hành chính trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Uffizi bao gồm các văn phòng hành chính và Archivio di Stato, kho lưu trữ của nhà nước.

The Uffizi brought together under one roof the administrative offices and the Archivio di Stato, the state archive.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Hattfjelldal.

The administrative centre of the municipality is the village of Hattfjelldal.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính là Irkutsk.

The main regular destination is Irkutsk.

WikiMatrix

Steenwijk là trung tâm kinh tế và hành chính của khu vực.

Steenwijk is the economic and administrative centre of the region.

WikiMatrix

Không kiểm tra phòng hành chính, đậu xe đằng trước.

Didn’t clear the back room, parked his bike right out front.

OpenSubtitles2018. v3

Bộ trưởng Nội vụ liên bang có thẩm quyền kiểm soát hành chính và chức năng của BfV.

The Federal Minister of the Interior has administrative and functional control of the BfV.

WikiMatrix

Về mặt hành chính, Khu vực hồ nằm trong tỉnh Warmia-Masuria.

Administratively, the Lake District lies within the Warmian-Masurian Voivodeship.

WikiMatrix

Đây là một trong sáu quận hành chính của Israel, và thủ phủ của quận là Haifa.

The district is one of seven administrative districts of Israel, and its capital is Haifa.

WikiMatrix

Nó đóng vai trò là một trung tâm hành chính của triều đại Brooke tại Sibu.

It served as an administrative centre for the Brooke government in Sibu.

WikiMatrix

Vào giữa thập niên, Gwen và Anna Gordy đã gia nhập hãng đĩa trong vai trò hành chính.

By the middle of the decade, Gwen and Anna Gordy had joined the label in administrative positions as well.

WikiMatrix

Phần lớn các tác phẩm của bà chưa được phát hành chính thức bằng tiếng Anh.

Most of her works have not been officially translated and published in English.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính La Mã của vùng này là Castra Regina (bây giờ là Regensburg).

The Roman centre of administration for this area was Castra Regina (modern-day Regensburg).

WikiMatrix

Tổng cộng có 532 thôn hành chính.

We used the 532 complete records.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính huyện là Dornbirn.

The administrative center of the district is Dornbirn.

WikiMatrix

Cũng như các tỉnh khác ở Cameroon, tỉnh Tây Bắc được tạo thành đơn vị hành chính.

Like other regions in Cameroon, the Northwest Region is made up of administrative divisions.

WikiMatrix

Vào ngày 13 tháng 4 năm 2018, nó đã được thông báo rằng Betterware đã đi vào hành chính.

On the 13th of April 2018, it was announced that Betterware had gone into administration.

WikiMatrix

Trung tâm hành chính của đô thị này là làng Lyngseidet.

The administrative centre of the municipality is the village of Lyngseidet.

WikiMatrix

Huyện hành chính Diksmuide bao gồm các đô thị sau: Diksmuide Houthulst Koekelare Kortemark Lo-Reninge

The Administrative Arrondissement of Diksmuide consists of the following municipalities: Diksmuide Houthulst Koekelare Kortemark Lo-Reninge

WikiMatrix

Từ ngày 30 tháng 6 năm 2008, Suyu-4 dong trước đây được đổi thành dong hành chính.

From June 30 of 2008, Former Suyu-4 dong is changed to the administrative dong.

WikiMatrix

Thành phố này là trung tâm hành chính huyện Cahul, nó cũng quản lý một ngôi làng, Cotihana.

The city is the administrative center of Cahul District; it also administers one village, Cotihana.

WikiMatrix

Huyện này vừa là huyện hành chính và huyện tư pháp.

The plan then becomes legal and compulsory.

WikiMatrix

Antananarivo là thủ đô hành chính và là thành phố lớn nhất của Madagascar.

Antananarivo is the administrative capital and largest city of Madagascar.

WikiMatrix

Tất cả các tín ngưỡng và thực hành chính thống đều bị nghi ngờ”.

“All the old orthodoxies were questioned.”

jw2019

Đơn vị hành chính cấp hạt cũng có thể áp dụng cờ của riêng mình.

Municipalities can also adopt flags of their own.

WikiMatrix

Và lần sau, làm ăn thì hãy làm vào giờ hành chính nhé.

And next time, let’s try to make business happen during business hours. Mmhmm.

OpenSubtitles2018. v3

5/5 - (1 vote)

Bài viết liên quan

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments