.
Earlier in the fall of 1962 a historically important and groundbreaking New Painting of Common Objects exhibition of Pop art, curated by Walter Hopps at the Pasadena Art Museum sent shock waves across the Western United States.
Trước đó, trong sự sụp đổ của 1962 một lịch sử quan trọng, và đột phá Mới bức Tranh của các đối Tượng Thường triển lãm nghệ thuật pop tuyển chọn bởi Walter Hopps ở Pasadena, bảo Tàng Nghệ thuật gửi sóng sốc trên khắp miền Tây Hoa Kỳ.
The campaign received the 2017 Nobel Peace Prize “for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons.”
Tổ chức đã được trao giải Nobel Hòa bình 2017 “vì công việc của mình để thu hút sự chú ý đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và những nỗ lực đột phá của họ để đạt được một lệnh cấm vũ khí như vậy.”
August 28, 1996: Ground breaking ceremony for the Line 1 April 28, 2004: Line 1 partially opened Nokdong Sangmu) April 11, 2008: Line 1 fully opened (Nokdong Pyeongdong) As of 2012 Line 1 consists of twenty stations.
28 tháng 8 năm 1996: Lễ động thổ cho Tuyến 1 28 tháng 4 năm 2004: Mở cửa một phần Tuyến 1 (Nokdong Sangmu) 11 tháng 4 năm 2008: Mở cửa toàn bộ Tuyến 1 (Nokdong Pyeongdong) Tính đến 2012 Tuyến 1 tổng cộng có 12 ga.
The committee stated: “for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for its groundbreaking efforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons” as the reason for selecting ICAN for this award.
Ủy ban cho biết: “vì công việc của mình để thu hút sự chú ý đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kỳ việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và những nỗ lực đột phá của họ để đạt được một lệnh cấm vũ khí như vậy” là lý do để chọn ICAN cho giải thưởng này.
Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng, five years ago, under the government’s leadership, we embarked on the ground breaking of this important project and today, we witness the opening of the full length of expressway, from Da Nang to Quang Ngai for operational use.
Thưa ngài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, cách đây 5 năm chúng ta đã bắt tay triển khai dự án quan trọng này, và hôm nay, chúng ta cùng chứng kiến lễ khánh thành toàn tuyến cao tốc từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi để đưa vào vận hành.
Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2015. ^ “UTech Breaks Ground for Training Facility at Lionel Town Hospital”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
occurred on 12 November 2006 with the tower slated for completion in 2009, but the project was dogged by delays in payments from investors due to the global financial crisis. Khởi côngngày 12 tháng 11 năm 2006 và dự kiến triển khai xong vào năm 2009, nhưng dự án Bất Động Sản đã bị trì hoãn bởi sự chậm trễ trong những khoản thanh toán giao dịch từ những nhà đầu tư do cuộc khủng hoảng cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới. Whether or not this was the case, the long-standing Portuguese goal of finding a sea route to Asia was finally achieved in avoyage commanded by Vasco da Gama. Mặc kệ lí do cho việc đó là gì đi nữa, tiềm năng dài hạn của Bồ Đào Nha là tìm ra một đường thủy đến Châu Á Thái Bình Dương sau cuối cũng đã đạt được trong chuyến thám hiểm lịch sử dân tộc của ngài Vasco da Gama. When worldwide reports showed a rapid increase in the number of single-parent families, articles on the theme “ One-Parent Families — Coping With the Problems ” were prepared for the September 15, 1980, issue of The Watchtower. Earlier in the fall of 1962 a historically important andNew Painting of Common Objects exhibition of Pop art, curated by Walter Hopps at the Pasadena Art Museum sent shock waves across the Western United States. Trước đó, trong sự sụp đổ của 1962 một lịch sử dân tộc quan trọng, vàMới bức Tranh của những đối Tượng Thường triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ pop tuyển chọn bởi Walter Hopps ở Pasadena, bảo Tàng Nghệ thuật gửi sóng sốc trên khắp miền Tây Hoa Kỳ. The chiến dịch received the 2017 Nobel Peace Prize ” for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for itsefforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons. ” Tổ chức đã được trao giải Nobel Hòa bình 2017 ” vì việc làm của mình để lôi cuốn sự chú ý quan tâm đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kể việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và những nỗ lựccủa họ để đạt được một lệnh cấm vũ khí như vậy. ” August 28, 1996 : ceremony for the Line 1 April 28, 2004 : Line 1 partially opened Nokdong Sangmu ) April 11, 2008 : Line 1 fully opened ( Nokdong Pyeongdong ) As of 2012 Line 1 consists of twenty stations. 28 tháng 8 năm 1996 : Lễ độngcho Tuyến 1 28 tháng 4 năm 2004 : Mở cửa một phần Tuyến 1 ( Nokdong Sangmu ) 11 tháng 4 năm 2008 : Mở cửa hàng loạt Tuyến 1 ( Nokdong Pyeongdong ) Tính đến 2012 Tuyến 1 tổng số có 12 ga. The committee stated : ” for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences of any use of nuclear weapons and for itsefforts to achieve a treaty-based prohibition of such weapons ” as the reason for selecting ICAN for this award. Ủy ban cho biết : ” vì việc làm của mình để lôi cuốn sự chú ý quan tâm đến những hậu quả nhân đạo thảm khốc của bất kể việc sử dụng vũ khí hạt nhân nào và những nỗ lựccủa họ để đạt được một lệnh cấm vũ khí như vậy ” là nguyên do để chọn ICAN cho phần thưởng này. Deputy Prime Minister Trịnh Đình Dũng, five years ago, under the government’s leadership, we embarked on theof this important project and today, we witness the opening of the full length of expressway, from Da Nang to Quang Ngai for operational use. Thưa ngài Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, dưới sự chỉ huy của nhà nước, cách đây 5 năm tất cả chúng ta đã bắt tay tiến hành dự án Bất Động Sản quan trọng này, và thời điểm ngày hôm nay, tất cả chúng ta cùng tận mắt chứng kiến lễ khánh thành toàn tuyến cao tốc từ TP. Đà Nẵng đến Tỉnh Quảng Ngãi để đưa vào quản lý và vận hành. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm năm ngoái. ^ “ UTech Breaksfor Training Facility at Lionel Town Hospital ”. The most popular queries list : 1K, ~ 2K, ~ 3K, ~ 4K, ~ 5K, ~ 5-10 K, ~ 10-20 K, ~ 20-50 K, ~ 50-100 K, ~ 100 k – 200K, ~ 200 – 500K, ~ 1M

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments